Totuus Kauneus ja Hyvyys Arvollinen ihmisen elämä koostuu; totuudesta, kauneudesta ja hyvyydestä.

Luoja valitsi Israelin kansan 3500 vuotta sitten järkevällä syyllä

Mooses antaa selvän vastauksen Israelin kansalle, millä perusteella Israel vapautui Egyptin orjuudesta ja johtaa heidän luvattuun maahan. Moni ihminen ei tunne pyhien kirjoituksien yksityiskohtia.  Kanaanin maa alue 3450 vuotta sitten raamatun henkilöiden todistuksen mukaan oli vajennut pahalla tavalla syntiseen elämään ja se oli pilkkausta Luojan pyhyyden olennon älylle. Lähtökohta maailman kaikkeudesta ja elämästä maan päällä pitää antaa oikeudenmukaisen arvoa Hänelle kenelle se kuuluu. Kaikki kunnia ja arvo elämän ilmiöstä maan päällä kuulu antaa taivaan ja maan Luojalle. Luonnollisesti itsekäs ihminen on lyhytnäköinen ja vajavainen ymmärtämään mitään muuta kuin vain oman sielun kokemukset. Ihmisen tahto, mielikuvitus, tajunta, muisti, tunteet usein on rakentuneet oma napa kehälle. Harvat ihmiset ovat saaneet suurella armolla syntyä laajan ja suoran lentokehän vaikutuksen vallan alle, ja vapautuneet itsekkyyden orjuudesta. Sellainen laaja ja suora lentokehä avaa ihmisen ajatusmaailmaa ajattelemaan ulkopuolella itsekkyyden kehää. Sitä seuraa tahto, mielikuvitus, tajunta, muisti ja tunteet sovellukset soveltuvat laajemmalle mieliajan lentokaarelle.  Soveltaa niin että oikea tieto ohjaa tahtoa, mielikuvitus alistuu oikealle tiedolle, tajunta etsii ja hakee älyä, muisti on oikeutetussa järjestyksessä, ja tuntee vahvistaa oikeita valintoja. Hyvin vointi seuraa ihmistä kuka on laittanut sielun sovelluksen oikeaan järjestykseen. Suurin ongelma monelle on se että eivät saa oikeata tietoa. Väärä tieto sekoitta sielun sovellukset sekaisin. Sekaiset sielun sovellukset orjuutta ihmisen sielun kurjuuden luolaan.

 

Millä tajulla ihminen voi ottaa vastaan oikean elämän tiedon, jos sielun sovellukset ovat ennakkoluuloisesti sekaisin?  

3000 vuotta ennen, kun Pohjolassa oli keksitty kantasuomailaisille kirjoitus kieltä, ei ollut paljon muuta jakaa kylien ihmisten kesken kuin luonnon antimia, puu tavaraa, käsitöitä, vanhuksien viisautta, ympäristötietoa, nahka tavaraa, rakennuksia, veneitä ja kiviluola maalauksia tai muistomerkkejä. Viestintä oli puheellista, tarinoita, uskomuksia, ja luonnon elämän palvontaa.  Siten Suomalaiseen kirjoitus kulttuuriin sisälle kasvanut henkilö, kasvaa historiallisen aikajanan viivalla pieneen pätkään, noin 400 -500 vuoden kirjoitus pätkälle. Vaikkapa Kantasuomalaiset ovat puhuneet Suomalaisen heimojen kielellä paljon pitemmin, juuret ovat jossain siellä Suomenlahdella ja karjalan kannaksella 2000 vuotta sitten.

Kirja Inkeri Land.                  

Jos joku asia on ihmeellistä Suomalaiselle, luulisin se olevan vaikkapa siinä että seuraavat kirjoitus lainaukset oli kirjoitettu yli 3400 vuotta sitten. Todisteet ovat selvät Israel kansan historiasta. Monet vastustavat Israel kansan historiaa, monelle ihmiselle Israel kutsumus Luojan tahdosta on epäreilua. Epäusko ihmisessä johtaa vääriin johtopäätöksiin. Luojan on aina ollut reilu ja oikeudenmukainen. Hän selvästi varoittaa Israelin kansaa olematta älyttömiä, ilman kuuliaisuuta sille mitä heille opetetaan Mooseksen kautta. Varoitukset mitä Mooses antoi Israelin kansalle, ne toteutuivat, ja ne menettivät temppelin ja koko yhteyskunnan usean kerran historiassa. Mutta, Luoja on uskollinen hänen sanalle ja toi Israelin kansan takaisin heille luvattuun maahan.

Paljon on tapahtunut Israelin kansalle 3400 vuoden aikana. Jopa viime 2000 vuoden aikana. Niin että ihmiset ympärillä maailmaa voivat lukea Israelin kansan tarinaa, ja miten Luoja ohjasi heidän kansaa 3500 vuoden aikana. Se on ollut monelle miljoonalle ihmiselle tie kohti hengelliselle elämälle, elävän Luojan (Elohim) ja Yeshua Hamashiach uskolliselle tielle. Sillä tielle ihmiset ovat vapautuneet itsestään, tietämättömyyden ja synnin orjuudesta.

 

https://

 

Mitä Mooses puhui?                  

 

4 ”Kun Herra, teidän Jumalanne, karkottaa heidät teidän tieltänne, älkää ajatelko, että Herra on teidän omien ansioittenne tähden tuonut teidät tänne ja antanut teille tämän maan. Ei, vaan Herra hävittää nämä kansat teidän tieltänne niiden pahuuden tähden. 5 Ette te oman kuuliaisuutenne ja rehellisyytenne ansiosta pääse ottamaan haltuunne niiden maita, vaan Herra, teidän Jumalanne, hävittää nämä kansat teidän tieltänne niiden pahuuden tähden ja täyttääkseen lupauksensa, jonka hän valalla vannoen on antanut teidän esi-isillenne Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille. 6 Painakaa siis mieleenne, ettei Herra, teidän Jumalanne, anna tätä hyvää maata teille teidän kuuliaisuutenne takia, sillä te olette uppiniskainen kansa.

 

Ketä olivat Kaanilaiset?

Käännetty Englanti / Suomeksi. Oma käännös. 

Kanaanilaiset olivat joukko muinaisia ihmisiä, jotka asuivat Kanaanin maassa Välimeren itäisillä rannoilla. Kanaania on kuvattu Raamatussa Libanonista kohti Egyptin kukkulaa etelään ja Jordanin joen laaksosta itään. Raamatussa, erityisesti Genesis 10: ssä ja Numbers 34: ssä, tätä kutsuttiin "Kanaanin maaksi", ja se sijaitsee samalla alueella, jota nykyaikainen Libanon ja Israel on, sekä Jordanin ja Syyrian osia.

Kanaaneja mainitaan yli 150 kertaa Raamatussa. He olivat pahantapaisia, jumalattomia ihmisiä, jotka olivat lähtöisin Nooan pojanpojasta Kanaan, joka oli Kamin poika (1. Moos. 9:18). Kanaani oli kirottu hänen ja hänen isänsä synnin tähden Nooa vastaan (1. Moos. 9: 20-25). Joissakin kohdissa kanaanilaiset viittaavat nimenomaan Kanaanin tasangon ja tasangon ihmisiin (Joosuan 11: 3); muissa kohdissa kanaanilaisia käytetään laajemmin viittaamaan kaikkiin maan asukkaisiin, mukaan lukien hiviläiset, girgasilaiset, juutilaiset, amorilaiset, heittiläiset ja perissiläiset (ks. tuomarit 1: 9-10).

Kanaanin maa oli se maa, jonka Luoja (Elohim) lupasi antaa Abrahamin jälkeläisille (1. Moos. 12: 7). Kanaaneita on kuvattu Raamatussa suurina ja kovina ihmisinä, joita ei ollut helppo voittaa, joten israelilaiset tarvitsivat yliluonnollista Luojan apua tuleakseen heitä vastaan, voittamaan heidät ja ottamaan alueen pois. Luoja lupasi Moosekselle ja Joosualle auttamaan heitä (Joosua 1: 3).

Lähde. https://www.gotquestions.org/Canaanites.html

 

https://www.christianbook.com/popular-handbook-archaeology-and-the-bible/norman-geisler/9780736944854/pd/944854?event=AFF&p=1011693&

 

Miksi Luoja otti Israeli kansan ja johdatti heitä 40 vuotta erämaassa ja sitten johti heidät luvattuun maahan?

Onko siinä jotain loogista järjesystä?

Kyllä on.

Hän itse sanoo Mooseksen kautta mitä oli menneisyydessä, ajan hetkellä ja tulevaisuudessa tulevan.

Ihminen jonka mieli on epäuskon hengen vallassa, hän ei kykene käsittelemään tai ymmärtämään asioita mitkä ovat vasten hänen ennakkoluuloista epäuskoa, tai ennakkoluuloinen ajatuksien suuntaus. Epäusko tila mielessä/sydänmessä hylkää tiedot mitkä eivät sovi henkilön ennakkoluulojen asenteeseen. Epäskoa voi ajaa ja ylläpitää negatiiviset tunne lataukset (kieltää kaiken)  tai passiivisuuden tila (mikään ei kiinnosta).  Jokaisella terveellä ihmisellä on mielen ajatus koneisto mikä käyttää tajuntaa, tahtoa, mielikuvitusta, mustia, tunteita ja jotekin yrittää asetella tietoja järjestykseen saadakseen selvyyttä keskustelun aiheen oletuksiin. E.m. ihminen on finiittinen ja Luoja on rajaton, sillä perusteella että ihmnen on osa fyysistä maailmaa minä ei ole ääretön. Materiaalisella maailmalla on alkuhetki ajassa. Ennen kuin aika ja tila oli olemassa Luoja oli olemassa. Hän on meidän näkökulmasta katsoen aina ollut olemassa. Se on helppo käsitys ymärtää kun ymmärtää että materiaalisella maailmalla on ollut alku hetki.  Elämän ymmärryksestä ihminen ei pysty etenemään ollenkaan jos ei ole kehittänyt ajattelu kykyjä. Ajatelu kyky tulee yksinkertaisesti siitä kun on kiinnostunut luonnon elämästä ja kiinittää huomiota yksityis kohtiin asioissa. Kyky keskittyä yksityis kohtiin johtaa syvempään ymmärykseen asioissa. Yksi tila ruutu ilmaisee valtavan paljon tietoa, siitä aukeaa tieto ikkuna mistä aukeaa uusi universumi tioto lähde.

Hyvä esimerkki siitä on Hubbard teleskooppi. Mikä otti fyysisesti yhden metrin etäisyydeltä 3 cm kokoisen alueen pimeästä avaruuden taustasta. Keskittyi siihen katsomaan syvemmälle ja sieltä ilmestyi 5,500 galaxies. Mitä se kertoo ihmisen mielen ajatuksista?  Onko ihminen kaikki tietävä? Ihmisen elämän kokemus maan päällä on enimmäkseen materiaalista ja sielullista. ihmisen tieto elämästä on samankaltaista kuin hänen elämän kokemukset ovat. 

Mitä jos ihminen kieltää Luojan olemassa olon, sehän osoittaa että henkilö itse väittää tietävän kaiken. Se on ihmisen sielun itsepetosta. Jotenkin lohduttaa itseään kertomalle itselle tarinaa, että ei ole mitään muuta olemassa kuin vain henkilön omatajuntansa elämästä ja maailmankaikkeudesta. Siten oma tajunta saa valtuuksia itsessään, päättää kaikista asioista, olla korkein auktoriteetti oman sielun kupla elämässä. Pahimmassa tapauksessa tehdä syntiä itseään tai toisia vastaan. Kenen sisäinen viisauden ääni tai kuka henkilö olisi estämässä sellaista tekoa?

Sillä jos henkilön omantajunnan narratiivistä tulee kova ääninen itsevaltainen diktatuuri, mikä kumoaa Luojalta lähtöiset viisauden opin äänet, sitten loppujen lopuksi henkilö on itsevaltaisesti tehnyt oman sielun kuplan tajunnasta kaikesta voimakkaan vaikuttajan omassa elämässä. Omansielun vaikutus valtaan osaan ottavat ovat tunne tilanne ja mahdollisuus tyydyttää tunne tarpeita.   

    

Mitä Luoja sanoi Ihmiselle Hänen Johdatuksesta?

Viides Mooseksen kirja. 7: 1, 5,7

1 "Kun Herra, teidän Jumalanne, vie teidät siihen maahan, jota nyt olette menossa ottamaan omaksenne, hän hävittää tieltänne seitsemän teitä suurempaa ja mahtavampaa kansaa: heettiläiset, Girgasilaiset, Amorilaiset, kanaanilaiset, Perissiläiset, Hivviläiset ja Jebusilaiset. 2 Kun Herra, teidän Jumalanne, on antanut nämä kansat teidän käsiinne ja te olette ne lyöneet, julistakaa ne Herralle kuuluvaksi uhriksi ja tuhotkaa ne……..

5 Tehkää sen sijaan heille näin: repikää maahan heidän alttarinsa, murskatkaa heidän kivipatsaansa, hakatkaa poikki heidän asera- paalunsa* ja polttakaa heidän jumalankuvansa. 6 Muistakaa, että olette Herralle, Jumalallenne, pyhitetty kansa. Herra, teidän Jumalanne, valitsi teidät maailman kaikkien kansojen joukosta omaksi kansakseen……..

7 "Ei Herra siitä syystä mieltynyt teihin eikä valinnut teitä, että te olisitte kansana kaikkia muita kansoja suurempi -- olettehan kaikista kansoista pienin. 8 Herra rakasti teitä, ja pitääkseen esi-isillenne vannomansa valan hän vei teidät väkevällä kädellään pois Egyptistä, orjuuden maasta, ja lunasti teidät vapaiksi faraon, Egyptin kuninkaan, vallasta. 9 Tietäkää siis, että vain Herra, teidän Jumalanne, on Jumala. Häneen voi luottaa, hän pitää voimassa liittonsa. Tuhansien sukupolvien ajan hän on uskollinen niille, jotka rakastavat häntä ja pitävät hänen käskynsä, 10 mutta niille, jotka häntä uhmaavat ja vihaavat, hän kostaa tuhoamalla heidät. Hän kostaa viipymättä sille, joka häntä vihaa. 11 Pitäkää siis huoli siitä, että noudatatte lakia, niitä käskyjä ja säädöksiä, jotka minä teille nyt annan.

     

Elämän ajattelussa realiteetti tarkistus.

12 "Kun saatte syödä itsenne kylläisiksi, kun rakennatte kauniita taloja ja asutte niissä, 13 kun nautakarjanne, lampaanne ja vuohenne lisääntyvät, kun teille kertyy hopeaa ja kultaa ja koko omaisuutenne kasvaa, 14 varokaa tulemasta ylpeiksi ja unohtamasta Herraa, Jumalaanne, joka vei teidät pois Egyptistä, orjuuden maasta. 15 Hän johdatti teidät suureen ja pelottavaan autiomaahan, joka on täynnä myrkkykäärmeitä ja skorpioneja. Mutta tuossa kuivassa ja vedettömässä maassa hän antoi veden virrata esiin kovasta kalliosta 16 ja ruokki teitä mannalla, jota isännekään eivät tunteneet. Hän kuritti teitä ja koetteli teitä, mutta kaiken jälkeen hän osoitti teille hyvyytensä. 17 Älkää siis kuvitelko, että olette omin voimin, ja omilla kyvyillänne hankkineet itsellenne tämän vaurauden.   

Elämän tarina alkaa elämän Luojasta, ja loppujen lopuksi loppuu elämän Luojaan. Mitä Luoja on sanonut ihmisen elämän tarkoituksesta? Onko ihmisellä tarpeeksi tietoa väittää vasten Luojan viisautta? 

Hän on Alpha ja Omega, alku ja loppu. Uskollinen ja luotettava Hänen lupauksille sanassa.    

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (5 kommenttia)

Käyttäjän opwallin kuva
Olli-Pekka Wallin

This land is mine :

https://www.youtube.com/watch?v=-evIyrrjTTY

Tuossa hienossa animaatiossa on kerrottu vähän "pyhän maan" historiasta

Vesa Leinonen

Without antisemitism.
Without hate for the Jews.
Without hate for the God that Israel has served in the 3500 year history (Elohim).
After all it was God who led the nation of Israel out of Egypt.

With good faith and respect to the Nation of Israel this Netherlands choir sings the Exodus Song. https://www.youtube.com/watch?v=7g77oy7GBVs

Käyttäjän JussiNummelin kuva
Jussi Nummelin

Just juu.

Minulla on mielipide: nämä raamattujutut ei kuulu Puheenvuoroon.

Käyttäjän Keijo Lindgren kuva
Keijo Lindgren

Plastiinalaisten ajatus että on syntynyt ja kasvanut suvun kanssa jossain on perusteeton kun ei ole maarekisteriä.
Byrokraatit ihmisiä alistaa.

Palestiinalaisilla, intiaaneilla ja saamelaisilla on heikkous kun eivät tienneet että maatakin voi omistaa ja nyt juutalaiset osoittavat tämän puutteen.

Käyttäjän JuhaMakkonen1 kuva
Juha Makkonen

Viides Mooseksen kirja. 7: 1, 5,7

1 "Kun Herra, teidän Jumalanne, vie teidät siihen maahan, jota nyt olette menossa ottamaan omaksenne, hän hävittää tieltänne seitsemän teitä suurempaa ja mahtavampaa kansaa: heettiläiset, Girgasilaiset, Amorilaiset, kanaanilaiset, Perissiläiset, Hivviläiset ja Jebusilaiset. 2 Kun Herra, teidän Jumalanne, on antanut nämä kansat teidän käsiinne ja te olette ne lyöneet, julistakaa ne Herralle kuuluvaksi uhriksi ja tuhotkaa ne……..
.........

Nyt onkin sitten Palestiinalaisten tuhoamisen vuoro. Kodit tuhotaan ja ihmiset tapetaan. Viattomia ihmisiä ovat mutta minkäs teet kun Jumala käskee.

No ei sen puoleen. Nämä ääri-muslimit ISIS kalifaatteineen syyllistyy ihan samaan. Jumalan käskystä.

Toimituksen poiminnat