Totuus Kauneus ja Hyvyys Arvollinen ihmisen elämä koostuu; totuudesta, kauneudesta ja hyvyydestä.

Oikeudenmukainen Elämänfilosofia

  • Oikeudenmukainen Elämänfilosofia

Mitä tarkoittaa oikeudenmukainen elämänfilosofia?

Ihminen usein on ajatellut elämää, omia valintoja, ja miten voisi elää onnellista elämää.

Onnellinen elämä monelle menee eteenpäin luonnollisesti, kunnes joku ulkopuolinen tulee ja ottaa sen onnen pois. Sitä sanotaan myös väkivallaksi, rikollisuudeksi, epärehellisyydeksi, varkaudeksi, vastuuton intohimo, julmuus, piitaamattomuus, kyynisyys, tai jotain sellaista mikä toimii kuin hillitön nälkäinen eläin toisten ihmisten suhteen, ja tuhoaa.

Valita henkinen elämä 

Useassa tilanteessa pitää valita oikea rehellinen elämä, siinä pitää luopua kiusauksen hetken voiman himosta, olipa se vaikkapa tilaisuus varastaa himottua tavaraa. Kiusaus hetki on silloin suurin, kun mahdollisuus toteuttaa on vahvimmillaan. Siksi yksinkertaiset ihmiset ajattelevat onnistuneet, kun ovat tehneet rikosta, tietämättä että heidän mieli on pimeyden peittämä henkisestä totuudesta. Peitetty rikollisuus usein on vain hetkinen tunne kokemus. Kaikille tietoinen rikollisuus saa ilmaista palautetta, ihmiset puhuvat totuutta, kertovat asiat suorasti, vieläpä oikeudenmukaisuuden elämän filosofian opetuksen heijastuksen kautta.

 

Miten epärehellisyys puolustautuu? 

Epärehelliseen toimintaa yleensä puolustaudutaan kielteisesti, ei tunnusteta totuutta. Sen sijaan tulee valheelliset syytteet, totuuden hengen tilaaan tulee "fabrication".   

Rikollinen toiminta puolustautuu keksimällä valheita, samalla  tuo esille omia arvoja, ja hänen elämän filosofiaa.

 

Antiikin filosofia.       

Antiikin filosofiassa monet filosofit ja koulukunnat keskittyivät lähes pelkästään etiikkaan ja hyvään elämään. Sokrateelle ”tunne itsesi” oli keskeinen ajatus: hän sanoi, että elämä ei ole elämisen arvoista, jos sen tarkoituksena ei ole selvittää itseään itselleen.  -Wikipedia.

 

"Emme tutki hyvettä pelkästään tietääksemme mitä hyve on, vaan tullaksemme hyviksi". (Aristoteles)

"Epäoikeudenmukaisuuden korkein aste on teeskennelty oikeudenmukaisuus". (Plato).

"Erehtyminen on inhimillistä, erheeseen takertuminen pirullista". (Augustinus)

"Politiikka on yhteiskunnan pyrkimystä hyvään elämään". (Aristoteles)

"Ihmistä ei sanota hyväksi siksi, että hänellä on hyvä äly vaan siksi, että hänellä on hyvä tahto". (Tuomas Akvinolainen).

 

Maailman ihmisten sekoilu

Monet asiat maailmalla ovat olleet ja vielä usein ovat täysin sekaisin.  Mistä se johtuu?

Se johtuu siitä että suurin osa ihmisistä eivät ole valistuneita sielussa. Sitä samaa sielun pimeyttä on ollut paljon viime 100 vuoden aikana.

 

Valistus.

"Liikkeen ensimmäisiä kuuluisia ajattelijoita olivat John Locke ja Thomas Hobbes, jotka kirjoittivat monia pakkovaltoja vastustavia kirjoituksia jo 1600-luvulla. Heidän yhteiskuntasopimukselliset teoriansa sekä ihmiskäsityksensä eivät kuitenkaan olleet tyypillisiä sille, mitä useimmiten pidetään valistusaikana. Valistusajan viimeiseen aaltoon kuuluivat muun muassa ajattelijat Voltaire, Immanuel Kant, Anders Chydenius, Adam Smith, Thomas Jefferson, Jeremy Bentham ja Johann Wolfgang von Goethe.

Valistusajattelijat asettivat järjen mystiikan edelle, tieteen ja edistyksen uskomusten ja vanhaan takertumisen edelle, markkinatalouden merkantilismin edelle ja ihmisoikeudet valtion mielivallan edelle, poikkeuksena lähinnä vain Jean-Jacques Rousseau, joka hänkin kuitenkin kannatti demokratiaa. He myös vaativat tasa-arvoa lain edessä sääty­eri­oikeuksien sijaan".  - Wikipedia.

 

Anti-valistus.

Anti-valistus on kuin ihmisen mielen itse petosta tai pimeyttä, se on päinvastoin ihmisen oikeudenmukaisuudellista järkevää ymmärrystä. Sitä on ilmestynyt paljon, ja se on hyvin helppo löytää historiasta. Piiki näkyy siten kun joku yksilö on saanut voimaa ja valtaa valtion ja hallituksen kautta.

 

Anti-valistus ominaisuuksia.

Itsepäisyys (obstinate), yksilö ihmisen oma tahto, korostaa itseään, hyödyntää itseään tai omaa sisäpiiriä. Ei ole uskoa maailman kaikkeuden luojaan.  Väkivaltainen, julma, itse hallitsija ja usein toimii kuin diktatuuri.

 

Laajemmin ajattelemattomat ihmiset. 

On uskomatonta, että suuri osa ihmisistä eivät ajattele elämän filosofiaa, ja siten he eivät erota vääriä johtajia oikeiden periaateiden johtajista.  Hyvä esimerkki sellaisesta yhteyskunnasta oli Jeesus Nasaretista. 

 

Neuvostoliiton idealogia

Vaikkapa Suomessa, suuri osa Suomen kansalaisista ei ymmärrä mitä oli väärin Neuvostoliitossa?  Eikös siinä ollut sellainen asia mikä on ällistyttävän pimeätä. Totuuden Neuvostoliiton johtajien filosofiasta ja toiminnasta ei ole täysin tullut ihmisten tietoon Suomessa. Miksi ei ole tullut tietoon?  Siksi että monet ihmiset eivät välitä mitä muissa maissa tapahtuu. Ihminen usein keskittyy vain siihen, että on työtä, työn raha palkkaa, on ruokaa ja asunto missä asua. Oma elämän hyvin vointi sitten muokkaa ajatus maailmaa niin että oman elämästä kauemmaksi ei tiedetä eikä välitetä mitään.   

Se on ongelma siten että ihmisten yhteyskunnassa ihmisen pitäisi osata ajatella järkevästi, olla myös tietoisia mitä tapahtuu naapuri maassa, siksi että koti maan poliitikot ja naapuri maa poliitikot tekevät yhteystyötä, diilejä, ja kaupan tekoa vuorovaikutuksessa. Mutta Poliitikot ovat usein itsekkäitä, ahneita, rahan himoisia, rappeutuneita ja rahalla ostettavia epärehellisiä ihmisinä.

Kotimaan Poliitikot samoin kuin kauppamiehet myynti paineissa usein värittävät harmaat totuudet värikkääksi, puoli valheista tulee täysi totuus. Huonot omenat myydään hyvinä omenina. Siksi että halutaan luoda ihmisten mieleen positiivinen mielikuva epärehellisyyden todellisuudesta. Politiikkojen pitäisi ottaa tosi elämän filosofia pöydälle, ja kysyä onko teillä huonoja omenia myytävänä?  Onko huonot omenat suosittuja syödä? Onko huonoissa omenissa sama arvo kuin hyvissä omenissa?

 

Epärehellisyyden henki ei ota esille elämänfilosofian periaatteita.

Epäselvyys ja rikollisuus tekaisee valheita, sellaisia valheita mitä on kuultu Kriminniemimaalta ja Itä Ukrainasta. Epärehellinet rikollinen toiminta syyttävät vasta puolta, heidän tekokkain ase on syyttäminen. Sillä totuuden hengessä heillä ei ole mitään annettavaa, tai jalkaa minkä päällä seisoa. Oletko kuullut Venäjänjohtajat keskustelevan Ukrainan valtion kanssa Ukrainan johtajien elämän filosofiasta? Mikä elänfilosofia antoi valtaa Venäjänjohtajille anastaa kriminiemimaan Ukrainan valtiolta?

Se oli Venäjän johtajissa laittomuuden hengen ilmestys, se oli kuin peto eläin mikä hyökkää heikomman kimpuun. Siitä näkee miten henkiesti ajattelemattomia Venäjän johtajat todella ovat.   

Sehän oli anarkiaa, laittomuutta, suorastaa rikollista toimintaa. Eikä siinä ollut mitään muuta henkistä totuutta kuin vain rikollinen toiminta Venäjän johtajien tahdosta.  

Venäjän johtajat, ja johtajine alaiset, syytivät Ukrainaa siitä että Ukrainassa oli heräämässä Natsi henki...?

Siis Natsi Saksan henki?  Miten kansainvälinen yhteyskunta toimi Natsi Saksan suhteen?  Nuremberg, asia on selvitetty 100 % Natsien sota rikoksien suhteen.  Mutta ei ole selvitetty ollenkaan Neuvostoliiton sota rikoksien suhteen.  Siksi se sama NL JS henki elää Venäjän johtajissa.       

 Poliitikot eivät käsitteli elämän filosofiaa yleisesti, siksi että poliitikot elävät usein valheellista elämää.

 

Omena kauppiaat helvetistä.

Elämän filosofian näkökulmasta, Neuvostoliiton johtajat ketkä aloittivat väkivaltaisen ja verisen vallankumouksen 1900 olivat intohimoisia, vallan ja voimalle ahneita, anarkian ja laittomuuden hengen edustajia. Sosiaalidemokraattinen puolue perustettiin 1898 Minskissä yhdistämään Venäjän vasemmistoryhmät. Toisessa puoluekokouksessaan 1903 puolue jakautui kahteen kilpailevaan ryhmään.

 

"Virallisesti bolševikit erosivat sosiaalidemokraateista ja muodostivat oman puolueen helmikuun vallankumouksen jälkeen toukokuussa 1917. Marraskuun 1917 lokakuun vallankumouksen jälkeen bolševikit muuttivat maaliskuussa 1918 puolueen nimen muotoon Venäjän kommunistinen puolue (bolševikit), jolloin myös puolueen jäseniä alettiin kutsua kommunisteiksi". – Wikipedia.

 

Lenin ja Joseph Stalin maailman näkemys.

"Sosiaaliset levottomuudet, autoritaariseen keisarin hallintoon kyllästyminen, ensimmäisen maailmansodan aiheuttama taisteluväsymys ja jo pitkään kytenyt muutostarve johtivat viimein 1917 Keisarillisen Venäjän luhistumiseen ja helmikuun vallankumoukseen. Duuman johtama väliaikaishallitus kaatui pian, kun bolševistinen puolue otti hallitsevan aseman johtajansa Vladimir Iljitš Leninin johdolla lokakuun vallankumouksessa. Lokakuun vallankumouksen yhteydessä Venäjällä syttyi sisällissota punaisten ja valkoisten välille. Kummatkin pyrkivät lisäksi pitämään Venäjän yhtenäisenä ja taistelivat itsenäistymään pyrkivien Venäjän keisarikunnan entisten osien kansallismielisiä vastaan". -Wikipedia.

 

Ihmisen oma tahto vailla valistusta.

Uudestaan ja uudestaan ihmiset ja johtajat tekevät sen virheen, että alkavat uskoa oman mielen intohimoiselle tahdolle ja tavoitteille.  Heidän voima ja valta eristävät heidät yhteyskunta elämästä, ja heidän omassa mielessä nousevat yhteyskunnan ylitse, korkeammalle tasolle missä heidän oman mielen tietoja ymmärrys on kuin jumalan tahto. He eivät elä henkisessä totuudessa, vain oman pään ajatuksissa.  Mikä johtaa siihen, että he halveksivat oikeudenmukaisuuden henkeä. He eivät arvosta ihmisten elämän arvoa siinä todellisuudessa mikä on kansainvälisen valistuksen normi. Sen sijaan diktatuuri johtajan mielen ajatukset, ja se himotun korkea virka maan johtajana, tekee hänen lähipiirin johtajien suunnitelmista korkeampi arvo ja etuoikeus kuin oikeudenmukaisuuden henki ja kansainväliset valistuksen normit suhteessa ihmisten oikeudet ja itsenäisen valtion koskemattomuus.

 

Neuvostoliiton johtajien hedelmät

Mikä oli Neuvostoliiton, Joseph Stalin ja Lenin aivo lapsen hedelmät? Se oli täynnä intohimoista ahneutta, heidän omalle voimalle ja vallalle. Samalla käyttää sitä väkivalta voimaa mikä oli lähtenyt liikkeelle vyöryttää muita naapuri maita niin että Neuvostoliitosta tulisi suurivalta maailmalla mille muut itsenäiset valtiot alistuisi. Sen syntymisen alku oli väkivaltainen ja verinen, sen johtajat olivat väkivaltaisia ja brutaalin julmia, sen koko ilmestyksen elämän aika oli ihmisten ahdistuksen aikaa, jumalaton ateisti johtajat, ketkä luottivat omaan mielen ajatuksilla olevan valta toimia kuin jumala ja määrätä säännöt ja laki, miten ihminen tulisi elää maan päällä. He olivat täysin väärässä.

 

Elämän filosofiaa henkisen totuuden näkökulmasta.

Raamatun hengen viisautta.

 

Sananlasku.  3:5- 8.

5 Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan,

vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan.

6 Missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi,

hän viitoittaa sinulle oikean tien.

7 Älä luulottele olevasi viisas;

pelkää Herraa ja karta pahaa.

8 Siinä on sinulle lääke,

joka pitää koko ruumiisi terveenä.

         

Oliko se Neuvostoliitto niin paha?  

Kyllä oli, ja totuus on vielä pahempi mitä 99% ihmisistä Suomessa tietää. Mutta monelle Suomalaisille ei, siksi että Suomi teki kaupan tekoa Neuvostoliiton kanssa aikana, milloin monilta oli riistetty vapaudet ja oikeudet. Siten Suomen valtio ja eräät kansalaiset on osa syyllisiä Neuvostoliiton julmuuksista, epäoikeudenmukaisuudesta, politiikka vangeista, murhista, väärästä tiedosta, valheellisesta propagandasta ja myös henkiestä pelkuruudesta ja välittömyydestä ihmistenoikeuksien suhteen.

 

Jumalaton julma diktatuuri, helvetin julma despootti, sanotteli Suomelle mikä on laki maan päällä, mitä saa tehdä ja mitä ei Suomen valtio saa tehdä. Jumalattoman diktatuurin filosofia tuli hänen oman pään ajatuksista, sillä ei ollut mitään yhteyttä henkiseen totuuteen. Miksi niin oli, että Suomen valtio alistui Joseph Stalinin hengelle?  Osa syytä on se että Suomessa oli samaa jumalatonta pimeyden henkeä mikä ei ollut valistunut eikä tiennyt totuuden hengestä valon pilkkua. Ihminen ei voi todistaa, eikä esittää, eikä väitellä totuuden hengen puolesta, jos ihmisenä elää pimeyden hengen vallassa. Ainoat vaihtoehdot sitten on väkivalta kapina tai yhtyä mukaan pimeyden hengen vallan alle. Ja niin kävi 1945 – 1990.

 

Neuvostoliiton nostalgia henki

Venäjän Presidentti Putin on viime vuosina ollut myymässä Neuvostoliiton elämän filosofiaa Venäjällä, ja myös Suomessa ja Euroopassa. Hänen keinot vakuutta sen Neuvostoliiton johtajien elämän filosofian tehokuudesta on ollut ensiksi Itä Euroopassa, sitten Kriminniemimaan anastus, sitten itä Ukrainan valloitus yritykset. Sitten viimeksi Venäjän sota voimien käyttö Syyriassa. Nämä kolme voiman käyttö tekoa on tarkoitettu vakuuttamaan Euroopassa, että Neuvostoliiton johtajien elämän filosofia on hyväksytty Venäjällä ja kaikki keinot on sallittuja Neuvostoliiton johtajien elämän filosofian toteuttamiselle. Venäjän johtajine näkökulmasta ei ole mitään esteitä käyttää niitä keinoja mitä Joseph Stalin on jo käyttänyt Neuvostoliiton nimessä.

 

Joseph Stalin henki on aina ollut ristiriidassa Länsimaisen oikeudenmukaisuuden kanssa. 

Stalinin toiminta oli pohjilmiltaan henkistä toimintaa.  

Hänen ymmärrys maailmasta ilman Jumalaa, loi hänen omasta tahdosta jumalan.

Hän korosti itseään olevan suuri, personality cult.

Hän ei arvostanut omaa tuntoa, tunne tajua oikeudenmukaisuudesta.

Siinä sitten on annettu laittomuudelle vapaat kädet toimia, nin kuin Stalin itse johti ja teki 1939 - 40.

Se on pahasti ristiriidassa Länsimaitten valistuksesta, ymmärrys ihmisten oikeuksista, ja oikeudenmukaisuuden periaatteet.

 

Suomessa poliitikot joskus puhuu Kylmästä Sodasta. 

Niin kuin Länsimaitten tulisi tehdä kaikkensa estää "kylmän Sodan".

Suomi nöyristeli, ja holhosi Neuvostoliiton johtajia. "Suomi tekee kaikkensä estää kylmän sodan".  

Se virheellistä ajattelua. Ilman ymmärrystä mistä kylmä sota alkoi.

Kylmä sota alkoi oikeudenmukaisuuden periaatteista, ja niitten rikkomisesta.

Metsä Suomalaisessa kansassa ei edes ymmärretä mitä "periaate" oikeasti tarkoittaa.

Länsimaissa, England, United States, Ranska, Australia, New zealand, ja monet muut maat, ymmärtävät täysin selvästi miksi periaate on ihmisen älyn toiminnalle erittäin tärkeä.

Monet Kristityt maan ymmärtävät periaatteiden merkityksen, se on ihmisen älyn toiminnassa tärkeä.

Periaatteita noudattava ihminen toimii päättäväisesti, järkevästi, älykkäästi, ja toiminta on ennakoitua.     

Barbaarit toimivat älyttömästi, omien oikkujen mukaisesti.

 

Ennalta ehkäisy hyökkäys 

Suomessa poliitikot puhuivat Krimin niemimaan anastuksen olleen ennalta ehkäisy NATO henkeä vasten.

Siten että Ukrainan valtiossa ja kansassa on NATO henkeä, NATO tahtoa, ja niin ollen hyvä mahdollisuus että Ukrainasta tulee NATO maa.

Suomessa jotkut ajattelevat että ei NATO henkeä saa viedä niin lähelle Stalinin ajan Neuvostoliiton henkeä.

Sitä samaa mieltä on Venäjänjohtajat. NATO henkeä Venäjän johtajat eivät niele. Miksi niin on?

Miksi Jospeh Stalin ei niellyt NATO henkeä?  Siitähän sitten koko "Kylmä sota" alkoi.

 

Siinä oli henkisellä tasolla vasta puolen henkivoimat vastakkain.

On tämä selitys uskottavaa? Totta se on, sen voi hyvin todistaa, jos on henkeä kestää todisteet. 

Stalin oli Jumalaton Ateisti, hän kielsi kummunisti yhteyskunnassa kirkot, raamatut ja uskovaisten vapaus uskoa ja palvoa elävää raamatun Jumalaa. Jumalan sijaan tuli kommunismi, Stalinin jumalaton tahto maan päällä. 

Sitä seurasi rautainen esirippu.  Jumalaton Ateisti valtion eristetty länsimaailmasta.

 

Maailmalla on enemmän kuin 1000 miljoonaa uskovaista, tarpeeksi uskoa että käy kirkossa. Eikä kiellä uskoa Jumalaan.

Kuka oli oikeassa Joseph Stalin usko ja filosofia, vai Raamatun opetus? Kaksi eri filosofiaa ja hengen lähdettä.    

 

Länsimainen elämän filosofian ajattelu

Maailmalla erikoisesti kansainväliset Länsimaitten elämän filosofian arvojen näkökulmasta Joseph Stalinin elämän filosofiaa ei voi hyväksyä siitä 1990 vuosien jälkeen, siksi että Neuvostoliiton johtaja Joseph Stalin on kuollut.  Joseph Stalin elämän filosofia ei ole ihmisille tarkoitettu, sitä tuskin kukaan muu filosofia maailmalla hyväksyisi elämän filosofiaksi, sillä mies oli pahasti mennyt harhaan oman pään ajatuksissa ja myös henkisesti. Hänen elämän filosofia oli pimeää, itsekästä ja itseä palveleva, sellainen asenne on hengen ja mielen köyhyys, eikä siinä ole mitään muuta jaettavaa muille ihmisille kuin esittää sen olleen huono esimerkki.  Koko suurivalta idea Neuvostoliitosta ilman arvoja, on typeryyttä, se on täysin 100% vasten raamatun viisauden opetusta. Se on myös täysin 100 % valistuksen viisauden opetusta. Se on myös täysin 100 % vasten ihmisten oikeudenmukaisuutta. Se on myös täysin 100 % vasten ihmisten sivistyksen vastainen. Ja täysin 100 % vastainen sille suunnalle mitä kansainvälinen valistus on todennut olevan hyvä rehellinen peli henki maailmalla tehdä yhteystyötä ja toimia oikeudenmukaisuuden periaatteiden mukaisesti, vaikkapa sitä linjaa mitä YK enemmistö yleensä puolustaa.

 

Pakote on esikuva henkisen totuuden lukosta.  

Venäjän pakotteet on esikuva siitä henkisestä totuudesta, että on olemassa totuuden henki lukko minkä voi asettaa sellaiselle toiminnalle mikä on vasten järkevää sivistyken valistusta.  Väärä henki on sellainen henki kuin Joseph Stalinin Neuvostoliiton ajan henki. Siitä maailman ihmiset ovat 90% yhtä ja samaa mieltä. Kuka olisi halunnut elää neuvostoliitossa Stalinin aikana?  Kuulostaako Gulga Siberiassa houkuttelevalta?  

Soviet Gulag map. 

Pakote lukko toimii henkisellä tasolla, se on esikuva ja todiste henkisestä totuuden olemassa olosta. Neuvostoliiton henki uhkaili totuuden henkeä, se kielsi Jumalan/luojan/älykkään luojan ajan toisella puolella olemassa olon, se kielsi kaikki viisauden mitä maailman sivistyksessä on kehitetty viime 7000 vuoden aikana. Neuvostoliiton henki, Joseph Stalinin jästipäinen luottamus omaan mielen ajatuksiin, on ollut hälyttävää, se on pimeää, vailla valistusta. Siksi Venäjän johtajat pitää paljastaa olevan täynnä omaa itseä, mielen pimeydessä, heidän toimet ja tavoitteet todistavat heidän olevan täynnä itseä, ja NL voiman ja vallan nostalgiaa, sitä ei maailma tarvitse. Se pitää eristää ja rajoittaa Venäjän johtajien mielen ajatuksien tilaan. Syy ja seuraus sitten todistaa taas kerran miten pahasti väärässä Lenin ja Joseph Stalin olivat. Tieto totuudesta pitää taas kaivaa esille ja muistuttaa, että historian toistuminen voi vältää.                                  

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Vesa Leinonen

Crime does not pay in the long term, people can never out wait God. The truth is ever present. People deny, suppress and repress the truth, only to do psychological and spiritual harm to themselves.

Ultimately everything that is in the universe belongs to the intelligent being that made life happen in the first instance. From a creators perspective, humans don't have the right to claim something that they have never created.

It is insulting to Gods intelligence for humans to kill other humans over something that they don't even ultimately own, meaning no human will take anything with them when their days are up.

It is human insanity and vanity, to lust and covet large areas of land on the planet earth, especially to covet and lust so much that they steal from each other, and killing people in the process.

Crimea invasion by Russian political leaders is a serious violation of morality, and a serious violation of International law.

It can not be forgotten. Humanity needs a strong sense of justice, and support for Ukraine in their fight against injustice.

"The US and EU have imposed an array of sanctions on Russian individuals and businesses in response to the annexation of Crimea and the crisis in eastern Ukraine.

The deaths of 298 people on board a Malaysia Airlines plane destroyed over eastern Ukraine on 17 July triggered tougher EU sanctions.

The US published lists of individuals and companies hit by travel bans and asset freezes on 19 March, 20 March, 28 April, 16 July and 12 September. The EU's lists were issued on 17 March, 23 March, 29 April, 12 May, 25 July, 30 July, 12 September and 18 December".

http://www.bbc.com/news/world-europe-26672800

Käyttäjän EsaPaloniemi kuva
Esa Paloniemi

Afrikassa hyviä töitä tehneen Albert Schweitzerin mielestä onnellisuuteen tarvitaan vain kaksi asiaa: hyvä terveys ja huono muisti. Hyvä terveys koska terveenä on mukavampia elää ja huono muisti jotta unohtaisi kaiken elämässä tapahtuneen ikävän.

http://asfalttikukka.blogspot.fi/

Toimituksen poiminnat