Totuus Kauneus ja Hyvyys Arvollinen ihmisen elämä koostuu; totuudesta, kauneudesta ja hyvyydestä.

Miten Jeesus tulkitsi Pyhät kirjoitukset?

  • Samaritan.
    Samaritan.

 Jeesus tulkitsi kirjoitukset 100% Pyhäksi.

Jeesus tulkitsi pyhät kirjoitukset olevan luotettavia, niin kuin Jumalan sanana.  Jos viestittäjän usko ja kunnioitus on aitoa, niin sitten viestittäjän viestiä voi tutkia ja tulkita Jumalan sanan valossa.

Jeesus puhui pyhistä kirjoituksista paljon ennen kuolemaan, ja myös puhui niistä kuoleman jälkeen kun oli ylösnoussut. Mistä tietää että Jeesus uskoi ja arvosti pyhiä kirjoituksia kaiken sydänmäen, sielun, ja mielen? Siitä että hän sanoi ja osoitti sen olevan niin. Kaiken Jeesuksen vaikutuksen takana oli kunnioittaa Jumalaa, Juutalaisten tapaan kunnioittamalla Jumalan sanaa, ja muistaa mitä Jumala oli tehnyt ja ilmestynyt Israelin kansalle.

Voisi sanoa että Jeesuksen elämän numeron yksi oli Jumalan sana.

Hän itse sanoin sen olevan niin, kiusauksien aikana. Jos Jeesus ei olisi arvostanut ja kunnioittanut Pyhiä kirjoituksia niin ei sitten Jeesus olisi voinut sanoa että hänestä on kirjoitettu Pyhissä kirjoituksissa.

Jeesuksen Pyhien kirjoituksien tulkinnan mukaan, ja samoin Jeesuksen opetuslasten ja Paavalin tulkinta Pyhistä kirjoituksista, ja raamatun tutkijat sanovat että on 353 pyhää kirjoitusta mitkä Jeesus Kristus täytti.

Ajattelepa sitä hetkeksi, 353 profeetallisen hengen kirjoitusta pyhissä kirjoituksissa. Jeesus toteutti niitä pyhässä hengessä/tietoisesti.

http://www.accordingtothescriptures.org/prophecy/353prophecies.html

Mitä se sanoo Jeesuksen Kristuksen kirkosta?

Miten Jeesuksen kirkon seuraajat tulisi tulkita pyhiä kirjoituksia? Vanhan testamentinkirjoituksia ja Uuden testamentin kirjoituksia. Sillä Jeesuksen aikana pyhät kirjoitukset olivat jo todella vanhoja. 

Jeesus Nasaretissa, ajasta Aabrahamiin oli yli 2000 vuotta. Isaac, Jacob, Joseph, yli 1800 vuotta. Israel vapautuminen Egyptin orjuudesta oli tapahtunut noin 1480 vuotta aikaisemmin. Se tapahtuma muistettiin ja kunnioitettiin vielä Jeesus Nasaretin aikana. Miksi Jeesus uskoi Pyhiin kirjoituisiin, vaikkapa Mooseksen antamat kymmenen käskyä, samalla tavalla kuin olisivat saaneet ne edellisellä viikolla?  Siksi että se oli Jumalan sana ja Jumalan tahto.

Suomen Luther kirkko.

Suomen Luterilaisen kirkon johtajat ovat jotain muuta, ainakin Arkkipiispa Kari Mäkinen asenne ei ole Raamatun arvoinen.

SLK Arkkipiispa tulkitsee raamatun kirjoitukset humanisti uskonnon kautta, se ei ole oikea tulkinta miten Kristuksen kirkon johtajat tulisi tulkita raamatun kirjoituksia. Arkkipiispa Kari Mäkisen raamatun tukinta on selvästi virheellinen tulkinta, niin virheellinen että hänellä ei ole mitään oikeutta, edustaa olevan Suomessa Kristuksen kirkon johtaja.

Miksi ja kuka hänet on valinnut?

En tiedä, mutta selvästi heilläkään ei ole ollut mitään tietoa miten tulkita pyhän raamatun kirjoitukset. Pyhässä raamatussa on henki, se ei ole sama kun humanistien henki, humanistit tekevät humaanista työtä, ja se voi olla hyvää työtä. 

Raamatussa on paljon esityksiä humanisti hengestä, mutta se ei ole kaikki kaikessa. Jos niin olisi ollut, niin Jeesus ei olisi mennyt ristille, hän olisi siten tehnyt vain humanisti työtä. Jeesus teki Jumalan tahdon siitä mitä oli hänestä pyhissä kirjoituksissa kirjoitettu.

Suuri vireh on siinä että ihmiset eivät usko Jumalan sanaan, eikä sitten ole uskoa Jumalaan. Sen sijaan heidän jumala on humanisti opetus, ja he itse tietävät paremmin miten tulkita raamatun kirjoitukset. humanisti linssin läpi.

Arkkipiispa Kari Mäkinen tulisi erota SLK virasta, ja aloitta tai tehdä humanistista työtä, omassa nimessä eikä Jeesuksen kirkon nimessä. Sillä arkkipiispa ei noudata pyhän raamatun Jumalan tahtoa, kun tulkitsee raamattua humanisti linssin läpi.

Virka, valta ja voima rappeuttaa ihmisen mieltä.

Virka, voima ja valta rappeuttavat ihmisen mieltä, se on vanha totuus. Se on ollut niin yleistä historiassa poliitikon kerkeydessä että ei tarvitse tuoda esille nimiä. Mutta voin tuoda tässä esille miten nykypäivänä virka, voima ja valta yhä rappeuttavat monet johtajat menemään harhaan, ja sitten yhteyskunnan kansa menee harhaan, johtajien sekapäitten kautta.  He aina tuovat oman mission siihen virkaan, se ei ole puhdasta tietoa, eikä ole puhdasta käyttäytymistä. Huonot johtajat jämähtää omaan valta istuimeen, ja puolustavat heidän omia näkemyksiä, sielun tunteen kiusauksia ja lihan houkutuksia, eivätkä aja sitä alkuperäistä opetusta, tai mission tahtoa eteenpäin.  

Kari Mäkinen.

Mäkistä pidettiin arkkipiispanvaalissa liberaalina ehdokkaana.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Kari_M%C3%A4kinen

    

Jari Seppo Aarnio. 

Huume poliisi, taistelee rikollisuutta vasten.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Jari_Aarnio

 

Viktor Fedorovych Yanukovych.

Politiikko.

https://en.wikipedia.org/wiki/Viktor_Yanukovych

 

Bashar Hafez al-Assad.  

Valtion johtaja. Yhteyskunnan palvelussa.

https://en.wikipedia.org/wiki/Bashar_al-Assad

            

Pyhä raamatun kirjoitukset.             

 26 "Niin kuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan päivinä oleva.

27 Ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, ja tulva tuli ja tuhosi heidät kaikki.

28 On oleva niin kuin oli Lootin päivinä. Ihmiset söivät ja joivat, ostivat ja myivät, istuttivat ja rakensivat.

29 Mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, taivaasta satoi tulta ja tulikiveä, ja se tuhosi heidät kaikki.

- Matteous 17:26-29.

Paavali myös kunnioitti Pyhiä kirjoituksia.

Paavali kirjoitti näin.

13 "Kelvottomat ihmiset ja petkuttajat menevät pahuudessa yhä pitemmälle, eksyttäen muita ja eksyen itse.

14 Pidä sinä kiinni siitä, minkä olet oppinut. Sinähän olet siitä varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut.

15 Olet myös jo lapsesta asti tuntenut pyhät kirjoitukset, jotka voivat antaa sinulle viisautta, niin että pelastut uskomalla Kristukseen Jeesukseen.

16 Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään.

17 Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä".

-  2 Tim 3:16

 

Jeesuksen asenne Pyhiin kirjoituksiin.

 

3 Hänen luokseen tuli myös fariseuksia, jotka halusivat panna hänet koetukselle ja kysyivät: "Saako mies hylätä vaimonsa mistä syystä tahansa?"

 4 Hän vastasi heille: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja alun perin teki ihmisen mieheksi ja naiseksi?"

5 Ja hän jatkoi: "Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi.

6 He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."

7 Fariseukset kysyivät häneltä: "Miksi sitten Mooses on säätänyt, että jos mies hylkää vaimonsa, hänen on annettava tälle erokirja?"

8 Hän vastasi: "Mooses antoi teille luvan hylätä vaimonne, koska te olette niin kovasydämisiä. Mutta alun perin ei ollut niin.

 9 [i] Minä sanon teille: se, joka hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden tähden ja menee naimisiin toisen kanssa, tekee aviorikoksen. Aviorikoksen tekee myös se, joka nai miehensä hylkäämän naisen.

 

Matteous 17: 1-

Jeesus sanoin näin.

26 "Niin kuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan päivinä oleva.

27 Ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittoivat tyttäriään aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, ja tulva tuli ja tuhosi heidät kaikki.

28 On oleva niin kuin oli Lootin päivinä. Ihmiset söivät ja joivat, ostivat ja myivät, istuttivat ja rakensivat.

29 Mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, taivaasta satoi tulta ja tulikiveä, ja se tuhosi heidät kaikki.

-  Matteous 17:26-29.

 

Jeesus puhui Pyhistä kirjoituksista sen jälkeen kun on ylös noussut.

 

13 Samana päivänä oli kaksi opetuslasta menossa Emmaus-nimiseen kylään, jonne on Jerusalemista noin kahden tunnin kävelymatka*.

14 He keskustelivat kaikesta siitä, mitä oli tapahtunut.

15 Heidän siinä puhellessaan ja pohdiskellessaan Jeesus itse liittyi heidän seuraansa ja kulki heidän kanssaan.

16 He eivät kuitenkaan tunteneet häntä, sillä heidän silmänsä olivat kuin sokaistut.

17 Jeesus kysyi heiltä: "Mistä te oikein keskustelette, matkamiehet?" He pysähtyivät murheellisina,

18 ja toinen heistä, Kleopas nimeltään, vastasi: "Taidat olla Jerusalemissa ainoa muukalainen, joka ei tiedä, mitä siellä on näinä päivinä tapahtunut."

 

19 "Mitä te tarkoitatte?" Jeesus kysyi. He vastasivat: "Sitä, mitä tapahtui Jeesus Nasaretilaiselle. Se mies oli tosi profeetta, voimallinen sanoissa ja teoissa, sekä Jumalan että kaiken kansan edessä.

20 Meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme luovuttivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiinnaulitsivat hänet.

21 Me kuitenkin olimme eläneet siinä toivossa, että hän olisi se, joka lunastaa Israelin. Eikä siinä kaikki. Tänään on jo kolmas päivä siitä kun se tapahtui,

22 ja nyt ovat muutamat naiset meidän joukostamme saattaneet meidät kerta kaikkiaan hämmennyksiin. He kävivät varhain aamulla haudalla

23 mutta eivät löytäneet hänen ruumistaan. Sieltä tultuaan he lisäksi kertoivat nähneensä näyn: enkeleitä, jotka sanoivat, että Jeesus elää.

24 Muutamat meistä menivät silloin haudalle ja totesivat, että asia oli niin kuin naiset olivat sanoneet. Jeesusta he eivät nähneet."

25 Silloin Jeesus sanoi heille: "Voi teitä ymmärtämättömiä! Noinko hitaita te olette uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet?

26 Juuri niinhän Messiaan piti kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa."

27 Ja hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu.

Evankeliumi Luukkaan mukaan.  24:

SLK.

Suomen Luterilaisen Kirkon Arkki piispa ei näytä uskovan raamatun opetukseen. Se on todella röyhkeä asenne Jumalan sanaan olla SLK Arkkipiispa eikä uskoa Jumalan sanan viestiin. Se on uskomaton häpeä.  

 

Paavali sanoi että Opettakaa totuuden sanaa oikein.

14 Muistuta tästä kaikkia ja varoita heitä vakavasti Jumalan nimessä, etteivät he riitelisi. Sellaisesta ei ole mitään hyötyä, vaan se koituu kuulijoiden turmioksi.

15 Pyri kaikin voimin osoittautumaan Jumalan silmissä luotettavaksi työntekijäksi, joka ei häpeä työtään ja joka opettaa totuuden sanaa oikein.

16 Vältä epäpyhiä ja tyhjänpäiväisiä puheita, sillä niiden puhujat menevät jumalattomuudessa yhä pitemmälle

17 ja heidän oppinsa leviää kuin syöpä. Heitä ovat Hymenaios ja Filetos,

18 jotka ovat eksyneet pois totuudesta ja väittävät, että ylösnousemus on jo tapahtunut. Näin he saattavat joidenkin uskon luhistumaan.

19 Mutta Jumalan laskema perustus pysyy lujana, ja siinä on merkkinä nämä sanat: "Herra tuntee omansa" ja "Luopukoon vääryydestä jokainen, joka lausuu Herran nimen".

-2 Timoteous 2: 14- 19.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (5 kommenttia)

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Vaikka koitin ymmärtää,niin en siltikään ymmärtänyt mikä oli Jeesuksen suhde näihin pyhiin kirjoituksiin ja mitä nämä pyhät kirjoitukset oli? Saati sitten en ollenkaan ymmärtänyt missä osoitit Mäkisen tekevän jotakin raamatun sanaa vastaan.

Vesa Leinonen

Mitä "Pyhät kirjoitukset" ovat?

Tanak (hepreaksi ‏תנ״ך‎) on juutalaisuuden Raamatun kaanon eli ohjeellinen tekstikokoelma.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Tanak

Kari Mäkinen on humanisti, hän ei tulkitse raamattua oikein. Häne ei usko että raamatun kirjoituksilla olisi uskottava tänä päivänä. Mäkinen tulkitsee raamatun humanistisen ymmärryksen kautta.

Hänen mielestä ajan kultuuri voi tulkita raamatun kirjoitukset kultuurin hengen mukaan. Se on suuri virhe, sillä sellainen tukinta on leväperäistä ja vastuutonta.

Jeesus tulkitsi pyhät kirjotukset siihen samaan henkeen kun milloin ne oli kirjoitettu. Vaikkapa 1480 vuotta oli mennyt eteenpäin.

Ihminen on henkinen olento, 1000, 2000 4000 vuotta ei muuta sitä henkeä mikä Jumalan antaa ihmiselle. Ihmisen kulttuuri kyllä voi saada sen ajan hengen missä elää. Niin vaikkapa villin Sodon ja Gomorrah.

Jos Kari Mäkisen tulkinta olisi oikea tulkinta, niin sitten Jumala olisi velkaa Sodon ja Gomorran kansalle, ja hänen tulisi pyytää anteeksi, siitä kun tuhosi synnin pois sieltä.

Pyhien kirjoituksien tulkinta, meille nyt 2016, voi kuvata sanalla Raamatun kirjoituksien tulkinta.

Siihen voit saada lisää tietoa hakusanalla "Pyhä". Tai Englanti kielessä "Holy", "Holy scriptures", jne.

Samalla tutkia miten Juutalaiset palvovat Jumalaa, siinä keskeinen osa on Jumalan sana.

Tässä myös Uudesta testamentista, siitä näkee miten Pietari suhtautui Pyhiin kirjoituksiin.

Kutsu pyhään elämään.

13 Vyöttäytykää siis, olkaa raittiit. Pitäkää ajatuksenne kirkkaina ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä.

14 Olkaa kuuliaisia lapsia älkääkä taipuko noudattamaan himoja, joiden vallassa ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte.

15 Niin kuin hän, joka teidät on kutsunut, on pyhä, niin tulkaa tekin pyhiksi kaikessa mitä teette. 16 Onhan kirjoitettu: "Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä."

17 Ja jos kerran te rukoillessanne kutsutte Isäksi häntä, joka puolueettomasti tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin eläkää jumalanpelossa tämä muukalaisuutenne aika.

18 Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästänne tyhjänpäiväisestä elämästä millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla,

19 vaan Kristuksen, tuon virheettömän ja tahrattoman karitsan, kalliilla verellä.

20 Hänet oli valittu jo ennen maailman perustamista, ja nyt aikojen lopulla hänet on tuotu julki teitä varten.

21 Hänen kauttaan te uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden, niin että te uskoessanne myös panette toivonne Jumalaan.

http://www.evl.fi/raamattu/1992/1Piet.1.html#o1

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

"Kari Mäkinen on humanisti, hän ei tulkitse raamattua oikein. Häne ei usko että raamatun kirjoituksilla olisi uskottava tänä päivänä."

Eli kävi selväksi,että sinun mielestäsi raamattua pitää tulkita ajan hengen mukaan,koska humanistit ovat nyt syyllisiä maahanmuuton vaikutuksiin. Tästä syystä maahanmuuttajia pitää saada ohjailla miten huvittaa. Sanotaanko noin raamatussa ja varsinkin uudessa testamentissa jota siis kristillinen kirkko pitäisi nyt noudattaa. Jos Jesse maksoi hengellään meidän synnit,niin eikö meidän pitäisi päästä jo sodomasta ja gomorrasta eteenpäin?

Tuo on kovin vaarallista,että uskonto lähtee taipumaan yleisen painostuksen alla ja varsinkin leväperäistä.

Perustat koko näkemyksesi siis vain siihen,että Mäkinen tulkitsee raamattua väärin. Ei hyvältä vaikuta.. kenen tulkinta on oikein ja mitä se nyt sitten sanoo mitä pitäisi Mäkisen tehdä?

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen

Jeesus tulkitsi pyhiä tekstejä omalla tavallaan mikä käy raamatun kirjoituksissa ilmi. Jeesuksen tapa tulkita kirjoituksiaärdytti juutalaisia pappeja ja niitä pidettiin harhaoppina ja jumalanpilkkana. Jeesus oli itse saanut oppia ainakin Johanneskastajalt ollesssa tämän opetuslapsena mutta havaittavisss on myös zarathustralaista vaikutteita. Raamatun tulkinta on kimuranttia ylipäätänsä koska samoihin ajatuksiin ei onnistuta pääsemää. Mutta mitä vanhantestsmentin tulkintaan kuitenkin tulee niin Leinosella tuskin on tupsuja nailonviitassaan. Arkkipiispa Kivistä kuitenkin on turha lähteä kivittämään vaikkei mielytä.

Vesa Leinonen

Daniel antoi hänen omia mielipiteitä, minä olen kiinnostunut miten Jeesus tulkitsi Pyhät kirjoitukset.

Tässä muutaman raamatun kohta mitkä ovat itsestään selvää (Suomen kielellä), mitä mieltä olivat raamatun kirjoittajat, uskovaiset asiassa.

Heillä oli myös vahvasti mielessä Juutalaisten opetus Israelin kansan historiasta. Heidän kansan pitkä tarina, miten he olivat oppineet palvoa Jumalaa.
Vieläpä 400 vuotta orjana Egyptissä, se jo kertoo paljon heidän elämän kokemuksen todellisuudesta.

Hyvä muistaa Israelin pitkä 4000 vuoden tarina, palöjon kokemusta ja koetuksia. He hyvin tuntevat mitä ihminen sisältää. Saaneet sen kokea moneen kertaan. Suomen historia on lyhyt verrattuna Israelin historiaan.

Vääryyden henki pettää ja eksyttää ihmisiä heidän oman epäuskon kautta.

Raamatun kirjojen tulkinnassa pitää ottaa huomioon usko Jumalaan, siis sehän on ollut myös Raamatun kirjojen (66) kirjoittajien (40) motiivi. Useat raamatun kirjoituksien aihe on ollut juuri epäusko, ja kertomuksia siitä miten usein ihminen ei ole valinnut uskoa ylitse epäuskon.
Käytännössä, kunnioittaa Jumalan käskyjä, ja arvostaa elämää, nähdä uskon kautta arvokkaampi elämän tie mikä on moraalinen kunnioituksen osoitus Jumalan tahdolle.

Jos ei ole uskoa, niin sitten se kirja (raamattu) ei ole oikea kirja millä vahvistaa omaa epäuskoa.

Siis pitää erottaa oma uskon tilanne, ja raamatun opetus, ja rehellisesti kysyä miksi uskoo, ja miksi ei usko? Raamatun kirjoittajien uskon asenne Jumalaan on melkoisen selvä.

Uskon asenne voi vaihdella elämän matkan varrella. Muta on kaksi eri asiaa, olla heikossa uskossa, tai opettaa toisia epäuskoon Jumalan sanalle. Sellaisen asenteen ”paimenelta” tai ”papilta, tai ”Arkkipiispalta” raamattu suorastaa kieltää, sitä sanotaan vääräksi opettajaksi. SLK Arkkipiispa on väärä opettaja, raamatun opetuksen perustalta. Erikoisesti siinä asiassa että Kristuksen kirkon Arkkipiispa, on valmis menemään siunaamaan, tekoa minkä Jumalan sana kieltää, ja sanoo suoraan sen olevan syntiä.

Avioliitossa miehestä ja naisesta tulee yksi liha, kun he menevät naimisiin. Jumalan sana ei siunaa kahta miestä yhdeksi lihaksi, eikä Jumalan sana siunaa kahta naista yhdeksi lihaksi. Se on Pyhän Raamatun opetus ja Jumalan siunaama, että vain mies ja nainen voi tulla yhdeksi lihaksi kun he menevät naimisiin.

Ihminen kyllä voi olla kaiken laisten himojen orja, ja puolustaa niitä asioita mille hän on orja, olipa se mikä vain riippuvaisuus. Monen laisia yrityksiä on maailmalla menossa saada ihmiset vapaaksi heidän riippuvaisuudesta haitta aineille.

Paras keino olisi opettaa nuorille heti elämän alussa elämään vapaana riippuvaisuuksilta, kunnioittamalla ja arvostamaa elämän merkitystä suurena lahjana. Elää terveenä alusta loppuun hyvää onnellista elämää. Toiseksi arvostaa myös sitä suurta asiaa että miehestä ja naisesta voi tulla yksi liha, ja luoda lapsia. Ja lapset voivat elää arvokasta elämää ja oppia kunnioittamaan elämän merkitystä, eikä tuhlata heidän nuoruutta rötöstellä lihan himojen kanssa. Mieluummin kehittää heidän mielen kehitystä ja moraali arvoja tulevaisuuden suhteen. odottaa ja odottaa kunnes on tarpeeksi ikää, ymmärrystä ja kunnioitusta elämän ihmeelle lisääntyä. Sitten kun on elämästä varma, niin ei tarvitse haikailla muitten perään, eikä tehdä avioeroja.

Paavali kirjoitti näin.

7 "Vääryyden salainen vaikutus on jo olemassa. Sen, joka sitä on vielä pidättämässä, on vain ensin poistuttava tieltä;
8 silloin ilmestyy tuo vääryyden ihminen, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemisensa kirkkaudella.
9 Vääryyden ihminen tulee Saatanan vaikutuksesta suurella voimalla, tehden petollisia tunnustekoja ja ihmeitä.
10 Hänen vääryytensä pettää ne, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ole rakastaneet totuutta, joka olisi pelastanut heidät.
11 Siksi Jumala lähettää rajun eksytyksen, jotta he uskoisivat valheeseen,
12 ja niin saavat tuomionsa kaikki ne, jotka eivät ole uskoneet totuuteen vaan ovat valinneet vääryyden".
Toinen kirje Tessalonikalaisille. 2:7-12.

29 Jeesus vastasi heille: "Te kuljette eksyksissä, koska ette tunne pyhiä kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.
30 Ei ylösnousemuksessa oteta vaimoa eikä mennä vaimoksi. Ylösnousseet ovat kuin enkelit taivaassa.
31 Mutta ylösnousemuksesta puheen ollen -- ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on teille sanonut:
32 'Minä olen Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala'? Ei hän ole kuolleiden Jumala, vaan elävien."
33 Kun väkijoukko kuuli tämän, se oli ihmeissään hänen opetuksestaan.

http://www.evl.fi/raamattu/1992/Matt.22.html#o114

- Matteous 22:31.

3 Jeesus vastasi heille: "Miksi te itse rikotte Jumalan käskyä perinnäissäännöillänne?
4 Jumala on sanonut: 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi' ja 'Joka kiroaa isäänsä tai äitiään, häntä rangaistakoon kuolemalla'.
5 Mutta te opetatte, että jos joku sanoo isälleen tai äidilleen: 'Sen, mitä sinun piti minulta saada, olen luvannut uhrilahjaksi',
6 hänen ei enää tarvitse kunnioittaa isäänsä tai äitiänsä. Näin te olette perinnäissäännöllänne tehneet tyhjäksi Jumalan sanan.
7 Te tekopyhät! Oikein Jesaja teistä ennusti, kun hän sanoi:
8 -- Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta.
9 Turhaan he minua palvelevat, kun opettavat oppejaan, ihmisten tekemiä käskyjä."

Kysymys suurimmasta käskystä.

34 Kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut saddukeuksilta suun, he kokoontuivat neuvonpitoon.
35 Sitten yksi heistä, joka oli lainopettaja, kysyi Jeesukselta pannakseen hänet koetukselle:
36 "Opettaja, mikä on lain suurin käsky?"
37 Jeesus vastasi: "Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi.
38 Tämä on käskyistä suurin ja tärkein.
39 Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.
40 Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat."

Mooses opetti, jo 3400 vuotta sitten.

4 "Kuule, Israel! Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin.
5 Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi.
6 Pidä aina mielessäsi nämä käskyt, jotka minä sinulle tänään annan.
7 Teroita niitä alinomaa lastesi mieleen ja puhu niistä, olitpa kotona tai matkalla, makuulla tai jalkeilla.
8 Sido ne merkiksi käteesi ja pidä niitä tunnuksena otsallasi.
9 Kirjoita ne kotisi ovenpieliin ja kaupunkisi portteihin.

Toimituksen poiminnat