Totuus Kauneus ja Hyvyys Arvollinen ihmisen elämä koostuu; totuudesta, kauneudesta ja hyvyydestä.

Tietoinen sielu elämä epäuskossa on syntiä

Miten epäusko voisi olla syntiä, onko se mahdollista?

Mikä määrittää uskon tai epäuskon?  Onko sellaisia eroja olemassa?

Uskon ja Epäusko vasta kohtia.

Usko:

hyväksyminen, uskomus, luottamus, vakuuttunut, kanta,  uskollisuutta, hyväksyntänsä varmuus, varmuudella, uskoa, luotto, hyväuskoisuuttaan, riippuvuus, uskollisuus, horjumattomalla, uskollisuudella, riippuvuus.

Epäusko:

Epälojaalisuus, epärehellisyys, epäluottamus, epäillä, petollisuus, epävarmuus, tasapainottomuus,
 agnostisismi, kieltäminen, epäily, hylkäys, skeptisyys, epäilys, epäusko.

 On myös olemassa Pyhä Raamattu mikä kertoo ja määrittelee uskon, ja sen vastapuolen epäuskon.

Tässä muutama esimerkki siitä mitä eroa on uskolla ja epäuskolla:

 

Kirje Roomalaisille 10:14-21.

14 "Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? 15 Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? Onhan kirjoitettu:

"Kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askelet!" 16 Mutta kaikki eivät ole olleet evankeliumille kuuliaisia. Jesaja sanookin: "Herra, kuka on uskonut meidän sanomamme?" 17 Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. 18 Nyt kysyn: eivätkö he ehkä ole kuulleetkaan sitä? Varmasti ovat:

-- Heidän äänensä on kaikunut kaikkialle, heidän sanansa maan ääriin asti.

19 Mutta eikö Israel ole sitä käsittänyt? Jo Mooses sanoo:

-- Minä saan teidät kadehtimaan kansaa, joka ei ole kansa, vihaamaan pakanoiden ymmärtämätöntä joukkoa.

20 Jesaja sanoo vielä rohkeammin:

-- Ne, jotka eivät minua etsineet, ovat minut löytäneet, olen ilmaissut itseni niille, jotka eivät minua kysyneet.

21 Israelista hän sen sijaan sanoo: "Päivästä päivään olen ojentanut käsiäni uppiniskaista ja vastustelevaa kansaa kohti."

 

Kirje Roomalaisille 4:16 – 22.

 

16 "Lupaus ja usko kuuluvat yhteen sitä varten, että kaikki olisi armoa. Näin lupaus on varma ja koskee kaikkia Abrahamin jälkeläisiä, ei vain niitä joilla on laki, vaan myös niitä joilla on Abrahamin usko. Hän on meidän kaikkien isä, 17 niin kuin on kirjoitettu: "Minä olen tehnyt sinut monien kansojen isäksi." ".

"Tähän Jumalaan Abraham uskoi, häneen, joka tekee kuolleet eläviksi ja kutsuu olemattomat olemaan. 18 Abraham toivoi, vaikka toivoa ei ollut, ja niin hän uskoi tulevansa monien kansojen kantaisäksi näiden sanojen mukaisesti: "Näin suuri on oleva sinun jälkeläistesi luku." 19 Hänen uskonsa ei horjunut, vaikka hän, lähes satavuotiaana, tiesi elinvoimansa sammuneen ja Saaran kohdun kuihtuneen. 20 Abraham ei ollut epäuskoinen eikä epäillyt Jumalan lupausta, vaan sai voimaa uskostaan. Hän antoi Jumalalle kunnian 21 varmana siitä, että Jumala pystyy tekemään sen mitä on luvannut. 22 Sen vuoksi Jumala katsoikin hänet vanhurskaaksi".

 

Kylväjä.

1 "Samana päivänä Jeesus lähti ulos, meni järven rantaan ja asettui istumaan. 2 Hänen ympärilleen kokoontui silloin niin suuri joukko ihmisiä, että hänen oli siirryttävä veneeseen. Hän istui veneessä ja väkijoukko seisoi rannalla, 3 ja hän puhui heille pitkään vertauksin".

Hän sanoi:

"Mies lähti kylvämään. 4 Ja kun hän kylvi, osa siemenestä putosi tien oheen, ja linnut tulivat ja söivät jyvät. 5 Osa putosi kallioiseen paikkaan, missä jyville ei ollut paljon maata. Ne nousivat kohta oraalle, koska maata ei ollut syvälti, 6 mutta auringon noustua oraat helteessä kuivettuivat, koska niillä ei ollut juurta. 7 Osa taas putosi ohdakkeisiin, ja ohdakkeet kasvoivat ja tukahduttivat oraan. 8 Mutta osa jyvistä putosi hyvään maahan ja antoi sadon, mikä sata, mikä kuusikymmentä, mikä kolmekymmentä jyvää. 9 Jolla on korvat, se kuulkoon!"

 

Johannes 5: 41 – 47.

41 "En minä ole ihmisten kiitoksen tarpeessa. 42 Minä tunnen teidät: teissä ei ole rakkautta Jumalaan. 43 Minä olen tullut Isäni nimissä, ettekä te ota minua vastaan. Mutta jos joku toinen tulee omissa nimissään, silloin te kyllä olette vastaanottavaisia. 44 Kuinka te voisittekaan uskoa! Te kärkytte kunniaa toisiltanne ettekä etsi sitä kunniaa, joka tulee yhdeltä ja ainoalta Jumalalta.

45 "Älkää luulko, että minä teitä Isäni edessä syytän. Teidän syyttäjänne on Mooses, hän, johon olette panneet toivonne. 46 Jos te uskoisitte Moosesta, uskoisitte myös minua -- juuri minusta hän on kirjoittanut. 47 Mutta kun te ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka voisitte uskoa minun puhettani!".

 

Luukas 24:27.

25 Silloin Jeesus sanoi heille: "Voi teitä ymmärtämättömiä! Noinko hitaita te olette uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet? 26 Juuri niinhän Messiaan piti kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa." 27 Ja hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu".

 

Jeesus ja laki.

Matteus 5:17 -  20.

17 "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. 18 Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut. 19 Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi. 20 Minä sanon teille: ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan".

 

2 Kirje Timoteukselle 3: 14 - 17.

14 "Pidä sinä kiinni siitä, minkä olet oppinut. Sinähän olet siitä varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. 15 Olet myös jo lapsesta asti tuntenut pyhät kirjoitukset, jotka voivat antaa sinulle viisautta, niin että pelastut uskomalla Kristukseen Jeesukseen. 16 Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. 17 Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä".

 

Oikea usko elävään Jumalaan perustuu Pyhän Raamatun opetukseen, Pyhien kirjoituksien kautta.

Ei ole missään raamatun 66 kirjassa opetettu että Pyhät kirjoitukset tulisi hylätä, ei aikaisemmin, eikä myöhemmin.

Se uskon henki mikä oli Aabrahamissa, Iisakissa ja Jaakobissa, sitä samaa uskon henkeä oli Mooseksessa, Joosuassa, Samuelissa, Daavid,  Esra, Nehemia, Jesaja, Jeremiah, Daniel, jne. eteenpäin, Johannes kastaja, ja Jeesus Nasaretista.  Siitä seurasi opetus lapset, ensimmäiset Kristukseen uskovaiset,  ja sitten myös Paavalista tuli uskovainen.   Se uskon henki elävään Jumalaan oli yhtä ja samaa, heillä oli usko ja kunnioitus Pyhille kirjoituksille. Ja hengessä he palvelivat Pyhää Jumalaa. Eihän Kristus opettanut niin että Kristuksen seuraajat tulisi olla enemmän leväperäisiä ja maailman henkisiä. Ei, päinvastoin.

SLK epäuskon siemenet.

Suomen Luterilaisen kirkon Arkkipiispa Kari Mäkinen on niin syvässä epäuskossa suhteessa Pyhän Jumalan sanaan, että sellaista vaan saa aikaisekseen pseudo- kristuksen palvonta.  Sellainen teeskentely ”religion” perustuu johonkin toiseen, muuhun kun Pyhän Raamatun Jumalan sanan opetus.

Se suorastaan hylkää Pyhän Raamatun Jumalan, Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalan. Jeesus sanoi näin:

 "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan”. 

- Matteous 5: 17.

Siis Jeesus oli samassa hengessä mitä olivat Pyhän kirjoituksien kirjoittajat. Samassa hengessä 100 %.  Sama Jumala mitä he palvovat 100 %.          

 

Jeesuksen sukuluettelo

Matteus 1:1 – 17.

1 "Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan ja Abrahamin pojan, sukuluettelo":.......

17 "Sukupolvia on siis Abrahamista Daavidiin kaikkiaan neljätoista, Daavidista pakkosiirron aikaan samoin neljätoista, ja siitä taas neljätoista Kristukseen".  

http://www.evl.fi/raamattu/1992/Matt.1.html#o1

SLK johtajat.

Suomen Luterilaisen kirkon Johtajat ovat ajautuneet syvään epäuskon tyhmyyteen, ja siten vääristämään Pyhän Raamatun kirjoituksia, Arkkipiispa Kari Mäkisen kautta.

Arkkipiispan epäuskon henki ei auta ketään ihmisiä uskomaan elävään Jumalaan. Sillä usko Jumalaan pitää olla lakien raamien sisäpuolella. Oikea usko sellaiseen elävään Jumalaan kuin hän todella on.

Itsepetos ja epäusko.

Itsepetos ei ole oikea perusta uskolle, Uskossa pitää lähteä oikeasta periaatteesta, kuka ja mitä Jeesus edustaa?  Ihminen usein lankeaa itsepetokseen, teeskentelee ja rakentaa oman mielen mukaisen jumalan, eikä ymmärrä luovuttaa omaa tahtoa korkeammalle tahdolle.

 Ei kaikki ihmiset parannu, monen on sairaus voittanut ja vienyt hautaan, samoin monet kirkot on epäuskon henki vienyt hautaan, väärä opetus samalla tavalla voi voittaa ja viedä hautaan.

Kysymys ei ole siitä että ei olisi tietoa, ei!  

Kysymys on siitä, miksi kirkon Arkkipiispa tietoisesti vääristää Pyhän Jumalan sanaa?

Se on tyhmyyden huippua. Se on Jumalan sanan pilkkausta. Sitä ei Pyhä Jumala siunaa.  Jumala siunaa Jumalan sanan mukaisesti.

 

Jesaja. 55:10 – 11.

10 "Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta

eivätkä sinne palaa vaan kastelevat maan,

joka hedelmöityy ja versoo ja antaa kylväjälle siemenen ja nälkäiselle leivän,

11 niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee: se ei tyhjänä palaa vaan täyttää tehtävän, jonka minä sille

annan, ja saa menestymään kaiken, mitä varten sen lähetän".

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat