Totuus Kauneus ja Hyvyys Arvollinen ihmisen elämä koostuu; totuudesta, kauneudesta ja hyvyydestä.

FALLACY

 • FALLACY

Sana mitä Suomalaiset eivät ymmärrä, eikä löydy Suomalaisesta sanakirjasta.

Mikä Fallacy on? Em.

 • 1900-1922 Bolsevikit olivat rauhanomainen, oikeutta kunnioittava liike.
 • Bolsevikit edustivat oikeusperiaatteita Venäjän valtionedustajille.
 • Bolsevikit edustivat ihmisten oikeuksia Venäjällä.
 • Bolsevikit noudattivat Pyhän Raamatun kymmen käskyä.
 • Bolsevikit olivat rauhanomaisia, ja rakensivat rauhanomaista yhteyskuntaa 1904-1922.
 • Bolsevikit kannustivat Legaliteetti periaatetta Venäjällä.
 • Bolsevikit uskoivat, että ei ketään saa tuomita rangaistukseen ilman lain tukea.
 • Bolsevikit olivat täsmällisiä, heillä oli omat täsmällisyysvaatimukset lain suhteen: laissa pitää täsmällisesti osoittaa, mitkä teot säädetään rangaistavaksi, eli laki ei saa olla epämääräinen.

 

Fallacy?

Perustellessaan väitettä vaatimukselle, fallacy on perustelu, joka on arvioitu loogisesti virheelliseksi ja joka heikentää argumentin loogista pätevyyttä ja mahdollistaa sen tunnustamisen olevan rappeutunut.

Erilaisten rakenteensa ja sovellutuksensa vuoksi fallacies ovat haastavia luokitella kaikkien käytännön toimijoiden tyydyttämiseksi.

Fallacies voidaan luokitella tiukasti joko niiden rakenteesta tai sisällöstä, kuten luokitella ne virallisiksi fallacy tai epävirallisiksi fallacy.

 

Sanan fallacy käännös englanti-suomi

 1. argumentointivirhe
 2. harha ymmärrys
 3. harhakäsitys
 4. harhakuvitelma
 5. harhaluulo (looginen)

Ennakkoluuloinen virhepäätelmä

Toimii asian tietämättöömyydestä, tai oman mielen ennakkoluulojen pohjalta, tietoisesti tai tietämättä, ja rakentaa omassa mielessä himmelin, ja purkaa omaa himmeliä suun tai kynän kautta. Mutta se kaikki on kaukana laajempaa todellisuutta maan päällä.

Esimerkkijä on paljon Suomessa. Yhteyskunnassa henkilöt ketkä puolustavat Neuvostoliiton henkeä, puolustavat roisto valtion toimintaa. Puolustavat Neuvostoliiton ammatti rikollisia. Laittomuutta, kapinaa, väkivaltaa ja anarkiaa. Suomessa on ihmisä ketkä sanovat että Suomi oli syyllinen 1939 Neuvostoliiton väkivaltaiselle hyökkäys sodalle yli Suomen 1100 km rajojen.  

Suomen yhteyskunta on omituinen. Et ikinä kuule vastaava puhetta Länsimaisessa demokratiassa, em. Australia, että Australia olisi syyllinen Japanin väkivaltaiselle hyökkäykselle Uudelle Guinealle. Tai Darwinin pommituksille. Minä luulen että suomenyhteyskunnan ihmisten mielentila on paljon pahemmin rappeutunut kuin Länsimaat, niin että henkilöt ovat menettääneet järkensä. 

Toinen hulluus on tasaarvo mania. Tasaarvo mania Suomen puolueitten edustajien ideologina, on pirullisen hengen ideologia.  Sen motiivin tausta  on sekoittaa ihmisen elävän sielun älyn, tajunnan, mielekuvituksen, tahdon, muistin ja tunteet. Loppujen lopuksi tekevät ihmisistä älyttömiä ääliöitä. Ei ole mitään eroja, ei pahaa, eikä hyvää, ei valoa, eikä pimeyttä, ei haittoja, eikä hyötyjä, ei väliä, ei suuntaa, eikä rehellistä rakentavaa hengellistä tulevaisuutta ihmisen elävälle sielulle.     

 

Kuka on väkivaltainen hyökkääjä?

 

Hyökkääjä on maa, joka aloittaa sodan.

Mutta Yhdistyneiden Kansakuntien määritelmä, joka mainitaan jäljempänä, määrittelee aggressiivisuuden tiukemmin, se on maa joka käytti ensin asevoimia.

Tämä määritelmä joskus muodostaa ongelman, kun yksi maa ottaa "aggressiivisen toiminnan" toista vasten, käyttämättä sotilaallista voimaa. Jos uhri maa käyttää sotilaallista voimaa vastauksena, se seurauksesta näyttää olevan hyökkääjä ja niin että se on väärässä kansainvälisen oikeuden mukaan, mutta moraalisesti se voi olla oikeassa.

Tätä ongelmaa käsitellään tarkemmin ennaltaehkäisevissä laukoissa.

YK: n määritelmä

Yhdistyneet Kansakunnat ovat määritelleet tämän kaltaisen hyökkäyksen:

Aggressio on valtion aseellisen voiman käyttö toisen valtion suvereniteettiin, alueelliseen koskemattomuuteen tai poliittiseen riippumattomuuteen taikka muuhun tavalla, joka on ristiriidassa tämän määritelmän kanssa Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan kanssa.

 

Päätöslauselman 2 artiklassa määritelmä laajenee:

Valtion asevoimien ensimmäinen käyttö perusoikeuskirjan vastaisesti on prima facie todiste aggressiosta.

YK: n määritelmällä on kaksi tekijää: jos kyseessä on aggressiivinen toimi, sen on oltava:

 •     vastoin YK: n peruskirjaa, ja
 •     ensimmäinen tällainen voimankäyttö konfliktissa

 

Aggressio on aina väärin

YK toteaa, että aggressiivinen sota on rikos kansainvälistä rauhaa vastaan.

Aggressio herättää kansainvälisen vastuun.

Mitään, poliittinen, taloudellinen, sotilaallinen tai muu, ei voi olla peruste aggressiolle.

YK toteaa myös, että alueellinen hankinta tai aggressiosta johtuva erityinen etu on aina lainvastainen.

 

Mikä on aggressiivisuus?

YK: n määritelmä perustuu toimiin, jotka eivät ole sanoja - sotilasilmoitus ei ole luettelossa. Sen sijaan se sisältää sellaisia toimia kuin:

 •   toisen valtion alueen valtion asevoimien miehitys  tai hyökkäys
 •   mikä tahansa sotilaallinen miehitys, kuitenkin tilapäinen, joka johtuu tällaisesta   miehityksestä tai hyökkäyksestä
 •     liittäminen toisen valtion tai sen osan alueen voimankäytön avulla
 •     valtion asevoimien pommittaminen toisen valtion alueelle
 •     valtion käyttämät aseet toisen valtion alueella
 •     toisen valtion asevoimien osavaltioiden satamien tai rannikoiden estäminen
 •     jonkin valtion asevoimien hyökkäys toisen valtion maa-, meri- tai ilmavoimissa tai meri- ja lentoliikenteessä
 •     toisen valtion alueen asevoimien käyttäjiä, jotka ovat toisen valtion alueella kyseisen valtion suostumuksella ja jotka ovat ristiriidassa kyseisen sopimuksen kanssa (esimerkiksi valtio A: n armeijan pysähtyminen valtion B valtion alueella)
 •     valtion toiminta, kun se antaa toisen valtion käyttämästä aluettaan törkeästä toiminnasta kolmanteen valtioon
 •     sellaisten valtiollisten aseistettujen ryhmien, ryhmien, sääntöjenvastaisten tai palkkasotilaiden puolesta tai puolesta, jotka suorittavat asevoimia toista valtiota vastaan niin vakavasti kuin edellä luetellut toimet

Määritelmä ei ole yksinoikeus - voi olla aggressiivisia tekoja, joita ei ole mainittu yllä olevassa luettelossa.

 

Lähde: http://www.bbc.co.uk/ethics/war/overview/aggressor.shtml

 

Mitä tapahtui 1939?

Vai tapahtuko mitään?

Neuvostoliitto aloitti väkivaltaisen hyökkäys sodan Suomen rajan yli.

”Talvisota oli 30. marraskuuta 1939 – 13. maaliskuuta 1940 Suomen ja Neuvostoliiton välillä käyty sota. Neuvostoliitto aloitti talvisodan hyökkäämällä ilman sodanjulistusta, ja sota päättyi 105 päivää myöhemmin Moskovan rauhansopimukseen. Kansainliitto tuomitsi hyökkäyksen ja erotti Neuvostoliiton jäsenyydestään 14. joulukuuta 1939.”

https://fi.wikipedia.org/wiki/Talvisota

 

Neuvostoliitto teki sotaa rauhaa vasten

”Rauhan kansainvälisen oikeuden rikkominen on "suunnittelu, valmistelu, käynnistäminen tai harjoittaa aggressiivista sotaa, joka rikkoo kansainvälisiä sopimuksia, sopimuksia tai takeita tai osallistumista yhteiseen suunnitelmaan tai salaliittoon edellä mainitusta ".

Rauhan vastaisten rikosten määritelmä sisällytettiin ensin Nürnbergin periaatteisiin ja myöhemmin Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjaan. Tällä määritelmällä olisi merkitystä aggression määrittelemisessä rauhaa vastaan. ”

https://en.wikipedia.org/wiki/Crime_against_peace

 

Neuvostoliito rikkoi 1920 Tarton rauhan sopimuksen   

”Tarton rauha oli Suomen ja Neuvosto-Venäjän välillä solmittu rauhansopimus, joka allekirjoitettiin 14. lokakuuta 1920 melkein viisi kuukautta kestäneiden neuvottelujen jälkeen ja astui voimaan 31. joulukuuta 1920. Sopimus solmittiin suhteiden luomiseksi ja rajan vahvistamiseksi, sillä Suomen tulkinnan mukaan maiden välillä oli vallinnut sotatila vuoden 1918 Suomen sisällissodasta alkaen. Neuvottelut käytiin Viron Tartossa.”

https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Tartu_(Russian%E2%80%93Finnish)

 

Neuvostoliiton sota rikokset

”Neuvostoliiton sotarikoksilla tarkoitetaan Neuvostoliiton (1922–1991) armeijan suorittamia sotarikoksia. Vuosina 1918–1946 armeijan nimi oli puna-armeija ja vuonna 1946 armeijan nimi muutettiin Neuvostoliiton asevoimiksi. Armeija syyllistyi sotarikoksiin etenkin toisen maailmansodan (1939–1945) aikana”.

”1930-luvulla Neuvostoliitto oli solminut Suomen ja Baltian maiden kanssa hyökkäämättömyyssopimukset, joiden oli tarkoitus kestää vuoteen 1945. Neuvostoliitto kuitenkin painosti Baltian maita vuonna 1939, ja kaikki antoivatkin Neuvostoliiton asettaa sotilaitaan heidän maaperälleen.

Suomi ei suostunut Neuvostoliiton aluevaatimuksiin, minkä vuoksi Neuvostoliitto lavasti Suomen hyökkääjäksi Mainilan laukauksilla 26. marraskuuta 1939. 30. marraskuuta 1939 Neuvostoliitto rikkoi yökkäämättömyyssopimuksen hyökkäämällä Suomeen ilman sodanjulistusta aloittaen talvisodan.

Hyökkäys rikkoi myös Tarton rauhansopimusta ja Kansainliiton peruskirjaa. Neuvostoliitto erotettiin hyökkäyksen vuoksi Kansainliitosta. Vuoden 1940 aikana Neuvostoliitto liitti Baltian maat itseensä. Neuvostoliitto suoritti näissä maissa massiivisia väestönsiirtoja vastoin kansalaisten tahtoa. Lisäksi Neuvostoliitto suoritti noin 20 000 puolalaisen joukkomurhan Katynissa vuonna 1940, jonne Neuvostoliitto oli hyökännyt 17. syyskuuta 1939 ilman sodanjulistusta. Neuvostoliitto myös kohteli muutenkin sotavankeja surkeasti; esimerkiksi Stalingradissa antautuneesta noin 90 000:sta akselivaltojen sotilaasta vain noin 5 000 palasi lopulta kotiin.”

https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_war_crimes

 

Mitä Bolsevikkien henki sai aikaansa Venäjällä?

http://www.umsl.edu/~gradyf/film/russianhistory.htm

 

Valtio Ateismi.

https://en.wikipedia.org/wiki/State_atheism

 

Video.

Documentary on Militant State Atheism in the Soviet Union

https://www.youtube.com/watch?v=JtGDoq0wyZU

 

Kysymys:  Missä monen Suomalaisen tieto asioista on suorastaan Fallacy?

Miksi osa Venäjän historian johtajista ovat saaneet osuvasti ryssät, haukkuma nimeksi?

Fact or fiction?

Mikä oli Neuvostoliiton johtajien arvopohja?

Onko ammatti rikollisten toiminta hyvä malli valtion toiminalle?

 

Oliko Suomi 1939-1971 Neuvostoliiton sivuvaunu?

Neuvostoliiton gulag.

"Vankileireille lähetettiin eri arvioiden mukaan ainakin 4,0–6,0 miljoona ihmistä, mahdollisesti enemmän, jopa 17,0–18,0 miljoonaa. Näistä poliittisia vankeja oli noin 14,0 miljoonaa.  Ennen toista maailmansotaa gulageilla oli ollut joidenkin tietojen mukaan jo 10,0–12,0 miljoonaa ihmistä.  Enimmilään, eli vuonna 1950, leireillä oli yhtäaikaisesti yli 2,5 miljoonaa henkeä."

"Kuolonuhrien määrää on vaikea arvioida, mutta tavallisesti sen oletetaan olevan vähintään noin 1,5 miljoonaa ihmistä. Eräiden arvioiden mukaan leireillä tai niiden olosuhteiden seurauksena kuoli 7,0 miljoonaa ihmistä."

https://en.wikipedia.org/wiki/Gulag

Gulag aloitus 1918.

Suomen valtion kansan edustajien mielessäoli mitä? Kekkonen?  Valion maito ja juusto? 

Tietikö Suomen valtio mitään Neuvostoliiton julmuuksista? Oliko mitään väliä mitä Neuvostoliiton johtajat tekevät, kun vaan valion maito juokseen, ja juustoja höylätään? 


"The agency was first administered by the GPU, later by the NKVD and in the final years by the Ministry of Internal Affairs (MVD). The Solovki prison camp, the first corrective labor camp constructed after the revolution, was established in 1918 and legalized by a decree "On the creation of the forced-labor camps" on April 15, 1919. The internment system grew rapidly, reaching a population of 100,000 in the 1920s. According to Nicolas Werth, author of The Black Book of Communism, the yearly mortality rate in the Soviet concentration camps strongly varied reaching 5% (1933) and 20% (1942–1943) while dropping considerably in the post-war years at about 1–3% per year at the beginning of the 1950s."

 

Mitä hyvää voi sanoa Neuvostoliitosta, kun on tutkinut ja lukenut Neuvostoliiton johtajien taktiikka, motiivit, maailmakuva, ja elämän filosofia?

 

Mikä se Fallacy on?

"Perustellessaan väitettä vaatimukselle, fallacy on perustelu, joka on arvioitu loogisesti virheelliseksi ja joka heikentää argumentin loogista pätevyyttä ja mahdollistaa sen tunnustamisen olevan rappeutunut.

Erilaisten rakenteensa ja sovellutuksensa vuoksi fallacies ovat haastavia luokitella kaikkien käytännön toimijoiden tyydyttämiseksi.

Fallacies voidaan luokitella tiukasti joko niiden rakenteesta tai sisällöstä, kuten luokitella ne virallisiksi fallacy tai epävirallisiksi fallacy."

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Vesa Leinonen

Neuvostoliiton järjestäytyneen rikollisuuden perijä.

Venäjän nykyinen järjestäytynyt rikollisuus kasvoi Neuvostoliiton "nomenklatura" -järjestelmästä (hallituksen organisaatiorakenne ja korkean tason virkamiehet), joissa jotkut yksittäiset "apparatchiksit" (valtion byrokraatit) kehittivät molempia osapuolia hyödyttäviä henkilökohtaisia suhteita varkaiden maailmaan. Neuvostoliiton aikana järjestäytyneen rikollisuuden pyramidin kärki koostui kommunistisesta puolueesta ja valtion virkamiehistä, jotka väärin käyttivät viran asemaa ja auktoriteetti valtaa.

Lahjoitukset, mustat markkinat ja muut järjestelmät selviytyäkseen Neuvostoliitossa ovat hyvin dokumentoituja. Tämä selviytymisperusteinen asenne syntyi yhteisestä Neuvostoliiton perinnöstä, mukaan lukien valtionpitävä, keskitetysti suunniteltu Neuvostoliiton komentotalous, josta aiheutui puutetta ja siten laajaa lahjontaa ja varkaus.

Esimerkiksi valtion omaisuuden varastaminen tai sen käyttäminen henkilökohtaiseen voittoon ei katsottu vääräksi. Tämä usko johtui vuosisatoja vanhemmasta erosta varastamasta talonpojilta, jota pidettiin vääränä ja varastamisesta Tsaarilta, ja aatelisuudelta, ei pidetty vääränä. Nämä uskomukset ja asenteet siirrettiin Neuvostoliiton ajalle, kun valtio otti haltuunsa ennalta olleen aristokraattisten palvelukset.

Järjestäytynyt rikollisuus on syvälle juurtunut Venäjän erikoisen hallinnon byrokratiaan 400-vuotisen historian, mutta se oli erityisesti muotoiltu nykyiseen muotoon, seitsemän vuosikymmenen ajan Neuvostoliiton hegemoniaan, joka päättyi vuonna 1991.

Tämä syntyperä auttaa selittämään järjestäytyneen rikollisuuden levinneisyyttä nykypäivän Venäjällä ja sen läheinen sulautuminen poliittiseen järjestelmään.
Järjestäytynyt rikollisuus Venäjällä on institutionaalinen osa poliittista ja taloudellista ympäristöä. Tästä syystä sitä ei voida täysin ymmärtää ymmärtämättä sen asemaa Venäjän poliittisessa ja taloudellisessa järjestelmässä.

Neuvostoliiton aikainen järjestäytynyt rikollisuus koostui laittomista yrityksistä, joilla oli sekä laillisia että musta pörssi yhteyksiä, jotka perustuivat valtion omaisuuden ja rahastojen väärinkäyttöön.

On tärkeintä tunnustaa, että laillisen ja laittoman välisen erottelun epätasapaino on myös Neuvostoliiton järjestäytyneen rikollisuuden tavaramerkki, joka osoittaa sen perinnöksi vanhan Neuvostoliiton ja sen komentotalouden järjestelmän kanssa. Tämä puolestaan oli välittömiä poliittisia vaikutuksia. Venäjän järjestäytyneen rikollisuuden historian symbioosi muodostaa lähes olemattoman valtion osuuden. Koska tämä on jatkunut nykyiseen, jotkut sanovat, että se on tullut valtion moottori, joka toimii kaikilla Venäjän hallituksen tasoilla.

Lähde:
https://www.globalsecurity.org/military/world/para...

Neuvostoliiton järjestäytyneen rikollisuuden taustaa voi tutkia 1900 luvun alusta. Sen juuret olivat vanhat juuret, kätketty Saatanan valtakuntaan ja halukkaiden ihmisten elävään sieluun. Ilmestyi pian esivallan kapinassa, laittomuudessa, väkivallalla ja anarkiassa.

Mitkä toimijat vaikuttivat Venäjän vallan kumoukseen 1914?

Mitkä toimet ja toimijat vaikuttivat 1917 Venäjän vallan kumoukseen?

Mitkä toimet ja toimivat vaikuttivat Venäjän sisällissotaan 1918-1922?

Yksinkertainen mielipide ja asenne on syyttää esivallan edustajia.

Venäjällä syytetyksi joutui Nicholas II, Venäjän Tsaari.

Mikä sitten vanhan esivallan sijalle?

Kapinaa, laittomuutta, ja anarkiaa. Sellainen asenne on pahasti yksinkertaistu todellisuus ihmisten yhdyskunnan monipuolisuudesta.
Anarkia elämän filosofiana on myös epälooginen fallacy.

Mikä fallacy on?

Logiikassa argumentti on pätevä vain, jos se ottaa muodon, joka tekee tilojen mahdottomaksi olla tosi, ja johtopäätös on kuitenkin virhe. Siis rakenteellinen virhe.

Ei ole välttämätöntä, että pätevällä argumentilla on tosiasiallisia tiloja, mutta niillä on tiloja, jotka, jos ne olisivat totta, takaisivat argumentin lopputuloksen totuuden.

Kaava on kelpaava vain, jos se on totta joka kulman tulkinnassa (järkevä), ja argumenttimuoto (tai kaava) on voimassa vain, jos jokainen väite, loogisen kaavan argumentissa, on pätevä.

Pyhän Raamatun Rehellisyys.

Pätevä malli ihmiskunnalle löytyy aidosta rehellisyydestä, Luonnon oikeudenmukaisuuden Hengestä.

Anarkistit eivät siedä, sillä heillä on paljon muita motiivia mitä itse eivät tiedosta.

3460 vuoden takaa malli kaava ihmisen elävälle sielulle toimii ja pätee hyvin vieläkin. Se kaikki perustuu Luojan antamaan kymmenkäskyn periaatteeseen.

Ennen materiaalisen maailman aikaa ja tilaa, Luoja Elohim oli olemassa ulkopuolella aikaa ja tilaa.

Alussa Elohim loi taivaan ja maailman.

Luoja loi ihmisen Hänen kaltaiseksi, eläväksi sieluksi. Äly, tajunta, mielikuvitus, tahto, muisti ja tunteet.

EI ole järkevää pokkuroida Luojan totuutta vasten. Pokkurointi johtuu ihmisen elävän sielun väärän tiedon sisällöstä.

Ajatella, Karl Marx, Vladimir Lenin, ja Joseph Stalinin kommunismi, pseudo-sosialismin utopia maan päälle?

Mikä oli sen pseudo-sosialismin utopian seurauksen ihmiskunnalle?
Stalin toi Saatanan valtakunnan maan päälle, roisto valtio mikä murhasi kymmeniä miljoonia viattomia ihmisiä Neuvostoliitossa ja Euroopassa?
Sellainen diktatuurien ideologia oli Saatanasta.

Toimituksen poiminnat