Totuus Kauneus ja Hyvyys Arvollinen ihmisen elämä koostuu; totuudesta, kauneudesta ja hyvyydestä.

Historia toistuu Politiikko johtajien kautta

 • Mohandas Gandhi
  Mohandas Gandhi
 • Mother Teresa
  Mother Teresa

Ihmisen elämän kasvattajat, mieli, tajunta ja ymmärrys, kansainvälisesti ihmisten yhteinen viestintä kyky ja rauhanomainen oikeudenmukaisuuden tajunta ympäri maailmaa.  Se käsitys, että ihmiset eivät ole kuin eläimet viidakossa, missä pedot ahdistavat viidakkoa. Vaikkapa monet ahneet intohimoset johtajat, haaveilevat ja kuvittelevat oma ego itsensä olevan petoeläinten tapaan Apex huipulla, yli muiden.

Loogisesti rationaalisesti ajatellen ihmiset ovat samankaltaisia, kun ihminen syntyy maailmaan, täysin riippuvainen sen kasvattajien armolle. Kasvattajat ja rooli maalit poikkeavat paljon toisistaan, ihmisen tiedon ja ymmärryksen perusteella se ohjaa toimintaa.

 

Mitä tapahtuu ihmisen kasvatuksessa? 

Tieto ja ymmärrys ei ole tasavertaista, kyky ottaa vastaan ei ole tasavertaista. Toiset ottavat ja ymmärtävät, toiset eivät ymmärrä. 

 

Ihmisen roolimalli mikä kunnioittaa oikeudenmukaisuutta.

Oikeudenmukaisuuden taju on yksi tärkein oppi, miten ihminen oppii kunnioittamaan elämää, itseään, ympäristöä ja toisia ihmisiä.  Ilman oikeudenmukaisuuden tajua ihminen ei kykenen näkemään kokonaisuutta elämästä täysin. Ilman sitä elämässä on aina joku pimeä kulma, mihin se ymmärrys ei kykene näkemään.

Käytäntö säännöt, kansainväliset lait, laki & oikeus pakottavat ihmistä näkemään elämän kokonaisuus kuvan.

Laki laajentaa ihmisten mieltä ymmärtämään asioita laajemmin. Ajattelemaan asioita toisella tavalla, eikä vain yhdeltä näkökulmasta.

Verrataan ihmisiä historiasta.

Ajattele omassa mielessä heijastaen, miten heidän mieli toimi, miten laajasti heidän mieli ajatteli elämän kokonaisuutta?

1. Mohandas Karamchand Gandhihttps://fi.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi

2. Mother Teresa. https://en.wikipedia.org/wiki/Mother_Teresa

 • Mikä arvo järjestys heillä oli omassa mielessä?
 • Oliko heillä haaveita, motiivia, intoa ja intohimoja?
 • Mihin asioihin he kohdistivat heidän elämän intohimot?
 • Miten he yllä pitivät heidän elämän arvomaailmaa?
 • Oliko heidän arvo maailma kunnian arvoinen kaikille ihmisille maailmassa?        

 

3. Nicholas II (Russian: Николай II Nikolay Vtoroy. https://en.wikipedia.org/wiki/Nicholas_II_of_Russia

4.  Joseph Vissarionovich Stalin. https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Stalin

 • Mikä arvo järjestys heillä oli omassa mielessä?
 • Oliko heillä haaveita, motiivia, intoa ja intohimoja?
 • Mihin asioihin he kohdistivat heidän elämän intohimot?
 • Miten he yllä pitivät heidän elämän arvomaailmaa?
 • Oliko heidän arvo maailma kunnian arvoinen kaikille ihmisille maailmassa?        

 

Kaksi suurta tekijää ihmisen mielen kehityksessä.

Yhdellä puolella on ihmisiä ketkä arvostavat ja kunnioittavat elämää. Uskomalla että elämä maan päällä on lähtenyt elämän alkuperäisestä luojasta. Todisteita elämän ihmeestä kyllä on paljon, niitä tieteen tutkimukset tuovat esille jatkuvasti.  Ihminen ei itse ole suunnitellut oman elämän tulemiseen maan päälle, eikä ihminen voi luoda elämää tyhjästä, niin ihminen on aina jälkijunassa elämän syntymisessä. Joku muu on synnyttänyt ihmiset ja niin sitten edelleen ihmiset synnyttävät ihmisiä maan päälle. Ei ole loogista sanoa, että siellä mihin ihmisen tieto tai kyky nähdä ei olisi ketään, vaikkapa elämän luoja. Se on osa ihmisen älytöntä röyhkeyttä.  Monet ihmiset ketkä ovat saavuttaneet voimaa ja valtaa ovat julistaneet itsensä jumalaksi. Niin kuin leikkineet olevan jumalan tahto, valta ja voima.

Ihminen joka sanoo olevan ateisti, hänen mielessä sitten ei ole tietoa elämän lopussa joutuvan tekemään tilin omasta elämästä maan päällä.

Ihminen jopa tunnustaa, että hän ei tiedä mitä toisella puolella on, eikä edes tiedä mitä siellä on mihin ihmisen tieto ei ymmärrä käsittää. Mahdollisuuksia on paljon, ihmisen tajunta on vain yksi ulottuvuus elämän ympäristöstä, siitä mitä ihminen elämässä kokee. Mutta hyvä kirja (raamattu) sanoo että luoja ei ole samalla tasolla kuin ihmiset, hänen tiet ovat paljon ylempänä ihmisen elämästä maan päällä. (Jesaja 55:9).           

 

Tärkeä kysymys on mikä on ollut politiikka johtajien motiivi?

Intohimoinen ahneus saada voimaa ja valtaa.  Miten he käyttivät sen vallan, kun sitä saivat?

 

Neuvostoliitto

Katso myös: Kritiikki kommunistipuolueen valta ja Neuvostoliiton imperiumi.

Käänetty Wikipedia Englanti kielestä, Suomeksi. 

"18 vuosisataan mennessä, Venäjän keisarikunta oli laajentanut hallinta aluetta Tyynelle merelle asti, muodostaen yhteinen raja Qing Imperiumin kanssa".

 

"Bolsevikkien johtajat olivat tehokkaasti palauttaneet valtiomuodon suunnilleen saman alueellisen määrin vuoteen 1921 kuin oli ollut keisarikunnassa, mutta kansainvälisen ideologian kanssa: Lenin erityisesti väitti oikeutta rajoitetulle itsemääräämisoikeuden kansallisten vähemmistöille uudella alueella. Vuodesta 1923 alkaen politiikkaa Alkuperä kansojen "Indigenization" [korenizatsiia] oli tarkoitus tukea niitä ketkä eivät olleet Venäläisiä, kehittää kansallista kulttuuria sosialistisissa puitteissa. Sitä ei koskaan muodollisesti peruutettu, se pysähtyi toteutumasta 1932 jälkeen. Toisen maailmansodan jälkeen Neuvostoliitto asensi sosialistisia järjestelmiä, mallina niistä mitä oli asennettu vuosina 1919-20 vanhan Tsaarin imperiumin alueilla, mitkä sen joukot olivat miehittäneet Itä-Euroopassa.  Neuvostoliitto ja kansantasavallan Kiina tukivat toisen maailmansodan jälkeisen liikkeiden synnyttämisessä ulkomaan kansoissa pesäkkeitä edistämään heidän omia etujaan, mutta ei aina onnistuneesti".

 

"rotski ja muut uskoivat, että vallankumous voisi onnistua vain Venäjällä, jos se olisi osana maailmanvallankumousta. Lenin kirjoitti laajasti asiasta, ja tunnetusti julisti, Imperialismi oli korkein vaihe kapitalismissa. Kuitenkin, Leninin kuoleman jälkeen, Joseph Stalin perusti "sosialismi yhdessä maassa" Neuvostoliitolle, luoden mallin myöhemmin sisäänpäin kääntyneesti Stalinistisen valtioiden ja puhdistamalla alussa Kansainvälisiä elementtejä".

 

"Kansainväliset taipumukset vallankumouksen alussa tulisi luovutetuksi ajan mittaan, kunnes ne palasivat raameissa asiakas valtiona kilpailussa amerikkalaisten kanssa kylmän sodan aikana. Uuden aikakauden alussa, Stalinin aikaa tiedetään nimellä "sulatus", 1950-luvun lopulla, uusi poliittinen johtaja Nikita Hruštšov laittoi vieläkin enemmän paineita Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen suhteissa aloittaa uuden aallon imperialismia vastaista propagandaa. Puheessaan YK konferenssissa vuonna 1960, hän ilmoitti jatkavan sotaa imperialismia vasten, jossa todetaan, että pian ihmiset eri maissa tulevat yhteen ja kaatavat monet imperialistiset johtajat".

 

"Vaikkapa Neuvostoliitto ilmoitti olevansa anti-imperialistinen, kriitikot väittävät, että ilmestymiset osoittivat yhteisiä taipumuksia historiallisesta imperiumista. Jotkut tutkijat katsovat, ​​että Neuvostoliitto oli hybridi kokonaisuus, joka sisältää elementtejä yhteisesti sekä monikansallinen imperiumi ja kansallisvaltio imperiumi. On myös väitetty, että Neuvostoliiton harjoiteltu kolonialismia samoin kuin muiden suurvaltojen ja kantoi vanhan venäläisen perinteen laajenemisen ja valvontaa. Mao Zedong kerran väitti, että Neuvostoliitosta itse oli tullut imperialistivalta, ylläpitäen sosialistista julkisivua (facade). Lisäksi imperialismin idean ajatukset laajalti oli levitetty toimissa korkeampaan hallinnon tasoilla. Muut marxilaiset kansalaiset, ei Venäjän federaatiossa ja myöhemmin Neuvostoliiton kuten Sultan Galiev ja Vasyl Shakhrai, piti Neuvostoliiton hallinto järjestelmää uudistettuna versiona Venäjän imperialismissa ja kolonialismissa".  

 

Russian Imperialism. https://en.wikipedia.org/wiki/Imperialism

 

Venäjän vallankumous: Tausta.

"Vuoteen 1917 mennessä useimmat venäläiset olivat menettäneet uskonsa Tsaari Nikolai II johtamiskykyyn. Hallituksen korruptio oli rehottanut, Venäjän talous oli takapaju tilassa, ja Nicholas toistuvasti liuotti duuman, Venäjän parlamentti mikä oli luonut sen 1905 vallankumouksen jälkeen, kun se vastusti Tsaari Nicholas tahtoa. Kuitenkin välitön syy helmikuun vallankumouksen-ensimmäisessä vaiheessa Venäjän vallankumous 1917-oli Venäjän katastrofaalinen osallistuminen maailmansotaan (1914-18). Sotilaallisesti keisarillinen Venäjä ei pystynyt vastustamaan ottelussa teollisuus maa Saksaa vasten, ja venäjän uhreja olivat suuremmin kuin yllä minkä tahansa maan missä tahansa edellisessä sodassa. Samaan aikaan talous oli toivoton mikä häiritsi kalliita sodan käyntiä, ja maltilliset liittyivät Venäjän radikaali elementtiin vaatimalla kaataa Tsaari Nicolas".

 

Helmikuun vallankumouksen: 1917

"Helmikuun vallankumous (tunnetaan sellaisena, koska Venäjä käytti juliaanisen kalenteria helmikuuhun asti 1918) vallankumous alkoi 08 maaliskuu 1917 (tai helmikuussa 23 juliaanisessa kalenterissa), kun mielenosoittajat äänekkäästi vaativat leipää kaduilla Venäjän pääkaupungissa Pietarissa (nyt nimeltään St. Petersburg). Kannustusta antoivat suuret ihmismäärät, lakkoilija teollisuustyöntekijöitä mielenosoittajat ottivat yhteen poliisin kanssa, mutta kieltäytyivät jättämästä kadut. 10. päivä maaliskuuta, lakko levisi kaikkien Pietarin työntekijöille, ja raivostuneet väkijoukot tuhosivat poliisiasemia. Useita tehtaita valitsi kansanedustajia Pietarin neuvostoon, tai työntekijöiden neuvosto valiokunta, seurata suunnitelma mallia mikä on saatu luotua 1905 vallankumouksen aikana".

 

Maaliskuu 11. Petrogradin armeijan joukot varuskunnasta kutsuttiin ulos tukahduttamaan kapinan. Joissakin kohtaamisissa, rykmentit avasivat tulen, tappaen mielenosoittajia, mutta mielenosoittajat piti kaduille ja joukot alkoivat horjua. Sinä päivänä, Nicholas jälleen hajotti duuman. 12. maaliskuuta vallankumous sai voiton, kun rykmentti rykmentin jälkeen, Pietarin varuskunnasta loikkasi mielenosoittajien puolella. Sotilaat jälleen muodostivat komiteoita, valitsivat kansanedustajia Pietarin neuvoston.

 

Imperial hallitus joutui eroamaan, ja duuma muodosti väliaikaisen hallituksen, joka rauhallisesti kilpaili Pietarin neuvoston kanssa saada hallintaan vallankumouksen.

Maaliskuun 14. Pietarin neuvosto myönsi Käskyn Numero. 1, joka ohjensi venäläisiä sotilaita ja merimiehiä tottelemaan vain niitä käskyjä, jotka eivät ole ristiriidassa Neuvostoliiton direktiivien. Seuraavana päivänä, 15. maaliskuuta tsaari Nikolai II luopunut valtaistuimelle hyväksi veljensä Michael (1878-1918), jonka kieltäytyminen kruunusta lopetti tsaarin itsevaltiuden.

 

Bolsevikki vallankumous: 1917

Jälkimainingeissa helmikuun vallankumousta voima jaettiin heikon väliaikaisen hallituksen ja Pietarin neuvosto. Sitten, 6. marraskuuta ja 7, 1917 (tai lokakuussa 24 ja 25 juliaanisen kalenterissa, minkä vuoksi tämä tapahtuma on myös nimitetty lokakuun vallankumous), vasemmistolaiset vallankumoukselliset johtama Bolshevikki puolueen johtaja Vladimir Lenin käynnisti lähes verettömän vallankaappaus coup d’état, vasten ​​väliaikaista hallitusta. Bolsevikit liittolaisineen, miehitti hallituksen rakennuksia ja muita strategisia paikkoja Petrogradissa, ja pian muodostivat uuden hallituksen Leninin johdolla.

Leninistä tuli virtuaalinen diktaattori ensimmäisen marxilainen valtio maailmassa. Hänen hallituksensa teki rauhan Saksan kanssa, kansallistettu teollisuuden ja jakoi maata, mutta vuonna 1918 alussa myös piti taistella tuhoisan sisällissodan vastassa valkoisen armeijan joukkoja. Vuonna 1920, anti-bolsevikit hävisi, ja vuonna 1922 Neuvostoliitto (USSR) perustettiin.

http://www.history.com/topics/russian-revolution

 

Mihin diktatuuri politiikojen tietämättömyys kohdistuu?

Se kohdistuu usein tuhon tielle, usein historiassa harhaan menneet poliitikot eivät ole kyennyt korjaamaan omia virheitä, eikä oikaisemaan omaa kurssia.  Sen sijaan he ovat kohdistaneet vihansa heikompiin, viattomiin, tai toisiin kansoihin ketkä eivät olleet samaa mieltä heidän kanssa, tai heidän ”isänmaan” nationalisti henkisiä ihmisiä.

Diktatuurit ovat usein sanottelee oman mielen mukaiset lait, päinvastoin yleisiä kansainvälisiä moraali normeja, tai kansainvälisiä lakeja.  Niin teki Stalin, se oli siemen mistä alkoi kylmä sota. S Joseph Stalin oli yksin, hänen oma diktatuuri intohimot, ahneus ja himot tehdä itsestä ja Neuvostoliitosta suurta, hänen oman mielen muotin mukaan.

Se ei ollut henkinen totuus, Stalin oli jumalaton ateisti, kielsi jumalan hengen olemassa olon, kielsi raamatun lukemisen, kielsi itseltä antautumisesta jumalan hengen vallan alle. Ja siten kielsi itseltä oikean mielisyyden, henkisen ymmärtämisen, ymmärtämästä elämän merkitystä siltä näkökulmasta miten luoja on ihmisen luonut maanpäälle. On mahdollista tutkia luonnon ympäristöä, tutkia elämää, ja saada ymmärrystä, miten elämä maan päällä tapahtuu. Samalla kasvattaa kunnioitusta elämälle, ja sen kautta antaa elämälle arvon merkitys. Elämä on laaja käsite, ihmisellä ei ole niin paljon oikeutta vaatia elämässä, jos ei ole elämän kunnioitusta. Ensiksi tulisi olla kunnioitus, arvostus ja sitten kulkea elämän kanssa kohti elämää. Elämä on taito laji, se sisältää valtavan paljon tietoa, uskoa, henkeä, arvoja, kunnioitusta, ja tunteita.

 

Venäjän politiiset johtajat eivät ole löytäneet elämää.

Ei sen enempää mitä Neuvostoliitonjohtajat, Lenin ja Stalin eivät löytäneet elämää.

Siksi nykyajan venäjän poliitikko johtajat haikailevat Neuvostoliiton ajan voimaa ja valtaa. Siis raakaa voimaa ja valtaa, niin kuin se olisi oikea malli ihmisten elämälle maan päällä. Se tuottaa vain tunteita, samalla tavalla mitä natsi Saksan 1000 vuoden kolmas Reich tuotti paljon huikeita tunteita natsi saksalaisille.  Neuvostoliiton voima ja vallan käyttö oli samalla tasolla kuin Venäjän johtajien haikailua. Se on pahasti virheellinen suunta valtion johtajilta. Historia todistaa miten virheellinen Neuvostoliiton ideologia oli, samalla tasolla kuin natsi saksan johtajine laittomuus, voiman ja vallan himojen perässä ahneus.   

 

Yki keino miten voi todistaa vääryyden oikeudesta.

Henkinen totuus, avata asia ja puhua historian tapahtumista.  Natsi saksan johtajat vieläkin 2016 jäävät kiinni, ja joutuvat oikeuteen.  Miksi niin on?  Siksi että Saksan valtio ja poliitikko johtajissa on rehellistä munaa, (guts/balls) ja sisua katsoa totuutta silmiin. Saksan kansa myös on tunnustanut henkisellä tasolla ne laittomuudet ja vääryydet mitä natsi saksan johtajat tekivät 75 vuotta sitten. Se on pitkä aikaa sitten.  Mutta maailma ei pyydä anteeksi vaikkapa oikeuteen viedään 90-95 vuotisia vanhuksia. Kansainvälinen yhteyskunta olettaa että sota rikoksia ei saa peitellä. Mutta toisin on Venäjällä. 

 

Neuvostoliiton-venäjän sotarikokset. 1939-2016.

Venäjän poliittiset johtajat eivät halua ottaa mitään vastuuta Neuvostoliitosta, sotarikoksista tai muista vääryyksistä. Se ilmaisee paljon venäjän valtion johtajien henkisestä tilasta, moraali arvoista ja kansainvälisten lakien kunnioitusta ja yhteyskunnan arvoista.  Venäjän johtajat elävät Stalinin hengessä.  Ovat ylpeitä kaikista Stalinin rikoksista, mutta eivät arvosta venäjän naapuria sen enempää mitä,  Stalin arvosti.  Samat sisäänpäin kasvaneet itsekkyyden huonot tavat naapurien suhteen. 

Jos Venäjän johtajat eivät kykene keskustelemaan karjalan kannaksesta, Laatokasta, Viipurista, Suurisaari, Pohjois karjala, Vanha Salla ja Petsamon kunta, se todistaa että venäjän johtajissa ei ole totuuden henkeä. 

Se oli valheellinen rikollisuuden henki mikä himotsi, sitoi ja otti Suomelta väkisin 1838 - 1945.  Se on yhä sidoksissa saman hengen kautta. Rikollisuuden henki sitoi, ja pitää lujasti kiinni. 

Se sisältää henkistä voimaa ja valtaa, rikollisuuden henkeä. Venäjän johtajat käyttävät omaksi hyväksi, rikollisuuden kautta otettua omaisuutta.  Sodan jatkon uhkauksilla (1940),  rikollinen kiristys, Stalinin ottamat Suomen kansan omaisuus ja alueet. Niin ollen, venäjän johtajat ovat yhtä henkeä stalinin rikollisuuden hengen kanssa.      

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat