Totuus Kauneus ja Hyvyys Arvollinen ihmisen elämä koostuu; totuudesta, kauneudesta ja hyvyydestä.

Tieto, informaatio, data.

Tieto vaatii kognitiivisen tarkkailijan.

Toisin sanoen, tieto on vastaus jonkinlaiseen kysymykseen.  Elämän rakenne ja toiminta on täynnä tietoa, se viestittää.

"Informaatio (Englantikielen sana, lyhennettynä info) on se joka kertoo tai tiedottaa.   Se on myös sitä josta asian data ja tieto voidaan johtaa, koska data edustaa arvoja johtuvan parametrien, ja tieto merkitsee ymmärrystä todellisia asioita tai abstrakteja käsitteitä.  Kuten osalta tiedot, tietojen olemassaolo ei välttämättä kytketty tarkkailija (se on olemassa yli tapahtuma horisontin, esimerkiksi), kun taas jos tiedon, tieto vaatii kognitiivisen tarkkailijan”. – Information.

Data. Tieto vaatii kognitiivisen tarkkailijan.

  • astronomy
  • biology
  • chemistry
  • mathematics

”Data on joukko arvoja kvalitatiivisia tai kvantitatiivisia muuttujia; oikaistuna, tietojen osat ovat yksittäisiä tietoja. Tiedot mitataan, kerätään ja raportoidaan, ja analysoidaan, jolloin se voidaan visualisoida käyttämällä kaavioita tai kuvia. Data yleiskäsitteenä viittaa siihen, että jotkut olemassa olevat tiedot tai tieto edustettu tai koodattu jossain muodossa sopii paremmin käyttöön tai käsittelyyn”.   – Data Wikipedia.

Information.

”Sen perustavanlaatuinen merkitys, tieto on jonkun syyn ja seurauksen leviäminen järjestelmän sisällä. Tieto välitetään joko viestin sisällön kautta tai suoraan tai välillisesti jokin asian tarkkailussa. Se mikä havaitaan ja voidaan tulkita sanomana itsessään, ja siinä mielessä, tieto on aina välitetty olevan viestin sisältöä.

Tiedot voidaan koodata eri muotoihin lähetykseen ja tulkintaa varten (esimerkiksi tiedot voidaan koodata osaksi merkkijonon, tai välitetään jono signaaleja). Se voidaan myös salata turvallisen varastoinnin ja viestinässä.

Tieto ratkaisee epävarmuuden.  Tapahtuman epävarmuus mitataan sen esiintymisen todennäköisyydellä ja on käänteisesti verrannollinen siihen. Mitä enemmän epävarma tapahtuma, sitä enemmän tietoa tarvitaan ratkaista sen tapahtuman epävarmuus. Bitti on tyypillinen tiedon yksikkö, mutta myös muut, kuten nat voidaan käyttää. Esimerkki: tiedot yhteen "reilu" kolikon pyörähdys: log2 (mahdollisuus 2/1) = 1 bitti, ja kahdessa reilussa kolikonheitossa on log2 (mahdollisuus 4/1) = 2 bittiä.

Se käsite että informaatio on sanoma, siinä on erilaisia merkityksiä eri yhteyksissä.  Siten tiedon käsite tulee läheisesti käsitys suhteisiin: rajoituksista, viestintä, valvonta, data, muoto, koulutusta, tietoa, merkitys, ymmärrys, mentaalinen ärsyke, kuvio, käsitys, edustus, ja entropia”.

https://en.wikipedia.org/wiki/Information

Mitä elämä tutkiminen kertoo ihmiselle?

"Elämä sisältää tietoa, informaatio data. Miten paljon se sisältää tietoa on alkanut enemmän avautua digitaalisen teknologian kautta. Digitaalinen kehitys on ollut mahdollista siksi että eräät ihmiset ovat kiinnostuneet tarkkailla, tutkia ja tietää mitä elämä sisältää, ja teollisuus on luonut työkaluja millä avata ihmisten tietoa ja ymmärrystä elämästä. Elämä ilmestyy monessa eri monimutkaisessa muodossa.

Elämän muodossa tai elämänmuoto on kokonaisuus tai se että on elävä tai elossa.  Tämä luettelo artikkeleista, jotka liittyvät fyysiseen kuviteltuun väitetty, uskonnollisia tai kuvitteelliset elämänmuodot.

Yli 99 prosenttia kaikista lajeista, määrä on yli viisi miljardia lajia, että koskaan elänyt maan päällä arvioidaan kuolleet sukupuuttoon.  Arviot määrästä maapallon nykyinen laji vaihtelevat 10 miljoonaa -14 miljoonaa, joista noin 1,2 miljoonaa on dokumentoitu ja yli 86 prosenttia ei ole vielä kuvailtu!.

Elämän muodot.

"Filosofian prosessissa, esineet maailmassa tai universumissa ovat päällekkäin tai porrastettuja monimutkaisuudessa. Elävät asiat voi olla vaikeita määritellä, mutta elämän muodot voidaan katsoa olevan kaikkein monimutkaisia yksilöinä ympäristön areenalla, jossa ne olevat".

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_life_forms

 

Mitä voimme oppia tieteestä, ajatella sitä järkevästi ja kirkkaasti.

Elämän muodot kertovat paljon siitä että joku tietoinen olento on ollut alkuperin olemassa.

Miten ihmien ajatukset voivat olla tietoisia, tai tietämättömiä?

Loiko kaikki älykäs mieli maailmankaikkeuden?

Onko mahdotonta elämän olemassa ololle ettei Jumalaa olisi ollut, tai ole olemassa?

 

https://

 

Tulisiko meidän uskoa Jumalan olemassa olon yksin uskon kautta, ilman tieteellistä näyttöä?

E.g. tähtitiede, biologia, kemia, matematiikka.

Onko Jumala olemassa?

Ajatella laajemmin elämän näkökulmasta eikä oman milen uskomuksien perustalta.

"Onko elämä maapallolla tullut kautta sokean tyhmän onnen kautta, niin kuin evoluutio?

Vai onko elämä tullut erityisen luomisen kautta, korkeimman älyn olennon.

Evoluution sanotaan perustuvan uskomuksiin, sillä ei ole mitään fakta näytteitä ei ole tuotu esille mikä kantaisi sitä.

Evoluutiossa sanotaan olevan enemmän uskoa kuin faktoja.

Tieteelliset todisteet luomisesta (creation), ja evoluution uskonnon mahdottomuus.

 Uskolla kyllä on oma paikkansa, ja uskoa pitää olla. Sillä uskoa on mahdotonta toteuttaa ja tehdä toisen korkeamman tahtoa.  Usko on tärkeä kristityille. Hebrew 11:6.

Mutta syvä uskomus Jumalaan joka palkitse heitä ketkä etsivät häntä, vaatii todisteita hänen olemassa olosta. Vasta sitten kunne todisteet ovat naulattu kiinni, niin sitten vasta voi olla täydellinen usko hänen olemassa ololle. Ja vasta sitten voi olla täysi luottamus sille että mitä etsijä tekee, niin se ovat laitettu muistiin luojan mielessä. Jos olet epävarma hänen olemassa olosta, jos todisteita ei ole varmasta asetettu, tulen alla sinun usko tulee pakenemaan tai romahtaa, lupaan sen.”  - David C. Pack. Does God exist video.

Miten todisteita Jumalan olemassa olosta voisi käsitellä?

Rakentaa oikeata todellisuuden tietoa elämästä ja maailmasta ja siten ohjata uskoa tosiasioihin, syvän usko ja kunnioitus elämälle.  Että elävän uskon pohjalla olisi elämän totuuteen perustuva luotettavuus.  

Elämä maailman päällä on tarpeeksi todisteita hänen olemassa olosta.  Miten ihminen voisi käyttää aikaa ja ymmärrystä oppia näkemään ne todisteet mitä maailman elämän ympäristö todistaa hänestä?

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset