Totuus Kauneus ja Hyvyys Arvollinen ihmisen elämä koostuu; totuudesta, kauneudesta ja hyvyydestä.

Realiteettinen maailmakuva todellisuuden kanssa

 • Jeff Myers World View Graph
  Jeff Myers World View Graph

Jokaisella ihmisellä on enemmän tai vähemmän maailmakuva, vaikka ei tietoisesti sitä ajattele. Se on biologinen todellisuus, rakennettu sisään tottumuksille ja reaktioille.

"Maailmakuva sisältää luuloja todellisuudesta ja maailman realiteetista. Henkilön keho reagoi sen maailmakuvaan, vaikkapa ei tietoisesti ajattelisi sitä". – Dallas Willard.

 

Mikä oli Kantasuomalaisten maailmakuva vuotena 100?

Mikä oi Kantasuomalaisten maailmakuva vuotena 100? 1100?  1800? 1939? 1967? 1991?

Ihmisillä on Luojan antama oikeus etsiä elämässä totuutta ja ottaa vastaan oikeudenmukaisen maailmakuvan.  Sellaisen mikä perustuu todellisuuteen ja realiteetti elämään.  Eikä mikään harhaluuloinen subjektiivinen totuus elämästä.

 Ihmisen elämässä maan päällä on luonnon oikeudenmukaisuus mikä toimii yhteisenä nimittäjänä, mikä takaa tasaisen pelikentän kaikille ihmisille riippumatta missä päin maailmaa asuu.

Ongelma sellaiselle todelliselle realiteetti maailmankuvalle ovat harhaan johtavat valtion johtajat.  Sanon valtion johtajat siksi että ne ovat historiassa saavuttaneet eniten valtaa ja voimaa tuottaa kaikesta pahinta tuhoa ihmisille maanpäällä. Ensiksi pahuus johtaa ihmisen harhaan totuudesta, se sokaisee ihmisen tajunnan näkemästä henkisen elämän tarkoituksen ja arvot.

Yksi harhaan johtava valtion johtaja vie mukanaan paljon kansaa harhaan. Miten se on mahdollista? Siten että harhaan johtava valtion johtajalla on väärä maailman kuva todellisuudesta.

 1. Ei hyväksy todellista realiteettista maailmankuvaa, Universaalisten lakien design Luojan perustalta.  
 2. Ei kunnioita luonnon oikeudenmukaisuutta.
 3. Ei ota vastaan hengellisen viisauden ääntä.
 4. Korostaa itseä kaiken ylimmäksi, ylpeys, intohimot, ahneus, katkeruus tai vihat.
 5. Holtiton ahneus saavuttaa jotain, suuruudenhulluus.

Tässä muutamia valtion johtajia kenellä oli täysin selvästi virheellinen, vääristynyt maailmakuva.

https://www.youtube.com/watch?v=kZmduW_Ye_8

 

Miksi todellinen ja realiteettinen maailmakuva on monelle vaikea ottaa vastaan?

Siksi että henkilöt eivät arvosta realiteettista todellisuutta. He haluavat määritellä elämän ohjeet ja lait uudelleen oman mielen mukaisesti. Ihmisen oma tahto ja intohimot ajavat ihmisen harhaan. Sillä viisauden henki vaatii viisauden hengen ehdot noudattavat viisauden ääntä mikä ohjaisi todelliselle realiteetin elämän tielle.

Harhaan johtavat valtion johtajat ajautuvat harha tielle, laittomuuden tielle. Kun he sitten ovat väärällä puolella luonnon oikeudenmukaisuutta.  Ne ketkä ovat oikealla puolella luonnon oikeudenmukaisuutta, näyttävät olevan heidän näkökulmasta ”väärällä puolella”. Miksi niin on?  Siksi että harhaa johtavat valtion johtajat he ovat ottaneet lait omiin käsiin eivätkä ole uskoneen Luojan viisauden ohjaukseen. Heidän oma tahto, omat halut asettavat itsensä Luojan aseman yli. Kuin sanoa, että Luoja on väärässä, vain he itse ovat oikeassa. Se on yksinkertainen totuus ihmisen tyhmyydestä, ja suuri ero Luojan viisauteen.

 

Totuutta ei ikinä mukauduta uskomuksiin, uskomukset pitää mukauttaa totuuteen.

”Kukaan ei ole ikinä tehnyt ehdotusta totuudeksi yksinkertaiesti uskomalla siihen. Uskomalla ehdotukseen ei tee siitä totuutta. Uskomus voi johtaa ottamaan asiasta selvää, ja se kautta saada todistamaan totuudesta”. – Dallas W.

Vaikkapa ryhmä ihmisiä/kansa olisi alkanut uskomaan jonkun elämän filosofian maailmakuvan olevan totta, se ei tee siitä totta.  Jos se elämän filosofia ja maailmannäkemys ei perustu todellisuuteen. Virheellinen maailman kuva ei ikinä ole totta, jos se ei ala soveltua todellisuuteen ja realiteetti maailmaan. Luonnon oikeudenmukaisuus on yhteinen nimittäjä mikä luo tasaisen pelikentän kaikille ihmisille riippumatta missä tai milloin ihminen on maan päällä.

 • Maailmankuva
 • Elämänfilosofia
 • Visio elämästä.
 • Mukava maailmankuva todellisuuden kanssa
 • Uskomusjärjestelmät
 • Mikä on totuus?
 • Maailman näkemyksen on heijastettava todellisuuden realiteettia.
 • Tarkka maailmankuva

Todellisen maailman kuvan kriteerit:  

1. todellinen looginen johdonmukaisuus

2. yhtenäisyys

3. vastaa todellisuutta

 

Maailmankuva.

Maailmankuva on ideoiden malli, uskomusten malli,

vakaumukset, tottumukset.

 

Maailmankuva usein on se, mihin olemme kasvaneet.

Lapset kasvatetaan maailmankuvaan.

Ideoita, vakaumuksia ja tottumuksia.

Ajatusten malli + Uskomusten malli + vakaumukset ja tottumukset = maailmankuva.   

   

Virheellinen syytös maailmankuva jakautumiselle

Historiassa on käytetty nimityksiä kuten Länsi ja Itä, kylmä sota ja lännen ja idän välinen taistelu. Mitä se tarkoittaa todellisuudessa?

Sen voi pilkkoa eri tavalla ja eri todellisuuden käsitteillä.

Vaikkapa maailmankuva erot.

Ja siitä vieläkin pitemmälle mikä jakaa virheellisen ja oikean maailmankuvan todellisuus.

Ihmisellä ei ole oikeutta määritellä mikä ihmisen elämä on maan päällä. Kun ihminen on täysin 100% Luojan ehdolla elämän lahjasta. Miksi ihminen edes yrittäisi määritellä ihmisen merkityksen uudestaan? Tai todellisen elämän maailmankuvan? Määritellä elämän toisella tavalla kuin se todellisuudessa on?

Niin kyllä moni harhaan johtava valtion johtaja on yrittänyt tehdä, jopa antaneet koko elämän sen edestä, että kierouttaa omaa kansaa ja naapuri kansoja pois todellisuudesta, pois siitä luotettavasta Luonnon oikeudenmukaisuudesta mikä on yhteinen nimittäjä ihmisen yhteiselle rauhalle.  

Useita syitä miksi niin ovat yrittäneet ja yhä yrittävät 2017.

 1. Vääristynyt elämän filosofia
 2. Vääristynyt maailmankuva
 3. Ihmisen itsekeskeinen elämän tulkinta
 4. Itsekeskeiset intohimot
 5. Vallan ja voiman ahneus
 6. Koston himot ja väkivalta

Bolševismi

"Bolševismi oli kommunismin leniniläinen haara varsinkin venäjällä 1900-luvun alussa".

https://fi.wikipedia.org/wiki/Bol%C5%A1evikit

Kommunismi

"Kommunismi on sosiaalis-taloudellinen tai poliittinen järjestelmä, joka ajaa luokatonta, tasa-arvoista ja yhteisomistukseen perustuvaa yhteiskuntamallia".

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kommunismi

Bolsevismi ja siitä seuraava Kommunismilla on väkivaltainen maailmankuva. He ottivat Luojan antamat ohjeet ja lait ihmisille omiin käsiin ja määrittelivät ihmisten elämän merkityksen uudeksi. Samalla se johti virheelliselle maailmankuvalle, harhaan johtavuus mikä ei perustu todellisuuteen ihmisen elämän merkityksestä.

 

Bolševismi ja kommunismi oli vasten Luojan antamia lakeja ihmisille.

Gulag.

https://en.wikipedia.org/wiki/Gulag

Political prisoners.

https://en.wikipedia.org/wiki/Political_repression_in_the_Soviet_Union

Soviet Union War Crimes

https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_war_crimes

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat