Totuus Kauneus ja Hyvyys Arvollinen ihmisen elämä koostuu; totuudesta, kauneudesta ja hyvyydestä.

Moraalisesti vastuutonta kehitystä

Moraalisesti vastuuton kehitys.

Moraalisesti vastuuttomalla kehityksellä on sellainen vaikutus että ihmisen sisäinen sielun tila sulkeutuu kiinni ja pois sulkee ulkopuolelta tulevan totuuden vaikutuksen.  Sellainen kehitys harjoittaa ihmisen yhtenäisyyttä.  Mitä olisi ollut ihmisen sivistyksen kehitys jos ei olisi empirismi havaintoja? 

Ihminen on henkinen olento, ja ihmisellä on myös järkevä mieli millä ajatella asioita, ja kolmas ominaisuus ihmisen olennossa on ihmisen sydän. Ihmisen sydän on osa ihmisen mieltä, vaikkapa ihmisen sydämen henkisessä tilassa voi olla monen erilaisia rakenteita ja henkinen tiheys.  Sydän voi olla henkisesti herkkä ja pehmeä, tai toisessa ääripäässä se voi olla kylmän kiven julma ja kova. Niin kuin kylmä sydän ei olisi kytketyssä yhteen tunne äly kanssa, ja niin kyvytön ajatelmaan asioita inhimillisesti. 

Ihmisen kylmä julma henkisesti kuollut sydän tila ei elä henkistä elämää. Se osa on irtaantunut tai kuollut pois siitä alkukehityksestä missä ihminen on ollut nuori ja altis henkiselle tunne äly kehitykselle. Vaikkapa järki ja äly toimivat aikuisena niin silti se on vajavaista henkisen ihmisen kokonaisuuden suhteen.  Sellainen ihmisen sisäinen tilanne ei kykene kuuntelemaan sellaista luonnollista musiikki kielen aaltopituutta ja värinää mitä henkinen ihminen henkisesti ja tunteellisesti ehjänä ihmisenä viestittää.

Tämä allaoleva video ei liity tähän kirjoitukseen muuten kuin vain kautta International Law käsite.

https://

Ihmisen henkinen herkkyys on elämän armo lahja.

Elämän henkistä armo lahjaa voi kunnioittaa ja arvostaa, sen kautta voi myös ymmärtää ehjän ihmisen elämän kokonaisuutta. Se myös voi auttaa kunnioittamaan lakeja. Sitä voi myös nauttia kuuntelemalla musiikkia, hyvää sielu elämää rakentavaa ja mietiskelyä auttavaa musiikkia.

Henkisesti ehjä ihminen osaa kunnioittaa ohjaavia lakeja.

Ohjaava laki käsitystä voi kuvata sanalla lain alainen (rule of law).  Lain alainen käsitys on suhteellinen sille miten paljon henkilöllä on intoa, intohimoa, voimaa, valtaa, ja vahva tahto saavuttaa joku oma päämäärä. Toiset ihmiset ovat enemmän tai vähemmän, sisäisen rakenteen kautta, tietoisesti tai tietämättä, luonnollisesti tai epäluonnollisesti kasvatettu noudattamaan lakeja.

Tapaus saattaisi olla vaikkapa urheilu kilpailu, miten suuri intohimo hänellä on voittaa urheilu kisa? Intohimo voi olla niin suurilla kierroksilla että henkilö voi olla valmis rikkomaan peli sääntöjä ja urheilun lakeja. Jopa tuottamaan toisille kilpailijalle harmia, ja tekemään esteitä että toiset kilpailijat epäonnistuu heidän yrityksessä. Sellaiset epäsuositut toimet ovat epäurkeilu henkistä toimintaa. Urheilun merkitys ei ole tuottaa väkivaltaa eikä tehdä sotaa. Urheilussa on urheilun henki mikä kunnioittaa toisia urheilijoita ja arvostaa ihmistenoikeuksia.

 Rule of Law (lakien kunnioitus).

Lakien kunnioitus (rule of law) ei ole vaihtoehto kysymys, se on universaalisesti sivistyneitten ihmisten tunnus merkki.  Sivistynyt ihminen on sisäisen henkisen olennon rakenteelta sen kaltainen että se hillitsee itsensä. Samalla sen sivistyneen ihmisen järki toimii ajatella asioita järkevästi, ja hän valitsee itse kunnioittaa toisia ihmisiä, eikä tahtoa niille pahaa. Se on ihmisen vapaalle tahdolle suuri mahdollisuus käyttäytyä sivistyneesti hyvin ja oikealla tavalla.  Ihmisen suurin mahdollisuus ihmisenä on se että ihmisellä on kyky osoittaa hyvää tahtoa toisille ihmisille, eläimille, ympäristölle ja materiaali omaisuudelle.

Lakien rikkojat ovat aina olleet väärällä puolella lakia.

Monet suuret lakien rikkojat, ovat lähtenee huonolle kehitykselle ja vahvistaneet sitä huonoa laittomuutta kehitystä valtion voiman ja vallan nojalla. Heillä on ollut suuri illuusio kiusaus toteuttaa jotain mikä on näyttänyt heille suurella tavalla houkutteleva. Sana illuusio kuvaa hyvin harha näkyä elämän kokonaisuuden todellisuutta. He eivät ole kunnioittaneet sitä sisäisen ihmisen henkistä lakia, olla henkisen moraali lain alainen (Rule of Law).

Oikeusvaltion Ilmaisu voidaan jäljittää 16-luvulla Britanniassa, ja seuraavalla vuosisadalla Skotti teologi Samuel Rutherford käytti ilmaisua hänen argumentti kuninkaan jumalallista valtaa. Oikeusvaltio edelleen popularisoi 19th sata vuodella British lainoppinut AV Dicey. Se käsite, jos ei lausetta, mikä on tuttu vanha filosofien kuten Aristoteles, joka kirjoitti "Lain pitää hallita". Vasta puoli sille on laittomuus ja anarkia.  

Oikeusvaltio tarkoittaa, että jokainen kansalainen on lain alainen, kuten lainsäätäjät itse. Tässä mielessä se on vastoin itsevaltaista, diktatuuri tai oligarkia jossa hallitsijat pidetään lain yläpuolella. Puute oikeusvaltion löytyy sekä demokratioiden ja diktatuurit, esimerkiksi koska lakien laiminlyönnit, tai tietämättömyys laista, ja oikeusvaltio on altis itsestään rappeutumiselle jos hallituksessa ei ole riittävästi korjausmekanismit sen palauttamiseksi.

https://en.wikipedia.org/wiki/Rule_of_law

Muinaisuus.

"Lännessä, muinaiset kreikkalaiset aluksi näkivät parhaaksi valtiomuodoksi saada parhaat miehet johtamaan.  Platon kannatti hyväntahtoinen monarkia hallitsemaan idealisoitu filosofikuningas, joka oli lain yläpuolelle.

Platon kuitenkin toivotti että parhaat miehet olisi hyviä kunnioittamaan säädettyjä lakeja, selittämällä että

"jos laki on alainen jollekin muulle vallalle, eikä ole ollenkaan omaa valtaa, sitten valtion romahtaminen minun mielestäni ei ole kaukana, mutta jos laki on hallituksen Mestari ja hallitus on sen orja, niin sitten tilanne on täynnä lupausta ja miehet ovat kaikki Jumalan siunauksen otollisessa tilassa.

Enemmän mitä Platon yritetty tehdä, Aristoteles jyrkästi vastusti kaikkea muuta kuin sitä että korkeimpien virkamiesten käytellä oleva teho oli yli vartiointi- ja palvelevat lakeja. Toisin sanoen, Aristoteles kannatti oikeusvaltio käsitystä (Rule of Law):

On enemmän asianmukaista, että laki tulisi hallita kuin jokin kansalainen: kun samaa periaatetta, jos se on edullista sijoittaa ylintä joissakin erityisesti henkilöille, niitä olisi nimitetty olla vain huoltajia ja palvelija laille.

Roman valtiomies Cicero, "Olemme kaikki palvelijoita laille, jotta voimme olla vapaita." Rooman tasavallan aikana, kiistetyt tuomarit ehkä pääsivät oikeudenkäyntiin kun heidän toimikautensa päättyi. Rooman valtakunnan alla hallitsija oli henkilökohtaisesti immuuni (legibus solutus), mutta ne, joilla oli epäkohtia saattoi haastaa rahastoa.

Kiinassa, lakihenkisyyden jäsenet koulun aikana 3. vuosisadalla eKr väitti käyttää lakia välineenä hallinnossa, mutta anottiin "Hallita lakien kautta" (rule by law) vastakohtana "Laki hallitsee" (rule of law), mikä tarkoittaa, että ne sijoittivat aristokraatit ja keisarin lakia edellä.  Sen sijaan Huang-Lao koulun taolaisuus hylkäsi oikeuspositivismin ja hyväksyi mieluimmin luonnon oikeudenmukaisuus, että jopa hallitsija oli sille alainen". -Wikipedia.

Plato.

"Jos laki on alainen jollekin muulle vallalle, eikä ole ollenkaan omaa valtaa, sitten valtion romahtaminen minun mielestäni ei ole kaukana, mutta jos laki on hallituksen Mestari ja hallitus on sen orja, niin sitten tilanne on täynnä lupausta ja miehet ovat kaikki Jumalat siunauksille otollisessa tilassa”.

Tämä oikeudenmukaisuuden periaate tuo selvästi esille miten monet valtion johtajat ovat olleen täysin väärässä.

Siksi että he eivät olleet laille alaisia. Universaalisesti, siis ne samat lain periaatteet mitä kunnioitetaan vaikkapa kansainvälisessä kaupan teossa, ja myös turisti matkailussa. Kaikki maailman turistin odottavat sitä samaan periaatetta jos he menevät ulkomaille niin sitten siellä ihmiset ovat rehellisiä ja kunnioittavat heitä ihmisinä kaikessa ilmioikeuksia muodossa.  Mistä sellainen kansainvälinen oikeus odotus tulee?  Se on universaalinen moraalinen arvo laki mitä sivistyneet ihmiset kunnioittavat ympäri maailmaa.         

Tässä muutama esimerkki missä valtion johtajat eivät kunnioita universaalisia lakeja.

Rule of law periaate. Nämä alla olevat valtion johtajat ja virkamiehet asettivat heidän omat intohimoiset edut, tai heidän valtion edut ensiajalle riippumatta miten paljon heidän toimet rikkovat ihmisten oikeuksia, henkisiä moraali lakeja, ja kansainvälisiä laki periaatteita. Rikkoivat luonnon oikeudenmukaisuutta ja Jumalan asettamat moraali laki henki ja ymmärrettävässä oleva käsitys sisällä ihmisen sielua. Heidän tekojen kautta heidän sydän oli paatunut kuin julman kylmä kivi niin että he eivät noudattaneet järkevää moraali lakeja ja sivistyneitten ihmisten henkisiä normeja. Ja siten sepittävät kaikenlaisia tekosyitä heidän pahoille teoille. Samalla pilkkasivat Pyhän Raamatun Jumalan sanaa.  

2011-2016.

Mikä on todella hälyttävää näkyy selvästi miten valtion johtajat ovat usein väittäneet vasten rauhan omaista oikeudenmukaisuutta, samalla hylkäävät sen rauhan ominaisuuden totuuden periaatteen. On olemassa vain yksi luonnon oikeudenmukaisuus ilmiö maan päällä. Rehellisyys, totuus ja rauha ei ole ilmaista. Se on henkinen tila mikä ilmenee ihmisten yhteydessä, sen edestä monet ovat maksaneet kalliin hinnan. Tyhmät johtajat sekoittavat valheet ja totuuden sekaisin, samalla tavalla he sekoittavat rauhan ja sodan sekaisin, ja myös epärehellisyyden sekaisin mikä esitetään olevan jotain muuta. Sitä kaikkea ajaa heidän yritys sekoitta heidän pahoja tekoja, piilottaa ja salata sellaisia asioita mitä kukaan rehellinen ihminen maan päällä ei arvosta olevan sivistyneet ihmisen toimintaa.  

Monet ovat uskoneet siihen että valheet voidaan muuttaa puhtaaksi totuudeksi, kun vaan sekoittaa tosi asioita tarpeeksi, ja loppujen lopuksi sitten kaikki ovat tasan harmaata eikä puhdasta totuutta ole olemassa. Mutta henkinen totuus kertoo toisin, henkisesti terveen ihmisen mieli vaatii tietää totuuden. Eikä mikään muu valhe teko keinoinsesti voi peittää totuutta. Totuuden pinta ala on paljon suurempi alue mitä valheet pystyisi ikinä peittämään.                         

Kaikki nämä alla ovat meneet yli luonnon oikeudenmukaisuuden Rule of Law rajojen, epä kunniallisesti.

Adolf Hitler.

https://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler

Joseph Stalin.

https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Stalin

Mao Zedong.

https://en.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong

Pol Pot.

https://en.wikipedia.org/wiki/Pol_Pot

Saddam Hussein Abd al-Majid al-Tikriti.

https://en.wikipedia.org/wiki/Saddam_Hussein

Muammar Muhammad Abu Minyar al-Gaddafi

https://en.wikipedia.org/wiki/Muammar_Gaddafi

Bashar Hafez al-Assad.

https://en.wikipedia.org/wiki/Bashar_al-Assad

Dmitry Anatolyevich Medvedev.

https://en.wikipedia.org/wiki/Dmitry_Medvedev

Vladimir Vladimirovich Putin.

https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Putin

Sergey Viktorovich Lavrov.

https://en.wikipedia.org/wiki/Sergey_Lavrov

 

International Law.

International law is the set of rules generally regarded and accepted as binding in relations between states and between nations.  It serves as a framework for the practice of stable and organized international relations.  International law differs from state-based legal systems in that it is primarily applicable to countries rather than to private citizens. National law may become international law when treaties delegate national jurisdiction to supranational tribunals such as the European Court of Human Rights or the International Criminal Court. Treaties such as the Geneva Conventions may require national law to conform to respective parts.

https://en.wikipedia.org/wiki/International_law

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat