Totuus Kauneus ja Hyvyys Arvollinen ihmisen elämä koostuu; totuudesta, kauneudesta ja hyvyydestä.

Ihmisen elämää varten oikeaan ohjaava tieto

  • Luonnon Oikeudenmukaisuuden henki 1920.
    Luonnon Oikeudenmukaisuuden henki 1920.

Oikea on olemassa, se on vain havaittavissa jos on riittävästi tiedon älyä ja ymmärrystä.

Älyttömälle kivi tiilille ei ole mitään väliä mihin rakoon seinässä se muurataan, se on vain yksi ajattelematon tiilikivi seinässä. 

Älykäs muoto toimii tarkoituksen mukaisesti. Se on materiaalisessa maailmassa hyödyllinen yksin kertainen muoto.

Monet yksinkertaiset muodot, ja laiteet toimivat, ne ovat omistaneet paikan ihmisen maailmassa, käytännöllisillä ominaisuuksilla ihmisten arkipäivä toiminnassa.

 

Ihmisen elämä ei ole vain materiaalinen

Elämän filosofia ja maailmakuva on pahasti yksinkertaistettu, jos ihminen uskottelee itselle että ihmisen maailman kaiken kaikkeudessa on vain materiaalinen todellisuus.

Elämän ilmiö maan päällä ei ole vain materiaalinen, vaikka elämä maan päällä on riippuvainen materiaaliselle maailmalle. Kasvit tarvitsevat multaa, vettä, happea, lämpöä ja valoa, että elämän siemenet heräävät eloon.

Elämän ilmestyminen on suurin osin piilossa /salattu ihmisen kokemuksen ymmärryksestä, vaikkapa tiedetään, että materiaalinen kasvin elämä, tuottaa siemeniä, ja uusi elämä toistuu siemenistä.

Alkusyy maailman kaikkeudelle on ollut täydellinen elämän Luoja, ulkopuolelta aikaa ja tilaa.

Ihmisen elävän sielun ulottuvuuden ovat älyllisesti ymmärrettävissä.

Miksi ihmisen elämän kaikista älyllinen elin (aivot), toiminnassa on käytännön historiassa ollut niin sekoileva, virheellinen ja ristiriitainen?  Jos on aitoa tietoa, älyä aj ymmärrystä? Miksi sitten väkivalta ja ristiriidat?

Jokaisen (luultavasti) historian väkivallan ja ristiriidan materiaalisessa maailmassa voi jäljittää syyhyn. Ihmisen käyttäytymisen ohjeet on annettu noin 3400 vuotta sitten. Tiivistettynä, ihmisen pitää kunnioittaa elämää maan päällä, Luojan tahdon mukaisesti. Siksi että Luoja on elämän luonut maanpäälle.

 

Missä ihmiskunnan vika?   

Ihmiskunnan mielen äly elämän Luojasta ei aina ihmisissä aikuiseksi tulleena enää toimi? Vaikkapa yleensä kaikki ihmisten toiminta vaatii ihmistä ajattelemaan, käyttämään järkeä ja mielen älyä. Lapset yleensä ovat enemmän ihmisiä hengellisissä ominaisuuksissa kuin aikuiset. Aikuiset usein intohimojen kautta menettävät yksinkertaisen luonnon elämän kunnioituksen.  

Voisiko olla, että ihmiset eivät tajua täysin mikä ihminen on? Eikä tajua kuka on luonut ihmisen ajan alussa?

Miksi ihminen ei tajua eikä ymmärrä? Mikä tarkoitus ihmisellä on maan päällä? 

Jos ihminen ei tiedä kuka hänet on luonut, eikä tiedä elämän alkua, eikä tiedä elämän loppua, sitten mahdollisesti koko ihmisen mielen ajatuksien sisältö on harhaanvievää?

Väärä ohjelma, väärä sisältö, väärät päämäärät, väärien asioitten edestä?

Jospa ihminen on menettänyt ihmisen mielen ajatuksien ylläpitävän lain merkityksen?

Jospa ihmisen mielen ohjeet ovat olleet sukupolven vanhimmilta hukassa?

Sitä edelliset, ja sitä edelliset, ja sitä edelliset, sukupolvesta sukupolveen ihmiset tekevät paljon työtä, paljon sisältöä, ja näkevät paljon vaivaa uhraten toisten edestä kansan ja yhteyskunnan puolesta maan päällä, ilman tietämättä, että ihmisen mielen ajatuksien kartta ohjeet ovat hukassa.

Sen sijaan ihmiset yrittävät kompuroida eteenpäin täydessä pimeydessä, ilman valoa, ilman kartta ohjeita oikeasta tulevaisuuden suunnasta.

Miten ihmisen mielen toiminta, voi toimia oikein, jos sen sisältö on virheellinen?  Virheellinen tieto järjestys tuottaa virheitä.

 

Esimerkki materiaalisesta maailmasta

Materiaalisessa maailmassa kaikista yksinkertaiset laitteet eivät toimi, jos materiaalisen laiteen sisältö on väärä tai virheellinen.

Kynttilä ei syty eikä pala, jos se sisältää väärää materiaalia. Ovi ei aukea, jos saranoissa ja lukossa on ruostetta. Rattaat eivät pyöri, jos rattaissa on hiekkaa. Vesi ei virtaa putkessa, jos vesi on jäätynyt. Tulitikku ei syty, jos tikun rikki on märkä. Nuotio ei syty, jos sytykkeet ovat kosteita. Ne ovat lakia materiaalisessa syy ja seuraus maailmassa.

Miksi sitten ihmiset kuvittelevat, että ihmisen elävän sielun mielen älyssä, ei olisi mitään lakeja mitä heidän pitää kunnioittaa ihmisinä?  Itse maailman kaikkeuden Luojakin kunnioittaa omia asettamia lakeja.

Miten ihminen kuvittelee, että ihmisen mielen ajattelun prosessit ja sisältö olisi poikkeus maailman kaikkeudesta?

Sillä kaikkialla, jokaisessa ympäristössä lait ovat voimassa. Se on materiaalisen maailman syy ja seuraus ominaisuuksia.

Luultavasti ihminen ajattelee, että ihmisen mielen ajatukset eivät ole fyysisiä ominaisuuksia, ja siten mielen ajatuksiin syy ja seuraus maailman lait eivät yletä, tai vaikuta ihmisen mielen toimintaan?

Mutta ihmisen toiminta on fyysistä toimintaa, ja siten fyysisen ihmisen toiminta perustuu ihmisen mielen toimintaa.

Ajatus --> Halu—> Idea--> Tahto--> Päätös--> Toiminta--> Teko--> Toisto--> Tavat--> Seuraukset.  Ajan mittaan ihmisen persoonan ominaisuudet ovat ihmisen omien valintojen ja päätöksien seurauksesta muodostuneet. 

Ihmisen älyllisen mielen tarkoitus on sitä varten, että ihminen toimisi maan päällä viisaasti,  älyllisesti ja järkevästi, ja täyttäisi Luojan antamat ohjeet ja olemukset ihmiselle.  

Perus kymmenen käskyä on hyvä lähtökohta mikä ilmaisee, mikä houkutus/valinta on väärin, ja mikä vaihtoehto on oikea ihmisen käyttäytymiselle.  

Ihmisen arvollinen usko elämä Luojalle on kunnian arvoinen.  Tunnustaa se totuus että elämän ohjeet ovat olemassa, ja ihmisen käyttäytyminen on rajoitettu Luojan tahdosta.

Itse elämän Luoja on luonut ihmisen Luojan kaltaiseksi, ja siten Luojan asettamat lait ovat olemassa ja voimassa.  Odotus Luojalta on, että ihminen kunnioittaa Luojaansa elämällä elämän lakien mukaisesti maan päällä.

Ihmisen elävässä sielun mielen toiminnassa on lakeja, ja niitä lakeja pitää kunnioittaa.

Oikean ajattelun ensimmäiset periaatteet.

Materiaalisessa syy ja seuraus maailmassa missä elämämme, on olemassa aika ja tila, ja eteenpäin suuntaava aika nuoli --->. Matka jatkuu avaruudessa eteenpäin samaa vauhtia, riippumatta siitä mitä ihminen ajattelee, tahtoo, tai haluaa matkan vauhdin ja suunnan suhteen.

 

Ajan nuoli

Aika mene eteenpäin, riippumatta oletko kapinallinen, väkivaltainen, laittomuuden kannattaja tai anarkisti. Maailmankaikkeuden kokonaisuus on laajempi kokonaisuus, ja aika ja vuorovesi ei odota ihmistä, se toimii perus fyysisten lakien mukaisesti.   

  

  •  IDENTITEENIN ENSIMMÄINEN PERIAATE Sanoo: asia on se, mitä se on.

 Selitys: Koko nykyinen todellisuus ei ole homogeeninen massa. Se on yksilöiden koostumus, ja yksilöt ovat erotettavissa toisistaan.

  • POISTETTU PUOLIVÄLI Sanoo: Välillä ei ole keskitilaa.

Selitys: Jotain on olemassa tai sitä ei ole olemassa; näiden kahden välillä ei ole puoliväliä.

  • RIITTÄVÄ SYY PERIAATE Todistus: Kaikella materiaalilla materiaalisessa maailmassa on riittävä syy.

Selitys: Periaate voitaisiin kutsua myös "syy-yhteyden periaatteeksi". Se toteaa, että kaikki, mitä todellisuudessa esiintyy fyysisessä universumissa, on olemassa selitys sen olemassaololle.

  • RISTIRIIDAN PERIAATE Todettiin: On mahdotonta, että jotain on sekä samanaikaisesti että samassa suhteessa.

Selitys: Tätä periaatetta voidaan pitää identiteetin periaatteen täydellisempänä ilmauksena, sillä jos X on X (identiteetin periaate), se ei voi yhtä aikaa olla ei-X (ristiriidan periaate).”

Lähde: Käännety Englanti/Suomeksi.- McInerny, D.Q. Se on looginen: opas hyvästä ajattelusta (s. 28). Random House Publishing-ryhmä. Kindle-versio.

 

Lakien tarkoitus ihmiselle

Israelin kansa oli ollut 400 vuotta Egyptissä orjuuden tilassa, sitten tuli päivä milloin taivaan ja maan Luoja (Elohim) vapautti Israelin kansan Egyptistä.

Materiaalisessa syy ja seuraus maailmassa, joku syy oli sille miksi Israel oli joutunut orjuuden tilaan?  Osa syypää siihen on pahuuden voima, pahat johtajat, ja paholaisen valta maailmassa.

3400 vuotta sitten lakien tarkoitus tuli Israelin kansalle selväksi.

-------------------------------------------------------------------------------------

5 Mooseksen kirja 30: 8-14

8 "Te käännytte jälleen Herran puoleen, olette hänelle kuuliaisia ja täytätte kaikki hänen käskynsä, jotka minä nyt teille annan,

9 ja Herra, teidän Jumalanne, antaa teille runsain mitoin menestystä kaikessa, mitä teette. Teille syntyy paljon lapsia, karjanne lisääntyy ja maanne tuottaa suuren sadon. Herra iloitsee jälleen teidän menestyksestänne, kuten hän iloitsi teidän esi- isiennekin menestyksestä.

10 Teidän tulee totella Herraa, Jumalaanne, ja noudattaa kaikkia hänen käskyjään ja säädöksiään, jotka on kirjoitettu tähän lain kirjaan. Silloin te palaatte taas Herran luo koko sydämestänne ja sielustanne.

11 "Tämä laki, jonka minä teille nyt annan, ei ole liian vaikea, ei etäinen eikä salattu.

12 Se ei ole taivaassa, niin että joutuisitte sanomaan: 'Kuka nousee meidän puolestamme taivaaseen noutamaan sen ja ilmoittaa sen meille, jotta voisimme sitä noudattaa?'

13 Se ei myöskään ole meren takana, niin että joutuisitte sanomaan: 'Kuka käy hakemassa sen meren takaa ja ilmoittaa sen meille, jotta voisimme sitä noudattaa?'

14 Se on aivan teidän lähellänne, teidän suussanne ja sydämessänne, valmiina noudatettavaksi.

http://raamattu.fi/1992/5Moos.30.html#o73

--------------------------------------------------------------------------------------

Kymmenen käskyn laki

2 Mooseksen kirja 20: 1- 20.

1 Niin Jumala puhui kaiken tämän:

2 "Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä, orjuuden maasta.

3 "Sinulla ei saa olla muita jumalia.

4 "Älä tee itsellesi patsasta äläkä muutakaan jumalankuvaa, älä siitä, mikä on ylhäällä taivaalla, älä siitä, mikä on alhaalla maan päällä, äläkä siitä, mikä on vesissä maan alla. 5 Älä kumarra äläkä palvele niitä, sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala. Aina kolmanteen ja neljänteen polveen minä panen lapset vastaamaan isiensä pahoista teoista, vaadin tilille ne, jotka vihaavat minua. 6 Mutta polvesta polveen minä osoitan armoni niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja noudattavat minun käskyjäni.

7 [i] "Älä käytä väärin Herran, Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka käyttää väärin hänen nimeään.*

8 "Muista pyhittää lepopäivä. 9 Kuutena päivänä tee työtä ja hoida kaikkia tehtäviäsi, 10 mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti. Silloin et saa tehdä mitään työtä, et sinä eikä sinun poikasi eikä tyttäresi, orjasi eikä orjattaresi, ei juhtasi eikä yksikään muukalainen, joka asuu kaupungissasi. 11 Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on, mutta seitsemännen päivän hän lepäsi. Sen vuoksi Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.

12 "Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että saisit elää kauan siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

13 "Älä tapa.

14 "Älä tee aviorikosta.

15 "Älä varasta.

16 "Älä todista valheellisesti toista ihmistä vastaan.

17 "Älä tavoittele toisen taloa. Älä tavoittele hänen vaimoaan, älä orjaa tai orjatarta, älä hänen härkäänsä, älä hänen aasiaan äläkä mitään, mikä on hänen."

18 Koko kansa oli todistamassa jylinää ja leimahtelua. Se kuuli, miten torvi soi, ja näki, miten vuori savusi. Ihmiset vapisivat tämän nähdessään ja pysyttelivät loitolla.

19 He sanoivat Moosekselle: "Puhu sinä meille, me kuuntelemme. Mutta Jumala älköön puhuko meidän kanssamme, se on meille kuolemaksi."

20 Mooses vastasi kansalle: "Älkää pelätkö. Jumala on tullut tänne pannakseen teidät koetukselle ja herättääkseen teissä pelon ja kunnioituksen häntä kohtaan, ettette enää tekisi syntiä."

http://raamattu.fi/1992/2Moos.20.html#o37

 

5 Mooseksen kirja 30: 19-20.

19 "Taivas ja maa ovat todistajinani, kun nyt sanon: Minä olen pannut teidän valittavaksenne elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Valitkaa siis elämä, että te ja teidän jälkeläisenne saisitte elää.

20 Rakastakaa Herraa, Jumalaanne, totelkaa häntä ja pysykää hänelle uskollisina. Silloin te saatte elää, ja Herra antaa teidän aina asua siinä maassa, josta hän valalla vannoen antoi lupauksen teidän esi-isillenne Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille."

http://raamattu.fi/1992/5Moos.30.html#o73

--------------------------------------------------------------------------

Mooses antoi selvät ohjeet Israelin kansalle, miten ihmisen tulee elää maan päällä.

” 19 "Taivas ja maa ovat todistajinani, kun nyt sanon: Minä olen pannut teidän valittavaksenne elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Valitkaa siis elämä, että te ja teidän jälkeläisenne saisitte elää.”

Se vaatii ihmisen elävän sielulta, älyä, tajuntaa, mielikuvitusta, tahtoa, muistia ja tunteita.

Raamatussa on niin sanottu 66 ”kirjaa”, kirjoittajia on 40. Aikajana on noin 4000 vuotta. Aabrahamista Yeshua Nasaretissa, on noin 2000 vuotta. Jeesuksen syntymästä tähän vuoteen (2018) on noin 2020 vuotta.

4020 vuoden ajalta viesti Luojalle on olut yhtä ja samaa Luonnon Oikeudenmukaisuuden Hengen suhteen. Luojan mieli, tahto tai persoona ei ole muuttunut siinä ajassa. Luojan tahto ihmiselle 4000 vuotta sitten oli se, että ihmisen pitää kuulla Luojan äänen viisautta, ja oppia kunnioittamaan elämää maan päällä.

 

Mooses puhui monesta eriasiasta monella eri tavalla.

3 Mooseksen kirja 19:29-31.

29 "Älä saata tytärtäsi häpeään antamalla hänen ruveta portoksi, etteivät irstaat tavat leviäisi maassanne ja täyttäisi sitä iljetyksellä.

30 Pitäkää kunniassa sapatti ja määräykset, jotka olen siitä antanut. Pelätkää ja kunnioittakaa minun pyhäkköäni. Minä olen Herra.

31 Älkää kääntykö vainajahenkien puoleen älkääkä kysykö neuvoa tietäjiltä, ettette saastuttaisi itseänne. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.”

32 "Nouse harmaapään edessä, anna arvo vanhukselle ja pelkää ja kunnioita Jumalaasi. Minä olen Herra.

33 "Kun maahanne tulee muukalaisia asumaan keskuudessanne, älkää sortako heitä. 34 Kohdelkaa joukossanne asuvia siirtolaisia ikään kuin he olisivat heimolaisianne ja rakastakaa heitä kuin itseänne, sillä te olette itsekin olleet muukalaisina Egyptissä. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.    

http://raamattu.fi/1992/3Moos.19.html#o24

-------------------------------------------------------------------

Mooseksen Antama Lain Henki

Luonnon Oikeudenmukaisuuden Henki.

Luonnon Oikeudenmukaisuuden Henki maailmassa on tullut Luojalta. Se ei ole ihmisen keksintö.

Se on Luojan persoonan ominaisuus, ennen aikaa ja tilaa. Siellä missä Luoja on , siellä on täydellinen Luonnon Oikeudenmukaisuuden Henki vallassa. Se on yhtä ja samaa täydellisyydessä. Samoin on myös taivaassa, missä paholainen ei ole vaikuttamassa.

 

Miten ihmiset ovat pettäneet itseään?

Ihmisen mielen ajatuksen ovat alttiit virheille. Ihminen usein ajattelee ja toimi epäloogisesti. Mitä pahempi yksilö ihmisen virheille on valtion johtajat ketkä ajattelevat virheellisesti, ja saavat valtion voimaa ja valtaa lisätä virheellistä elämän filosofiaa ja maailmakuvaa nationalismin hengen voimalla.

Yksi esimerkki siitä ilmiöstä ovat olleet Bolsevikit, Neuvostoliiton johtajat ja nykyä ajan Venäjän Nationalismi mikä perustuu Neuvostoliiton militarismilla pönkitetty voima ja valta. Virheellisellä johtajilla, diktatuurilla ei ole muita keinoja saavuttaa voimaa ja valtaa, kuin vain militarismin kautta, ja sen avulla pakottaa ihmiset tekemään heidän virheellisen mielen tahdon mukaisesti. Se virheellinen mielen tahto on aina vasten Luojan asettamat lain Hengen, mitä on kirjoitettu 3400 vuoden takaa.

 

Skenaario:

Niin sanottu ”ryssä viha” Balttia maissa, Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Pohjoismaissa. 

Mihin se perustuu? Miksi ihmisillä on vahvoja tunteita Bolsevikkien anarkiaan, Neuvostoliittoon ateisti valtio ja Venäjän nationalismi hengen suhteen?

Sille on selvät perusteltut syyt, miksi älylliset, järkevät ihmisillä on ollut vahvoja tunteita ylläolevien toimintaan. Eihän sellainen viha tule imutilasta. Se on tullut reaktiona Bolsevikkien, Neuvostoliiton ja Venäjän johtajien anarkialle, ja laittomuudelle.  Lyhyesti sanottu, siksi että 1900-1953 oli väkivaltaa, laittomuutta, ja ateisti mielisten anarkiaa.  He tekivät kaikkea sitä mitä Pyhä Raamattu kieltää ihmisiä tekemästä.

1914 -1940  oli pahuuden kehitys ja kasvatus Venäjällä ja Itä Euroopassa.

Ensiksi 1900-1922 kehitys oli laittomuuden anarkia henkinen. Rikkoi Luojan tahtoa, rikkoi pyhän Raamatun käskyjä.

Toiseksi 1922-1953 oli Venäjällä ateisti valtion kehitystä. Mikäpä voisi olla enemmän Luojan mielen vastainen, kun ateisti valtion johtajat kielsivät Luojan olemassa olon? Kielsivät kirkot, kirkon opetuksen, Pyhän Raamatun kirjat, opetukset ja uskonnon harjoituksen.

Kolmas 1917-1991.  Väärän elämän filosofia, väärä maailmakuvan pakotus Venäjällä, Neuvostoliitossa ja laajemmin Itä Euroopassa.

Neuvostoliiton johtajat pakko syötti väärää elämän filosofiaa, ja väärää maailmakuvaa kaikille ihmisille ketkä saatuivat olla Kommunistisen vallan kumouksen aallon edessä.

Ihmiset ovat olleet oikeutettu heidän vahvoissa tunteissa vihata Bolsevikkia, Neuvostoliitoa ja Venäjää, silloin niiden edustajat olivat Luojan vastaisia ateisteja, ja tyrkyttivät väkivaltaa rauhaa vasten.

Mutta Neuvostoliiton propaganda myös aivopesi omia kansalaisia, niin rajusti että Venäjän kansalaiset eivät tunnistaneet valheellista propagandaa oikeudenmukaisuudesta totuudesta.

On myös hyvin helposti todistettavissa, itse taivaan ja maan, Elämän Luojalla (Elohim) on ollut vahvoja tunteita Bolsevikkien, Neuvostoliiton ja Venäjän suhteen. Kaikki ketkä tekevät tietoisesti syntiä Luojaa vasten, saavat kokea hänen vihansa tuomio päivänä, ja joutuvat pois hänen läsnä olosta kadotukseen.   

Eihän itse Luoja voi olla ristiriidassa itsensä kanssa, eikä ole ristiriidassa Pyhän Raamattuun antamien tekstien kanssa.  Pyhä Raamattu on Pyhä Raamattu, Pyhä Elohim (Luoja) on Pyhä Elohim. Pyhä Henki on Pyhä Henki. Sen minkä Luoja on sanonut Pyhässä Raamatussa sen Hän tulee tekemään viimeiseen kirjaimeen asti.  Täydellisellä Elämän Luojalla ei ole mitään syytä muuttaa mieltään sääntöjen suhteen. Sillä Hän vaatii Pyhyyttä uskovaisilta. Luoja ei viihdytä itseä synnillä.  Kaiken kaikkeudessa, rajaton Luojan (Infinte) mielessä, on täydelliset suunnitelmat tulevaisuuden suhteen.  Ihminen on vajavainen, ja kömpelö mielen ajatuksissa, siksi pitää ymmärtää totuus Luojan olemassa olosta.

------------------------------------------------------------------------

Jesaja. 55:6-11.

    Herran sana ei tyhjänä palaa

    6 ”Etsikää Herraa, kun hänet vielä voi löytää,

    huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä!

    7 Hylätköön jumalaton tiensä ja väärintekijä juonensa, kääntyköön takaisin Herran luo, sillä hän armahtaa, turvautukoon Jumalaan, sillä hänen anteeksiantonsa on runsas.

    8 -- Minun ajatukseni eivät ole teidän

    ajatuksianne     eivätkä teidän tienne ole minun teitäni,

    sanoo Herra.

    9 Sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan

    yllä, niin korkealla ovat minun tieni

    teidän teittenne yläpuolella

    ja minun ajatukseni teidän ajatustenne yläpuolella.

    10 Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta

    eivätkä sinne palaa  vaan kastelevat maan,

    joka hedelmöityy ja versoo ja antaa kylväjälle siemenen ja nälkäiselle leivän,

    11 niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee: se ei tyhjänä palaa vaan täyttää tehtävän, jonka minä sille annan, ja saa menestymään kaiken, mitä varten sen lähetän.”

http://raamattu.fi/1992/Jes.55.html#o152

-------------------------------------------------------------------------------

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (3 kommenttia)

Vesa Leinonen

"Tarton rauha oli Suomen ja Neuvosto-Venäjän välillä solmittu rauhansopimus, joka allekirjoitettiin 14. lokakuuta 1920 melkein viisi kuukautta kestäneiden neuvottelujen jälkeen ja astui voimaan 31. joulukuuta 1920."

"Sopimus solmittiin suhteiden luomiseksi ja rajan vahvistamiseksi, sillä Suomen tulkinnan mukaan maiden välillä oli vallinnut sotatila vuoden 1918 vapaus sodasta alkaen."

"Neuvottelut käytiin Viron Tartossa."

https://fi.wikipedia.org/wiki/Tarton_rauha

Vesa Leinonen

The Four Great Discoveries of the Modern Day Science, that PROVE the Existence of Intelligent Designer.

https://www.youtube.com/watch?v=LRZaBLQJ_ag

Risto Koivula

EUssa oikeaan ohjaavalla todella tieteellisellä tiedolla pyyhitään persettä.

Toimituksen poiminnat