Totuus Kauneus ja Hyvyys Arvollinen ihmisen elämä koostuu; totuudesta, kauneudesta ja hyvyydestä.

Valtion Pesäerot, Totuuden tunnustuksella

  • Liberty
    Liberty

Maailmalla tapahtuu paljon vakivaltaa, ihmisiä ja kansoja ketkä kokevat paljon epäoikeudenmukaisuutta, kurjuutta ja kuolemaa.  Väkivalta ja sodat yleensä johtuvat epämoraalisuudesta, epäoikeudenmukaisuudesta,  anarkiasta ja laittomuudesta.

Monet valtion johtajat eivät tunne moraali lakia omaksi, henkisesti eivät kannusta moraali lakeja, eivätkä kunnioita moraali lain sääntöjä.

Ei mikään asia ole niin vakava ja päivän selvä, ihmisen mielen ymmarryksen pimeys, ihmisen intohimoinen ahne syntinen sydän, pimittää mielen ymmaryksen selkeyttä.  Moraali lakia peilaa henki, ihmisen tahto mikä ei ole alistanut omaa tahtoa korkeamalle tahdolle, ei ikinä tule valistumaan luojan viisauden ymmärrykselle.   

Kansainvälinen laki ovat yksi hyvä esimerkki, miten maailman kansojen johtajien kesken on paljon epäkunnioitusta moraalille. Syyrian valtion intohimoinen vahvan tahdon johtaja, samaa henkeä Venäjän valtion intohimoiset johtajat. Heidän sydanmen tila ei anna tilaa eikä valoa heidän mielelle ymmärtää mikä on luojan tahto suhteessa ihmisen arvo.  

Syyria ja Venäjan johtajat, eivät edes tunnista sitä moraali lakia mitkä monet muut valtion johtajat selvästi tunnistavat. Moraali laki on olemassa, siitä on valtavasti todisteita. Valistuneet ihmiset ymmärtävät sen, he kunnioittavat sitä, monet rakastavat oikeudenmukaisuutta, siksi heidän sydänmen mieli myös etsii totutta laki asioitten suhteen, luonnonoikeudenmukaisuuden hengessä.   

Tämä kirjoitus avaa asiaa, olen kääntänyt Englanti kielen Suomeksi, alkuperä kirjoitus on mahtavaa tekstiä moraalisuudesta ja miten ihmiselle on mahdollista lukea ja oppia kunnioittamaan moraalin lain henkeä. Moraali hengen tunteminen älyn ja ymmärryksen kautta, väistämättä vaikuttaa ihmisen toimintaan.   Se on ihmisen elämälle ydin tärkeä asia, ymmärtääkö sinun sydän, sielu ja mieli, moraalin hengen, persoonana?   

 

Laki ja Moraalit Osa 1.

Tämä artikkeli ilmestyi ensimmäisen kerran sarjassa Volume 21 / numero 3 Christian Tutkimus Journal.

YHTEENVETO

''Koska jokainen laki juontuu arvo järjestelmästä ja uskomuksista, jokainen laki on esimerkki laillistaa moraalisuuden. Edelleen, koska kansakunnan lait aina harjoittavat pedagoginen tai opetuksen vaikutusta, laki väistämättä kohdistaa muotoilu vaikutukseen yli uskomukset, luonne, ja kansakunnan kansalaisten toimet, joko hyväksi tai sairaudeksi.

Ne, jotka pyrkivät erottamaan moraalisuuden laista, ovat siis ajamassa kumpaakin, mahdottomuutta ja tuhoisaa. Kysymys edessämme ei ole koskaan pitäisikö laillistaa moraalisuutta, vaan mikä moraalijärjestelmä olisi oikeudellisesti sitova''.

 

Kaikki lait, olipa preskriptiivinen tai kieltävä, säätävät moraalia. Kaikki lait, riippumatta niiden sisällöstä tai niiden tarkoitusta, syntyvät arvojärjestelmästä, uskosta siihen, että jotkut asiat ovat oikein ja toiset väärin, että jotkin asiat ovat hyviä ja toiset huonoja, että jotkut asiat ovat parempia ja toiset huonompia.

Lain muotoilussa ja täytäntöönpanossa, kysymys ei ole koskaan tulisiko vai ei moraalia säätää lailla, mutta mikä niistä. Tämä kysymys on ensiarvoisen tärkeää, koska kaikki moraali järjestelmät eivät ole tasavertaisia. Jotkut ovat viisaita, toiset typeriä.

Harvat ovat vielä ensimmäisessä inkarnaatiossa, lähes kaikki on suojattu laiksi, jossain vaiheessa tai paikassa, usein ennustettavilla tuloksilla. Paremmaksi tai huonommaksi, jokainen pala lainsäädännöstä koskettaa suoraan tai epäsuorasti moraalikysymyksiin, tai perustuu moraaliarvostelma ja arviointi, mitä me haluamme tai uskomme että pitäisi olla, mitä me haluamme tai että meidän pitäisi tuottaa ja säilyttää.

 

LAIN MORAALI Ja perustamista AMERIKASSA

Kun isät laati alkuperäistä perustuslakia, he tekivät niin kilpailevien uskomusjärjestelmien perusteella, kilpailevia väitteitä oikeasta ja väärästä, joita ne pyrkinyt rakentamaan Perustuslaiksi. Yksi tai useampi näistä uskomus järjestelmistä salli orjuuden, toiset eivät.

Ei kumpikaan puoli orjuuden väittelyssä   Perustuslakikonventissa väittänyt, että ei voisi säätää moraalia. He kaikki sen tunnistivat, että käsite olisi ollut hölynpölyä. He tiesivät, että todellakin voi säätää moraalia, ja heidän tarkoitus oli laki säätää heidän moraali.

Eikä yksikään puoli kamppailussa laistaa moraali meidän kansakunnan perustat sanonut vastustajille, että yrittää laistaa moraalia oli seinän murtuminen kirkon ja valtion välillä.

Moraali, loppujen lopuksi, ei ole kirkko. He olisivat nauraneet sellaiselle mielen sekaannukselle ilmestynyt henkilössä, jonka mielestä erottamalla kirkon ja valtion, merkitsisi erottaa moraali laki. He halusivat kansakunnan olevana moraalinen.

He halusivat sen lait olla oikeudenmukaisia. Mutta he eivät halunneet antaa jollekin seurakunnalle kansallisen edun muihin nähden. He eivät halunneet kansakunnan olla Presbyteerinen, Baptisti, tai Roomalaiskatolinen, joka on kaukana eri asia, kun joko vai ei asettaa eettisyydellä ajava ja perustuva laki.

 

Se totuus, että Perustajat olivat luomassa uutta Perustuslakia, heidän orastava kansakunta syntyi, koska he ymmärsivät, että King George oli moraalisesti paha, ja poliittisesti epäoikeudenmukainen He kaikki tiesivät varsin hyvin, että moraali kuulu politiikkaan, itse asiassa, että politiikka oli yksinkertaisesti, moraali sovellettuna yleisölle keskuuteen, yleisön liiketoimintaan.

 

''Perustajat hakivat vahvistaa sitä mitä kutsutaan "järjestynyt vapaus." Järjestys mitä hakivat, tuli osittain moraalisuudesta mitä hakivat vakiinnuttaa laissa. Etsimällä järjestynyttä vapautta, Perustajat eivät etsineet mitään uutta tai ennennäkemättömättä, poliittisessa ajattelussa tai poliittisen historia. Ne hyvin tiesi lukemalla antiikin Aristoteles sanoja, esimerkiksi, että moraali koodattu siviilioikeudessa auttoi antamaan järjestystä, koska lailla väistämättä on opetus-toiminto, tai pedagoginen vaikutus. Laki opettaa kansalaisia, mikä on oikein ja hyvä, ja se rankaisee niitä, jotka eivät voi tai ei halua oppia, sitä oppia.

 

Laki säätää moraalin, toisin sanoen, se ei ole vaihtoehto; se on välttämättömyys, joka on väistämätön. Oikeudenmukaisuus, pääoma, reiluus - ominaisuuksia jota kaikki ajattelevat kansalaiset haluavat niiden valtion ja lait perustua - nämä ovat kaikki moraalisia kategoria. Me kielsimme orjuuden, varkaus, murha, petos, raiskaus, jne. Juuri siksi että ne ovat moraalittomia, ja halusimme ne pysäyttää, tai ainakin radikaalisti rajoittaa. Ehdotimme, hyväksyimme ja annoimme tukea näille moraaliin perustuvat lait ja nimenomaan kohti sen päämäärä tarkoitusta, tekemällä sen olimme oikeassa''.

Jatkoa tähän kirjoitukseen, on Osa 2. Vapaus Säätää Moraalisuus. Koti Uskonto Ja Isänmaa.  

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat