Totuus Kauneus ja Hyvyys Arvollinen ihmisen elämä koostuu; totuudesta, kauneudesta ja hyvyydestä.

Kolme vahvaa Instituutiota ja yksi kaikista heikoin

  • Kolme vahvaa Instituutiota ja yksi kaikista heikoin

Valitettavasti kaikista heikolle instituutiolle kansainvälisesti yleensä annetaan eniten valtaa ja voimaa.

Se heikoin lenkki on valtio puolueen poliitikko johtajien voima ja valta tehdä ensisijaisesti kauppaa ja markkina taloutta, numero yksi arvo järjestyksessä.  Se osoittaa riippuvaisuudesta kauppa markkinoista, vaikkapa markkina kumppani olisi miten laittomasti korruptoitunut ja epärehellinen kansanvälisten lakien suhteen.

 

Populismi Politiikan korruption linjaa on Suomessa.

Milloin poliitikko olisi saanut suosiota siitä, että hän on oikeudenmukainen ja kannattaa ja korostaa kansainvälisiä lakeja. Niin kuin nostaisi maan kansainvälisen maineen korkeammalle tasolle kansainväliseen yhteiseen vuorovaikutukseen.   Poliitikot kaikki ovat enemmän populisteja, kuin kirkon pappeja tai laki & oikeuden edustajia.  Populisti poliitikot Suomessa ratsastavat aina Idän ruplilla. 

Kansa vai tietää siitä mitä työtä tekee ja missä määrin saa palkkaa työstä.

Olisi vaikea kuvitella miten yksi kansalainen voisi ajatella niin että osaa heijastaa kansainvälisen lain hengen merkityksen Isän maan edulle. Yleensä se suora yhteys Isän maahan on työt, palkka, verot ja kulutus. Mitä suurempi hätä ja huoli sitä lyhyempi näkö maailman suhteen.  Olisi todella vakaa tilanne, että ihminen ajattelee, ja tekee uhrauksia omassa elämässä, että Isänmaassa suhde kansainväliseen lakiin pysyy vahvana, ja samalla rehellisyyttä ja moraali arvojen merkitystä korostetaan.

 

Toinen vahva instituutio kansainvälisesti on uskonto.

On uskonto tai kirkko, uskonto on paljon vahvempi instituutio kuin politiikka. Uskonnossa lähtökohta on aina, koko 5000 vuoden uskonnon historian, ollut itsensä kehitystä, oikeamielisyyttä, oikeudenmukaisuutta, opetus ja koulutus, uhrauksia periaatteiden puolesta. Siinä korostetaan arvoja, yksilön ja kansainvälisiä arvoja. Ihmiset riippumatta mistä maasta ovat kotoisin, jakavat samoja arvoja, ja ovat hyvin helposti sopeutuvia kansainvälisen lain suhteen. Em. Kymmenen käskyn periaatteet. Populisti politiikot vaihtavat raamatun uskonnon 4000 vuoden perus opetuksia ja periaatteita.   

Maailmalla on noin 2,400,000,000 Kristittyjä. Ajattele miten heidän arvo maailma on samankaltainen. Vuoteen 2050 odotus on että maailmalla sitten on 3,000,000,000 kristittyjä. Sinnä on yhtenäistä paljon, vaikkapa kymmenen käskyä. Asia mihin populisti poliitikot eivät korosta eikä ylläpidä. Minkä maan hallituksen politiikka saa saman kaltaisen arvomaaolma kannustuksen kuin uskonto?  Ei mikään maa, eikä mikään puolue politiikka.     

https://en.wikipedia.org/wiki/Christianity_by_country

 

 Kolmas vahva instituutio on ollut avioliitto miehen ja naisen välillä

Luvin hienon mielikuvan/esimerkin ja selityksen avioliiton instituutiosta.  Oma käännös. Eng/Fin. 

Stradivarius on viulu tehty kuuluva Stradivari perheen jäsen kautta, erityisesti Antonio Stradivari (1644-1737), tehty kuusesta, pajua, ja vaahteraa, joitakin mineraaleja ja lakka kuten Vernice bianca (arabikumi, hunajaa, ja munanvalkuaista) todennäköisesti käytetään hoitamaan puuta. Jouset, tietenkin, on tehty hevosen hiuksista.

Ne ovat vain yksinkertaisia materiaalia, materiaali tasolla, Stradivarius ole mitään erikoista. Sen elementit ovat karkeita. Puuta, munanvalkuaiset, ja hevonen hiukset. Silti nämä hyvin tavallinen materiaaleja vanhanaikainen yhdistetty erinomaisilla tavoilla. Jos koko viulu olisi tehty kuusesta, niin se ei lähettäisi samaa ääntä, miten se tapahtuu. Tavat, joilla elementit sulautuvat yhteen, puu- ja kivennäisaineita ja lakan, perustuvat fysiikkaan, äänen ja materiaalit: tiheys puussa muovaa äänenlaatua, kireyttä kielissä ja sen koko kammion muoto sen resonanssi, ja niin edelleen. Ja elementit ja hieno tapa, jolla ne on oksastettu ja muotoillut yhdessä, ovat teleologinen; ne palvelevat tarkoitusta, tässä tapauksessa luomiseen musiikkia.

 

Perinteisessä kristillisen, avioliitto on samanlainen ainakin kolmessa suhteessa. Ensinnäkin, avioliitto on se mikä yhdistää elementtejä, jotka ovat pohjimmiltaan, luonnollisesti ja kauniisti erilaisia. Kristillinen traditio ei ole nähnyt miehen / naisen eroja pelkästään olevan kulttuurisia konstruktioita. Vaikka on olemassa aina kulttuurisia tekijöitä, miten miehisyyttä ja naisellisuutta ilmaistaan ​​ja arvostetaan, se on aina myös luonnollinen - toisin sanoen luotu ja asetettu, määrätietoinen ja kaunis - tekijät erottamaan mies / nainen ja maskuliinisuus / feminiinisyys.

http://www.patheos.com/blogs/philosophicalfragments/2011/07/14/what-really-is-the-institution-of-marriage/

 

Populisti Poliitikot sekoilevat ja muuttavat lakeja suhteessa avioliitto lakiin.

Miehen ja naisen välinen avioliitto on ainut laatuinen suhteessa elämään, sen kautta ihminen voi lisääntyä. Antamalla elämälle arvostusta, siinä mielessä mitä elämä todella on, eikä ajatella elämää ihmisten himojen tai huonojen tapojen kautta. Vääristämällä luonnollista elämää  ei anna elämälle sitä arvoa mitä elämälle kuuluu.   Elämä on paljon enemmän kuin seksuaaliset halut, himot tai tavat. Elämän merkityksestä pitää ajatella ilman seksuaalisia himoja, ajatella enemmän mikä on sen potentiaalisuus, luoda uutta elämää.  Sitä ottaa etäisyyttä subjektiiviset seksuaaliset tunteet, ja halut, ja keskittyä enemmän elämän syy ja seuraus, niin että elämä olisi arvokasta elämää arvojen yhteydessä.  

 

Kansainvälinen laki.

 Sanat Ius gentium tai jus gentium (Latinaa, " kansojen laki ") on käsite kansainvälisestä oikeudesta antiikin Rooman oikeusjärjestelmässä ja Länsimaitten laissa perinteisesti, mitkä perustuvat tai vaikuttavat siihen. Ius gentium ei ole elin ohjesäännön laki tai lakikirja, vaan enemmän tapaoikeus ajatellen, että on olemassa yhteisiä kaikkien ”ihmisten" tai "kansojen" välillä, on "perustelu sille vaatimusten mukaisesti kansainvälinen käyttäytyminen.

 

Kristinuskon saavuttua Rooman ja vaikuttamaan valtakunnan kanonisen oikeuteen myös osaltaan vaikutti Euroopan ius gentium.  Vuoteen 1600 mennessä, se sama jaettu käsite ius gentium hajoittui, kun yksittäisinä Euroopan kansat kehittyivät erillisinä oikeusaloilla, viranomaisen Paavin valta laski, ja kolonialismi loi uusia alaisia ulkopuolelle länsimaita.

 

Antiikin ajoilla, ius gentium pidettiin yhtenä näkökohtana luonnonoikeudessa (ius naturale), erillään siviilioikeudesta (ius civile). Juristi Gaius määritteli ius gentium olevan se, mitä "luonnollinen päättely (reason) on perustanut kaikissa ajattelevissa kansoissa.

 

International relations

Main articles: Sources of international law and List of ICJ cases

 

Kansainväliset suhteet

Pääartikkelit: lähteet kansainvälisen oikeuden ja luettelo ICJ tapausten

38 artiklan mukaisesti perussäännön kansainvälisen tuomioistuimen, kansainvälisen oikeuden on kolme pääasiallista lähdettä: kansainväliset sopimukset, tapa, ja yleisiä oikeusperiaatteita. Lisäksi oikeuden päätösten ja opetuksia voidaan soveltaa "tukevalla tavalla määrittämään oikeussääntöjä".

Kansainvälinen sopimus laki käsittää velvollisuudet valtioiden nimenomaisesti ja vapaaehtoisesti hyväksyvät keskenään sopimuksissa.

Kansainvälinen tapaoikeus on lähtöisin johdettu vakiintuneesta käytännöstä valtioissa, mukaan ottaen opinio juris, eli vakuuttuneesti valtioiden, että vakiintunut käytäntö edellytetään laillinen velvollisuus.

kysymyksiä: 

  1. Missä on venäjän politiikko johtajien toiminta vakiintunut käytäntö?  (opimio juris).
  2. Kriminiemimaan anastus
  3. Itä Ukrainan terrorismi.

 

"Tuomiot kansainvälisten tuomioistuinten sekä tieteellisissä teoksissa on perinteisesti katsottu olevan vakuuttavia lähteitä tavoille sen lisäksi myös suoria näyttöjä valtion käyttäytymisestä".

  1. Kriminiemimaa.
  2. Itä Ukrainan epävakaus ja horjutus.
  3. Matkustuskoneen alas ammunta, 298 siviili uhria .
  4. Venäjän Syyriassa sota koneilla, pommittaa kansalaisia. 

 

Yritykset kodifioida kansainvälistä tapaoikeutta sai piristys vauhtia toisen maailmansodan jälkeen uudessa muodossa Kansainvälisen oikeuden toimikunta (ILC) Yhdistyneiden Kansakuntien alaisuudessa.

Miksi sai ”piristystä”?  Siksi että usko kansainväliseen lain tärkeyteen oli palannut.   

Kodifioitu tapaoikeudesta on tehty sitova tulkinta, pohjavirta tapa tiedossa, hyväksymällä sopimuksen.

Sillä valtiot ketkä eivät ole liittyneet sopimuksiin, ILC työtä voidaan silti hyväksyä tapana kun on yhdistämässä näitä valtioita.

Yleiset oikeusperiaatteet ovat samat mitä ovat merkittävimmissä oikeusjärjestyksissä maailmalla.

Tietyt normit kansainvälisessä oikeudessa saavuttaa sitovuuden ehdottomille normeille (jus cogens), että siihen kuuluvat kaikki valtiot, joilla ei ole sallittuja poikkeuksia.

https://en.wikipedia.org/wiki/Public_international_law

 

Mitkä ovat kansainvälisen oikeuden ehdottomat normit?

Miksi Suomessa populisti poliitikot eivät tiedä, tai välitä kansainvälisistä’ ehdottomista normeista?

Suomessa valtion hallitukset ovat lellineet Suomenkansalaiset kaikenlaisilla lupauksilla ja palkka korostuksilla. Menneet niin pitkälle, että oksa on taipunut ja katkennut.

 

Populisteja nyt Suomessa alkaa nousta kuin syksyn metsän sieniä.

Paavo Väyrysen puolue aloitus on metsäsuomalaisten tuorein metsä tatti.

Sitä edellä on ollut SDP.  Antti Rinne lupaillut kaiken laista ensiapua ja hoitoa hallituksen leikkausten haavojen päälle.  Realiteetti maailmassa leikkaukset ovat usein tarpeen.  

Timo Soini oli edellisen syksyn suuri lupaus. Suuret lupaukset antavat nopeasti tunteita, tunne fiilingit mielikuvitukset siitä, että kohta sataa taivaalta vaurautta. Vaikkapa ei vielä sade pilviä näy.  

 

Oma työ, oma palkka, ja omat edut

Suomessa populisti poliitikot haluavat pitää kiinni omasta hyvin vointi palkasta niin kovasti, että ovat valmiit tekemään kompromisseja kansainvälisen lain suhteen.

Niin kuin katsoa sormien läpi, eikä tutkia mikä on kansainvälisen lain totuus.

Onko siitä mitään hyötyä kansainvälisesti?  Pitää olla todella itsekäs tai tyhmä, jos ei näe hyötöjä.

 

 Missä on varaa parantaa kansan yhteyskunnan henkeä?

Alkaa puhumaan totta, lopettaa politiikkojen populistinen p_ _ kan jauhaminen.

Hylätä sellaiset lupaukset mitkä eivät tuota mitään muuta kuin hetkeksi jollekin äänestäjille tunteen hyvät fiilingit suurista lupauksista.  

Samalla antaa tukea kansainväliselle laille, viedä totuus henkisestä totuudesta perille venäjän populisti poliitikko johtajille.  Sillä venäjän kansa ei tiedä sen enempää kansainvälisen lakien merkityksestä mitä Suomessa tiedetään.   

Kansat eivät herää tietämään kansainvälisten lakien merkitys, jos kansainvälisiä lakeja ei kansainvälisesti näytetä solidaarisuutta.  Ja yhdessä kannusteta toisia pitämään kiinni pakotteista, kunnes lakien kunnioitus palaa.   Slogan: Crime does not pay.  Rikollisuus ei palkitse sivistyneessä maailmassa.

Siten pitää jo mennä alamaahan, jos haluaa että rikollisuus palkitsee.   Muta henkinen totuus kieltää menemästä sinne.  

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset