Totuus Kauneus ja Hyvyys Arvollinen ihmisen elämä koostuu; totuudesta, kauneudesta ja hyvyydestä.

Uskonto, Koti, ja Isänmaa katsaus

Uskonto Koti ja Isänmaa ovat lakia noudattavia käsitteitä ihmisen älylle, mielelle ja sielulle. Se toimii hyvin ja tuottaa hyvää tulosta ihmiselle joka sitä yhdistelmää noudattaa, se on Jumalan lupaus ihmisen elämälle alusta loppuun.

 Miksi monella Suomalaisella on hajanainen tai vääristynyt mielikuva uskonnosta, kodista ja isänmaasta?

Siihen on mahdollisesti monia syitä, mutta miksi?

Luultavasti kaikista yleinen on se, että ihmisten mielen ajatukset ovat erkaantuneet ihmisen elämän todellisuudesta. Ajatukset mitkä ovat erkaantuneet todellisuudesta tuottaa epäselviä ajatuksia ja väärän ymmärryksen, kun se poikii ja lisääntyy niin sitten väärä ymmärrys vaan leviää ympäristöön ja kasvaa ja totuuden käsitys on menetetty.

 

Mitä on logiikan laki?

Ihmisen ajattelu tulisi olla loogista, erikoisesti sen takia että ihmiset keskustelevat toisten ihmisten kanssa. Yleensä keskustelussa oletetaan, että logiikan laki ylettyy todellisuuteen. Me oletamme, että havaintojen vastaavuus totuuden teoria ja johdonmukaisuuden yhtenäisyyden teoria totuudesta soveltuu ja pätee.

Oikeudessa havaintojen vastaavuus testi laitetaan aina koetukselle, jos esitämme erikoisen väitteen olevan fakta, me odotamme, että se väite vastaa todellisuutta.  Johdonmukaisuuden totuus oletetaan olevan ehjänä.

Kestääkö yksityinen väite havaintojen vastaavuuden koetuksen?  Uskonto. Koti. Isänmaa?

Ja niin logiikan laki soveltuu todellisuuteen.   

Logiikka edellyttää myös meidän ottavan terveen kunnioituksen ote, tukevalle todellisuuden maailmalle, jossa elämme, sillä logiikka on todellisuutta. Lopuksi, on loogista edellyttää vilkas tietoisuus kuinka tosiasiat ovat, johon tekoihin ideamme koskevat, jotka ovat objektiivisiä esineitä maailmassa, sillä logiikka aihe käsittelee totuuden käsitystä.

Ihminen usein kuvittelee, että hänellä on omia ideoita.  Käsitys on vain mahdollista, kun on tekemisessä ulkopuolella olevan maailman kanssa. Tarkoitan, ihmisen sisäiset ajatukset ovat yksi ominaisuus, ja ulkopuolella olevan maailma mikä tuottaa käsitykset ihmisen ajatukseen.    

Todellisuudessa ihmisellä ei ole omia ideoita, vaan ideoita mitkä ovat tulleet ulkoa päin. Olisi epätodellista kuvitella mielessä ja mennä kaupoille etsimään omenan muotoisia porkkanoita, tai etsiä porkkanan muotoisia omenia. Se ei ole todellista maailmaa. Siksi on tärkeä mielikuvituksessa ajatella porkkanan olevan sitä mitä se on todellisuudessa, muoto, väri, maku ja koko. Samoin vahvistaa mielessä mikä omena on todellisuudessa, miltä se näyttää, maistuu, ja tuntuu syödä. Jos väität että porkkana maistuu kuin omena ja omenat maistuvat kuin porkkana, niin sitten olet todella eksynyt todellisesta maailmasta. Tämän vertauksen pointti oli tuoda esille logiikan laki, se on kaikkialla älyn ja ymmärryksen maailmassa.

 

Being Logical. A Guide to good thinking. (Käänetty Englanti /Fin).

"Ajatuksemme ovat selkeitä, ja käsityksemme niistä on selvä, vain siinä määrin, että pidämme jatkuvasti yhteyttä asioihin, joihin ne viittaavat.

Painopiste on aina olla peräisin asian lähteistä, meidän ideat objektiivisessa maailmassa.

Emme todellakaan ymmärrä omia ideoita, jos oletamme niiden olevan itse tuottavia, todellisuudessa niiden idean olemassaolon omistus ovat tulleen ulkopuolisesta todellisuudesta.

Mitä enemmän me keskitymme ajatuksiimme, tavalla joka järjestelmällisesti jättää huomiottomatta niiden objektiivista alkuperää, sitä enemmän epäluotettaviksi ne ideat tulevat.

Terveet siteet jotka sitovat yhteen subjektiivisen ja objektiivisen järjestyksen joutuvat suurien paineitten alle, ja jos me työnnämme prosessin liian pitkälle, sidokset voi katketa.

Sitten olemme tehokkaasti erottanut itsemme objektiivisestä maailmasta. Sen sijaan nähdään maailma sellaisena kuin se on, näemme heijastetun maailman, joka ei ole esitettynä meidän mieleemme ulkopuolelta, päinvastoin joka on meidän oman mielen tuote".

McInerny, D.Q .. Being Logical: Guide to Good Thinking (s. 8). Random House Publishing Group. Kindle-versio.

(Olemalla looginen: Opas Hyvälle Ajattelulle).

Pluralismin soveltajat

Kirkot mitkä opettavat vääristyneen käsityksen perheestä, tai vääristävät raamatun opetusta yleensä, ei auta ihmisiä ajattelemaan tervellisesti, tai hyvin loogisesti, tai noudata totuuden periaatteita.  Vääristynyt ymmärrys aina poikii vääristynyyttä tietoa, ja se vie ihmisä pois totuuden tuntemisesta.  

Uskonto ja henkilökohtainen uskollisuus.

Miksi Uskonto opetus käsitys ennen kotia?

Uskonto käsityksiä on monia, eripuolilla maailma eri uskonnot ovat ilmestyneet.

Tässä tuon esille Juudea kristillisyys periaatteita pyhien kirjojen opetuksen kautta, kirjat mitä kumpikin uskonto kunnioittavat. Heti alussa tulee peruslaki, periaate mikä on suhde vanhempien ja lasten välillä.

 

2 Mooseksen kirja. 20:12

12 "Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että saisit elää kauan siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa."

 

5mooseksen kirja 6:4-9.  

4 "Kuule, Israel! Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin. 5 Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi. 6 Pidä aina mielessäsi nämä käskyt, jotka minä sinulle tänään annan. 7 Teroita niitä alinomaa lastesi mieleen ja puhu niistä, olitpa kotona tai matkalla, makuulla tai jalkeilla. 8 Sido ne merkiksi käteesi ja pidä niitä tunnuksena otsallasi. 9 Kirjoita ne kotisi ovenpieliin ja kaupunkisi portteihin."

 

1 Tessalonikailaisille 4:3-8.

3. " Jumalan tahto on, että te pyhitytte. Kavahtakaa siveettömyyttä! 4 [i] Jokaisen teistä on opittava pitämään ruumiinsa* pyhänä ja kunniassa. 5 Älkää antako sitä himon ja kiihkon valtaan, niin kuin tekevät pakanat, jotka eivät tunne Jumalaa. 6 Kukaan ei saa pyrkiä hyötymään veljensä kustannuksella. Herra rankaisee kaikesta sellaisesta, niin kuin olemme teille sanoneet ja teroittaneet mieleenne. 7 Jumala ei näet ole kutsunut meitä elämään synnillistä, vaan pyhää elämää. 8 Sen tähden se, joka kääntää selkänsä näille ohjeille, ei käännä selkäänsä ihmiselle vaan Jumalalle, joka antaa teihin Pyhän Henkensä."

 

Mikä on Idea?

Kaikki nämä yllä olevat raamatun kohdat esittävät ainakin yhtä asiaa, se että elämää tulisi arvostaa ja kunnioittaa ihan pienestä lähtien elämän loppuun saakka, kaikissa tilanteissa. Se ei tarkoita että ”kylmä uskonto” olisi se mitä ihmiset palvovat. Ei niin, vaan että ihminen tulisi antaa kaikkensa kunnioittamalla elämän lahjaa, ja luojan tahtoa, pyhine kirjoituksien opetusta, luomalla itselle arvokkaan elämän, oikeat periaatteet, elämän kunnioituksen kautta. Se luo uskollisuutta luojan suhteen ja luo uskollisuutta toisten ihmisten suhteen. Uskollisuuden kehitystä ihmisissä on se toinen vahva ominaisuus mitä yllä olevissa raamatun kohdissa korostetaan. Uskollinen ihminen on henkisesti viisas ihminen, sillä ihminen joka omistaa elämän kunnioitusta se välttyy paljolta pahalta, itselle ja toisille. Se idea ei tule, tai ei ole tullut ihmisen omista ajatuksista, se idea on tullut ulkoapäin ihmiselle, se uskollisuus tulee olemalla kuuliainen sille mitä Jumalan on sanonut hänen sanassa. Se on looginen järkevä malli ajattelevan ihmisen elämälle.

 

Miten logiikan ymmärrys voi auttaa ratkaisemaan maailman sekoilun ongelmia?

Se on soveltamalla oikea ymmärrys maailman todellisuuden perustalle. Totuus on olemassa.

"Jokainen ajatus mielessä on lopulta jäljitettävissä esineeseen, tai asiaan, jotka todella ovat olemassa maailmassa, joka on riippumaton ja erillään mielestä".

"Ajatus on subjektiivinen mielleyhtymää objektiivisiin tosiasioihin."

"Selkeät ajatukset, sitten ovat ideoita, jotka antavat uskollisesti heijastaa sen objektiivisen järjestyksen, josta ne ovat peräisin."

"Epäselvät ideat, päinvastoin, ovat ne, jotka antavat meille vääristyneen esityksen objektiivisesta maailmasta."

"Vaikka meidän valvonta yli meidän ideamme ei ole absoluuttinen, se on todellinen. Tämä tarkoittaa sitä, että emme ole avuttomia epäselvien ideoiden edessä."

"Varmistamalla, että ideamme ovat selkeitä, meidän on valppaasti huolehtia siitä suhteesta mikä ilmenee ideassa ja sen idean objektiivista. Jos siinä on kireä suhde, jos yhteys ideaan ja sen tarkoitukseen on heikko, niin olemme tekemisissä epäselvän idean kanssa."

-McInerny, D.Q .. Being Logical: Guide to Good Thinking (s. 8). Random House Publishing Group. Kindle-versio.

 

Epäselvät kireät suhteet idean ajatuksessa.

Niitä on paljon maailmalla, ei ole olemassa mitään muuta syytä sille, miksi diktatuurit luovat kireitä idean suhteita maailmalla. Kireitä idean suhteita oli paljon vuonna 1939, 1940, 1945.

Diktatuurit luovat oman tahdon pesän, mikä munii kireän idean suhteen munia maailmaan.  Ja samalla vääristävät totuutta luottaen että totuuden vääristäminen olisi kuin heittäisi totuuden lukon avaimet järveen. Eikä siten asian totuutta kukaan ikinä löytäisi. Sekin on virheellinen idea, siksi että totuuden kokonaisuus käsite on ulkopuolella ihmisen subjektiivista mieltä. Sen diktatuurit kokee myös, ottavat siten voiman käytöt omiin käsiin, kaappaamalla totuutta laajemmin ympäristöstä.    

Se on samoin maailman tilanne 2016, venäjän johtajat loivat kireän idean munia krimillä, ja itä ukrainassa. Bashar Assad loi kireän idean munia Syyriassa. Parempi keino olisi ollut purkaa kireän idean epäselvyydet, palata asian idean alkuperä käsitykseen, kunnioittaa ihmisen elämän tarkoitusta. Se olisi vaatinut joustavuutta laajemman totuuden ymmärrykselle, eikä vaan diktatuurin oman mielen luotu subjektiivinen totuus.

  

Diktatuurien Kireät idean suhteet on yritys vääristää maailman todellisuutta. 

Ainoa syy miksi diktatuurit luovat kireitä idean suhteita maailmaan on heidän oma tahto, intohimot, ahneous, vallan ja voiman himot, siinä on kaikki syyt miksi diktatuurien kireitä vääristyneitä ideoita luodaan maailmaan, se on itsekeskeistä puuhaa. 

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset