Totuus Kauneus ja Hyvyys Arvollinen ihmisen elämä koostuu; totuudesta, kauneudesta ja hyvyydestä.

Jumalattomien Bolsevikkien karkotus maasta 1918

 • Uponnut laiva pimeyteen
  Uponnut laiva pimeyteen

Bolsevikkien karkotus Suomesta 1918 oli Suomenkansan yhteyskunnan rehellisyyden itse puolustusta, kunnian arvoinen rehti teko. Suomen kansassa oli riittävästi älyä, tahtoa, tajuntaa ja selvä pää.

Se eristi Suomen kansaa henkisesti siitä jumalattomasta hirmu valtiosta minkä Lenin ja Stalin loivat Neuvostoliitossa. Pahuuden valtakunta kaikessa sen sanan merkityksessä.  

Suomessa oli sen verran rehellisyyden pyhää henkeä ajaa saatanan voiman alla anarkisti henkiset murhaajat ja roistot pois maasta.

Tuomion saa ne ketkä aloittivat laittomuuden hengen vaikutukset jo heti 1900 alussa.

Murha henkiset olivat laittomia. Ja saivat murhaajien tuomion. Ihmisen velvoite on ensiksi Luojalle, kunnioittaa Luojan lakeja ensisijaan. Ei ole mitään tekosyitä niille ketkä lähtevät porukan hengen mukana laittomuuksia tekemään.

  

Vallankumoukselliset Bolsevikit tekivät 17 vuotta aktiivista työtä saadakseen laittoman vallankumouksen aikaansa.     

Jumalattomat Ateistit toimivat ateistien tyyliin laittomasti.

Verihimoiset Bolsevikit.

Romanov perhe. https://en.wikipedia.org/wiki/Execution_of_the_Romanov_family

Venäjän vallankumous. https://fi.wikipedia.org/wiki/Ven%C3%A4j%C3%A4n_vallankumous

Venäjän sisällissota. https://fi.wikipedia.org/wiki/Ven%C3%A4j%C3%A4n_sis%C3%A4llissota

Stalinin vainot. https://fi.wikipedia.org/wiki/Stalinin_vainot

Moskovan Oikeus. https://fi.wikipedia.org/wiki/Moskovan_oikeudenk%C3%A4ynnit

Poliittinen painostus. https://en.wikipedia.org/wiki/Political_repression_in_the_Soviet_Union

Pahuuden valtakunnan julmuus. https://fi.wikipedia.org/wiki/Gulag

 

Mitä Raamattu sanoo 1900-1941 Bolsevikkien hengen toiminnasta?

Laki on hyvä.

8 "Me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä käytetään lain tarkoituksen mukaisesti.

9 Eihän lakia ole säädetty kunnon ihmisten takia, vaan lain ja järjestyksen rikkojien, jumalattomien ja syntisten, rienaajien ja pyhänhäpäisijöiden, isän- ja äidinmurhaajien, tappajien,

10 siveettömien, miesten kanssa makaavien miesten, ihmisten sieppaajien, valehtelijoiden, valapattojen ja ylipäänsä kaikkien sellaisten takia, jotka toimivat vastoin tervettä oppia.

11 Näin sanoo iäti ylistettävän Jumalan kirkkautta julistava evankeliumi, joka on minulle uskottu".

- 1 Timoteous 1:8-11.

 

Ihmisen oma tahto usein ilman valistunutta ymmärrystä on älytön ohjaaja.

Siinä ei ole mitään tolkkua. Turha toiminta. Siksi ihmisen ymmärrys tarvitsee elämän ohjeet ulkopuolelta.

Ihmisen subjektiivinen älytön tila, ennen kuin vaivaantuu ajattelemaan asioista totuuden näkökulmasta.

 

Miksi laittomuus on ymmärrettävä ja hylättävä?

Laittomuus, tai lainvastaisten sana jo todistaa, että laki on olemassa myös järkevässä ymmärryksessä.

Ymmärrys ei ole mahdollista, jos ei ole sääntöjä ja lakia. Lawless ness. lovløshet. бесправие

Elämä ei olisi mahdollista, jos ei olisi lakia. Lait ohjaavat elämää rakenteellisesti meta-fyysiikan tiedon tasolla.

 

Laki ei ole fyysinen kokonaisuus. Lain henki.

Lain henki tulee Luojan transsendenttisesta tilasta. Hänen todellisuudesta. Ei fyysisessä ulottuvuudessa vaan henkisessä ulottuvuudessa. Henkinen totuus.

Ihmisen asettamat lait myös ovat välttämättömiä syntisessä maailmassa.

Ihminen tulee olla enemmän ihminen kuin villi peto eläin. Ihmisen tahto on usein myös on kuin villi peto eläimen tahto.

Ihmiset ketkä toimivat laittomasti edeltävät syntiä maailmassa. Syntisien tekojen kautta he laajentavat syntiä maan päällä. Heidän mielen ymmärrys on pimentynyt.

Sana "laittomuudesta" Raamatussa usein käännetään "pahuudeksi". Raamatun mukaan kaikkien laittomuuksien juuret ovat kapinaa.

Johanneksen Ensimmäinen kirje. 3:4 ”Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista”.

Synnin teko on lain rikkomista; eli syntinen rikkoo Luojan älyn mukaisia lakeja. Tällä tavoin laittomuus on Jumalan hylkäämistä. Saatana, jonka tavoite on hukutella ja vaikuttaa ihmisiin saadakseen ihmiset luopumaan Luojan olemassa olosta.

Antikristus, kutsutaan "laittomaksi", jonka nousu valtaan "on sopusoinnussa sen kanssa, miten saatana toimii" (2.Tess. 2: 9).

 

Ihmisen tunteitten reaktiot.

Ihminen usein toimii tunteitten reaktion perustalta, niin kuin tunne reaktio tekisi jostain asiasta legitiimin.

Reaktiolla ei ole mitään muuta legitiimistä hyötyä kuin vain silloin kun estää laittomuuden edistymisen.

Em. Tässä kontekstissa, Venäjän keisari kunta.

 

Mikä voima lukitsee yhteyskunnan ihmiset älyttömyyden?

Mikä valta poistaa ihmisiltä ihmisen vapaa tahdon ajatella järkevästi?

Ajatella oikeudenmukaisesti?

Onko mikään voima ja valta mikä vaatisi ihmisiä olemaan epäterveitä?

Pakottaisi ihmisiä elämään epäloogisesti? Epäterveellisesti? Epäinhimillisesti?

 1. Totalitarismi.
 2. Valtioateismi
 3. Orjuus
 4. Ihmisen oma tahto

 

 Totuuden kolme koetta:

 1. Totuuden vastaavuusteoria eli totuuden korrespondenssiteoria on filosofinen totuusteoria. Vastaavuusteorian mukaan jokin väite on tosi, jos sitä vastaava tosiasia on olemassa, toisin sanoen, jos kyseinen väite vastaa asioiden todellista tilaa.

”Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista”.

 

Reaktio.

Moskovan Venäjä

Moskovan Venäjä syntyi virallisesti, kun Iivana Julma kruunattiin tsaariksi vuonna 1547. Alueena se muodostui suurelta osin vuonna 1478, kun Novgorod liitettiin Moskovan ruhtinaskuntaan. Moskovan ruhtinaskunta oli valloittanut alaisuuteensa myös useita muita ruhtinaskuntia.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Moskovan_Ven%C3%A4j%C3%A4

Venäjän keisarikunta

Venäjän keisarikunta (ven. Росси́йская Импе́рия, Rossijskaja Imperija) oli Euroopan itäosista Beringinmerelle ulottunut keisarikunta, joka oli olemassa vuosina 1721–1917. Se sai alkunsa Pietari Suuren aikana, jolloin Venäjä laajeni Baltiasta Tyynellemerelle, ja kesti aina vuoden 1917 helmikuun vallankumoukseen asti, jolloin keisari Nikolai II syrjäytettiin.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Ven%C3%A4j%C3%A4n_keisarikunta

Venäjän tasavalta

Venäjän tasavalta (ven. Россійская республика; Rossijskaja respublika) 15. maaliskuuta (J: 2. maaliskuuta) - 7. marraskuuta (J: 25. lokakuuta) 1917 oli valtio, jota virallisesti johti Venäjän väliaikainen hallitus ja joka tuli valtaan keisari Nikolai II:n luovuttua vallasta helmikuun vallankumouksessa 15. maaliskuuta (J: 2.maaliskuuta).[3][4] Venäjän tasavallaksi se julistautui 14. syyskuuta 1917 (J: 1. syyskuuta).[2] Se lakkautettiin lokakuun vallankumouksessa, jolloin sitä seurasi Neuvosto-Venäjä.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Ven%C3%A4j%C3%A4n_tasavalta

 

Neuvosto-Venäjä

Neuvosto-Venäjä (ven. Советская Россия, Sovetskaja Rossija) oli Neuvostoliittoa edeltänyt bolševistijohtoinen Venäjän sosialistinen federatiivinen neuvostotasavalta.

 

Neuvosto-Venäjän voidaan katsoa syntyneen lokakuun vallankumouksessa 7. marraskuuta (J: 25. lokakuuta) 1917 ja lakanneen itsenäisenä valtiona olemasta Neuvostoliiton syntyessä 30. joulukuuta 1922.

Sen juridisena seuraajana toimi Venäjän neuvostotasavalta, mutta käytännössä Neuvosto-Venäjän johdon käyttämä valta siirtyi Neuvostoliiton johdolle. Neuvosto-Venäjä jatkoi Neuvostoliitossa täysivaltaisen valtion asemansa menettäneenä sen liittovaltiosubjektina. Kun Venäjä valtiollisesti itsenäistyi vuonna 1991 Neuvostoliitosta, tuli Venäjästä Venäjän federaatio, eli nykyinen Venäjä.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Neuvosto-Ven%C3%A4j%C3%A4

 

Neuvostoliitto

Neuvostoliitto oli Neuvostoliiton kommunistisen puolueen hallitsema sosialistinen valtio, joka oli olemassa vuosina 1922–1991. Neuvostoliiton edeltäjä oli lokakuun vallankumouksesta syntynyt Neuvosto-Venäjä.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Neuvostoliitto

Valtioateismi.

Valtioateismi tarkoittaa valtion harjoittamaa uskontojen tukahduttamista jumalattomien ateismin hyväksi. Maailman ateisti valtiot olivat kommunisti valtiot, jossa kiellettiin lainsäädännöllä kaikki uskonnonharjoittaminen.

Mieletön se, joka ajattelee:

"Ei Jumalaa ole."

Turmeltuneita ovat ne,

jotka näin ajattelevat.

Kukaan heistä ei tee hyvää.

2 Herra katsoo taivaasta maan ihmisiin,

hän tutkii, onko kellään ymmärrystä,

onko ketään, joka etsii Jumalaa.

3 Kaikki ovat luopuneet hänestä -- kelvottomia kaikki tyynni! Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei yhtäkään".

Psalmi 14.

 

 • Totuuden johdonmukaisuus teoria pitää totuutta yhtenäisenä jonkin määritellyn lauseiden, ehdotusten tai uskomusten joukossa.

”Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista”.

 

 • Konsistenssi eli looginen ristiriidattomuus on matemaattisen logiikan käsite.

        ”Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista”.

 

 • Rakenteellinen empirismi: Määritelmä: Teoria on empiirisesti riittävää, karkeasti, jos kaikki siitä, mitä se sanoo maailman havaittavista osista (menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus) on totta.

”Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista”.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän Keijo Lindgren kuva
Keijo Lindgren

Jumalattomat.
Sen aikaiset ihmiset uskoivat yleisesti jumalaan ja rukoukseen toisin kuin tänään kun lääketiede pystyy ihmeellisinn asioihin jumalan asemesta.

Toimituksen poiminnat