Totuus Kauneus ja Hyvyys Arvollinen ihmisen elämä koostuu; totuudesta, kauneudesta ja hyvyydestä.

Luojan Älyllisyys Todistaa Luonnon Oikeudenmukaisuuden

  • The Nemesis Book
    The Nemesis Book

Rikos meneellään. Heti kun poliisi saa puhelun, että rikos on meneillään, he lähettävät virkamiehiä rikoksen kohdalle mahdollisimman pian. Virkamiehet voivat saada kiinni rikollisen oikeuden paikalle. Virkamiehet pidättävät tämän ja vievät hänet poliisiasemalle tai läänin vankilaan varaukseen.

Ennen rikoksen kohtauksen jättämistä poliisi tai heidän työntekijänsä tekevät usein sivustotutkimuksen ottamalla kuvia ja ottamalla esineitä, joiden he ajattelevat olevan yhteydessä rikokseen todisteita varten. Lähes kaikki, jotka olivat paikalla, kirjoittavat raportin, mukaan lukien heidän henkilökohtaiset huomautuksensa, kaikkien mahdollisten todistajien nimet ja yhteystiedot sekä kaikki kohteet, joita he ottivat paikalta.

Ratkaisemattomia rikoksia

Jos rikosta ei havaittu heti käynnissä ja se oli erityisen vakava tai monimutkainen, poliisi voi antaa asian etsittäväksi. Hän johtaa sitten tutkijaryhmää kehittämään luettelo epäiltyjen ja löytää todellinen rikosoikeudellinen vastaajan. Tutkija voi kerätä paikalle löydetyt rikostekniset todisteet, kuten sormenjäljet, veri tai sylki ja lähettää ne laboratorioihin analyysiin. Hän voi myös puhua todistajille yrittää koota yhteen mitä tapahtui.

Ihmisen elävä sielu

Ihmisen äly, tajunta, mielikuvitus, tahto, muisti ja tunteet.

Sananlasku 6:16-19.

”Kuutta asiaa Herra vihaa, seitsemää hän ei edessään siedä: ylpeitä silmiä, petollista kieltä, viattoman veren tahraamia käsiä, sydäntä, joka punoo ilkeitä juonia, jalkoja, jotka rientävät rikoksen teille,  väärää todistajaa ja vilpin puhujaa ja ihmistä, joka yllyttää veljen veljeä vastaan.

Sanalasku 6: on yksiselitteinen tieto ihmiselle Herran persoonasta.

 

Oikeuteen Perustuva Valtion Laki.

Mistä oikeus tulee? Se on lähtöisin Luojan mielestä, mielikuvituksesta ja persoonasta, jo ennen kun ihmistä oli. Luonnon Oikeudenmukaisuduen Henki on lähtöisin ulkopuolelta materiaalista aikaa ja tilaa.

Myös luonnolliset oikeudet kansalaisyhteiskunnassa syntyvät alkuperäisestä Luonnonoikeudenmukaisuuden Hengestä.

Luoja on luonut ihmisen Luojan kaltaiseksi. Sen kautta ihminen on saanut aivot, mielen ymmärryksen, ja oikeudet itse Luojalta. Väkivallan kautta ihminen menettää luonnonoikeudet.

Ihmisen oikeus elämään, vapauteen ja omaisuuteen.

Luonnonoikeudenmukaisuuden Lain Henki suojelee kansaa luonnollisessa tilassa (nature) ennen väestön lisääntymistä maan päällä, silloin kun yhteyskuntia muodostui. Ihmiset elivät luonnon keskellä, Luojan ja luonnon armolla.

Sittemmin ihmiset ovat liittyneet yhteiskuntaan suostumuksella ja sosiaalisen sopimuksen kautta. Vastuullisesti, hyväksymällä kyseisen yhteiskunnan lainsäädännön. Se on järkevä, looginen, lineaarinen kulku tie luonnon tilasta, valtion suojan alle, tuleville ihmisille, kansalaisyhteiskuntaan ihmisoikeuksia kunnioittavan yhteiskunnan kanssa.

Aito Henki

Aito oikeusvaltio on vai mahdollista, silloin kun valtion edustajat ymmärtävät ja kunnioittavat Luonnonoikeudenmukaisuuden Henkeä. Niin että Luoja on antanut käskyt miten ihmisen tulee elää. Ihmisen pitää luopua omasta jääräpäisestä tahdosta kapinoida Hänen tahtoa vasten, ja ottaa vastaa Luojan tahton viisauden. Hän tietää ihmisen kokonaisuuden, alun ja lopun. Se tarjoaa luonnolliset oikeudet yhteiskunnan ihmisille. Oikeus elämään, oikeus vapauteen, oikeus omaisuuteen.

Rikollisten mielenala

Käänetty: Englanti Suomeksi.

"Kansainvälisten rikosten - mukaan lukien kansanmurha, rikokset ihmisyyttä vastaan ​​ja sotarikokset - tutkinta ja syytteeseenpano ovat perusoikeus siirtymäkauden oikeudenmukaisuuteen.

Sillä on juuret kansainvälisissä oikeudellisissa velvoitteissa, jotka voidaan jäljittää Nürnbergin oikeudenkäynteihin ja jatkaa entisen Jugoslavian kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICTY) ja Ruandan (ICTR) kanssa.

Voimakkaiden johtajien (poliittiset tai sotilaalliset) johtajat ja oikeudenkäynnit auttavat vahvistamaan oikeusvaltiota ja lähettämään voimakkaan viestin siitä, että tällaisia ​​rikoksia ei hyväksytä yhteiskunnan oikeuksia kunnioittaen.

Kokeilut ovat uhrien keskeinen kysyntä. Kun heidät tehdään uhrien tarpeiden ja odotusten perusteella, heillä voi olla tärkeä rooli ihmisarvon palauttamisessa ja oikeudenmukaisuuden tuomisessa.

Syytteitä ei kuitenkaan voida saavuttaa erikseen. Tällaisten rikosten laajamittainen luonne merkitsee sitä, että niitä ei useinkaan voida käsitellä tavallisen rikosoikeusjärjestelmän kautta - tuottamalla "rankaisemattomuustilanteen". Suurten rikosten tehokkaat syytteeseenpanostrategiat kohdistuvat usein rikosten suunnittelijoihin ja järjestäjiin eikä alempaan rangaistukseen tai vastuuseen.

Syyttäjästrategioiden toteuttaminen muiden aloitteiden kanssa - kuten korvausohjelmat, institutionaaliset uudistukset ja totuudenhaku - voivat auttaa täyttämään "rankaisemattomuuden puutteen" puuttumalla rikoksiin, joissa on paljon uhreja ja tekijöitä."

https://www.ictj.org/our-work/transitional-justice-issues/criminal-justice

Siirtymäoikeus

Käänetty: Englanti Suomeksi.

"Siirtymäoikeus viittaa siihen, miten konfliktin ja sorron kausien maat käsittelevät suuria tai järjestelmällisiä ihmisoikeusrikkomuksia niin paljon ja niin vakavia, että normaali oikeusjärjestelmä ei kykene vastaamaan asianmukaisesti.

Siirtymäsäännökset perustuvat uhrien vastuuseen ja oikeussuojakeinoihin. Se tunnustaa ihmisarvonsa kansalaisina ja ihmisinä. Massiivisten väärinkäytösten torjuminen on helppo tapa päästä ulos, mutta se tuhoaa arvot, joihin kaikki kunnolliset yhteiskunnat voidaan rakentaa. Siirtymäkauden oikeudenmukaisuus pyytää kaikkein vaikeimpia kysymyksiä, joita voidaan kuvitella lain ja politiikan suhteen. Kun uhrit ja heidän arvokkuutensa asetetaan ensiksi, se merkitsee etenemistapaa uudistetun sitoutumisen varmistamiseksi, että tavalliset kansalaiset ovat turvallisia omissa maissaan - turvallisesti omien viranomaistensa väärinkäytöksiltä ja tehokkailta suojautumisilta muiden rikkomuksista.

Joukkomyrkytykset ja systemaattiset väärinkäytöt tuhoavat yhteiskuntaa ja niiden perintö todennäköisesti vaikeuttavat maan olosuhteita. Parlamentin, oikeuslaitoksen, poliisin ja syyttäjälaitoksen poliittiset ja oikeudelliset instituutiot voivat olla heikkoja, epävakaita, poliittistuneita ja aliedustettuja. Loukkaukset ovat itse asiassa vahingoittaneet vakavasti valtion luottamusta kansalaisten oikeuksien ja turvallisuuden takaamiseen. Ja yhteisöjä on usein pilkkanut prosessissa ja sosiaaliset tai poliittiset järjestöt heikentävät suuresti.

Laillisten vastausten löytäminen massiivisiin loukkauksiin näiden todellisten rajoitusten ja yhteiskunnallisen haurauden vuoksi on määritelmä siirtymäkauden oikeudesta ja erottaa se ihmisoikeuksien edistämisestä ja puolustuksesta yleensä."

 

https://www.ictj.org/about/transitional-justice

 

Pohjoimaitten ja Balttian maitten rampa ankka poliitikot

Parlamentin, oikeuslaitoksen, poliisin ja syyttäjälaitoksen poliittiset ja oikeudelliset instituutiot voivat olla heikkoja, epävakaita, poliittistuneita ja aliedustettuja.

Kaikki kapinallisten toimet Venäjällä 1900 alusta, toimivat alamaan kaavojen mukaisesti. Ne jäljittivät alamaan hengen ohjeita, niin kuin myyrät mitkä jyrsivät juuria maan alla. Bolshevikkien toiminta oli järjestäynyttä rikollisten toimintaa, heidän toiminnat ohjaajat olivat kapinallisia henkiä, edustivat laittomuutta, ja anarkiaa oikeudenmukaisuuden periaate järjestöjä vasten.

Pää Bolshevikki Joseph Stalin, käytti alamaan laittomuuden epämoraalista taktiikkaa saavuttamaa oman tahdon tavoitteita, oman mielen mukaisesti. Ei mitään kunnioitusta Luojan antamille ohjeille ihmisille, e.g. Ihmisen oikeus elämään, vapauteen ja omaisuudelle.

Älyttömät, mielettömät ihmiset lähtivät Stalinin hengessä palvelemaan Saatanan tahtoa maan päällä. Mielettömiä siinä mielessä mitä Raamattu sanoo olevan mieletön ihminen. Sehän älytön ihminen joka ei tajua miten häntä on huijattu valheilla.

Heti jo vuonna 1917, Venäjän vallankumous ja kun Nicholas II perhe murhattu, toi selvän viestin kenen henkeä Bolshevikit edustivat.

Sitten 5 vuoden Venäjän sisällissota, 2 miljoonaa uhria, todistaa Boskevikkien taustan hengestä.      

Mieletön se, joka ajattelee:

"Ei Jumalaa ole." Turmeltuneita ovat ne, jotka näin ajattelevat. Kukaan heistä ei tee hyvää.”

 

Valtava huijaus Venäjän naapuri maitten suhteen

Bolshevikit olivat ammatti roistoja, pahin oli itse johtaja Joseph Stalin. He eivät kyenneet luomaan mitään hyvään maan päälle, siksi että se henki mikä heissä oli ei ollut taivaan ja maan luojasta. Se oli paholaisen henki Saatanasta. Siksi heidän piti jatkuvasti kääntyä rikollisuuden puolelle, sillä he olivat Saatanan omia, itse Saatana vaati heitä tekemään pahaa, sillä Saatanalla ei ollut voimia tehdä mitään muuta kuin vaan paahaa maan päällä.

Se sama henki jatkuu Venäjän johtajissa, Saatana vetää omia puoleensa.

Krimin niemimaan valloitus, ja Itä Ukrainan miehitys. Sama henki veti Venäjän sota koneiston Syyriaan, vaikkapa oli niin surkea ihmisten teurastus kenttä kun se on, noin 500,000 uhria vuodesta 2011.

Ei ole järkevää mennä sellaiseen paikaan auttamaan Assadin valtiota, se mikä on väärällä puolella Luonnon Oikeudenmukaisuuden Henkeä.  

Miksi Venäjän meni sinne? Siksi että heissä on se sama houkutuksen henki vetämässä niin kuin veti Bolshevikit  laittomuuteen. He ovat saaneet houkutuksen ja himoitsevat laittomuutta. Heidän voima on laittomuudessa, Saatanan pimeyden resurssi voimat.

  

Lainaus:

The Nemesis Book.

CHAPTER 6 

THE NATURAL RIGHTS

 What are natural rights?

“Natural rights are those that are not dependent on the laws or customs of any particular culture or government, and therefore universal and inalienable.”

(Wikipedia, Natural Rights, 2018)

What are the legal rights? 

“Legal rights are those bestowed onto a person by a given legal system (i.e., rights that can be modified, repealed, and restrained by human laws).”

(Wikipedia, Natural Rights, 2018) 

NATURAL LAW?

“The Spirit of the Natural Law exists first; the natural human rights derive from the Spirit of the Natural Law. In the beginning God, Elohim (Genesis 1:1).

The Natural law first appeared in ancient Greek philosophy and was referred to by the Roman philosopher Cicero. The concept and the Spirit of the Natural Law can be seen in the events of the Bible; it is there as surely as a canvas in a classical oil painting. It is seen in the actions, behavior, manner and the living soul of Abraham, interacting with the Spirit of the Natural Law. Similarly, Moses sensitivity to true justice, compassion, and mercy for the innocent. Moses teaching in the first five books of the Bible (the Pentateuch) reveals the Spirit of the Natural Law is active. It exists with the presence and the nature of Elohim instructions to humanity. The Spirit of the Natural Law is like a buffer, an interface, that provides knowledge and grace to the human living soul mind. The Spirit of the Natural Law appeals to the human soul mind. It is good to have understanding, to weight up the options. To listen to the voice of reason and wisdom, or to act out on an impulse

of the emotions.  The human mind and heart can be a receiver, meditating on the Spirit of the Natural Law.  God that instructs and guides humanity, according to the wisdom in His word, Elohim. The Natural Law concepts. “It was developed in the Middle Ages by Catholic philosophers such as Albert the Great and his pupil Thomas Aquinas.”       (Encyclopedia, Natural Law, 2018)

 

 STATE OF NATURE - JOHN LOCKE

 John Locke reasons that in the beginning humans lived in the State of Nature. State of nature where there were no overlord State or government to impose the law of men onto their subjects. “The lawbreaker was dealt with one on one, about who broke the law and how. If confronted by a lawbreaker, or catching a lawbreaker doing violence to an individual, then the lawbreaker was punished directly without a third party”.  (Wikipedia, State of Nature, 2018)  

The same law principles are written in the book of the Exodus, some 1460 AD.

LAWS CONCERNING PERSONAL INJURY AND HOMICIDE

 “Whoever strikes a man so that he dies certainly to be put to death.” “If he did not lie in wait, but God let him fall within his reach, then I will appoint for you a place to which he may flee.” 

“If a man acts deliberately against his neighbor, to kill him by treachery, you are to take him to die even if he is at my altar.” (Exodus 21: 1214).

The State of Nature has a Spirit of the Natural law to govern it, and that law is the reason. Locke believes that reason teaches that “no one ought to harm another in his life, liberty, and or property.” The way out of the state of nature is through consent, to join a society is through consent. The consent takes on to the social contract, and to the law of the society/State. According to the John Locke philosophy of law human’s inherent natural rights when they are born. Due to the intrinsic value of human life. Rights can be forfeited, through willful sin. To deliberately flaunt sin, is to disrespect the Creator of life. God is Holy."

http://thenemesisbook.com/blog/

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (4 kommenttia)

Käyttäjän jarmonahkamaki kuva
Jarmo Nahkamäki
Käyttäjän KaukoAalto kuva
Kauko Aalto

Ut saepe summa ingenia in occulto latent!

Toimituksen poiminnat