Totuus Kauneus ja Hyvyys Arvollinen ihmisen elämä koostuu; totuudesta, kauneudesta ja hyvyydestä.

Mikä merkitys on ihmisen rehellisyyden laadulla?

 • Adolf.
  Adolf.
 • Joseph.
  Joseph.
 • Bašar.
  Bašar.
 • Vladimir.
  Vladimir.

Ihmisen rehellisyyden laatu vaikuttaa ihmisen mieleen, kaikki rehellisyys (integrity) määritykseen liittyvät sanat viittaavat ihmisen mielen terveyden laatuun, palvella yhtä tarkoitusta eheästi, se tulee ilmi luonnon oikeudenmukaisuudessa. Ihminen riippumatta missä maailman virassa on, tai miten intohimoisesti siinä puuhassa toimii, tulisi kunnioittaa luonnon oikeudenmukaisuutta.

Integrity: Yhtenäisyys, kokonaisuus, jakamattomuus, rehellisyys, lahjomattomuus, tinkimättömyys, ehjyys, korkea moraali, suoraselkäisyys, eheys, koskemattomuus.   

 

"Eheys on rehellisyyden laatu ja olla vahva moraaliset periaatteet; moraalisen oikeus. Se on yleensä henkilökohtainen valinta yllä pitää itseään johdonmukaisesti moraalisena ja eettisten standarttien sisällä.

Etiikassa, rehellisyyden eheys on monen mielessä kuin rehellisyys ja totuudellisuus tai tarkkuus omissa teoissaan. Rehellisyyden eheys voi vastustaa tekopyhyyttä, päätellen että standardien rehellisyyteen liittyy sisäisistä yhdenmukaisuus hyveelle, ja ehdottaa, että osapuolet, joilla itsessään näennäisesti ristiriitaiset arvot pitäisi selittää heidän ristiriidat tai muuttaa heidän vakaumuksia". Wikipedia. Integrity. 

Jokaisessa sivistyneessä yhteyskunnassa on moraalinen tajunta. Ihmiset tuntevat ja kokevat sen henkisesti, se on luonnon oikeudenmukaisuus. 

Vanhemmat kasvattavat lapset olemaan hyviä ihmisiä, ystävällisiä myös toisille lapsille.

Yhteyskunnan moraalisia arvoja usein edustaa kansan edustajat. Kansan edustajat luotetaan olevan hyviä järkeviä ihmisiä.

Moni kansanedustaja teeskentelee olevan hyvä ihminen, saadakseen kansalta luottamusta. Mutta tosiasiassa on itsekäs ihminen. Eikä ole laajempaa luoja Jumalan olemusta, tai periaatteita mitä se ihminen palvelee tai noudattaa elämässä. Siksi se ihminen korostaa itseään yhä korkeammalle, saadakseeen voimaa ja valtaa. Sitä tavoittelemassa  sitten saa yhä enemmän kiusauksia, suurempia lupauksia ja mielikuvituksen saavutuksia.     

Ihmisen on mahdotonta palvoa joptain suurempaa kuin itse, jos ei ole uskoa johonkin laajempaan kuin luoja Jumalaan. Tai periaate opetus, mitä noudattaa kaikissa tilanteissa, uskollisesti. 

 

Miksi venäjän johtajien toiminnassa kansainvälisesti on törkeitä ristiriitoja?

Miksi Syyrian valtion johtajissa on moraalisesti törkeitä ristiriitoja?  

Miksi Natsi Saksan johtajissa oli moraalisesti törkeitä ristiriitoja?

Miksi Neuvostoliiton johtajissa oli moraalisesti törkeitä ristiriitoja?

Näissä yllä olevien johtajien toiminnan ristiriidat ovat lähtöisin samasta virheestä, virhe heidän mielen ajatuksissa. Kaikilla yllä olevasta henkilöllä on se sama virhe. Bašar al-Assad, Vladimir Vladimirovitš Putin, Adolf Hitler, Joseph Stalin. Se on epärehellisyyden juuret syvällä heidän mielen olemuksessa. Heidän psyykkinen virhe tuottaa virheellisen hengen politiikkaa. Kunnes he itse tunnustavat tehneet virheen, ja sitten muuttavat virheellisen toiminnan, rehellisyyden periaatteille, ja paluu totuuden tielle.

Mitä vahvemmin he itse uskovat heidän oman mielen mukaiseen virheelliseen politiikkaan, sitä kierommaksi he vääristävät totuutta.  Henkinen totuus ei taivu muutaman kansan johtajan oikuille, vaikkapa miten uhkaisi pahan kurisen tapaan naapurin ihmisiä, pakottaa ihmisiä ajattelemaan virheellisesti.   Eikä auta, vaikkapa koko heidän kansa menisi virheellisen johtajan avuksi taakse.

Sehän tuli selväksi Saksassa 1939 – 45. Totuuden henki ei ole alistumassa ihmisen mielen vallalle. Totuuden henki on ollut olemassa paljon aikaisemmin ihmisen olemusta maan päällä. On suorastaa ihmisen typeryyttä käyttää ihmisen älyä vääristämään totuuden henkeä, se on luonnollisen ihmisen pienen mielen röyhkeyttä.  

 

On melkein vitsi miten avuttomia Euroopassa ja Yhdysvalloissa on maailman johtajat suhtautuneet Venäjän johtajien valheelliselle propagandan tielle.  Venäjän johtajat ovat olleet niin röyhkeitä ja halveksineet kansainvälisiä lakeja. Ei mitään tunnustusta tullut Venäjältä vaikkapa matkustus koneen ampuivat alas itä Ukrainassa. lakien rikkomisesta on tullut kuin palo kaupaa venäjän johtajien yhteydessä. Kuka muu kuin hullu menisi Syyriaan pommi koneiden kanssa?   Muuta kuin pahasti ajaituneet Venäjän johtajat epärehellisyyden toiminnan seurauksista. Kun he ovat valineet suunnan alas päin, niin sitten suunta sen sitten määrää, ja Syyrian tilanne  näytti heille hyvälle mahdollisuudelle, toteuttaa itseään.      

Ihmiskunnan virus mielen ajatuksissa, mikä kasvaa voiman ja vallan käytössä.  

Virheellinen ajattelukaava on kuin virus mielen tiedossa, mikä rappeuttaa oikean tiedon eheyttä. Moni ihminen kuka on mennyt pahasti mielen viruksen voiman alle, jalat sitten eivät yletä kovalle kallion pohjalle. Ovat eksyneet pahasti valheen tielle.

Kiusauksen luonne on sellainen, mikä lupaa jotain äärimmäisen paljon. Liian paljon olla totta.    

Ajatella, että muutamat ihmiset historiassa ovat aiheuttaneet niin paljon tuhoa, rauhanomaisille ihmisille.

Ja vielä 2016 valtion johtajat eivät tajua tunnustaa, ja erottaa johtajien mielestä virheellisyyden virusta.

Assadin virheellinen mielen tila on aiheuttanut valtavat tuhot Syyriassa, 500,000 määrän kuolon uhreja, valtavat kustannukset Euroopan maille, siirtolaisia miljoona määrin.  Eikä kukaan kohdista painetta siihen syylliselle, Assadin hallitukselle. Älytöntä toimintaa.

Yhdet virheelliset mielet (Venäjän johtajat), puolustavat toista virheellistä mielen valtaa (Assad).

Oikeudenmukaisuuden periaatteet ovat hyvin tiedossa, ne ovat olleet tiedossa jo 2450 vuotta, niille ketä sellainen luonnon oikeudenmukaisuuden käsite kiinnostaa.  Siinä puolustetaan luonnon oikeudenmukaisuuden valtaa maan päällä.  

Ihmisen mitta maan päällä, mitä se on?

Ihminen osaa tehdä ja luoda myös paljon hyvää. Teknologia on luonut paljon hyvää viime 100 vuoden aikana.  On lämpimiä kuivia taloja, on hyviä vaatteita ihmisillä, on ajoneuvoja, yhteisiä matkustus verkostoja. On puhelimet, radio, sähköt, TV, ja internetti yhteydet. Se kaikki on ollut rakentavaa kehitystä yhteyskunnissa. On kouluja, opistoita, yliopistoita ja muita koulutus laitoksia.

Jos ihminen tekee hyvää rakentavaa luovuutta yhteyskunnassa, se sitten saa hyvää jälkeä yhteyskuntaan.

 

Miksi Pohjois-Korea erottuu niin paljon Etelä-Koreasta?

Se on heidän mielen ajatuksien syystä.

Miksi Neuvostoliitto errottui nin paljon Länsimaista, Euroopasta?

Se oli heidän mielen ajatuksien syystä.       

   

 Rehellisyyden eheys.

"Sana eheys (integrity) on kehittynyt latinan adjektiivista kokonaisluku, joka tarkoittaa koko tai täydellinen.

Tässä yhteydessä eheys on sisäinen tunne "kokonaisuus" johtuvan ominaisuuksista kuten rehellisyys ja johdonmukaisuuden luonne. Sellaisenaan, voidaan arvioida, että toisilla "on eheyttä" siinä määrin, että ne toimivat arvojen mukaisesti, uskomukset ja periaatteet mitä he väittävät pitämän.

Runsaasti huomiota kiinnitetään aiheeseen rehellisyyden eheys, laissa ja käsitys laista 2000 vuosisadan oikeusfilosofissa ja oikeuskäytäntö keskittyy osittain Ronald Dworkinin tutkimukseen, kuten tutkittu kirjassaan Lakien Empiiri. Dworkin kanta rehellisyyden eheys oikeudessa vahvistaa käsityksen näkemys oikeudenmukaisuuden sisältävän reiluuden henkeä.

Arvo järjestelmän abstraktion syvyyttä ja valikoima sovellettavien vuorovaikutuksissa voi toimia myös merkittäviä tekijöitä tunnistamisessa eheyden, takia niiden yhteneväisyyden kongruenssi, tai kongruenssi puute havainnossa. Arvo järjestelmä voi kehittyä jonkin aikaa, säilyttäen eheyden, jos ne, jotka kannattavat arvo osuuden ja ristiriitojen ratkaisemiseksi". -wikipedia. integrity.

 

Testaus

On mahdollista testata arvo-järjestelmän eheyttä joko:

 1. subjektiivisesti - ihmisen konstruktioita vastuullisuuden ja sisäisen yhtenäisyyden, tai
 2. objektiivisesti - kautta tieteellinen menetelmän.

Jos testin toimenpiteet ovat yhteisymmärryksessä vain osapuolelle mittauksessa, testi on luotu sama arvo järjestelmän kyseisen toimen ja voi johtaa ainoastaan ​​positiivisen todisteeseen. Siten neutraali näkökulma vaatii testaus toimenpiteitä konsensukseen, jos odotetaan jonkun uskovan tuloksiin.

 

Tieteellinen metodi

Tieteellinen menetelmä olettaa, että järjestelmässä, on täydellinen eheys, saadaan yksittäiset ekstrapolointi toimialueella, että voidaan testata vastaan ​​havaittuja tuloksia. Jos testin tulokset vastaavat odotuksia tieteelliseen hypoteesiin, eheys välillä syyn ja vaikutukset hypoteesin tapa sen menetelmissä ja toimenpiteissä. Jos testin tulokset eivät vastaa toisiaan, tarkka syy-yhteys rajattu hypoteesi ei ole olemassa. Ylläpitäminen neutraali näkökulma edellyttää tieteellistä testaus ovat toistettavissa riippumatta osapuolista.

 

Etiikan eheys

Etiikan keskustelussa, kun puhutaan käyttäytymisestä ja moraalista, yksittäisen sanotaan sisältävän hyveen, jos yksittäisen toimet perustuvat sisäisesti yhtenäisesti periaatepuitteisiin.  

Näitä periaatteita olisi yhdenmukaisesti noudattaa kuulostaa loogiselta aksioomista tai postulaatissa. Yksi voi kuvata henkilön olevan eettinen eheys siinä määrin, että yksittäiset toimet, uskomukset, menetelmät, toimenpiteet ja periaatteet kaikki ovat peräisin yhdestä ydinryhmä arvosta. Yksilön on siksi oltava joustava ja halukas muuttaa näitä arvoja johdonmukaisuuden säilyttämiseksi, kun nämä arvot ovat kiistanalaisia; esimerkiksi silloin, kun odotettu testitulos eivät ole yhdenmukaisia kaikkien havaittujen tuloksien kanssa. Koska tällainen joustavuus on eräänlaista vastuuta, sitä pidetään moraalinen vastuu sekä hyve.

 

Valtion johtajat tulisi selvästi ottaa huomioon kansainvälisten lakien merkitys maailmalla.

kansainväliset lait ovat ilmentyneet henkisen totuuden avulla. Luonnon oikeudenmukaisuus ihmisen älyn tajunnassa. Ihmiset yleensä tekevät työtä luonnon ympäristössä, pieni osa ihmisistä on politiikko tai joku valtion johtaja, silti niin pieni % määrä maailman ihmisistä on tehnyt kaikista eniten massa kaupalla tuhoa ihmiskunnalle. Minkä takia? Siksi että heidän mielen ajatukset ovat olleet virheelliset.    

Ihmisen tarvitsee olla jonkun verran järkevä ja äly päässä että ymmärtää rauhan omaisuuden merkityksen ihmisen elämässä.

 

Miksi eivät kunnioita kansainvälisiä lakeja? 

Jos eivät kunnioita, niin sitten heillä on jotain muuta mielessä?  Muuttaa kansainväliset lait oman mielen mukaiseksi. Siis romuttaa tuhansien vuosien aikojen ihmisten tajunta okeudenmukaisuudesta, aistit luonnon oikeudenmukaisuudesta.  

Politiikojen omien intohimojen mielen mukaisesti. Natisi Saksa yritti sitä, mutta epäonnistui. Neuvostoliitto myös yritti sitä mutta epäonnistui.  Pohjoinen Korea yritti sitä samoin, Kiinan armeijan avulla, mutta ei onnistunut muuttamaan luonnon oikeudenmukaisuutta.    

Venäjän johtajat haaveillevat sitä samaa, rikkovat kansainvälisiä lakeja mielivaltaisesti.

 

Poliittinen rehellisyys

"Rehellisyyden eheys on tärkeää poliitikoille, koska ne valitaan, nimitetään tai valittu palvelemaan yhteiskuntaa. Jotta pystyy palvelemaan, poliitikkojen annetaan valtaa asemissa tehdä, suorittaa tai valvoa politiikkaa. Heillä on valta vaikuttaa jokin tai joku. On kuitenkin olemassa vaara, että tätä voimaa poliitikot eivät käytä sitä voimaa palvelemaan yhteiskuntaa. Aristoteles sanoi, että koska vallanpitäjillä on valtaa ne haluavat käyttää sitä omaksi hyödykseen.   On tärkeää, että poliitikot vastustavat sitä kiusausta, ja se vaatii rehellisyyden eheyttä"- wikipedia. Integrity.

 

Kriminniemimaa oli kiusaus missä Venäjän johtajat lankesivat kiusaukselle pahan kerran.

Itä Ukrainan oli kiusaus missä venäjän johtajat lankesivat kiusaukselle pahan kerran.  

Syyriassa Assad on langennut kiusaukselle pahan kerran.

Miksi lankesivat?  Mikä oli syy pää?

Ihmisen elämän tarkoitus ensisijaan ei ole pitää kiinni virastaan hampain ja kynsin, jos silloin rikkoo oikeudenmukaisuuta, tai moraali lakeja. Silloin pitää olla tarpeeksi älyn tolkkua, munaa ja rehellisyyden eheyttä, että sanoa suoraan, nyt menee asioitten periaateet päin p _ _­  _ ­ ­_ ttä.  Nyt riittää sellainen apinan viidakon kiipeily.  Ja luopua pois virasta, sanomalla että luonnon oikeudenmukaisuus, rehellisyyden eheys on kärsimässä. Ihmisen toiminta pitäisi edistää luonnon oikeudenmukaisuutta maan päällä, eikä romuttaa sitä. Mikään virka ei ole sen arvoinen, jos ei pysty noudattamaan rehellisyyden eheyttä, ei edes sille joka saataa olla intohimoisesti luterilaisen kirkon arkkipiispa.  Kaikissa virassa on sellainen ihmisen muotoinen luonne, ihminen piileskelee viran takana, tekee kompromissejä, että saisi elää viran suojassa kuin hiiri talon lattian alla. Se on myös omanlaista pelkuruutta vuorata itsensä turvaan pois maailmasta. Mutta silti se on epärehellisyyttä, jos ei hengitä henkistä totuutta joka pävä siinä työssä mitä tekee.     

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Juhani Nurminen

"Vanhemmat kasvattavat lapset olemaan hyviä ihmisiä, ystävällisiä myös toisille lapsille."

Valitettavasti tuo ei aina pidä paikkaansa.

Mutta tätä on kaivattu - siis rehellisyyden luokittelua, mielellään eettisesti oikein ja ymmärrettävissä olevilla pisteillä. Just ;-)

Toimituksen poiminnat