Totuus Kauneus ja Hyvyys Arvollinen ihmisen elämä koostuu; totuudesta, kauneudesta ja hyvyydestä.

Lihan ja hengen mielen välinen valtataistelu

On selvästi menossa kahden välinen taistelu ihmisten mielien puolesta.

Yhdellä puolella on ihmisen lihan mieli, joka elää täysin lihan mielen mukaan, eikä tunnista mitään rajoituksia mitä ei saisi tehdä jos vaan valtion laki sen sallii tehdä.

Toisella puolella on ihmisen korkeampi hengellinen mieli, mikä uskoo, etsii ja oppii ymmärtämään hengellisiä totuuksia elämästä ja sen mikä on Jumalan tahto ihmiselle.  Hengellinen mieli hyväksyy sen periaatteen että luojan mieli on paljon korkeampi mieli ja hänen viisaus tulee ylhäältä alaspäin ihmisille.     

Jesaja.

7 Hylätköön jumalaton tiensä ja väärintekijä juonensa, kääntyköön takaisin Herran luo, sillä hän armahtaa, turvautukoon Jumalaan, sillä hänen anteeksiantonsa on runsas.

8 -- Minun ajatukseni eivät ole teidän

ajatuksianne eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra.

9 Sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan

yllä, niin korkealla ovat minun tieni teidän teittenne yläpuolella

ja minun ajatukseni teidän ajatustenne yläpuolella.

- Jesaja 55:8.

 

Luonnon ihminen joka elää luonnollista ihmisen elämää.

Ihminen usein ajautuu elämään luonnollista elämää enemmän lihassa tai enemmän mielessä.  Paljon riippuen mikä hänen sosiaalinen kasvatus ympäristö on ollut, miten hyvä perhe/ystävät hänen lähipiirissä on, se voi hyvin ohjata henkilöä elämään sosiaalisesti ihmisten läheistä elämää, mikä sisältää paljon sosiaalista vuorovaikutusta ja välttää nopeaan ajautumiseen lihan mielen alle.

 

Ei kaikkia ihmisiä kiinnosta pätkääkään elää hengellistä elämää.

Se on totta, jotkut ihmiset elävät täyttä kaasua lihan mielen mukaan. Se on heidän vapaa tahto ja valinta.

 

Kristuksen kirkon edustajilla ei ole mitään oikeutta vähätellä lihan mielen vaaroja ihmisissä.

Maailman mediat vähättelevät lihan mielen merkitystä, lihan mieli on hyvä markkina kohde, se on suuri kuluttuja.

Maailman ihmiset pöyhkeilevät lihan mielen kanssa, suorastaan lietsovat lihan mielisyyttä.

Lihan mielestä on tullut markkina tuote, seksuaalisuutta pröystäillään, sitä myydään rahalla. Jopa alaikäiset myyvät heidän seksuaalisuutta aikuisille ihmisille.  Monet liitävät sen heidän lihan mielessä rakkauteen, rakkaudestakin on tullut yhä enemmän 100 % lihan mieluinen tavoite.

 

Mitä eroa on Jeesuksen Kristuksen kirkon ja maailman välillä?

Mitä Pyhä Raamattu opettaa? mikä on Kristuksen mieli? Kristuksen mieli todistaa että kiusaus on tosi asia, se ei ole leikki asia. Kiusaukset pitää välttää, ja vastustaa.  Niille on ratkaisu, on järkevä keino miten ratkaista kiusauksen vaikutuksen ajattelemalla hengellisesti, lukemalla, keskustelemalla, oppimalla ja rukoilemalla.

1 Kirje Korinttilaisille.  2:11-16

11 Kuka muu kuin ihmisen oma henki tietää, mitä ihmisessä on? Samoin vain Jumalan Henki tietää, mitä Jumalassa on. 12 Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan Jumalan oman Hengen, jotta tietäisimme, mitä hän on lahjoittanut meille. 13 Siitä me myös puhumme, mutta me käytämme Hengen emmekä ihmisviisauden opettamia sanoja ja selitämme hengelliset asiat Hengen avulla. 14 Ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan Hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava Hengen avulla. 15 Hengellinen ihminen sen sijaan pystyy tutkimaan kaikkea, mutta häntä itseään ei kukaan voi tutkia.

16 -- Kuka tuntee Herran mielen, niin että voi neuvoa häntä? Mutta meillä on Kristuksen mieli.

- Paavali Roomalaisille.  

   

  Meillä on Kristuksen mieli.   

6 Lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman, Hengen pyrkimykset elämän ja rauhan. 7 Lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, sillä ne eivät alistu Jumalan lakiin eivätkä voikaan alistua. 8 Ne, jotka elävät turmeltuneen luontonsa mukaisesti, eivät voi olla Jumalalle mieleen.

- Roomalaiset 8:6

 

Miten se on mahdollista että Suomen Luterilaisen kirkon Arkkipiispa, kylvää lihan mieltä?

Kaikki Pyhän Raamatun kirjoituksien 60 kirjaa, ovat yksimielisesti samaa mieltä, siitä asiasta että ihminen enemmän tai vähemmän elää lihan mielen mukaan, tai se voi elää hengellisen mielen mukaisesti.  Maailma on usein suurin osin antautunut lihan mielelle, se ajattelee lihan mielellä.

Poikkeuksia kyllä myös usein on teknologia aloilla, sillä korkea teknologia vaatii korkean tason ajattelua, matematiikan täsmällisyyttä.  Tiede ja teknologia alat ovat usein kovasti kilpailevia aloja, ei ole paljonkaan turhaa aikaa muuhun kuin tuottaa vastauksia tieteen ja teknologian ongelmiin. Siten se usein kehittää terävän mielen ajattelua.  

Miksi Suomen Luterilaisen Kirkon Arkkipiispa on lihan mielen vallan alla?

Sehän on selvä että Arkkipiispa Kari Mäkinen ei kykene tulkitsemaan Pyhän Raamatun kirjoituksia hengellisen mielen kautta. Hänen Raamatun tulkinta on lihan mielen tulkintaa, se on myös epäuskon henkinen. Sillä epäusko henki ei tunnusta Pyhän Raamatun kirjoittajien kirjoituksien olevan legitiimi Jumalan sanana. Epäusko tulkitsee Raamatun kirjoitukset historian ja kulttuuristen näkökulmasta, eikä tulkitse niiden olevan Pyhän Jumalan sana.

Epäusko henki on suuri ongelma SLK kirkon johtajissa. 

Epäusko kaataa Kristuksen kirkon aidan niin matalalle, että Pyhälle Kristuksen paikalle pääsevät maailman saastaiset henget vääristämään Pyhän Raamatun kirjoitukset, ja mitätöimään syntiä, mitätöimään epäuskon, mitätöimään Pyhän Jumalan ja mitätöimään pyhyyden merkityksen.

Mooseksen viesti.          

19 "Taivas ja maa ovat todistajinani, kun nyt sanon: Minä olen pannut teidän valittavaksenne elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Valitkaa siis elämä, että te ja teidän jälkeläisenne saisitte elää. 20 Rakastakaa Herraa, Jumalaanne, totelkaa häntä ja pysykää hänelle uskollisina. Silloin te saatte elää, ja Herra antaa teidän aina asua siinä maassa, josta hän valalla vannoen antoi lupauksen teidän esi-isillenne Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille."

 - Deutronomy. 30:19.

Vertausten tarkoitus

10 Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät: "Miksi sinä puhut heille vertauksin?"

11 Jeesus vastasi:

"Siksi, että te olette saaneet oppia tuntemaan taivasten valtakunnan salaisuudet, mutta he eivät. 12 Jolla on, sille annetaan, ja hän on saava yltäkyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin mitä hänellä on. 13 Minä puhun heille vertauksin, koska he näkevät eivätkä kuitenkaan näe ja kuulevat eivätkä kuitenkaan kuule eivätkä ymmärrä. 14 Heissä käy toteen tämä Jesajan ennustus:

-- Kuulemalla kuulkaa älkääkä käsittäkö.  Katsomalla katsokaa älkääkä nähkö.

15 Sillä paatunut on tämän kansan sydän, vain vaivoin he kuulevat korvillaan ja silmänsä he ovat ummistaneet, jotta he eivät silmillään näkisi, eivät korvillaan kuulisi eivätkä sydämellään ymmärtäisi, jotta he eivät kääntyisi enkä minä parantaisi heitä.

-  Matthew 13:10.

 

Jesajan viesti.

3 Ikimuistoisista ajoista ei ole tietoon tullut, ei korva ole kuullut, ei silmä nähnyt,

että olisi muuta jumalaa kuin sinä, Jumalaa, joka auttaa

niitä, jotka häntä odottavat.

4 Sinä olet etsinyt niitä, jotka iloiten täyttäisivät tahtosi,

jotka sinua muistaen kulkisivat teitäsi.

Mutta me teimme syntiä, ja sinä vihastuit, me rikoimme sinun tahtoasi vastaan, ja sinä kätkit

kasvosi meiltä.

5 Kuin saastaa me olemme olleet, kuin tahrainen riepu on koko meidän vanhurskautemme.

Me kaikki olemme kuin kuihtuneita lehtiä, ja syyllisyytemme pyyhkäisee meidät pois kuin tuuli.

6 Ei ole ketään, joka kutsuisi sinua avuksi, joka havahtuisi ja turvaisi sinuun. Sinä olet kätkenyt meiltä kasvosi ja jättänyt meidät pahojen tekojemme valtaan.

-  Jesaja 64:4-6

1 John

7 Lapseni, älkää antako kenenkään johtaa itseänne harhaan. Joka tekee Jumalan tahdon, on vanhurskas, niin kuin Kristus on vanhurskas. 8 Joka tekee syntiä, on Paholaisesta, sillä Paholainen on tehnyt syntiä alusta asti. Juuri sitä varten Jumalan Poika tuli maailmaan, että hän tekisi tyhjäksi Paholaisen teot. 9 Yksikään Jumalasta syntynyt ei tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä. Hän ei voi tehdä syntiä, koska on syntynyt Jumalasta. 10 Tästä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan, ketkä Paholaisen lapsia: se, joka ei tee Jumalan tahtoa, ei ole Jumalasta, ei siis myöskään se, joka ei rakasta veljeään.

  - 1 John 3:8 

Maailman ihmiset elävät maailman hengen mukaan.

Maailma ihmisillä on omat arvot, viihteet ja bileet, he luovat itselle jatkuvasti enemmän ja enemmän kiihdytystä. Maailma tuntee omansa arvo pohjan kautta.

Maailma meno, vauhti ja lihan mieli ei ole tarkoitettu olevan Kristuksen kirkon arvot, eikä olla Kristuksen kirkon johtajine lihan mieli. Siinä Suomen Luterilaisen kirkon johtajat ovat täysin epäonnistuneet.

Koko Suomen kansa sitten katsoo esimerkkiä yhdeltä lihan mieliseltä Kristuksen pseudo- Arkkipiispalta.  Sitten ¾ Suomen eduskuntaa ajattelee, osa lapsen mielisesti, osa mahdollisuutena kaataa kirkon aita, että "joo, Kristuksen kirkon arkkipiispa on oikeassa, eihän Kristuksen kirkon Arkkipiispa voisi olla väärässä".  

Kristuksen kirkon Arkkipiispa Kari Mäkinen johtajana, joka tulkitsee Pyhän raamatun kirjoituksia 100% lihan mieleisesti, on 100 % täysin väärässä.  Raamattu todistaa miten hän on 100 % väärässä.  Se on samalla myös Pyhän Jumalan Raamatun sanan pilkkausta, kun Arkkipiispa on 100 % väärässä, ja siten että hän toimii vasten Pyhän Raamatun sanan opetusta. 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (3 kommenttia)

Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala

Sinä Vesa olet komea elinvoimainen nuorimies. Luoja on luonut sinullekin kuten kaikille luoduilleen tarvittavat hormoonit joiden tarkoitus on suvun jatkaminen. Luoja on tehnyt ne toimet houkutteleviksi jotta tarkoitus toteutuisi.
Mutta sitten tuli sielunvihollinen joka halusi kiusata ihmistä ja rupesi kuiskuttelemaan että kaikki mikä on hauskaa on syntiä ja varottavaa. Vaikuttaa siltä että sielunvihollinen ohjailee sinuakin raamatunlauseiden avulla?

Vesa Leinonen

Leo, olet oikeassa että Luoja on luonut ihmisen, seksuaalisuuden ja hormonit, ja niin että pojat ovat seksuaalisesti kiinnostuneet tytöistä, ja tytöt ovat kiinnostuneet pojista, se on normaali seksuaalisuus ihmisille ja normaalia eläimille.
Ja sen prosessin kautta ihmiset ja eläimet lisääntyvät.
Mutta elämässä on paljon muutakin kuin vaan seksuaalisuus ja hormonit.

Väärät tietämättömät opettajat keskittyvät siihen, niin kuin se olisi ihmiselle elämän kaikista tärkein asia. Sillä on tärkeä rooli ihmisten elämässä, mutta ei siinä mitassa mitä maailman media, markkinat, ja muut epäuskoiset ajattelemattomat ihmiset uskovat sen olevan.

Epäuskon hengessä elävä sielu ei kykene ajattelemaan asioita aivoilla järkevästi.

Sinä kirjoitit tietämättömästi, tyhmästi.

Sinä luultavasti olet yksi niistä Suomen luterilaisen kirkon kasvatuksia. Se sama epäusko henki mikä elää Suomen Luterilaisen kirkon Arkkipiispassa.

Tiedätkö että on suuri ero niiden välillä, ketkä uskovat Pyhän Raamatun opetukseen, ja ne ketkä eivät usko Pyhän Raamatun opetukseen.

Toisin voisi sanoa että on olemassa ihmisiä ketkä uskovat Jeesuksen opetukseen, ja on olemassa ihmisiä ketkä eivät usko Jeesuksen opetukseen.

Siinä on suuret erot käytännössä, kahden eri elämän filosofian välillä.
A. Uskoo Jeesuksen opetukseen.
B. Ei usko Jeesuksen opetukseen.

Yksi ominaisuus tulee heti esille ihmisissä ketkä eivät usko. He yrittivät tuoda ja jakaa heidän omaa epäuskoa toisille.

Epäuskoisella ihmisellä ei aina ole järkevää tietoa siitä mihin hänen pitäisi uskoa.

Yksi suuri esimerkki epäuskosta on Suomen Luterilaisen kirkon Arkkipiispa. Hän ei edes itse tajua että hän on täynnä epäuskon henkeä. Ja siten ei kykene kunnioittamaan pyhän Raamatun Jumalan sanaa. Humanistinen filosofi ilman uskoa Pyhän Raamatun Pyhän Hengen vaikutukseen Raamatun 66 kirjassa.

Epäuskoa siihen että Jumala olisi puhunut 40 Pyhän Raamatun kirjoittajine kautta. Sitä se epäusko tekee ihmisen mielelle.

Mitä Jeesus sanoi, tai mikä oli hänen asenne seksuaalisuudesta?

Aviorikoksesta.

27 "Teille on opetettu tämä käsky: 'Älä tee aviorikosta.' 28 Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessään jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan.
29 Jos oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, että menetät vain yhden osan ruumiistasi, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin.
30 Ja jos oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, että menetät vain yhden jäsenen, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin.
31 "On myös opetettu, että jos mies tahtoo erota vaimostaan, hänen on annettava tälle erokirja. 32 Mutta minä sanon teille: jokainen, joka hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden tähden, ajaa hänet aviorikokseen. Ja aviorikoksen tekee myös se, joka nai miehensä hylkäämän naisen.
Jeesuksen asenne asiasta oli hyvin selvä.

Sama asia tulee myös esille Isä meidän rukouksessa:

Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille anteeksi velkamme,
niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme.
Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Aamen.

Huomaa: ”Äläkä saata meitä kiusaukseen”.

Se oli Jeesuksen rukous. Jos Jeesus ei olisi rukoillut sillä tavoin, eikä olisi vastustanut luonnollisia kiusauksia, hän ei olisi voinut täyttämään Kristuksen kutsua hänen elämässä.

Oletko sinä Leo suurempi opettaja kuin Jeesus?
Tiedätkö paremmin kuin Jeesus?

Jos et tiedä, miksi sitten jaat sinun tyhmyyttä toisille, sinun tietämättömyyttä.
Siitä ei ole mitään apua ihmisille. Se vain ruokkii ihmisten epäuskoa.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Elämä on kovaa ja ilman kovaa ei olisi ihmiselämääkään.

Toimituksen poiminnat