Totuus Kauneus ja Hyvyys Arvollinen ihmisen elämä koostuu; totuudesta, kauneudesta ja hyvyydestä.

Neuvostoliiton- Venäjän johtajat suojeltu 78 Vuotta Rangaistukselta

  • Ruisleipä ja silakkaa
    Ruisleipä ja silakkaa

Laki ja rangaistus on mielenkiintoinen kun tutkii sitä Raamatun kirjojen hengessä.

5 Mooseksen kirja. (Book of Deuteronomy).

Luoja on oikeassa, Luoja on oikeudenmukainen ja rehellinen siinä mitä hän on käskenyt lailla ihmisen noudattaa.

Ihmisen tulkinta Luojan laki Raamatussa on usein virheellistä.

Ihminen usein on oman sielun orja, ihmisen elävä sielu järjestys hyvin helposti menee sekaisin. Niin sekaisin että tiedon viesti mielessä menee päinvastoin karvaa. Ihmisen oma tahto syöttää ennakkoluuloja ihmisen mieleen, ja ennakkoluulolla tulkitsee rehellisen tiedon kieroksi. Tai sitten asenne mikä ei kunnioita lain hengen armoa, ja syöttää kirjaimellisesti lain rikkomisen tuomion. Ja siten luo tunteen joutuneen syyllisyyden alle. Laki ja tunteen sijainti on eri sivulla. 

 

Siitä nousee kysysmys, mikä osa elävästä sielusta ajaa asiaa?

Tajunta, mielikuvitus, tahto, muisti, tunteet vai keho?

Yleensä ihmisen elävää sielua ajaa tunteet.

Siten jos tunteet ajoivat tilanteeseen missä ihminen rikkoi lakia, miksi sitten ihminen ei laita tunteita kuriin?

Onko ihmisen elävä sielu karannut aisoista?

Eivätkö tunnista rikkoneen lakeja?

Luultavasti monelle on niin käynyt.

Olisiko mahdollista ihmisen treenata omaa elävää sielua?

Niin että ihmisen elävässä sielussa olisi joku keskus prosessori mikä hallitsee ihmisen elävän sielun eri osapuolet niin että ihmisen tahto voi tehdä johdonmukaisen päätöksen tilanteesta, eikä mikään tunne reaktio.

 

Ihmisellä on keskus prosessori mitä ihmisen pitää kehittää tiedon oppimisen kautta.

Samalla myös oppia havaitsemaan ja tuntemaan ihmisen elävän sielu ominaisuudet, että osaa melkein jo ennakoida missä vaiheessa tajunta, tunteet, mielikuvitus alkaa syöttämään paineita tahdolle toimia. Oikea älyllinen tieto pitäisi hallita kaikki tilanteet elämässä. Oikeata älyllistä tietoa ei saa niin vaan. Oikealla älyllisellä tiedolla on oma arvonsa, valinta on usein arvo kysymys, mikä vaatii jostain luopumista. Ei voi olla kaksi tasavertaista tarjousta. Ihmisen äly on paljon terävämpi mitä tunteet antavat sitä tiedon. Ihmisen äly toimii hyvin pätevästi ja terävästi arvojen valinnassa. Ei ole mitään asiaa mitä se ei kykenesi leikaamaan halki, ja jatkamaan seuraavaan arvovalinta hetkeen.  

 

Mielikuvitus

Mielikuvitus on hyvä mielen ominaisuus mitä pitää käyttää oikealla tavalla, sitä ominaisuutta voi vahvistaa tai heikentää. Vahvistaminen tarkoittaa oppia käyttämään ja hallita, käyttää tarkoituksen mukaisesti. Lapset lukevat kirjoja, heidän mielikuvitus kehittyy kirjojen lukemisessa. Mielikuvitus on myös osa luomis kykyä, sitä voi treenata ja hyödyntää vaikkapa työssä, ongelmien ratkaisussa. Uusia ideoita voi luoda mielikuvitusta käyttäen, ajatella asioita katsoen monelta eri kantilta. Tausta värit, puut, muoto, rakennus, pinta, aita, vesi, vene, laituri ja kaislikko. Mikä väri sopii maalata puu pinta?   Mielikuvitusta.  

Digitaalinen teknologia on monessa ominaisuudesa paljon parempi kuin TV katsominen. TV katsominen ei kyllä auta ihmisen ajatus maailmassa luovuutta, TV katsominen on passiivinen puuha. Kirjoittaminen ja lukeminen paljon hyödyllisempi ihmisen ajatus maailmalle.

 

Lain henki ihmisen elävälle sielulle.     

Siinä missä Luojan tahto ja lain henki ovat hyvin selkeitä ihmisen lapselle, jos ihmisen lapsella on lain henkeä noudattava isä perheessä. Lakia noudattava isän elämä ohjaa lapsen kasvussa noudattamaan lain henkeä, sehän on normaali tila ja henki ihmisen elävälle sielulle.

Ei kukaan elävä ajatteleva ihminen voi uskoa että ihminen voisi elää maan päällä ilman noudattamasta mitää ohjeita tai ihmisten yhteyskunnan lakeja. Sillein joku voisi elää rajoitetussa tilassa, vaikkapa laiva kontissa, tai erämaan saarella jonkun aikaa. Sellainen asenne tai idea ihmisen ajatuksissa että lait ovat huono asia, tai laki estää ihmistä elämästä onnellista elämää. Se on ihmisen elävän sielun rakenteen ja monipuolisuuden kannalta absurdia. Ei suosittua.

Todisteita siitä ideasta siitä näkyy myös eläinten maailmassa. Eläimet noudattavat sitä Luojan antamaa eläimen elävän sielun rajoja mitä heillä on annettu luonnollisesti. Oravat elävät kunniallista tasapainoista elämää. Linnutkin kunnioittavat elämän lakeja. Joutsevet ovat arvokkaita käytännöltään, jopa vaikuttavat elämää kunnioittavan pyhältä. Kaikilla eläimillä on paljon puhaa joka päivälle.

Ne ketkä väittävät lakeja vastaan, vastustavat lakien periaatetta. Tuottavat paljon ristiriitaa itselle, ja toisille ihmisen.

 

Laki ja rangaistus.

Joitakin lakiin perustuva ja takaavaa kipu tai rangaistus, sille joka on aiheutunut henkilön rikoksen tai rikkomuksen tekemiseen tai lain edellyttämän säädöksen laiminlyönnin vuoksi.

Oikeus yhteiskunnan rangaista, johtuu oletetusta yhteyskunnan sopimuksesta, jonka mukaan alkeellisista yhteiskunnista henkilöt ovat ryhtyneet pitämään järjestystä ja järjestys valtion olemassaolosta.

Lakia kunnioitavat ihmiset, sopimuksen kautta tulevat yhteyskuntaan. Arvostavat luonnon oikeuksia.

On ihmisen etu ja velvollisuus elää yhteiskunnassa lakia noudattaen. Puolustaa oikeuksia, yhteiskunta voi käyttää laki periaatetta suojelemaan itseään, ja se voi tehdä sen aina, kun rangaistavat teot vaarantavat koko yhsteyskunnan turvallisuutta. Lakia kunnnioitavat ihmiset ovat sitä mieltä, että oikeuden laki perusta on asetettu yleishyödylliseksi ja tarpeelliseksi.

Rikolliset ovat julkisia vihollisia, ja heitä on torjuttava ja estettävä tekemästä pahaa, tai yhteiskunnan luottamuksen rakenteet tuhoutuvat.

Sosiaalista kompaktia ei saa käyttää kierolla tavalla, niin että rikoksien tekijöitä säilytetään ja suojellaan. Sehän kasvattaa anarkiaa.

Oikeudenmukaisuuteen perustuva laki, on oikeus rangaista, tämä on oikeudenmukaisuus säilytystä. Jos sitä pidetään hyvä huoli, se, vakuuttaa jokaiselle valtion jäsenelle, hänen oikeuksien turvaa.

Jos olisi löydettävä joku hyödyllinen lain rangaistus periaate, se alku lähde, josta rangaistusoikeus on peräisin, se on niin läheisesti yhdistynyt oikeuslaitokseen, että se on erottamaton osa oikeudellista käytäntöä, ja seuraa että kaikki järjestelmät, jotka perustuvat johonkin oikeudenmukaisuuteen lain periaatteeseen on tuettava toisilla.

Rangaistuksen tarkoituksena on rikoksen tekijän uudistaminen; estää häntä ja muita tekemästä samoja rikkomuksia; ja suojella yhteiskuntaa.

Rangaistus, joka perustuu lakien oikeudenmukaisuuteen, pitäisi olla suhteellinen rikokseen. Sen ei pitäisi koskaan ylittää sitä, mikä on tarpeen rikollisten uudistamiseksi ja yhteiskunnan suojelemiseksi; sillä mitä tahansa menee yli, on julma ja kosto, barbaarisen aikakauden reliikki. Kaikki olosuhteet, joissa rikoksentekijä on toiminut, olisi harkittava.

 

Luojan antama laki.  

Suomen kansa pitää suojella Suomen tulevaisuutta kertomalla totuuden versio historiasta.

Suomen pitkä historia on ollut kurjaa. On kurjaa kun iso naapuri maan valtio pimittää.

Pakottaa, uhkailee ja vatii kohtuuttomia vaatimuksia pieniltä kansoilta, e.m Viro, Suomi, Latvia, Ukraine.

Venäjän narratiivi on jatko soittoa Neuvostoliiton ajan narratiivistä.

Se on valheellinen narratiivi. Kukaan järkevä kansa ei pitäsi enää siihen uskoa. Se on kuin juuttunut levyn neula, mikä toistaa sitä samaa valhetta, päivästä toiseen. Että Venäjä on iso maa, heillä siten, sillä ison maan perusteella on oikeus määritellä pienen maan kansoja mikä on laki? ja mikä oikeudenmukaisuus?

Iso maa on kun pieni pöly Luojan näkökulmasta, jos sen johtajat eivät kunnioita Luojan antamia periaatteita ja lakeja.

Niin se kävi myös Neuvostoliiton johtajille. Heidän oman tahdon fantasiat olivat kirous kansojen ihmisille. Samalla häpeä ihmisen Luojalle.

USSR johtavuuden kausi oli häpeä koko ihmiskunnalle, samassa merkityksessä niin kuin Natsi saksan sota rikolliset. Ihmistä ei ole luotu maailmaa, palvomaan Joseph Stalinin persoona kulttia. Joseph Stalin oli Saatanan palveluksessa. Sieltä hän sai hänen mieleensä ajatukset ja ohjeet. Päivän selvää, miksi he Raamatut kielisivät ja polttivat, samalla sulkivat kirkot ja Luojan palvelus piirit.  

Heidän oma tahto viedä asioita heidän oman mielen ymmärryksen päämäärään, tuotti paljon pahaa hedelmää maan päälle. Vielä 100 vuotta myöhemmin ihmiset puolen ja toisen Venäjän ja Suomen rajaa, eivät ole oppineet ymmärtämään Luojan viisautta suhteessa ihmisen elävä sielu. Onko kukaan kertonut ihmisten lapsille Suomessa Luojan viisaudesta?  Vai onko kaikki täynnä epäuskoa?

Pienen maan ihmisilä on ongelmia jos ne ihmiset eivät tajua kunnioitta Luojan lakeja. Tai vielä pahempi jos pienen maan kansan ihmiset kääntävät selkänsä ylpeästi Luojan armolle. Koko ihmisen elämä perustuu Luojan armoon, Luoja antaa ihmiselle mahdollisuuden kokea luonnon läheistä elämää. Oppia se mikä on oikein, ja hyvällä mielellä noudattaa Luojan ohjeita. Elämä on täynnä ihmeelistä elämää mikä tuo iloa ihmisen elävälle sielulle.  

Moraali lakien kunnioitus on hyvä ihmisen lapsen oppia jo heti nuorena kunnioittamaan. Elämä menee eteenpäin niin sitten kuin hiihtäisi luotettavalla ladulla, kohti luotettavaa päämäärä kohdetta. Ei ole tule mitään ylimääräisiä yllätyksiä, pettymyksiä, jos säätää oman sielunsa, noudattamaan ja kunnioittamaan  Luojan tahtoa. Ja kuuntelee Hänen viisauden ääntä,mikä ojaa oikeaan suuntaan, jokaisessa elämän vaiheessa.      

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat