Totuus Kauneus ja Hyvyys Arvollinen ihmisen elämä koostuu; totuudesta, kauneudesta ja hyvyydestä.

Politiikan tutkimus oppi

 • T-62.
  T-62.
 • BTR-152.
  BTR-152.
 • 9M14 Malyutka (vauva).
  9M14 Malyutka (vauva).
 • MiG-15
  MiG-15

Politiikan tutkimus oppi on yhteiskuntatieteissä järjestyssääntöjä, joka käsittelee hallituksen järjestelmiä ja analysoi poliittista toimintaa ja poliittinen käyttäytyminen.  Se käsittelee laajasti teorian ja käytännön politiikan, joka on tavallisesti pidetty määräytymiset vallanjaosta ja resursseista.

Politiikan tutkijat "näkevät itsensä toteuttaa esittelemällä ne suhteiden taustat, mitä poliittiset tapahtumat ja olosuhteet esittävät, ja näillä ilmoituksilla he yrittävät rakentaa yleisiä periaatteita siitä, miten poliittinen maailma toimii".

Korean Sota.

”Korean sota käytiin vuosina 1950–1953 Korean demokraattisen kansantasavallan (Pohjois-Korea) ja Kiinan kansantasavallan yhteisen kansanarmeijan sekä Korean tasavallan (Etelä-Korea) ja Yhdysvaltojen johtamien Yhdistyneiden kansakuntien (YK) joukkojen välillä. Yhdistyneiden kansakuntien asettuminen Pohjois-Koreaa vastaan Etelä-Korean tueksi perustui Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan 51. artiklaan ja turvallisuusneuvoston päätökseen, jonka istuntoja Neuvostoliitto boikotoi siksi, ettei Kiinan kansantasavallan asemaa YK:ssa ollut tunnustettu.

Vaikka Neuvostoliitto ei virallisesti osallistunut sotatoimiin, se tuki Pohjois-Koreaa auttamalla ylintä johtoa strategian suunnittelussa ja toimittamalla tarvikkeita ja aseita. Kyseessä oli tyypillinen kylmän sodan "proxy-sota", jossa Yhdysvallat ja Neuvostoliitto kävivät epäsuoraa sotaa jonkin muun maan alueella.

Korean sota loi laajemman sodanuhkan, joka puolestaan synnytti varautumista ja taloudellista toimeliaisuutta, korkeasuhdanteen, joka tunnetaan Korean suhdanteen tai Korean konjunktuurin nimellä”.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Korean_sota

Politiikan oppi sanotaan nojautuvan:

 1. talouden oppiin,
 2. lakiin,
 3. sosiologiaan,
 4. historiaan,
 5. filosofia,
 6. maantiede,
 7. psykologia,
 8. ja antropologia.

Millä mitalla tämä malli käytännössä todella sovelletaan?  Sitä voi tutkia vaikkapa lukemalla historiaa. Vaikkapa niin että katso miten sota teollisuuden myynti arabimaille on tuottanut paljon muutoksia monen maan sisä ja ulko politiikassa, vaikkapa vuonna 1966 - 1973. Neuvostoliiton sota kaluston myynti Arabimaille, ja miten Arabimaat käyttivät sitä hyväksi omassa ulkomaan politiikassa.        

Vaikka Politiikka oppi on kodifioitu jo 19th luvulla, silloin kun nykyajan akateemisen yhteiskuntatieteiden muoto perustettiin, politiikan tutkimus opilla on pitkät perinteet, jotka voidaan jäljittää teoksille Aristoteles, Platon, ja Chanakya joka kirjoitettiin lähes 2500 vuotta sitten.

Politiikan tiede oppi on yleisesti jaettu erillisiä alalajeja, jotka yhdessä muodostavat alalla:

 • Vertaileva politiikka
 • kansainvälinen politiikka
 • Kansainväliset suhteet
 • Poliittinen teoria
 • Julkinen hallinto
 • Julkinen laki
 • Poliittinen metodologia

https://en.wikipedia.org/wiki/Political_science

Politiikka ilman moraalista etiikkaa ja kunnioitusta ihmisten oikeuksille on se syypää miksi valtiot johtajat ovat luoneet usean kertaan historiassa helvettiä maan päälle. Valtionjohtajat toimineet itsekkäästi, ja epäoikeudenmukaisesti suhteessa heidän omaan tai naapuri maan kansaan.

Kaikista inhottavat tapahtumat maan päällä mitä ihmiset ovat kokeneet ovat luoneet valtion johtaja poliitikot, he ovat toimineet voiman ja vallan käytössä tyydyttääkseen omat intohimot, tai kansan tunteista noussut äärimmäinen nationalismi.

Miten se on mahdollista?  Miksi maailman ihmiset ovat niin kyvyttömiä puolustamaan itseä valtion politiikan johtajilta?  Se lähti Maailman Sota 1. Maailman Sota 2. Ja samalla tavalla tulee toistumaan Maailman Sota 3.

Maailman Sota 3 ei tule syttymään mistään muusta syystä kuin se sama syy mistä sodat ovat ennekin syttyneet. Siinä mielessä ei ole mitään uutta maan päällä.  Samat ihmisen paha tahto kytee ympärimaailmaa ihmisten sisällä. Ukrainan Krimin niemimaalla, Itä ukrainassa, Syyriassa, Afrikassa. Eikä mitään oikeata syytä sille miksi ihmiset toimivat niin epäoikeudenmukaisesti kuin vaan ihmisen oma paha tahto.   

Ihmiset pitää olla tietoisia tosi asioista, ja tosi asiat siitä miten valtion poliitikko johtajat todella usein toimivat oman intohimon vallan ja voiman varassa, tai tunne tasolla kosto vihan himon ajamina. Se on ihmisen psykologia rakennetta, valtion johtajilla ei ole varaa olla epätasapainoisia mielenterveydessä, eikä oikeasti varaa olla itsekkäitä, sellainen yhtenäisyys mielenterveyden ja huonojen johtajien välillä on kyllä historiassa usein toistunut.

Mikä sitten on tehnyt valtion johtajista hulluja? Luultavasti se suuren voiman ja vallan himo on tehnyt niistä johtajista itsekkäitä, diktatuurin voiman ja vallan himojen kiusaus, saada kaikki toteuttaa oman tahdon mukaan. Henkiset himojen voimat sitten riepottivat diktatuuri johtajia kuin rätti nukkea myrsky tuulessa, eikä mikään muu enää pystynyt vaikuttavasti ohjaamaan heidän henkistä sielua kuin vain arvaamattomat himojen hullut myrskyn tuullet.

Politiikan oppi sanotaan nojautuvan seuraaviin alueisiin:

talouden oppiin, lakiin, sosiologiaan, historiaan, filosofia, maantiede, psykologia, ja antropologia.

Mutta käytännössä eihän diktatuuri valtion johtajat ole ottaneet politiikan oppia kaikessa kokonaisuudessa huomioon. He ovat usein keskittyneet vain muutamaan asiaan.  Muutama asia on ollut vallan ja väkivallan käyttö, ottaa vaikkapa väkisin naapuri mailta naapurien maan alueita ja omaisuutta.

Historia kertoo selvästi että Poliitikot ovat usein aloittaneet uransa poliitikko-konnana ja olleet kokonaisuuden suhteen paljon enemmän järkeviä.  Mutta ajan kuluessa ne ovat hurahtaneet ja nojautuneet yhä enemmän vallan ja voiman käyttöön kaikilla sota koneiston voimilla mitä heidän valtiolla on ollut olemassa. Sellainen turvautuminen väkivallan ja sota kaluston käyttöön hyökkäämällä arvaamattomasti naapuri maitten kimppuun on hälyttävää lukea historiasta. Niin kuin ihminen ei kykenisi ajattelemaan järkevästi, niin kuin ihmisen paras puoli olisi tuhota ja tapaa toisia ihmisiä.         

Asevoimat.

Maan asevoimat ovat sen hallituksen tukema puolustus, taistelut voimat, ja organisaatio.

Ne ovat olemassa edistää ulko- ja sisäpolitiikkaa niiden hallintoelimet ja puolustaa sitä kehoa ja kansakuntaa mitä se edustaa ja puolustaa ulkoisilta ja sisäisilta hyökkääjiltä.

 Laajasti käytössä termit "asevoimat" ja "sotilaallinen" käsitellään usein synonyymeina, vaikka teknisessä käytössä erotuksia on joskus tehty jossain maissa missä asevoimat voi sisältää sekä sotilaallista ja muiden rinnakkaisen sotilaallisen joukkojen kanssa. Asevoiman on asevoimien käytössä poliittisten päämäärien saavuttamiseksi.

Militaarinen lainsäädäntöä (military policy) kutsutaan myös puolustus lainsäädäntö, sen yleinen järjestys käsittelee kansainvälistä turvallisuutta ja armeijaa.  Se käsittää toimenpiteitä ja aloitteita, jotka hallitukset tekevät tai eivät tee tai eivät ota suhteessa päätöksen tekoon ja strategiset tavoitteet, kuten milloin ja miten sitoa kansalliset asevoimat.

The Military Policy käytetään varmistamaan itsenäisyyden säilyttämistä kansallisessa kehityksessä ja lievittäminen vaikeuksille mitä vihamielinen ja aggressiivinen ulkoiset tekijät yrittävät saneilla. Puolustusministeriön (tai synonyymi järjestö) ministeri on ensisijainen päätöksentekijä kansallisen sotilaspolitiikasta.

https://en.wikipedia.org/wiki/Military_policy

Sotilaallinen tiede.

Sotilaallinen tiede on tutkimus sotilas prosessien, laitosten ja käyttäytyminen, yhdessä tutkimuksessa sodankäynnin, ja teoriaa ja soveltamista järjestetty pakkokeinojen.  Se on lähinnä keskittynyt teoria, menetelmä, ja käytäntö tuottaa sotilaallista kapasiteettia tavalla, joka on kansallisen puolustuspolitiikan mukainen.

Sotatieteellisyys palvelee tunnistaa strategisia, poliittisia, taloudellisia, psykologisia, sosiaalisia, toiminnallisia, teknologisia ja taktisia elementtejä edellyttää jatkuvaa suhteellinen etu sotilaallisen voiman; ja lisätä todennäköisyyttä ja suotuisia voittoa rauhassa tai sodan aikana.

Sotilaallisiin tutkijoihin kuuluvat teoreetikot, tutkijat, koe tiedemiehet, soveltavat tiedemiehet, suunnittelijat, insinöörit, testi teknikot, ja muut armeijan henkilöstöä.

Sotilashenkilöstöä saada aseita, varusteita ja koulutusta saavuttaa tiettyjä strategisia tavoitteita. Sotatieteellisiin käytetään myös perustaa vihollisen kykyä osana teknisen älykkyyttä.

https://en.wikipedia.org/wiki/Military_science

Sota kaluston myynti Arabimaille.

Egyptin - Tšekkoslovakian aseiden kauppa oli välinen sopimus Neuvostoliiton ja Egyptin johdolla Gamal Abdel Nasser, ilmoitti syyskuussa 1955 toimittaa Egyptiin yli  $250,000,000 arvoinen moderni Neuvostoliiton aseita, kautta Tšekkoslovakian. Sopimus oli merkittävä käännekohta kylmässä sodassa ja suuresti vaikutti Arabien ja Israelin konfliktiin.

Hrushtshev vaikutusvaltaa Lähi-idässä

Hrushtshev joka kovasti halusi voittaa Neuvostoliiton vaikutusvaltaa Lähi-idässä, oli enemmän kuin valmis aseistamaan Egyptin jos Amerikkalaiset osoittautuivat haluttomiksi.  Salaisten keskustelujen aikana Neuvostoliittolaiset 1955, Nasserin vaatimukset saada aseita oli ylin kyllin tyytyväinen kun Neuvostoliitto ei ollut allekirjoittanut kolmikantaisen julistusta.  Uutiset syyskuu 1955 Egyptin kauppa ostosta saada valtavan suuri määrä Neuvostoliiton aseita kautta Tsekkoslovakian, suhtauduttiin sokkina Lännessä, jossa tämä nähtiin merkittävää kasvua Neuvostoliiton vaikutusvallalle Lähi-idässä. Britanniassa kasvu Neuvostoliiton vaikutusvaltaa Lähi-idässä nähtiin pahaenteinen kehitys, joka uhkasi lopettaa British vaikutus öljy-rikas alue.

1955 kauppa sisälsi seuraavat asejärjestelmät: 

 •      150 MiG 15 hävittäjää
 •      50 Iljušin Il-28 pitkän kantaman pommikoneita
 •      70 Iljušin Il-14 sotilaallinen liikenteen lentokoneet
 •      230 T-34 panssarivaunuja
 •      200 BTR-152 panssariajoneuvoja
 •      Satoja tykkiä, erityyppisiä

"On lähes universaalisesti historioitsijat yksimielisiä siitä että kauppa sopimus oli se mikä sai Israel aloittamaan suunnitella sotaan Egyptiin vastustaan Israelin ajalla sen sijaan että odottaa Egyptin hyökkäystä - joka huipentui Suezin kriisiin".

https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian-Czech_arms_deal

Tripartite declaration 1950.

"Kolmen välinen julkislausuma (Tripartite declaration) Lisäksi sääensi tiivistä neuvottelua kolmen valtojen kanssa, jotta rajoittaa Arabien ja Israelin kilpavarustelua. Se julkaistiin 25. toukokuuta 1950. Tavoitteena länsivallat olivat vakauden säilyttämiseksi ja vapaan öljyn neutraloimiseksi Arabien ja Israelin konfliktissa ja, mikäli mahdollista, vakuuttaa Arabit ja israelilaiset tehdä yhteistä asiaa lännen uhkaa vastaan Neuvostoliiton tunkeutumiselle".

https://en.wikipedia.org/wiki/Tripartite_Declaration_of_1950

Yom Kipur Sota.

"Yom HaKipurim tai מלחמת יום כיפור Milẖemet Yom Kipur), joka tunnetaan myös vuoden 1973 Arabien ja Israelin sota, oli sotaan liittoutuneiden Arabivaltioiden johdossa Egypti ja Syyria vastaan ​​Israel 6-25 10, 1973.

Neuvostoliiton "Vauva".

"9M14 ”Maljutka” (ven. «Малютка», suom. vauva, Nato-raportointinimi AT-3 Sagger) on Neuvostoliiton ensimmäisen sukupolven, manuaalisella komento-ohjausjärjestelmällä (MCLOS) varustettu panssarintorjuntaohjus. Se oli ensimmäinen neuvostoliittolainen miesvoimin siirrettävä ohjus ja luultavasti eniten valmistettu". 

https://en.wikipedia.org/wiki/9M14_Malyutka

Sotilaalliset torjumiseksi toimet sodan aikana pääosin käytiin Siinain ja Golanin korkealla alueilla, jotka Israel oli saanut haltuunsa kuuden päivän sodan aikana 1967.   Egypti ja Syyria halusivat takaisin Siinain ja Golanin kukkula alueet. Egyptin presidentti Anwar Sadatin halusi myös avata Suezin kanavan.

Sota alkoi, kun Arabien koalitio aloittivat yhteisen yllätyshyökkäyksen Israelin miehittämillä alueilla.  Yom Kippur on pyhin päivä juutalaisuudessa, mikä tapahtui myös, että vuoden aikana muslimien pyhän kuukauden ramadanin.

Egyptin ja Syyrian joukot ylittivät tulitauko linjat Siinain niemimaalla ja Golanin heights vastaavasti, alueet, jotka Israel oli miehittänyt kuusi vuotta aikaisemmin, kuuden päivän sodassa. Sekä Yhdysvallat ja Neuvostoliitto käynnisti massiivisen täydentämisen pyrkimykset niiden liittolaisten ​varastoja sodan aikana, ja tämä johti lähes vastakkainasetteluun ydinvoima supervaltojen välillä".

https://en.wikipedia.org/wiki/Yom_Kippur_War

Egypti:

650,000  -800,000 joukot (200, 000 ylitti)

1700 panssari tankkeja (1020 ylitti)

2400 panssaroitu ajoneuvoja

1120 tykistöyksiköitä

400 Lentokoneita

140 helikopterit

104 Merialukset

150 pinta ilmaan ohjus patteristoa (62 etulinjassa)

Syyria:

150,000 joukkoja

1200 panssari vaunuja

800-900 panssaroitu ajovaunuja

600 tykistöyksiköitä

Expeditionary Forces *:

100,000 joukot [23]

500-670 säiliöt [33] [34]

700 panssaroitu ajoneuvoja

Kuuba:

1500 -4000 joukkoja

Marokko:

5500 joukot

30 panssari vaunuja

52 Lentomelun

Saudi-Arabia

3000 joukot

Yhteensä:

 914,000-1,067,500 joukkoja.

3,430 - 3,600 panssari vaunuja

3,900-4,000 panssaroitu ajoneuvot

1720 tykistöyksiköitä

452 Lentomelun

140 helikopterit

104 laivaston alukset

150 pinta ilmaan ohjus paristoja

"Tämä sota draama kriisissä oli myös Neuvostoliiton uhkia ja intervention, maailmanlaajuinen U.S. sotilaallinen hälytys, öljysaarto ja laajamittainen suurvaltojen ystävien uudelleen aseiden täytöt keskellä sotaa, on mainittu näyttöä siitä että detende ei paljon poikkea kylmästä sodasta".

"On lukuisia syytteitä nostettuja Neuvostoliittoa vasten, ​​Amerikassa arvostelijoiden kesken detente on helposti laadittu. Moskova edellyttäen aseita Egyptiin ja Syyriaan ennen vihollisuuksien puhkeamisesta ja näin edellyttäen ne tarvittavat keinot hyökkäyssodalle; olivat ilmeisesti Arabien suunnitelma hyökätä Israeliin etukäteen ja NL ei tehnyt mitään estääkseen sotaa; Neuvostoliittolaiset ryntäsivät aseitten täyttämiseen ystävilleen taistelujen aikana, mitkä pitkittivät vihamielisyyksiä; Neuvostoliiton propaganda tuettu Arabit käytti öljyä aseena vasten Länttä;

NL Pääsihteeri Brezhnev, kutsui sihteeri Kissinger Moskovaan neuvottelemaan tulitauon suunnittelusta, ilmeisesti säästämään Egyptin kolmannen armeijan ja myöhemmin uhkasi sotilaallista interventiota kun taistelut jatkuivat. Jotkut menisivät niin pitkälle, että väittää, että neuvostoliittolaiset olivat suunnitelleet lokakuun sodan alun.

”Sodan Aikana Israel on väittänyt saneet haltuunsa joitakin todisteita siitä, mikä ehdottaa Neuvostoliiton olleen suora osallistuminen laadittaessa tai hyväksyessään Egyptin ja Syyrian sota suunnitelmat.

Asiakirjat, Arabiaksi ja Venäjäksi, olivat useita kuukausia vanhoja, kuitenkin, voi yksinkertaisesti olla normaalinen varasuunnitelma.

Lähempänä todellista päivämäärää hyökkäyksessä, Neuvostoliittolaiset kuulemma tarjosivat Egyptiläisille sen ajan hetken valokuvia, mitkä oli ottanut satelliitti tai Mig-25, Israelin etulinja asetuksista Keski-Siinailla. Tämä saattoi olla osa rutiinia tiedostelun vaihtoa Egyptiläisten kanssa.

Lopuksi Israelilaiset ​​viittasivat siihen, että kuukausia ennen sodan alkua pieni joukko kehittyneitä Neuvostoliiton asejärjestelmiä lähetettiin Lähi-itään, kuten BMP-1 panssaroitu miehistönkuljetusvaunu, TEH SA-9 pinta-ilma-ohjus ja BRDM-2 panssaroitu ajoneuvo, SU-20 hävittäjiä, ja Kelt antiradiaation ohjuksia, ja viimoista mallia T-62 panssari vaunut. Tästä seuraa että Neuvostoliittolaiset olivat tietoisia että sota oli tulossa, halusivat nähdä kuinka jotkut heidän kehittyneistä laitteita toimisi itse taistelussa.

Jos kaikki edellä esitetyt väitteet ovat totta, se ehdottaa sitä että Neuvostoliittolaiset olivat valmiita tekemään yhteystyötä sotilaallisessa suunnittelussa, vaikka se ei osoita, että neuvostoliittolaiset olisivat suoraan aloittaneet lokakuun sodan.

Kuten aseiden toimituksessa, jonkun muotoinen vastinko avunpyyntöihin sotilas suunnittelussa on prosessi mikä voi hoitaa terveen Poliittisen vuorovaikutuksen.

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/reports/2006/R1864.pdf

Venäjän Asekauppa.

"Vuonna 2008 yhteenlaskettu liikevaihto Venäjän top 10 Aseet yrityksille kasvoi 26% edellisvuodesta ja oli lähes $ 12 miljardia euroa. Top Yhtiö oli jälleen Almaz-Antey, mikä lisäsi sen tulot $ 4,3 miljardia euroa. Venäjän Helikopterit tuotti 122 lentokonetta vuonna 2008, kasvatti tuloja $ 724 miljoonasta $ 1,7 miljardia euroon. Uralvagonzavod ansaitsi $ 640 miljoonaa tekemällä 175 T-90 tankkeja: 62 Venäjän asevoimille, 60 Intialle, ja 53 Algeria".

https://en.wikipedia.org/wiki/Defense_industry_of_Russia

Joskus valtioitten asekaupassa on oma ilmasto?

Mitkä käyvät kauppaa ja asejärjestys koulutus toimintaa piittaamatta mitkä tulevat olemaan seurauksen seuraukset vuoteen 2020 mennessä.

Mikä merkitys sillä on ollut tulevaisuudessa kun asekauppa on alkanut virrata jonnekin suuntaan historiassa?

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat