Totuus Kauneus ja Hyvyys Arvollinen ihmisen elämä koostuu; totuudesta, kauneudesta ja hyvyydestä.

Onko todisteista puute?

 • Suomen Maa.
  Suomen Maa.

Aito oikeudenmukaisuus perustuu Luonnonoikeudenmukaisuuden henkeen.

Oikeudenmukaisuuden henki on ehjä siinä tilassa missä ihmiset eivät riko Luonnon oikeudenmukaisuuden Henkeä.

Ehjä terve kunnioitus Luojan antamalle elämälle, tarkoittaa myös sitä, että yritykset ja toimet eivät käytä toisia ihmisiä omaksi hyväksi. Sehän olisi ensiksi itse petosta, sitten Luojan petosta ja kolmanneksi toiseen ihmisten petosta.

Koko ihmisen hengellinen elämä lähtee sitä missä tilassa on ihmisen oma tahto.

Ihmisen oma tahto voi viedä ihmistä harha teille, pois totuudesta.     

Miten ihmisen omaa tahtoa voisi suojata?

Sen voi suojata luopumalla tolkuttomasta omasta tahdosta.

Tahtoa löytää totuuden polku elämälle.

Ihmisen Tahto on sokea valitsemaan oikean vaihtoehdon.

Oikea järjestys ihmisen tahdolle on porrastaa sitä Älyn ja tajunnan ala puolelle.

Äly, tajunta, mielikuvitus, muisti, tahto ja tunteet.

 

Luojan Äly.

Ihmisen äly pitää suojata porrastamalla se Luojan Älyn alapuolelle.

Luojan Äly, Luojan tahto, ihmisen äly, ihmisen tahto, jne.

Ihmisen oma tahto hyvin helposti johtaa ihmistä itsepetokseen. Ihmisen itsepetos on ansa mikä johtaa orjuuteen.

Jääräpäinen ihminen ei helposti ota vastaan oikeata tietoa. Se väittää, että miksi yhden tahto olisi parempi kuin toisen tahto?  Hän usein perustaa ja puolustaa koko elämän omille haluille. Sehän on kuin,

”Dialektinen materialismi on Karl Marxin, Friedrich Engelsin ja Moses Hessin luoma filosofinen teoria, joka yhdisti G. W. F. Hegelin luoman idealistisen dialektiikan materialismiin, siten että Hegelin dialektiikasta poistettiin objektiivinen idealismi ja se siirrettiin materialistiselle pohjalle”.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Dialektinen_materialismi

Kokonaisuuden kuvassa kysymys ei ole yhden ihmisen tahdosta vastassa toisen ihmisen tahto. Todellisuudessa parhaimmillaan on yhden ihmisen tahto ja toisen ihmisen viesti, Luojan tahdosta.

Ateistit ovat orjia materiaaliselle maailmakuvalle.

 

Ajattelemattomuuden hedelmä vuodet

Tänä päivänä ei ole puute todisteista. Todisteita on valtava määrä. Nyt on toisesta asiasta kyse.

Nyt on Suomessa laajasti yllä ajattelemattomuus. Tarkoitan järkevästä ajattelusta. Logiikka. Järkevä filosofia.

Mikä sitä estää?  Ihmisten oma tahto. Heidän omat halut, himot ja tahto estää totuuden viestin. Heidän oma tahto syöttää jatkuvaa itsepuolustusta, sillä heidän on siihen koulutettu heti pienestä lähtien.

 

Suomen historian johtajat ovat olleet heikkoja puolustamaan Oikeudenmukaisuutta.

Siis tarkoitan älyttömyyttä. Niin kuin, että sellainen roisto tyyppi kuin Stalin, kiristää Suomen valtiota 1940 kuin punainen mafia, eikä valtion johtajilla ole mitään eväitä Suomen johtajilla syöttää todisteita Stalinin laittomuudesta. Vaikkapa niin paljon todisteita on todisteita laittomuudesta, rikollisuudesta, anarkiasta ja murhaajista.

 

Siksi Neuvostoliito teki mitä teki vuosina 1918, 1922, 1936,38, 39, 40, 44.

Venäjä on syöttänyt sitä samaa Bolsevikkien taktiikkaa Ukrainassa, Suomen lahdella, Syyriassa. Miksi? Siksi että valtion johtajat ovat niin pimeitä, Niin itsekkäitä humanisteja, että heillä ei ole mitään eväitä puolustaa Oikeudenmukaisuutta. Samalla valtio johtajat ovat yhtä jumalattomia kuin yhteyskunta, miten sitten heillä olisi mitään annettavaa?  Tai niin että valtion kirkko on laho, arkki piispasta lähtien. Mitä’ kirkolla on annettavaa yhteiskunnan mielen terveyteen? Silloin kuin kirkon Suomen valtion kirkon arkkipiispa ei usko raamatun opetukseen, se on mädän merkki. Hengellisesti rappeutunut kirkon johtokunta.  

 

Miten ajatella oikealla maailmakuvalla?

Sellainen filosofia mikä perustuu totuuteen.  Ajattelu sinänsä ei lupaa tuloksia, ajatellulla pitää olla oikea suunta. Vaikkapa kaavat.

 

Historiallisen materialismin mukaan yhteiskuntia on seuraavia tyyppejä:

 1. kommunistinen yhteiskunta
 2. sosialistinen yhteiskunta
 3. kapitalistinen yhteiskunta
 4. feodaalinen yhteiskunta
 5. orjanomistusyhteiskunta
 6. alkukantainen yhteiskunta

Kukin listassa oleva tyyppi on edellistä korkeampi, ts. tuotantovoimien kehitysaste on siinä edellistä korkeampi.

Miten se toteutui vuosina 1900 – 1991?  Ei mitenkään. Sillä ateisti valtio pilkkasi Luojan antamaa elää. Pilkkasi ja häväisi myös ihmisten oikeus elämälle, vapaudelle ja omaisuudelle.  

 

Luokat ja luokkataistelu

Historiallisen materialismin mukaan luokat ovat sellaisia ihmisryhmiä, jotka eroavat toisistaan ennen kaikkea sen mukaan, mikä on niiden paikka suhteessa taloudelliseen tuotantoon. Luokat eroavat toisistaan myös sen mukaan, millä keinoin ja missä määrin ne saavat osansa yhteiskunnallisesta tulosta.

Luokkataistelun synnyttää eri luokkien aseman vastakkaisuus yhteiskunnassa ja niiden etujen välinen ristiriita. Kommunistisen puolueen manifestissa sanotaan:

    ”Vapaa ja orja, patriisi ja plebeiji, paroni ja maaorja, ammattikuntamestari ja kisälli, lyhyesti sanoen sortaja ja sorrettu ovat aina olleet toistensa vastakohtia, käyneet keskeytymätöntä, milloin peitettyä, milloin avointa taistelua, mikä on päättynyt joka kerta koko yhteiskunnan vallankumoukselliseen uudistamiseen tai taistelevien luokkien yhteiseen häviöön”.

Luokkia sanotaan antagonistisiksi, jos niiden edut ovat vastakkaiset ja sovittamattomat. Antagonistisia luokkia ovat mm. orjanomistajat ja orjat.

 

Yhteiskunnallinen vallankumous

Historiallisen materialismin mukaan yhteiskunnallinen vallankumous on sellainen laadullinen harppaus yhteiskunnan kehityksessä, minkä tuloksena toinen yhteiskuntataloudellinen muodostuma vaihtuu toiseen.

 Historiallisen materialismin mukaan yhteiskunnallisten vallankumousten syvin syy on uusien tuotantovoimien ja aikansa eläneiden tuotantosuhteiden välisessä ristiriidassa.

Tuotantovoimien ja tuotantosuhteiden välinen ristiriita ilmenee luokkien yhteentörmäyksenä.

Taloudellisella alalla yhteiskunnallisen vallankumouksen päätarkoituksena on ratkaista kehittyvien tuotantovoimien ja aikansa eläneiden tuotantosuhteiden välinen ristiriita ja poliittisella alalla vallankumous ratkaisee aikansa eläneen poliittisen päällysrakenteen ja muovautuvien uusien taloudellisten suhteiden eli taloudellisen kehityksen kypsyneiden tarpeiden välisen ristiriidan.

Vallankumouksen perustunnusmerkkinä on valtiovallan siirtyminen yhden luokan käsistä toisen luokan käsiin. Vastavallankumous tarkoittaa vallan palauttamista entiselle hallitsevalle luokalle.

 

Miten löytää totuuteen perustuva kaava?

 • Totuuden johdonmukaisuus teoria pitää totuutta yhtenäisenä jonkin määritellyn lauseiden, ehdotusten tai uskomusten joukossa.

”Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista”.

 

 • Konsistenssi eli looginen ristiriidattomuus on matemaattisen logiikan käsite.

 

”Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista”.

 

 • Rakenteellinen empirismi: Määritelmä: Teoria on empiirisesti riittävää, karkeasti, jos kaikki siitä, mitä se sanoo maailman havaittavista osista (menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus) on totta.

”Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista”.

 

 

Lähde. Miten löytää totuus : https://en.wikipedia.org/wiki/Ravi_Zacharias

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Juha Hämäläinen

Turhan monimutkaiseksi teit analyysin. On olemassa vain kaksi tekijää: itsekäs ja vallanhaluinen ihminen ja tämän 7.300.000 kertainen monikerta. Nämä selittävät kaiken ihmiseen ja yhteiskuntiimme liittyvän.

Toimituksen poiminnat