Totuus Kauneus ja Hyvyys Arvollinen ihmisen elämä koostuu; totuudesta, kauneudesta ja hyvyydestä.

Siellä missä politiikka siellä helvetti

  • Elämän totuus
    Elämän totuus

Politiikka joka tarkoittaa "kaupunkien asiat" on prosessi, jolla tehdään päätöksiä, jotka koskevat ryhmän jäseniin.

Se viittaa ihmiskunnan, erityisesti valtion, hallinnollisen järjestäytymisen hallitsemiseen ja käyttämiseen.

Nykyaikaisissa kansakunnissa ihmiset ovat muodostaneet poliittisia puolueita edustamaan ideoitaan. He suostuvat ottamaan samaa kantaa monissa asioissa ja suostuvat tukemaan samoja muutoksia lakia ja samoja johtajia kansan kohtaan.

Henkilö joka antaa itsensä täysin politiikan aalloille ilman moraalista ankkuria ajautuu pian moraaliselle haaksirikkolle.  

Politiikka johtaa yksilö henkilöt diktatuurit harha teille ja virheellisille johtopäätöksille.

Kolme esimerkkiä siitä miten poliitikko voi mennä täysin harhaan maailma kuvassa, elämän filosofiassa ja tärkeissä päätöksissä.

Niin kuin yhden henkilön, valtion tai kansan politiikka määrittelisi kokonaisuus todellisuuden maailmasta ja elämästä. Sellainen ihminen joka luottaa täysin politiikkaansa on eksynyt pahasti todellisesta maailmasta.

Ihmiset ovat todella tyhmiä jos he eivät tajua että politiikot ilman moraalista elämän raamia ovat jumalattomia, saatanan voiman alla kätyriä.  

Sehän tulee heti esille siinä kun joku haastaa heitä moraalittomuudesta sota rikoksista, heidän vastaus siihen on, Länsimaiset, tai fasistit. Todellisuudessa he ovat jumalattomia lain rikkojia. Syytökset heitä kohden tulee ylhäältä päin alas taivaasta, Luojan käskyt todistavat lakien noudattajat ja lakien rikkojat.

Neuvostoliitto oli Saatanasta, sen johtajat olivat täysin Saatanan vallan voiman alaisia, samalla mitalla niin kuin olivat Natsi Saksan johtajat ja heidän sota rikokset.

Kaikki muu on vain pimitystä johtaa ihmisten ajattelut harhaan, ja sen kautta päästää Neuvostoliiton sota rikkoliset rikoksista. 

Miksi mennä kohti tulevaisuutta ilman ymmärrystä? Jos ihminen ei ota vastaan elämän henkinen totuus, sitten hän pettää itseään ja muita hänen ympäristössä. 

 

Ihmisen Perusoikeudet

On olemassa tiettyjä perusoikeuksia, jotka ovat niin tärkeitä ihmiselle, että mikään hallitus, edes edustava hallitus, jopa demokraattisesti valittu hallitus ei voi ohittaa niitä. Luonnollinen oikeus elämään, vapauteen ja omaisuuteen.

Oikeus omaisuuteen ei ole lähtöisin valtiosta tai lain luomisesta, omaisuudensuoja on luonnollinen oikeus siinä mielessä, että se on esipoliittinen. Ihminen oli ja eli ennen mitään valtiota tai voiman ja vallan kaupunki politiikkaa.

Se on oikeus, joka liittyy ihmisiin, ihmisinä, jopa ennen kuin jokin hallitus tulee paikalle, jopa ennen parlamentteja ja lainsäätäjää antaa lakeja, määritellä oikeuksia ja valvoa niitä.

Moskova ja Venäjän johtajat ei ole mikään auktoriteetti ihmisen elämälle, eikä mikään esimerkki  miten ihmisten tulee ajatella tai toimia. 1905, 1917 paljastavat Moskovan juuret. Bolsevikki henkiset laittomat, rikolliset, jumalattomat anarkistit. He eivät ottaneet vastaa henkistä totuutta elämästä, Elämän Luojan maailmassa.  

   

Esimerkki 1. Poliittinen teko.

Venäjän Presidentti on sanonut 1940 Puolan kansan murhasta, että Venäjä ei ota vastuuta siitä, siksi että se oli poliittinen teko.  Niin kuin ajan hetken politiikka olisi kaiken kaikkeen jumala, alku ja loppu.  Eikä valtiolla mitään vastuuta moraalisesti.

https://en.wikipedia.org/wiki/Katyn_massacre

Esimerkki 2. Poliittinen teko.

Syyrian Assadin hallitus. Poliittinen tilanne, Venäjä antaa hallitukselle tukea.  

500,000 uhria.

https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/syria

Esimerkki 3. Politiinen teko.

Venäjän federaatio liitettiin Krimin niemimaan helmikuu ja maaliskuun 2014 välisenä aikana. Siitä lähtien se on hallinnoitu kahdeksi Venäjän federaatioksi - Krimin tasavalta ja liittovaltion Sevastopolin kaupunki.  Liittämiseen liittyi Venäjän kriisin aikana toteutettu sotilaallinen kaappaus, joka tapahtui Ukrainan vuoden 2014 Ukrainan vallankumouksen jälkeen, ja se oli osa laajempaa levottomuuksia eteläisen ja itäisen Ukrainan alueella.

 Esimerkki 4. Poliittinen teko.

Sotilas voiman käyttö.   https://en.wikipedia.org/wiki/Winter_War

 

Mikä on oikea lääke Venäjän valtion johtajien korruptiolle?

Oikea lääke Venäjän kansalle on antaa kansalle äänen valita itselle oikeudenmukaiset johtajat.

Protestantit Venäjällä ovat 0,5-1,5 prosenttia (eli 700 000 - 2 miljoonaa liittolaista) koko maan väestöstä. Vuoteen 2004 mennessä oli rekisteröity 4 435 protestanttista yhteiskuntaa, jotka edustavat 21% kaikista rekisteröityneistä uskonnollisista järjestöistä, joka on toiseksi sijan ortodoksisuuden jälkeen. Sitä vastoin vuonna 1992 protestanteilla oli Venäjällä 510 järjestöä

https://en.wikipedia.org/wiki/Protestantism_in_Russia

 

Salt and Light of the World.

"Jesus used the concepts of salt and light a number of different times to refer to the role of His followers in the world. One example is found in Matthew 5:13: “You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything, except to be thrown out and trampled by men.” Salt had two purposes in the Middle East of the first century. Because of the lack of refrigeration, salt was used to preserve food, especially meat which would quickly spoil in the desert environment. Believers in Christ are preservatives to the world, preserving it from the evil inherent in the society of ungodly men whose unredeemed natures are corrupted by sin (Psalm 14:3; Romans 8:8)."

Käännös:

Jeesus käytti käsityksiä suolasta ja valosta eri aikoina viittaamaan Hänen seuraajiensa rooliin maailmassa. Yksi esimerkki löytyy Matteuksen 5:13 kohdasta: "Sinä olet maan suola. Mutta jos suola menettää suolaisuuttaan, miten sitä voidaan taas suolata? Se ei ole enää hyvä millekään, paitsi että heitetään pois poljettavaksi.

"Suolalla oli kaksi tarkoitusta ensimmäisen vuosisadan Lähi-idässä. Jäähdytyksen puutteen takia suolaa käytettiin elintarvikkeiden säilyttämiseen, erityisesti lihaan, joka nopeasti pilaantui autiomaassa. Uskovaiset Kristuksessa ovat säilyttäjiä maailmalle, säilyttäen sen pahasta, joka on luontaisten jumalattomien miesten yhteiskunnassa, jonka lunastetummat luonteet on synti vahingoittanut (Ps. 14: 3, Room. 8: 8).

Lähde: https://www.gotquestions.org/salt-and-light.html

 

Mikä estää ihmisiä ottamaan vastaa henkisen totuuden elämässä?

  1. epäusko
  2. epäusko
  3. epäusko

"And without faith it is impossible to please God, because anyone who approaches Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him."

Hebrews 11:6.

 

Mistä saada todisteita uskon pohjalle?

Psalmi 19 antaa esityksiä.

8 "Herra on antanut täydellisen lain,
se virvoittaa mielen.
Herran ohjeet ovat luotettavat,
ne neuvovat taitamatonta.
9 Herran käskyt ovat oikeat,
ne ilahduttavat sydämen.
Herran määräykset ovat kirkkaat,
ne avaavat silmäni näkemään.
10 Herran sana on puhdas ja aito,
se pysyy iäti."


- Psalmi 19:

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat