Totuus Kauneus ja Hyvyys Arvollinen ihmisen elämä koostuu; totuudesta, kauneudesta ja hyvyydestä.

Ehdoton Välttämättömyys

 • Ehdoton Välttämättömyys

"Kategorinen imperatiivi (saksalainen: kategoriischer Imperativ) on Immanuel Kantin de-ontologisen moraalisen filosofian keskeinen filosofinen käsite. Otettu käyttöön Kantin Moraalin metafysiikkaa vuonna 1785, se voidaan määritellä keinoksi arvioida toiminnan motiiveja".

"Sitä kapasiteettia, joka perustaa moraalin määrittelyn, kutsutaan puhdas käytännöllinen järkeily, jota heijastetaan puhtaan järkeilyn kanssa (kyky tietää ilman näytettä) ja pelkkä käytännön järkeily (joka antaa meille mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa maailman kokemuksiin)".

- käänetty Englanti/Suomeksi, Wikipedia Categorical Imperitative.

"Hypoteettiset välttävyydet kertovat meille, mikä saavuttaa päämäärämme. Ne eivät kuitenkaan kerro meille, mitä meidän pitäisi valita. Tyypillinen kahtiajako päätyjen välillä, jotka ovat "oikeita" (esim. Auttamassa jotakuta) ja "hyvä" (esim. Rikastamaan itseään). Kant pitää "oikean" parempana kuin "hyvä"; hänelle "hyvä" oli moraalisesti merkityksetön. Kantin mielestä henkilö ei voi päättää, onko käyttäytyminen "oikea" tai moraalinen empiiristen keinojen kautta. Tällaiset tuomiot on saavutettava a priori käyttäen puhdasta käytännön järkeä.

Järki, kaikesta empiirisestä kokemuksesta erillään, voi määrittää periaatteen, jonka mukaan selvittää, millä tavoitteet voidaan määritellä olevan moraalisia.

Se on perustavanlaatuinen periaate, joka tunnetaan sanalla kategorinen imperatiivi (ehdoton välttämättömyys). Puhdas käytännöllinen järkeily on prosessi joka määrittelee mitä pitäisi tehdä ilman, viittauksia kokemukseen riippuvaisia tekijöitä".

 

Puhdas Järki selvittää asian.

"Moraaliset kysymykset määritetään riippumatta siitä, millaisia ​​aiheita ne esittävät. Se johtuu siitä, että moraali määritetään puhtaalla käytännön järkeilyllä, eikä tietyistä empiirisistä tai aistillisista tekijöistä, että moraali on universaalisesti voimassa.

Tämä moraalinen universalismi on tullut Kantin moraalisen filosofian erottamiskykyiseksi ja sillä on ollut laaja sosiaalinen vaikutus ihmisoikeuksien ja tasa-arvon oikeudellisiin ja poliittisiin käsitteisiin".

 

Kategorinen imperatiivi

Mikä on Categorical Imperative moraali filosofian päin vastainen filosofia?

Sehän ovat Utilitarismi ja humanismi. Siihen mato kuoppaan moni valtion on langennut.

Neuvostoliiton johtajavat olivat kommunismin seurausetiikalle myytyjä.

Joseph Stalin yritti kirjoittaa moraali laki kirjat uusiksi, ja epä onnistui siinä yrityksessä.   

 

Utilitarismi

"Utilitarismi on seurausetiikan muoto, jonka perusperiaatteen mukaan teon moraalinen hyvyys määräytyy sen toimijoille tuottaman hyödyn perusteella. Filosofi John Stuart Mill määritteli utilitarismin opiksi, joka olettaa ”moraalin perustaksi hyödyn tai suurimman onnellisuuden periaatteen”. Tästä seuraa, että utilitarismin mukaan teot ovat oikein silloin kun ne edistävät onnellisuutta ja väärin silloin kun niillä on taipumus tuottaa onnettomuutta.  Utilitarismissa moraalisesti hyvän toiminnan mittapuuna toimiva onnellisuus ei siis ole toimijan omaa onnellisuutta, vaan kaikkien niiden onnellisuutta, joita toiminta koskee".

https://fi.wikipedia.org/wiki/Utilitarismi

 Luoja on luonut ihmisen elävän sielun hänen kaltaiseksi, ihmisen kyky ajatella asioita on tullut Luojan omasta ominaisuudesta, äly, tahto, mielikuvitus, tajunta, muisti, ja tunteet.

 

Raamatun kirjat moraali filosofiana kannattaa enemmän Kategorista imperatiiviä. 

Maailman ihmiset, ja valtion johtajat ovat pahasti tietämättömiä moraali filosofiasta. 

Sehän on selvää kun lukee uutisia.

 • Kategorinen imperatiivi moraali filosofia tuomitsee M&R sopimuksen.
 • Kategorinen imperatiivi moraali filosofia tuomitsee Puolan vakivaltaisen sodan 1939.
 • Kategorinen imperatiivi moraali filosofia tuomitsee väkivaltaisen sodan SUomea kohden 1939.
 • Kategorinen imperatiivi moraali filosofia tuomitsee Balttian maiden miehitykset 1940-1991.
 • Kategorinen imperatiivi moraali filosofia tuomitsee Katyn metsän teurastukset 1949.
 • Kategorinen imperatiivi moraali filosofia tuomitsee Karjalan, kannaksen, Laatokan, Sallan, ja Petsamon kunnan ja aluietten pakko luovutukset.
 • Kategorinen imperatiivi moraali filosofia tuomitsee Krimin niemeimaan ja Itä Ukrainan valloitukset.
 • Kategorinen imperatiivi moraali filosofia tuomitsee Syyrian valtion johtajan Assad toimet Syyriassa 2011-2018. 
 • Kategorinen imperatiivi moraali filosofia tuomitsee Ydin aseilla uhkailut. Pohjois Korea, Neuvostoliitto ja Venäjä. 
 •  

United Nation on myös pahasti Utilitarismi moraali filosofian kannattajia. 

Pahasti ennakkoluuloisia anti-Israel ja humanisteja.

Nikki Haley puhui asiat vihdoin suoraksi, niin että selkeä Kategorinen imperatiivi moraali filosofia kantaa keskusteluja järkevästi. 

https://

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset