Totuus Kauneus ja Hyvyys Arvollinen ihmisen elämä koostuu; totuudesta, kauneudesta ja hyvyydestä.

Oikeudenmukaisuuden tajunnan pimeät nurkat

 • International Court Of Justice
  International Court Of Justice

Maailman uutisissa tulee vastaan paljon asioita mitkä ovat kuin saman laki salin valoisat ja pimeät nurkat, yhteen nurkaan heijastetaan paljon huomiota ja valoa, ja toisessa nurkassa on asioita samoista rikoksista, mutta ei mitään kiinnostusta sinne, tai liian vähän huomiota pimeään nurkkaan.

Ja niin ollen, sitten ne ihmiset ketkä käyttävät sitä tilannetta omaksi hyväksi, alkavat uskomaan omaan koskemattomuuteen väkivallan kautta, ja vaativat maailmalta erikoista kohtelua ja erikoisoikeutta. Siitä sitten heille muodostuu sokea kulma, elämän henkistä totuudesta, eikä kukaan näytä heille peiliä.  

 

Miksi niin on?

Vastaus varmasti löytyy ihmisen mielen psykologisesta rakenteesta, alkuperäinen riippuvaisuus huoltaja vanhempiin, ruoka ja ravinto, kehon tunteet, mielen ajatuksien järjestys kehityksessä, ja ihmisen sielun sokkelo mikä on hyvin altis itsepetokselle.

Ihminen usein on käyttäytynyt kuin nälkäinen eläin, mikä metsästää itselle oman maun tarpeitten mukaan. Itse ensiksi, sitten perhe, sitten kylä, sitten hallitus, sitten joku joukko henki ilmiö, vaikkapa jalkapallo tai nationalismi. 

 

Toisen Maailman Sodan sota rikolliset.

Ketä toisen maailman sotarikoksia maailmalla jahdataan?  Kaikista eniten Natsi saksalaisia.

Maailmalla jahdataan vuoden 1939-45 Natsi saksan sota rikollisia. Vielä nyt 2016. Tänään luin viimeksi, miten 92 vuotinen saksalainen sain 5 vuoden tuomion, siitä kun oli vartija Natsi saksassa.

 

"A 94-year-old former guard at the Auschwitz death camp has been sentenced to five years in jail.

Reinhold Hanning was found guilty of being an accessory to the murder of at least 170,000 people.

He was an SS guard at Auschwitz from 1942 to 1944. He has said he knew what was going on at the camp but did not act to stop it".

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36560416

  

En yritä vähätellä Natsi saksan sota rikoksia, mutta samalla kun maailma tuomitsee Natsi saksan sotarikollisia joka vuosi (niistä on lista olemassa), mutta ei näytä olevan mitään kiinnosta tuomita toista suurta Toisen Maailman sotarikollista, se oli Stalin ajan Neuvostoliiton sotarikolliset. Eihän nyt 2016 Saksassa ole Natsi puolue hallituksessa, silti löytyy kansainvälisesti, polittista tahtoa viedä sota rikolliset tuomiolle. Jos on tahtoa, niin siten löytyy myös keinot.  

 

Se ei ole oikeuden mukaista, tuomita yhtä kansan ryhmää, ja antaa erikoiset oikeuksia toiselle sota rikolliselle. Kuka vaan tietää jos on lukenut viime 100 vuoden historiaa, mikä rooli oli Natsi saksalla, ja Neuvostoliiton johtajilla sotarikoksissa. Ei ainoastaan sota rikoksia mutta myös rikoksia ihmiskuntaa vasten. Siis ihan oikeasti, maailman ihmisten näkökulmasta, sota rikoksia ja rikoksia ihmiskuntaa vasten.

 

Neuvostoliiton sota rikoksethttps://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_war_crimes

 

Valtion johtaja poliitikot ovat usein olleet Suurivaltojen henkimaailman riepottelemana, ja sen seurauksesta ihmisten tajuntaa henkistä totuudesta on väärennetty, sanoteltu kaikenlaisia valheita jonkun mielivaltaisen diktatuurin oikku mielen mukaisesti. Siitä sitten ajan kautta on tullut monelle totuus, uskomatonta miten ihmiset usein ostavat puoli totuudet täytenä totuutena.  

Hyvä esimerkki siitä on "Suomen Talvi Sota".

Puolustus voitto. Sitä on rummutettu, yritetty saada jotain positiivista ulos negatiivisestä tilanteesta. Sitten siitä on luotu Suomelaisten mielessä kunnian henkeä, niin kuin Sana talvisota missä Suomi taisteli talvisodassa ja sai torjunta voiton. En kiistä sitä, mutta on järkevä ajatella sitä sodan alkua kansainvälisen lain näkökulmasta, sen tapahtuman rikollisuus, ja keskittyä enemmän Stalin sotarikollisena, tosi asiaan.  

 

Menetykset Suomelle:  Järkyttävän vakavat seuraukset monille miljoonille. 

 • 25 904 kaatunutta tai kadonnutta
 • 43 557 haavoittunutta
 • 1 000 vangittua
 • 957 siviiliä

 

1939 Väkivaltainen hyökkäys sota itsenäisen Suomen rajan yli.

Väkivaltainen hyökkäys sodassa pistäisi käyttää oikeata sanaa, se oli sota rikos. Neuvostoliiton Stalin ja hänen poliitikko johtajat ja sotapäälliköt tekivät suuren sotarikoksen Molotov & Ribbentorp sopimuksessa, ja sen toteuttaminen marraskuu 1939.

 

Suomessa ei ole saatu sanoa sitä oikealla nimellä, ”1939-40 sotarikos”.

Sen päälle oli vielä kiristystä, Stalin jatkaa väkivaltainen hyökkäys sota, jos Suomi ei luovuta noin 10 % maan pinta alueita Neuvostoliitolle, vuonna 1940.

Stalin voiman käyttö taktiikkaa, hybridi sotaa, psykologiaa, sielun pelkoa ja tietämättömyyttä hyväsi käyttäen, Suomelle syötettiin tarkalleen, miten Suomalaisen sielun tulisi suhtautua Stalinin rautaiselle kouran kohtelulle. Suomalaisille syötettiin monella esitasolla, tietoa mitä piti niellä ja hyväksyä totuutena. 

 

 1. Henkisellä tasolla-epärehellisyys.
 2. Tiedon tasolla valheet.
 3. Sielun tasolla – epäoikeus.
 4. Mielen ymmärryksen tasolla – tukahdus.
 5. Psyykkisellä tasolla – petos, epäoikeuden mukaisuus, raivo, ryssä viha, katkeruus.   

    

Simon Wiesenthal Center.

"Each year since 2001, Efraim Zuroff of the Simon Wiesenthal Center produces an Annual Status Report on the Worldwide Investigation and Prosecution of Nazi war criminals which, since at least 2005, includes a list of "most wanted" criminals that had never been convicted".

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Most_Wanted_Nazi_War_Criminals_according_to_the_Simon_Wiesenthal_Center

 

Sodan laki.

"Among other issues, modern laws of war address declarations of war, acceptance of surrender and the treatment of prisoners of war; military necessity, along with distinction and proportionality; and the prohibition of certain weapons that may cause unnecessary suffering.[1]

The law of war is considered distinct from other bodies of law—such as the domestic law of a particular belligerent to a conflict—that may provide additional legal limits to the conduct or justification of war".

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_war

 

Sodan laki.

Sodan laki on oikeudellinen käsite, on joka viittaa kansainvälisen oikeuden aspektiin, mitkä koskevat hyväksytyt perusteet ryhtyä sotaan (jus ad bellum) ja rajat hyväksyttävän sodanajan käyttäytymistä (jus in bello tai Kansainvälinen humanitaarinen oikeus).

Muiden asioiden ohella, moderni sodan laki osoittaa sodanjulistuksen, rauhan hyväksyminen, ja sotavankien hoitaminen; sotilaallinen välttämättömyys, sekä eron ja suhteellisuus; ja kielletään tiettyjä aseita, jotka voivat aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä.

Sodan laki pidetään erillään muista oikeusalasta, kuten kansallisen lainsäädäntö tietylle sotivalle viholliselle konfliktissa, jotka voi tarjota lisää oikeudellisia rajoituksia käytännössä tai sodan oikeutuksesta.

 

Nurembeg.

The Nuremberg trials (German: die Nürnberger Prozesse) were a series of military tribunals, held by the Allied forces after World War II, which were most notable for the prosecution of prominent members of the political, military, judicial and economic leadership of Nazi Germany who planned, carried out, or otherwise participated in The Holocaust and other war crimes. The trials were held in the city of Nuremberg, Germany.

https://en.wikipedia.org/wiki/Nuremberg_trials

 

Lista sota rikollisista.

Tämä on lista tuomitusta sotarikoksista sodankäynnin sääntöjen määrittelemän mukaan, Nürnbergin oikeudenkäynti Toisen Maailmansodan jälkeen, sekä aiemmat sopimukset mitkä perustettiin Haagin konferensseissa 1899 ja 1907, myös Kellogg-Briand-sopimus vuodelta 1928, ja Genevessä 1929 ja 1949.
 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_convicted_war_criminals

 

Tositilanne maailmassa.

 

Miten monta Neuvostoliiton ajan sotarikollista on viety oikeuteen?

Miten monta Natosi Saksan sotarikollista on viety oikeuteen?

Mitä eroja on Natsi Saksan ja Neuvostoliiton sotarikoksien välillä?

Ei mitään eroa. Sota rikokset ovat sotarikoksia.

Henkisen totuuden vääristäminen.

Vallan käyttäjät vääristävät totuutta uhkaamalla naapuri maita.

Vaikkapa niin, että Suomessa ei saa sanoa sanaa ja yhdistää sotarikosta Neuvostoliittoon ja Venäjään.

 

Suomen kansassa pelkuruuden henki Neuvostoliitonajoilta.

Henkinen totuus pitää tunnustaa, jokaisella itsenäisellä kansalla on oikeus tunnustaa henkinen totuus. Ja sanoa suoraan ilman väkivallan uhkaa, tai pelkoa, että naapuri kurittaa pienempiä naapureita, jos joku oikaisee niin sanotun ”totuuden” totuuden muotoiseksi.

Koko Neuvostoliiton Stalinin filosofia oli sisäänpäin käpristynyt, itsekästä ja valheellista, poliitikon oman egon intohimojen tuottamaan epäjumalan muotinen suurihulluus ja nationalismi. Se ei ollut vain teoriaa, sen takan on väkivaltainen, epäoikeudenmukainen rikollisuuden henki. Periaatteessa ei pahaa voi poistaa tekemällä pahaa. Pahan voi poistaa tuomalla esille totuuden henki. Ihmisen henkinen olento tunnustaa henkisen totuuden.

Neuvostoliiton Rautainen esirippu oli selvä syy ja seuraus ilmiö siitä henkisestä maailmasta missä Stalin eli, ja yritti väkisin pakottaa Itä Euroopan naapuri maat hyväksymään Stalinin henkisen maailman totuutena, mutta henkistä totuutta siinä ei ollut. Se oli enemmän poliitikon ego, voiman ja vallan himojen palvominen epäjumalana.  Se ajatus että vallankumous Venäjällä, saa liikkeelle politiikkoja, ketkä kilpailevat keskenään kukaan ehtii valtaan ensiksi (quick and the dead), vähemmin tilaa oikeille periaatteille ja oikeudenmukaisuudelle, kun nopea rysäys lähteä uudesta alusta. Sellaisen järjestön johtajat sitten selvästi keskittyvät itsekyyteen, oma ego, voima ja valta, intohimot ja tahto yli oikeudenmukaisuuden kokonaisuuden suhteen.

 

Väkivaltainen runttaus. 

Siinä missä Stalin runttasi väkivallalla hänen oman mielen valheet läpi, ja itä Eurooppa vai vikisi, se oli tulevaisuuden malli Neuvostoliiton kasvatus oppi pojille.  

Se sama taktiikka on otettu käyttöön venäjällä.  Miksi otettu käyttöön?

Siksi että sen Stalinin psykologian väkivaltainen ote, toimi ja tuotti Neuvostoliitolle tulosta ihmisten alitajunnan kautta.  Niin että he eivät kykene vastustamaan vääryyttä, he vain luovuttavat omat oikeuden mukaisuuden käsitteet toiselle. Suomessa ei puhuta vuoden 1939-40 sotarikoksesta, suomessa puhutaan ”Talvi sodan torjunta voitosta”.

 

Viipurin kaupunki kiristyksessä pantti 

Suomessa ei puhuta Suomen valtion Viipuri kaupungin rikollisesta kiristämisestä, kaupungin pakko luovutus, Suomessa ei ole otetta, totuudenhengessä, oikeudenmukaisuuden kanttiin.

Eikä ymmärrystä mistä oikeudenmukaisuuden periaatteista pitää kiinni, eikä luovuttaa rikollisuudelle. Suomen luovutukset Stalinin rikolliselle kiristykselle on johtanut koko kansassa, että totuudenhenki siirtyi sivuun, sen Stalin sivutti. Sen tilalle asetettiin valheen henki, Neuvostoliiton epäoikeudenmukaisuuden epäjumalan henki. Se on ollut todellinen muutos myös fyysisessä maailmassa, ihmisten mielen ajatuksissa. Tieto siitä, että totuus siirtyi syrjään, että valheitten valtakunnan valheenhenki määräisi tulevaisuudessa ihmisten mielen ajatuksien rakenteen sovellukset, valheista ja totuudesta.

 

Valheita ylläpidetään ihmisten mielessä.

Neuvostoliitto romahti 1991, eikä olisi pitänyt olla ihme, sillä siinä ei ollut totuuden henkeä eikä rehellistä selkärankaa. Monelle Neuvostoliiton romahdus oli ”suuri yllätys”, miksi yllätys? Siksi että monen mielen tajunta oli täysin niellyt sen NL valheen, mikä oli esitetty väkivallan kautta olevan ”totuus”.  Monella oli uskoa siihen ”totuuteen” minkä Stalin oli laatinut Suomelle, 1939 - 1945. Ja monella ei ole vieläkään tietoa Suomen itsenäisyyden totuudesta. Teoriassa saattaa olla tietoa, mutta henkistä vakaumusta ei ole. Henkisesti Stalin onnistui ruoskimaan (whipped) Suomen vuosina 1939 – 1991.  Se on Venäjällä hyvin tiedossa, eihän venäjän presidentti veikkaisi ruplia hevosten kilpailussa, kuolleeseen hevoseen, jos hevossa ei olisi merkkiä elosta.  Stalinin henki elää Suomalaisissa, elää myös Krimillä, Itä Ukrainassa, ja Itä Euroopassa.  Venäjän presidentti ja venäjän lähipiirin neuvonantajat uskovat Stalinin henkeen, siksi he ovat panostaneet niin isot summat sen hevosen vielä juoksevan maaliin ensimmäisenä, voittajana.  

 

Tietämättömyys maailman historian totuudesta on ihmisille suuri haitta, historian valheita yritetään toistaa.  

On jo korkea aina näyttää valoa kansainvälisesti oikeudenmukaisuuden salissa, sinne synkkään pimeyden nurkkaan, Neuvostoliton sotarikoksista.

Juutalaiset ovat taistelleet oman kansan etujen puolesta, ja saavuttaneet paljon kansainvälisesti, Natsi Saksan sotarikokset oikeuteen.

Suomessa ei ole saavutettu yhtään mitään suhteessa Stalinin Neuvostoliiton ajan sotarikokset. 

Suomessa keskustelu taso mediassa on usein täynnä epäuskoa, toivotonta, kyseenalaistaa onko totuus edes olemassa, monet keskustelut usein ovat ateisti filosofian perustalta, vailla uskoa, vailla ymmärrystä oikeudenmukaisuuden periaatteista, mihin oikeudenmukaisuus perustuu?

Jos ei ole periaatteita, niin sitten jumalattomat ateistit ja anarkismin henki raiskaa ja ryöstää maailman ihmisiä, eikä kenelläkään ole jalkaa millä seisoa, ja vaatia oikeutta, vaatia lakein kunnioitusta yhteen henkeen kansainväliesti.               

 

 • Sitä samaa taktiikkaa yritetään viedä läpi krimin anastuksessa, Itä Ukrainassa ja jossain osin Syyriassa, kansan teurastusta.
 • Venäjä haastaa maailman oikeudenmukaisuuden tajua, haastaa totuuden henkeä. Millä venäjä voisi haastaa totuuden henkeä ihmisissä?
 •  Sillä suurivalta venäjä mielikuvalla, vääntövipuna Neuvostoliiton sotakoneisto, väkivalta ja Itä Euroopan miehityksien muistot historiassa.
 • Niin kuin väkivaltainen valtion sotakoneisto voisi määritellä maailmalle mikä on totuudenhenki.
 • Totuudessa on selvät maailman kaikkeuden totuuden lakien kantit, totuuden hengessä on selvät ominaisuudet ja ilmiöt. Motiivi on yksi suuri tekijä minkä totuuden henki ilmaisee.

 

Miksi joku antaa? Miksi joku ottaa? Miksi rauhan omainen palvelu?  Miksi väkivaltainen rikos?

Jokaisessa on liikkeelle laittava motiivi, mikä liikuttaa ihmistä ajassa ja tilassa. Ihmisen elämän teot vaativat sen että ihminen kulkee ajassa eteenpäin ja ylittää tilaa ja kuluttaa siinä teossa aikaa, niin ollen jättää omat merkit ja jälkensä kaikissa teoissa mitä ihminen tekee, olipa ne hyvät teot tai pahat teot. Mielen ajatuksissa kaikki teot saavat alkunsa. Ei ole tekoa ilman ajatusta. Samalla tavalla teot historiassa, voi jäljittää, ajatuksien suunta, ajatuksien sisältö, ajatusten osapuolet, ajatuksen idean valinta, toiminta mallina. Ne ovat kaikki esillä menneen ajan historiassa.

Venäjän johtajien propagandan suunta on ollut samaa kuin Stalinin Neuvostoliiton ajoilta, vanha diktatuurin koulu. Pommikone lentoja, rajan loukkauksia, uhkauksia, se kaikki kumpuaa Stalin ajan Neuvostoliiton hengestä uhkailla väkivallalla.  Kuollut hevonen millä ei ole mitään oikeutta juosta elävien hevosten kilpailussa kansainvälisesti.   Rautaisen esiripun takana kuollut hevonen saattaa juosta, mutta ei juokse lakia kunnioittavien ihmisten mielen hengessä.                   

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat