Totuus Kauneus ja Hyvyys Arvollinen ihmisen elämä koostuu; totuudesta, kauneudesta ja hyvyydestä.

Valheellinen maailmankuva ja väärä elämän filosofia.

Mikäpä olisi yhteyskunnan vaikuttajissa petollisempi ominaisuus kuin johtaa ihmisiä harhaa. Yhteyskunnan vaikuttajilla yleensä on lahjakkuus, osaaminen ja ihmisten läheinen persoona, mihin ihmiset kytkevät tuntee ja tuntevat olevan yhdessä vaikuttajan kanssa.  Lahjakkaasti suuri persoona voi olla todella vaikuttava ja kiehtoavaa ihmisten jumaloida, yleensä sellainen ilmiö ilmestyy enemmän viihde alalla, musiikissa, urheillussa kuin valtion johdossa. Millä mitalla ihmisen persoonallisuutta voisi mitata? Punnita tai arvioida?

Persoona, taito ja lahjakkuus ovat hyviä ominaisuuksia mitkä tekevät johtajasta pätevän, sillä sen ei tarvitse työntää ihmisiä toimimaan vaan vetää ihmiset toimimaan.  Se nostaa kysymyksen mihin toimintaan vaikuttava persoona vetää ihmisiä toimimaan? Se kysymys johtaa ihmisen rakenteen ominaisuuksiin, ihmisellä on tajunta, mielikuvitus, tahto, muisti ja tunteet.  Ihmisen elävä sielu tarvitsee syödä ja juoda ravintoa ja vettä.  Tunne tasolla ihminen voi kokea ihmisen läheisyyttä, ystävällisyyttä ja rakkautta. Ihminen on monipuolinen olento monella tasolla, ja suurin osa ihmisen olennon koneistosta pyörii automaattisesti ilman ihmisen tajunnan tiedon ulkopuolella. Ihmisen lapsi syntyy isän ja äidin rakkauden kautta, heidän yhteinen päätös tulla yhdeksi lihaksi ja synnyttää yhtymisen kautta lapsia.  Heillä ei ole mitään patentti oikeuksia alkuperäiselle lapsien tekemiselle. Ihminen on saanut lapsien tekojen kyvyn lahjana ihmisen Luojalta, se on ilmestynyt maan päälle pitkän aikaa sitten, ihmiskunnan alussa. Siten ihmisen tajunta harvoin ajattelee ihmisen yksityiskohtaisia ominaisuuksia monipuolisesti. Vaikkapa tajuntaa ymmärtää ihmisen yksitoista elintä, miten ne toimivat? Mitä varten? Mitä aineksia ne käyttävät? Miten ne pysyvät elävänä?  Jos ihminen tajunta kohdistuisi ajattelemaan ihmisen monipuolisuutta, ja miten se on ihmeellinen, kahdella jalalla pystyssä liikkuva olento. Pystyy kiipeämään, hyppimään, ryömimään, kahlaamaan, uimaan, sukeltamaan ja kellumaan. Sen kautta ihminen voisi saada todellisuuteen pohjustettu kunnioitus sille keholle mihin ihmisen henki on syntynyt. Se samalla haastaisi ihmistä ottamaan tosissaan sen keskus älyn elimen, mikä on ihmisen yläpäässä, olkapään ja kaulan yläpuolella.  Ihmisen aivot.

 

Ihmisen aivot ovat ihmeellinen elin.

Wikipedia (Eng).

Aivot ovat elin, joka toimii hermoston keskuksena kaikissa selkärankaisilla ja useimmilla selkärangattomilla eläimillä. Aivot sijaitsevat pään yläpäässä, yleensä lähellä aistien elinten, kuten näkö aisti. Aivot ovat selkärankaisen ruumiin monimutkaisin elin. Ihmisessä aivokuoressa on noin 15-33 miljardia neuronia, joista molemmat liittyvät synapseihin useisiin tuhanteen muuhun neuroniin. Nämä neuronit kommunikoivat toistensa kanssa pitkillä protoplasmakuiduilla, joita kutsutaan aksoneiksi, jotka kantavat signaalipulsseja, joita kutsutaan toimintapotentiaaleiksi aivojen tai kehon kaukana oleville osille, jotka kohdentavat spesifisiä vastaanottajasoluja.

https://en.wikipedia.org/wiki/Brain

Ihminen on löytänyt aivojen merkityksen pitkän aikaa sitten, Mooses löisi hänen oman mielen aivot 3500 vuotta sitten, hänen aivojen, mielen ja hengellisyys, ja johtajan kehitys on niin pitkällä, että hän pystyi johtamaan ihmisiä olemaan vastuullisia omista teoista. Mooses myös esitti Luojan näkökulmasta maailmankuva, ja elämän filosofian. Mooseksen puheet Israelin kansalle ovat erittäin tarkkoja ja opin antavaa. Hän sanoi puheen pääteeksi näin:

45 "Puhuttuaan kaiken tämän israelilaisille

46 Mooses sanoi heille vielä: "Painakaa mieleenne kaikki määräykset, jotka minä tänään olen teille antanut. Käskekää lapsianne tarkoin noudattamaan tätä lakia ja elämään sen käskyjen mukaisesti.

47 Tämä ei saa olla teille mikään tyhjä, merkityksetön sana. Se on teidän koko elämänne. Kun noudatatte tätä lakia, saatte aina asua siinä maassa, jonka nyt menette ottamaan haltuunne Jordanin tuolta puolen."     

http://raamattu.fi/1992/5Moos.32.html#o79

 

Mooseksen opetus Israelin kansalle

Seuraava on lainattu ja käänetty sivuilta https://www.gotquestions.org/

Lyhyt yhteenveto: israelilaisille on käsketty muistaa neljä asiaa:

 • Jumalan uskollisuus,
 • Jumalan pyhyys,
 • Jumalan siunaukset
 • Jumalan varoitukset.

Ensimmäiset kolme kappaletta kattavat matkan Egyptistä nykyiseen sijaintiinsa, Moabiin. Luku 4 on kuuliaisuus, uskollinen Jumalalle, joka oli heille uskollinen.

Luvut 5-6 ovat lain toisto. Kymmenen käskyä, uhrauksia ja erikoispäiviä koskevat lakit ja loput laista annetaan uudelle sukupolvelle. Siunaukset on luvannut niille, jotka tottelevat (5:29, 6: 17-19, 11: 13-15), ja nälkä on lupaus niille, jotka rikkovat lakia (11: 16-17).

Siunauksen ja kirouksen teema jatkuu luvussa 27-30. Tämä osa kirjaa päättyy selkeällä valinnalla Israelin edessä: "Minä olen asettanut teille elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen." Jumalan halu hänen kansastaan löytyy siitä, mitä Hän suosittelee: "valitse elämä" (30:19).

 

Yeshua Hamashiach ei tullut rikkomaan Pyhän Hengen lakeja.

Jeesuksen seuraajat eivät tule vanhurskaaksi oman kyvyn kautta, Jeesuksen seuraajat saavat syntinsä anteeksi Jeesuksen sovellus työn kautta, Jeesus antoi itsensä, että ihminen löytäisi tien elämään, ja elämän Luojaa kunnioittamaan maan päällä. Jeesus lupaa uuden elämän, uuden puhtaan sydämen ja mielen niille ketkä ottavat Jeesuksen vastaa pyhässä hengessä. Se on osa sitä mitä kutsutaan syntyä uudestaan hengellisellä tasolla. Uusi henki ja uudistunut mieli ohjaa sitten ihmistä noudattamaan Luojan tahtoa. Sen todellisuuden vastakohta on ihmisen lihan halut ja himot. Niitten halujen ja himojen holtittomuus, tai väärin käyttö, saastuttaa ihmisen sydämen, mielen ja järjen. Siinä tilassa ihminen syö ja juo, tekee työtä, nukkuu ja lepää, aamulla herää ja elää vastahakoisesti Luojan pyhälle Hengelle. Sillä siinä tilassa ihmisen mieli ei kunnioita, eikä etsi Luojan tahtoa maan päällä.    

Ihmisen äly, kun herää ajattelemaan järkevästi, hän antaa aikaa oppia pyhien kirjoituksien opetuksen ihmiselle. Pyhät kirjoitukset ovat annettu sitä varten, että Luojaa kunnioittava ihminen voisi oppia ihmisen 3500 vuoden tarinan, ja samalla välttää kärsimystä, kurjuutta, pettymyksiä, ja välttää tekemästä pahaa itselle ja muille ihmisille.

Ihminen voi järkevästi ottaa tahtonsa käteen, itse valita sen oikean Luojan opetuksen tien itselle, ja vaikkapa sen tien alku ei ole alamäkeä vauhdilla, kuin pulkka mäki, silti raamatun kirjoitukset uskovaiselle ihmiselle, hengellisesti uudesti syntynyt (tuntee Jeesuksen opetuksen), se tuottaa valistusta ihmisen ymmärrykselle, että voi välttää pahuuden, ja seurata Jeesuksen tietä siksi että se on elämän tie kohti hyvää terveellistä tulevaisuutta.

 

Karhun palvelukset Suomessa.

Suomen ELK Arkkipiispa Kari Olavi Mäkinen

Arkkipiispa K. Mäkinen ei edusta raamatun pyhien kirjojen Jeesuksen opetusta, Jeesus antoi itsensä täysin sille mitä oli kirjoitettu pyhissä kirjoituksissa. Jeesuksen piti itse kokea oman sielun kuplan ristiin naulitseminen, hän antoi itsensä niin kuin karitsa lammas antoi sielun elämänsä (tajunta, mielikuvitus, tunteet, muisti, tahto) , suuremmalle pyhälle tahdolle mikä oli kirjoitettu pyhissä kirjoituksissa. Jeesuksella oli myös Luojan ihmeet, ja todisteet mukana siellä minne menivät. Hänellä ei olisi tullut mielenkään, että pilkkaisi pyhiä kirjoituksia, vääristämällä niitä, edellisten profetian hengestä.    

”Mäkisen samaa sukupuolta olevien avioliittoa koskeva lausunto herätti keskustelua marraskuussa 2014. Mäkinen kertoi Facebook-päivityksessään iloitsevansa eduskunnan päätöksestä antaa oikeus avioliiton solmimiseen myös homopareille”. -Wikipedia.

Moni Suomalainen luottaa naiviisti luottaen Kirkon Arkkipiispan elämän filosofiaan, kukapa raamatun opetuksia tietämätön voisi kuvitella että ELK Arkkipiispa olisi pihalla raamatun opetuksissa?

Suomi äänestää tulevasta arvovalta johtajasta pian (Pres), siinä pitää olla erittäin tarkka, ettei äänestä tunne  pohjalta vasten järkevää Luojan viisauden periaatetta. Viisauden ääntä pitää kunnioitta mielessä. Jos ei kunnioita niin sitten se poistuu, jäljelle jää oman tahdon äänet.

 

On suuri virhe äänestää homouden edustaa Suomen arvovalta johtajaksi (Pres).

Raamatun kirjat tekevät selväksi, että Luoja on Pyhä, Luojalla on Pyhät ajatukset, ja Pyhä tahto ihmiselle.

 

Ihmistä on käsketty kunnioittamaan Pyhää Henkeä ja Pyhää Luojaa.  

Jos ajattelee vaikkapa maailmankuva näkökulmasta.  Seuraavien kansojen ihmiset ovat tiedollisia siitä mitä Pyhä Luoja on sanonut hänen käskyissä suhteessa homoseksuaalisuus. Luoja ei hyväksy sitä. Ihminen voi saada synnit anteeksi, mutta synnistä pitää luopua pois, sillä synti on synti Luojan Pyhissä silmissä. Luoja on erittäin älykäs olento, hän loi ihmisen pyhäksi, vapaa tahto olento. Luoja ei ikinä tahtoisi, että hänen itsenä kuvan luovuuden työstä tulisi synnin orjia.  Yki seksuaalistunut yhteyskunta missä homous roihuaa, on jo tuomittu Luojan tahdosta. Se ei anna ihmiselle lisenssiä vihata ja tehdä henkirikosta homoja vastaan. Ihminen on vastuullinen Luojan edessä siitä mitä sanoo, kirjoitta ja vaikutta toisiin ihmisiin. Raamatun kirjoitukset ovat Luojan tahto ihmisille, sitä ei tarvitse vääristää ajan hetken hedonismi kulttuurin hyväksi.  

 

Suomen Presidentti 2018?

Mitä ajattelee seuraavat Idän valtiot suomen kansan tahto, suhteessa Luojan tahto?

 • Bahrain
 • Lebanon
 • Egypt
 • Iran
 • Iraq
 • Israel
 • Jordan
 • Kuwait
 • Oman
 • Palestinian Territories
 • Qatar
 • Saudi Arabia
 • Syria
 • Turkey
 • United Arab Emirates
 • Yemen   

https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_Middle_East

Kuvitella, että Suomeen on tullut sota siirtolaisia Idästä, osalla on herkkä taju sille mitä Luojan henki on opettanut olevan oikea ja Pyhä. Sitten suomessa tarjotaan ihmisille pakanan takapajua, sellaista opetusta ettei ole mitään "luojaa" olemassa, ja jokainen voi tehdä ihan mitä vaan itse haluaa tehdä. Eikä tarvitse mennä naimisiin naisen kanssa, voi muuttaa asumaan naisen / miehen kanssa ja tehdä mitä haluaa ilman mitää seurauksia luojan moraali arvojen / tahdon loukkaamisesta. Sellaiset kansan johtajat vievät ihmisiä kohti tuhoa, se on ala mäki luisua tulevaisuutta kohden. Se alkoi joskus 60 luvulla, seksuaalinen vallankumous, sitä seurasi paljon sairaita vammaisia lapsia, miksi? Siksi että omat halut työnnettiin viisauden äänen edelle. Sellainen elämän vapaus on vasten Pyhan raamatun Luojan opetusta.

Raamattu on kirjoitettu Pyhän Luojan viisauden hengessä. Se on ihmiselle viisaus ja turva.

   

 

   

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat