Totuus Kauneus ja Hyvyys Arvollinen ihmisen elämä koostuu; totuudesta, kauneudesta ja hyvyydestä.

Älyttömät maailmakuva vaikuttajat

 • Natural Law.
  Natural Law.

Onko ihmisillä ollut tarpeeksi aikaa ajatella minkälaista maailmakuvaa kansan vaikuttajat ja valtion johtajat ovat esittäneet ja opettaneet heidän seuraajille ja yleensä kansalle?

Kun asiaa ajattelee järkevästi, niin monet maailmakuvat ovat täysin vailla älyllistä ajattelua.   

Esimerkiksi: Vastuuton ihmisen taktiikka poistaa moraalinen vastuun tunne.

 

Dialektinen materialismi

"Dialektinen materialismi on filosofia tieteestä ja luonnosta, joka perustuu Karl Marxin ja Friedrich Engelsin kirjoituksiin ja kehitettiin Euroopassa.

Dialektinen materialismi sovittaa hegeliläisen dialektiikan perinteiseen materialismiin, mikä tarkoittaa sitä, että se tutkii maailman aiheita suhteessa toisiinsa dynaamisessa, evoluutioympäristössä, toisin kuin metafyysinen materialismi, joka tutkii osia maailmaa staattisessa, eristäytyneessä ympäristössä.

Dialektinen materialismi hyväksyy luonnollisen maailman evoluutiota ja uusien olemustyyppien syntymistä uusissa kehitysvaiheissa.

Kuten ZA Jordan toteaa,

"Engels käytti jatkuvasti metafyysistä käsitystä siitä, että korkeampi olemassaolon taso syntyy ja ilmastuu sen juurista jotka ovat alhaisemmilla tasoilla,

 että korkeampi taso muodostaa uuden järjestyksen olemisen sen pelkistymisen lakien kanssa;

 evoluutiokehitystä ohjaavat kehityssäädökset, jotka kuvastavat "liikkeessä olevan aineen perusominaisuuksia". "

https://www.allaboutphilosophy.org/philosophy.htm

 

"Joseph Stalinin ja hänen kumppaniensa (kuten Stalinin kirjan Dialektinen ja historiallinen materialismi) Neuvostoliiton versiosta 1930-luvulla muodostettiin marxilaisuuden "virallinen" Neuvostoliiton tulkinta.

 Se on kodifioitu ja suosittu oppikirjoissa, jotka olivat vaadittua lukemista Neuvostoliitossa ja eräissä Itä-Euroopan maissa.

 Se vietiin Kiinaan marxilaisuuden "viralliseksi" tulkinnaksi, mutta sitä on sitten osittain hylätty Kiinassa Neuvostoliiton muotoilussa.

1960-luvun Neuvostoliiton filosofinen tietosanakirja puhuu luonnon monimutkaisuuden kehityksestä seuraavasti:

"Tämä koko muodon sarja (mekaaninen, fysikaalinen, kemiallinen, biologinen ja sosiaalinen) jaetaan monimutkaisuuden mukaan alemmasta korkeammalle.

Sarjallisuuden rakenteen ja historian suhteen.

Aineiston liikkeen alalajien yleiset lait pitävät voimassa kaikkien korkeamman muodon, mutta ne ovat korkeampien lakien alaisia ​​eikä niillä ole merkittävää roolia.

Niiden toiminta vaihtelevista olosuhteista johtuen Lait voivat olla yleisiä tai erityisiä riippuen niiden sovellettavuudesta.

"Erityislainsäädäntö kuuluu erikoistuneisiin tieteisiin, ja yleiset lait ovat diamatin maakuntaa." Jokainen aineen taso on olemassa organisaation tyyppinä, jossa kokonaisuuden muodostavat elementit tai järjestelmä, on merkitty tietyn tyyppisellä yhteenliittymisellä".

 

https://

 

Filosofiset arvioinnit

Jotkut arvostelijat vastustavat dialektistä materialismia sen takia, että se noudattaa puhtaasti materialistista maailmakuvaa, kun taas toiset ovat vastustaneet sen käyttämää dialektistä menetelmää. Kriitikot, kuten marxilaiset Alain Badiou, kiistävät käsitteen tulkintaa.

 Joseph Needham, vaikuttava tieteen historioitsija ja kristitty, joka oli kuitenkin dialektisen materialismin kannattaja, ehdotti, että sopivampi termi voisi olla "dialektinen organismi".

Leszek Kołakowski kirjoitti marxilaisuuden päävirrat (1976), että dialektinen materialismi koostuu osittain "realismista, joilla ei ole erityistä marxilaista sisältöä", osittain "filosofisista dogmeista", osittain hölynpölystä ja osittain lausumista, jotka - voidaan tulkita - voisi olla mikä tahansa näistä asioista.

Max Eastman väitti, että dialektisen materialismin puuttuu psykologinen perusta.

Filosofi Allen Wood väitti, että virallisen Neuvostoliiton filosofian muodossa dialektinen materialismi oli tuomittu pinnalliseksi, koska "luovuus tai kriittinen ajattelu" oli autoritaarisessa ympäristössä mahdotonta. Hän kuitenkin valitsi dialektisen materialismin peruskohdat ja periaatteet sopusoinnussa järkevän tieteellisen ajattelun kanssa.

https://www.allaboutphilosophy.org/philosophy.htm

 

Mistä maailmakuva kehittyy?

Onko se peritty vai opittu?

Onko se tolkkua?  Maalais- järki, looginen järkevä filosofia? Vai kaikki ylläolevat?

Käytännöllisesti tieto, mielen ymmärrykseen sopiva filosofia pitää olla realistinen, sillä ei ole järkevää jakaa kahtia maan päällä realiteetti elämää ja mielen ajatuksia. Niin kuin toiminta maan päällä ei olisi mitään tekemisessä siitä mitä mieli ajattelee yleensä elämästä. Mihin teoriaan tai arvoihin ihminen perustaa päätökset?

    

Filosofia - Jotkut modernit maailmankatsomukselliset lähestymistavat

Eri maailmankuvat ylläpitävät erilaisia filosofian perustekijöitä, jotka perustuvat erilaisiin tietoihin.

Esimerkiksi juutalaisten, kristittyjen ja islamin filosofian näkemykset ovat monessa suhteessa sopivia, lukuun ottamasta ääriliikkeet ja yksilöt, ja niitähän on ollut.

Kaikki kolme uskomusjärjestelmää ovat teistisiä, vahvistaen yliluonnollisia ja ihmeitä.

Juutalaisuus, kristinusko ja islam myös käyttävät uskoa ja syytä tukemaan uskonnollisia uskomuksiaan.

 • Mitä Juutalaiset ovat saaneen aikaansa viime 100 vuoden aikana?
 • Mitä Kristityt ovat saaneen aikaansa viime 100 vuoden aikana?
 • Mitä Islam on saanut aikaansa viime 100 vuoden aikana?
 • Mitä Ateisti on saaneen aikaansa viime 100 vuoden aikana?
 • Mitä Vallankumoukset ovat saaneen aikaansa viime 100 vuoden aikana?
 • Mitä Diktatuurit ovat saaneen aikaansa viime 100 vuoden aikana?
 • Mitä järjestäytynyt rikollisuus on saanut aikaansa viime 100 vuoden aikana?

 

Viime vuosisadalla suuret filosofian hyökkäykset ovat kohdistettu Judea kristilliseen maailmankuvaan.

Mistä se johtuu?

Imaiseeko ne hyökkäykset se hyökkääjän hengen ominaisuuksia?

Hyökkääjän luonnetta?

Hyökkääjän arvo maailmaa?   

Jotain taistelun vastapuolen luonteesta?

 

Se kyllä ilmaisee vastustajien voimien omasta tahdosta.

Heillä on oma tahto, ja he pitivät kiinni omasta tahdosta vaikkapa henkirikoksien kautta.

 

Judea kristilliseen maailmankuva väitetään olevan "epätieteellinen".

Kristillinen maailmakuva väittää kuitenkin, että Jumalan opit, luomukset, logot, muotoilu, tarkoitus, laki, moraali, järjestys ja elämä ovat kohtuullisia ja johdonmukaisia tieteen, historian ja henkilökohtaisen kokemuksen kanssa.

Erikoisesti, jos otetaan huomioon ihmisen luontainen arvo (intrinsic value).

Ihmisen toiminta ja käyttäytyminen tulee ottaa huomioon ihmisen kokonaisuus maailmakuvassa.

 

Esimerkki:

Intohimoinen johtaja lähtee liikkeelle rautaisella toukalla intohimoisesti aloittamaan uutta rakennus projektia. Hän oli suunnitellut rakennus projektin hänen lähipiiri henkilöiden kanssa, ja kaikki oli sitä mieltä, että mahtava idea, todella luonnollisesti rikas ympäristö, hyvin suosittu paikka ihmisille, ja sehän lupaa menestystä tulevaisuudessa.  Siitähän kaikki lähipiirin henkilöt, ja henkilöiden perheet hyötyisivät. Ja myös voisivat kasvattaa heidän lähipiirin projektia laajemmin eteenpäin.

Intohimoinen toukka projektin päällikkö ei ollut ajatellut paljonkaan muuta kuin että kaikki elämässä on materiaalista, ja mitä kovemmalla ja isommalla rauta toukalla sitä materiaali työntää niin sitä nopeammin sen paikka kuntalaiset asukaat juoksevat pois alta karkuun.  Toukka projektin johtaja ei vaivaa omaa pään mieltä ajatella lateraalisesti että ihminen kuin ihminen, ihmiskunnan Luonnon Oikeudenmukaisuus (Natural Law), luonnolliset oikeudet (Natural rights), ja oikeusvaltion mikä perustuu oikeudenmukaisuuteen, lainsäännössä (rule of law), eivät ole materiaaliin perustuvia ominaisuuksia.  Ne ovat hengellisiä moraalisia arvoja.

Niistä on Luoja tuonut tietoa jo 3400 vuotta sitten. Ne lait pätevät yhä tänä päivänä.  

 

Mitä maailmakuva saa aikaansa?

Joseph Stalinin ja hänen kumppaniensa (kuten Stalinin kirjan Dialektinen ja historiallinen materialismi) Neuvostoliiton versiosta 1930-luvulla muodostettiin marxilaisuuden "virallinen" Neuvostoliiton tulkinta.

 Mikä oli kodifioitu ja suosittu oppikirjoissa, jotka olivat vaadittua lukemista Neuvostoliitossa ja eräissä Itä-Euroopan maissa. Se vietiin Kiinaan marxilaisuuden "viralliseksi" tulkinnaksi.

Marxismi, Leninismi, Stalinismi Filosofia soppa.

 1. Marxismi ja Leninismi.  https://fi.wikipedia.org/wiki/Marxismi-leninismi
 2. Bolsevikit. https://fi.wikipedia.org/wiki/Bol%C5%A1evikit
 3. Leninismi. https://fi.wikipedia.org/wiki/Leninismi
 4. Stalinismi. https://fi.wikipedia.org/wiki/Stalinismi
 5. Venäjän Vallankumous. https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Revolution
 6. Venäjän Sisällissota. https://fi.wikipedia.org/wiki/Ven%C3%A4j%C3%A4n_sis%C3%A4llissota
 7. Neuvostoliiton kommunismi Puolue. https://fi.wikipedia.org/wiki/Neuvostoliiton_kommunistinen_puolue
 8. Stalinin puhdistukset. https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Purge
 9. Euroopan Ryöstö retket. https://fi.wikipedia.org/wiki/Molotov%E2%80%93Ribbentrop-sopimus
 10. Väkivalta Rauhaa vasten. https://en.wikipedia.org/wiki/Winter_War
 11. Punaisen Mafian kiristäjät. https://en.wikipedia.org/wiki/Moscow_Peace_Treaty
 12. Kansan murha. https://en.wikipedia.org/wiki/Katyn_massacre
 13. Balttiaan maiden miehitykset 50 vuotta. https://fi.wikipedia.org/wiki/Baltian_maiden_miehitys
 14. Korkki ruuvien oikeus. https://fi.wikipedia.org/wiki/Sotasyyllisyysoikeudenk%C3%A4ynti
 15. Stalinin viulut. https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_sotakorvaukset
 16. Valistuneet ppetuslapset.  https://fi.wikipedia.org/wiki/Lev_Trotski
 17. Vallan edustajat. https://en.wikipedia.org/wiki/NKVD
 18. Valistuneet Filosofit. https://fi.wikipedia.org/wiki/Lavrenti_Berija
 19. Seuraajat. https://en.wikipedia.org/wiki/Genrikh_Yagoda
 20. Johtajat. https://en.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Yezhov
 21. Oppositio. https://en.wikipedia.org/wiki/Political_repression_in_the_Soviet_Union
 22. Atomi aseitten uhkailu. https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_atomic_bomb_project

 

Saisiko olla maailmassa enemmän Dialektista materialismin filosofian johtajien vaikutusta?

Dialektisen Materialismin vuorovaikutuksen filosofiaa?

Ei kiitos.

Vastuuttomat ihmiset siirtävät heidän omat pahat teot materialismin niskaan. Älytön filosofia.

”Dialektisen materialismin mukaan kukin kategoria (kuten sisältö ja muoto, olemus ja ilmiö) on vastakohtien ykseyden ja taistelun lain spesifinen ilmaus”.

 https://fi.wikipedia.org/wiki/Dialektinen_materialismi

 

Yeshua opetti kuka on jalo henkisesti, jalomielinen, luotettava ja suurin?

1 Kohta sen jälkeen opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät: "Kuka on suurin taivasten valtakunnassa?"

2 Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen

3 ja sanoi:

"Totisesti: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan.

4 Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa.

5 Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut.

6 Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllynkivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen.

Matteus 18:1-6

   

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Vesa Leinonen

--> "Engels käytti jatkuvasti metafyysistä käsitystä siitä",

--> "että korkeampi olemassaolon taso syntyy ja ilmastuu sen juurista jotka ovat alhaisemmilla tasoilla",

--> "että korkeampi taso muodostaa uuden järjestyksen olemisen sen pelkistymisen lakien kanssa;"

Em.

1. Thesis. Stalin Bolsheviki.

2. Anti-Thesis. Hitler Natsi Saksa.

3. Synthesis: Molotov & Riubbentrop Pact. Balttia maitten Ryöstöretki.

4. Uusi Anti-Thesis. Natural Law.

5. Uusi Synthesis. Kieltää kaikki se mikä ei esinny materiaalisessa muodossa.

6. Uusi Anti-Thesis. Operation Barbarossa.

7. Anti-Thesis. APUA LÄNSIMAAT. APUA LÄNSIMAAT. Täällä on rikollisia, lain rikkojia, yrittävät tappaa.

Excuse me: Muistaako Stalin 1940? https://en.wikipedia.org/wiki/Katyn_massacre

Thesis --> Antithesis-->Synthesis? Stalin is Guilty as all Hell.

Toimituksen poiminnat