Totuus Kauneus ja Hyvyys Arvollinen ihmisen elämä koostuu; totuudesta, kauneudesta ja hyvyydestä.

Todisteista ei ole puutetta

 • Saatanan valtakunta maan päällä
  Saatanan valtakunta maan päällä

Todisteista ei ole puutetta, mutta monen valtion ja kansojen johtajien mielen rakenteet suhteessa rehellisyys ja Luonnon oikeudenmukaisuuden Henki on periaatteissa rappeutunut ja täysin sökö tilassa.

Valtion johtajat ovat vuosi kymmeniä ratsastaneet valheitten hengellä, valheista ja epärehellisestä toiminnasta on tullut keinoja millä edistää itseä, omaa toimintaa, omaa suosiota, ja omaa lähipiiriä.

Miksi kansan johtajat jatkavat sitä samaa kieroutta 100 vuoden jälkeen?  Siksi että he palvovat kierouden henkeä, he pelkäävät kierouden ja valheitten voimaa enemmän kuin Pyhää rehellistä, luonnonoikeuden mukaista Henkeä. Samalla he syyllistyvät epärehellisyyden hengen kierouteen.

Vaativat kyllä omilta, tai kylän koulun lapsilta rehellisyyttä, vaativat kylän lapset menevään kouluun, että lapsien aivot löytäisivät oikean järjestyksen, Luojan maailmassa. Pyhät arvot ja rehellisyyteen perustuvat periaatteet, että tulevaisuudessa yhteyskunnan teollisuus, ja tehtaat pyörivät ilman ristiriitoja ja ongelmia.

 

Suomi    

Suomi on yksi sellainen maa missä valtion johtajat ovat syöttäneet kansalle johtajien valheitten tieto ripulia. Osittain se on ollut pakko syöttöä, syöttää eteenpäin sitä samaa valhetta mitä heidän syliin on kaadettu vuosina 1939-1945. 1945-1953, 1953-1991.  2000-2018.

Miksi Suomen valtion johtajat eivät kykene valmistamaan rehellistä, terveellistä, pyhään oikeudenmukaisuuteen perustavaa, kullan arvon kestävää periaate tietoa kansalle, rehellisestä maailmakuvasta?  Miksi eivät ole kyenneet siihen 100 vuoden jälkeen?

Siksi että heidän mielen älyn ymmärrys ei arvosta riittävästi aitoa oikeudenmukaisuuden henkeä. Eivät arvosta sitä riittävästi, että taistelisivat rehellisen oikeudenmukaisuuden periaatteen puolesta.

Sekoilevat ihmisten persoona tasolla, ihmisen sielun pedantti oikkujen edustajina. Vihreä puolue haavi loi vihreään taipuvia sielun oikkuja. Olipa se vaikkapa äärimmäisen levoton, väärä, tai virheellinen, ihmisten sielujen oikut hedonismi yhteyskunnassa määräävät mitä valtion edustajien arvot tulee olla. Hedonismi n henki yhteyskunnassa ja ihmisten sielujen oikut ajavat ykköseksi, humanismi himojen nimessä.      

Laki voi olla kirjaimellista, kieroa, pirullista, ja valheellisen hengen ajamaa, millä yksilö, lähipiiri, lain säätäjä tai rappeutunut instituution suojelee omaa voimaa ja valtaa yhteyskunnassa.   

 

Seuraava teksti lähde: Käännetty Englanti / Suomeksi.          

Todisteet ja todistajat

"Todisteet ovat keino, jolla tosiasia todistetaan. Sitä voidaan puhua todisteena tai asiakirjan tai esineen muodossa. Useimmissa tapauksissa todistukset antavat todistajat, joka voivat kertoa tuomioistuimelle, mitä he näkivät tai kuulivat (tai joissakin tapauksissa haju tai kosketus).

Todistajat voivat myös esittää fyysisiä todisteita - kuten aseita, huumeita, sormenjälkiä ja niin edelleen. Todisteiden yleisenä tavoitteena on esittää todisteet (tai muuten) tuomioistuimessa ratkaistavista asioista.

Näytön säännöt säätävät, mitä todistajat voivat sanoa ja mitä fyysisiä todisteita voidaan ottaa käyttöön kahden laajan periaatteen mukaisesti:

Lainsäädäntö

Todistuslaki 1995 (Australia).

 •     antaa tuomioistuimelle parhaat todisteet; ja
 •     oikeudenmukaisuuden sääntöjen vahvistaminen.

"Paras" todiste tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ensikäden todisteita suositaan, toisen käden todisteen sijaan. Oikeudenmukaisuuden sääntöjen tarkoituksena on esimerkiksi estää sellaiset todisteteet mikä ovat esitutkinnalle loukkaava, jotka ovat haitallisia ja joilla on vähäinen merkitys todisteiden merkityksessä.

Rikosoikeudenkäynnissä nämä säännöt ovat tiukempia kuin muut oikeudenkäynnit.

 

Suorat todisteet rikoksesta eivät aina ole välttämättömiä. Ihmisiä voidaan tuomita tilannekohtaisesti todisteista, jos tilanne ei anna mitään muuta kohtuullista selitystä.

 

Todisteet, jotka sopivat todisteiden sääntöihin, voidaan "hyväksyä" oikeudenkäyntiin tai kuulemiseen "hyväksyttäviksi" todisteiksi.

Ensimmäinen hyväksyttävyysperiaate on, että todisteiden on oltava merkityksellinen. Todiste on oltava merkityksellinen, jotta ne voivat todistaa asian, tai mentävä todistajan uskottavuuteen.

Asianomaisen tuomarin, tuomarin tai tuomariston on kuultava ja harkittava hyväksyttäviä todisteita. Jos tuomari (tuomari tai tuomari) arvioi olevansa sääntöjen ulkopuolella, katsotaan olevan "ei oteta tutkittavaksi", joten sitä ei voida käyttää todistamaan mitään kysymystä.

Todisteen esite voi kuulla ja harkita maistraatti, tuomari tai tuomari neuvosto.  Todistuksen esite voidaan myös sulkea pois, jos se on muutoin periaatteessa epäoikeudenmukainen, ja sitä ei voi käyttää myönteisenä todisteena puolustamalla rehellisyyttä.

Tuomarilla tai tuomarilla on harkintavaltaa sulkea pois tai sallia epäilyttävät todisteet. Todiste voidaan sulkea pois, jos se on laittomasti tai epäoikeudenmukaisesti saatu tai jos esimerkiksi tunnistaminen on tehty kohtuuttomissa olosuhteissa.

 

Epäiltyyn luokkaan kuuluvia todisteita - esimerkiksi poliisin väitetiedoksiannot poliisin lähettämän epäiltyä koskevasta suullisesta "tunnustuksesta" voidaan hyväksyä, mutta tuomaristoa varoitetaan, että on vaarallista toimia tällaisilla todisteilla ilman tukemista (toisin sanoen, muiden todisteiden olemassaolo). Samankaltainen varoitus annetaan todistajan kanssa.

 

Maistraatti, tuomari, ja tuomaristo on pidettävä todisteita uskottavana. Todistajien uskottavuus on usein tärkeä asia rikosoikeudenkäynnissä. Esimerkiksi jos todistaja voi sanoa, että hän näki ryöstön, on vielä kysymys siitä, onko todistajan todiste luotettava vai totuudenmukaista. Tämä uskottavuus on useimmiten testattu ristiin tarkastuksella. Todistajan huolellinen kyseenalaistaminen ja vertaaminen muihin todisteisiin saattavat osoittaa, että todistaja on joko väärässä tai valehtelee."

Lähde: https://legalanswers.sl.nsw.gov.au/defend-yourself-facing-charge-court/evidence

 

Missä todisteet Valtion edustajien toiminnasta?

Dmitry Anatolyevich Medvedev

”Medvedev on lähtöisin korkeasti koulutetusta perheestä. Hänen isänsä Anatoli opetti teknillisessä instituutissa ja äitinsä Julija kieltä ja kirjallisuutta Herzenin instituutissa. Perhe sai tämän ansiosta oman asunnon Kupsilasta Pietarin eteläpuolelta. Asepalveluksensa hän suoritti Karjalassa ja yleni tykistön vänrikiksi.  Tulevan vaimonsa Svetlana Vladimirovna os. Linnikin Medvedev tapasi seitsemännellä luokalla koulussa nro 305 Leningradissa. Heillä on poika Ilja (s. 1996). Medvedev kastettiin 23-vuotiaana ortodoksisen kirkon jäseneksi.

Medvedev valmistui Leningradin valtionyliopiston oikeustieteen osastolta 1987 ja suoritti oikeustieteen lisensiaatin tutkinnon 1990. Hän opetti samassa, nyt nimensä Pietarin valtionyliopistoksi muuttaneessa korkeakoulussa dosenttina vuosina 1991–1999. Hän on yksi ensimmäistä kertaa 1991 julkaistun kolmiosaisen yliopistojen siviililain oppikirjan kirjoittajista.”

”Medvedev valmistui Leningradin valtionyliopiston oikeustieteen osastolta 1987 ja suoritti oikeustieteen lisensiaatin tutkinnon 1990.”

https://en.wikipedia.org/wiki/Dmitry_Medvedev

 

Vladimir Vladimirovitš Putin

Opiskelu

”Viisitoistavuotiaana Putin näki neuvostoliittolaisen suosikkielokuvan Kilpi ja miekka (1968), joka kertoo natsi-Saksaan soluttautuneesta neuvostoagentista. Elokuva teki nuoreen Putiniin suuren vaikutuksen, ja hän alkoi haaveilla vakoojan urasta. Hän käveli tiedustelupalvelu KGB:n Leningradin-päämajaan tarjoutumaan vapaaehtoiseksi. Hänet vastaanottanut upseeri totesi, ettei KGB huoli vapaaehtoisia mutta suositteli tulevalle vakoojalle oikeustieteen opintoja yliopistossa.”

 

”Putin meni luonnontieteellisiin aineisiin erikoistuneeseen eliittilukioon. Hän keskittyi humanistisiin aineisiin, kirjallisuuteen ja historiaan, ja hän menestyi erityisesti historiassa ja saksan kielessä. Putin selvisi Leningradin valtionyliopiston pääsykokeista ja aloitti oikeustieteen opinnot syksyllä 1970. Opiskeluvuosinaan Putin työskenteli opiskelun ohessa muun muassa harjoittelijana Leningradin liikenneministeriön rikososastolla. Hän harrasti judoa aktiivisesti ja kävi kilpailumatkoilla Leningradin alueella ja Moldovassa asti.”

“Putin studied Law at the Leningrad State University (now Saint Petersburg State University) in 1970 and graduated in 1975.  His thesis was on "The Most Favored Nation Trading Principle in International Law".

”Putin opiskeli lakia Leningradin valtionyliopistossa (nykyään Pietarin valtionyliopisto) vuonna 1970 ja valmistui vuonna 1975. Hänen väitöskirjansa oli "Kansainvälisen oikeuden parhaiten suosittu kansantalousperiaate".

https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Putin

 

Sauli Väinämö Niinistö

Sauli Väinämö Niinistö (s. 24. elokuuta 1948 Salo) on Suomen tasavallan 12. presidentti. Hän astui virkaan 1. maaliskuuta 2012. Hänet valittiin uudelleen presidentiksi vuonna 2018.

Juristina työskennellyt Niinistö toimi Salon kaupunginvaltuustossa 1977–1992, kansanedustajana vuosina 1987–2003 ja 2007–2011 ja Kansallisen Kokoomuksen puheenjohtajana 1994–2001.

Juristina

Niinistö valmistui ylioppilaaksi Salon yhteislyseosta 1967, oikeustieteen kandidaatiksi Turun yliopistosta vuonna 1974 ja sai varatuomarin arvon vuonna 1977. Vuosina 1974–1975 hän toimi Kiskon piirin nimismiehenä.[5] Hän oli Turun hovioikeuden hovioikeudenviskaalina vuosina 1976–1987 ja nimitettynä hovioikeudenneuvokseksi vuonna 1994. Lisäksi hän piti omaa lakiasiaintoimistoaan Salossa 1978–1988.”

https://fi.wikipedia.org/wiki/Sauli_Niinist%C3%B6

 

Kysymyksiä:

Mitä yhteistä ylläolevilla henkilöllä on ammatti koulutuksen suhteen?

Vastaus: oikeustiede, opiskeli lakia, yliopisto.

Mitä voisi olettaa sellaisesta ammatti opinnasta oikeustieteelle, lain opiskelu yliopistossa merkitsee henkilön arvoihin ja toimintaan?

Onko lain opiskelu tarkoitettu sitä varten, että henkilö arvostaisi henkistä rehellisyyttä, edustaisi oikeudenmukaisuutta, Luojan maa pallon päällä?

Vai onko lain opiskelu tarkoitettu sadakseen tuntemista, sisäistä tieto laki aiheesta, että on rohkeutta ja röyhkeyttä rakentaa Saatanan valtakuntaa maan päällä laittomasti?

Pystyisikö yllä olevat henkilöt puhumaan heidän suosio yleisölle Luonnon oikeudenmukaisuuden Hengestä? Moraali lain periaatteesta?

Pystyisikö yllä olevat henkilöt tekemän rehellisen valan, että heidän olemus, ihmisenä, kansan johtajana, arvostaa, etsii ja hakee rehellisyyden henkeä?

Siinä piilee ihmisen elävän sielun salaisuus, siinä on se porsaan reikä, Saatanan portti ihmisen sieluun. Luottaa Luojan sanan ja Hengen viisaudelle, vai olla itsekäs?  Ottaa vastaan Saatanan houkutukset, suuret lupaukset, kumartua Saatanan tahdolle himojen vallan alla. 

Vai kumartua Elämän Luojan tahdolle, Pyhän Raamatun viisaudelle.  

 

Periaate löytyy Pyhästä Raamatusta:

 

----------------------------------------------------

5 Mooseksen kirja 17: 14-20.

Laki kuninkuudesta

”Kun olette tulleet siihen maahan, jonka Herra, teidän Jumalanne, antaa teille, ja kun olette ottaneet sen haltuunne ja asettuneet sinne asumaan, te saatatte ajatella, että teillä pitäisi olla kuningas, kuten on kaikilla ympärillänne asuvilla kansoilla.

15 Asettakaa silloin itsellenne kuningas, jonka Herra, teidän Jumalanne, valitsee. Muistakaa, että asetatte kuninkaaksenne oman kansanne miehen; vierasmaalaisesta ette saa tehdä kuningasta.

 16 Kuningas ei saa pitää hevosia suurin määrin eikä lähettää väkeään Egyptiin hankkimaan sieltä hevosia, sillä Herra on sanonut teille: ’Älkää enää milloinkaan palatko tätä tietä!’

17 Kuninkaalla ei myöskään saa olla lukuisia vaimoja, ettei hänen sydämensä luopuisi Herrasta, eikä hän saa koota itselleen kovin runsaasti kultaa eikä hopeaa.

18 Valtaistuimelle noustuaan hänen on teetettävä itselleen jäljennös tästä laista, joka on leeviläispappien huostassa.

19 Hänen tulee pitää laki hallussaan ja lukea sitä koko elämänsä ajan, että hän oppii pelkäämään Herraa ja tarkoin noudattamaan kaikkia tämän lain käskyjä ja määräyksiä.

20 Kun hän näin tekee, hän ei käy kopeaksi veljiään kohtaan eikä poikkea lain käskyistä oikealle eikä vasemmalle. Hän ja hänen jälkeläisensä saavat kauan hallita Israelia.”

----------------------------------------------------------------------

Sauli Niinistö puhuu kuin olisi pudonnut pulkasta, ja vanhuuden kylmyydestä. Pulkasta kun putoaa ja jää siihen lojumaan, niin sitten on paljon "kylmää" puhe aihetta mitä taas kertoa innolla.

On todella häpeällista Sauli Niinistön puhua "kylmästä sodasta", niin kuin se olisi ollut luonnon katastrofi. Materiaalisessa syy ja seuraus maailmassa, on myös jumalattomien diktatuurien aiheuttamia väkivaltaa, laittomuutta ja anarkiaa. Juristin pitäisi osata kaivaa asioita pintaa syvemmälle, ja nostaa 1917-1922 asian aiheet pöydälle. Samalla nostaa 1922-1940 asiat pöydälle.  Eikä vähätellä 1917 -1940 historian totuutta. Syy pää 1917-1940 laittomuuksille ei ole Yhdysvallat. 

Kuka varasti Karjalan kannaksen ja Viipurin?  Mikä henki oli Neuvostoliiton johtajissa että tekivät sota suunnitelman varastaa Iso saaren, Laatokan järven pohjois puolen, vanhan sallan ja Petsamon kunnan?  Neuvostoliiton johtajilla ei ollut mitään valtuuksia varastaa sellainen määrä maa alueita Karjalasta. Varastaa 430,000 ihmisten kodit, maa tilat ja omaisuudet. Suomen kansan valtion omaisuutta myös, rautatiet ja kaupungit. Se henki millä Stalin ja Neuvostoliiton johtajat toimi oli Saatanan henki.

Venäjän johtajat hyväksyvät Saatanan  hengen vaikutus vallan, Itä Ukrainassa, Krimillä ja Syyriassa.

Miksi Suomen johtajat tulisi hyväksyä Saataan vallan maan päällä? Älytöntä holhota Saatanan valtaa maan päällä. Sillä Saatana on jo tuomittu tuhoon. 

Miksi Suomen johtajat yrittävät myydä Saatanan hengen alaista valtaa Venäjältä Suomeen? Sehän on tyhmää.     

Paljon hyödyllisempää olisi puhua oikeista keskustelun arvoisista aiheista.

 • Vaikkapa, kysyä onko oikeudenmukaisuuden Henki olemassa?
 • Miksi oikeudenmulisuuden henkeä tarvitaan ehdottomasti maailmalla?
 • Miten ja missä tuhansien vuosien vanha taistelu, totuuden ja valheen välillä, jatkuu nykypäivinä?
 • Miksi yhteyskunta ei hyväksy rikollisuutta yhteyskunta tasolla, mutta hyväksyy sitä jatkuvasti valtion edustajine tasolla?
 • Miksi valtion johtajat ovat niin leväperäisiä rehellisyyden hengen ja aidon oikeudenmukaisuuden suhteen?
 • Miksi Neuvostoliiton valtion johtajat ovat olleet edustamassa Saatanan valtakuntaa maanpäällä?
 • Miten Saatananvaltakunnan edustajat valtion johdossa pitää paljastaa oleman sitä mitä he olevat todellisuudessa.    

Sauli Niinistö puhuu kylmästä, ja samalla puhaltaa Saatanan hiileen.  

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (11 kommenttia)

Vesa Leinonen

Melkein 30 vuotta, Stalin hallitse Neuvostoliitoa.

Suuret ponnistukset olivat käynnissä vyöryttää Neuvostoliittoa syvälle Euroopaa, etelään, Intiaan, ja Pohjoimaihin, Suomeen.

Mikä suuri voima oli sen NL johtajien yrityksen takana?

Se voima oli Saatanan voima maan päällä. Se sama ihmiskunnan vihollinen mikä on tehnyt kapinaa maailman ja taivaan luojaa vasten.

Langennut enkeli, ylpeyden kautta langennut. Tuhansia vuosia huijaa ihmiskuntaa, vääristää, kierouttaa, ja pimitää ihmiskuntaa pois ihmisen elämnän todellisuudesta maan päällä.

Paholainen ei itse voi thedä mitän, siksi tarvitsee ihmisiä, ja valtion johtajia. Valtion johtajat ovat hyvä saalis Saatanalle, siksi että valtion johtjajilla on valtaa ja voimaa, ja sen kautta aiheutta suurta kärsimystä ja tuhoa.

Saatanan voimalle ja vallalle on jo lääke löydetty, se on Jeesus Kristus.
Se oikea aito SISU, teki Luojan tahdon ja antoi itsensä ristiin naulittavaksi, ihmisten syntien edestä.

Saatanan huijauksen aika on jo ohi,nyt ihmisen pitää ottaa vastaan Elämän totuus, ja hylätä Saaatanan 100 vuoden valheet.

https://www.youtube.com/watch?v=oVBzNEgtBZQ

Vesa Leinonen

Neuvostoliiton 1939-1945 sotarikos todisteista ei ole puute, mutta Venäjän kansan johtajat eivät hyväksy sellaista maailmakuvaa missä Luojan (Elohim) Luonnon oikeudenmukaisuuden Henki on yhteinen nimittäjä maailman ja ihmiskunnan suhteen.

Natsi Saksan johtokunta ei myöskään hyväksynyt sitä vuonna 1939-1944.
Saksan kansa kyllä on hyväksynyt sen vuodesta 1945 jälkeen.

Saksan kansa on saanut paljon anteeksi, siksi että ovat tunnistaneet Luojan oikeudenmukaisuuden totuuden Hengen.

Neuvostoliiton johtajat eivät ikinä saaneet anteeksi, ja menivät kadotukseen. Samassa hengessä Venäjän johtajat vievät Venäjän kansaa kadotukseen, eivätkä ikinä saa Neuvostoliton sota rikoksia Luojalta anteeksi, siksi että Venäjän johtajat eivät ole tunnistaneet Luojan totuuden Henkeä. Venäjän johtajat yhä vaan lisäävät tuomoita itselle ja Venäjän kansalle.
Ilman tunnustusta syntiä ei voi saada Luojalta anteeksi.

https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_war_crimes

Saksassa yhä tunnistetaan sota rikoksia.

--------------------------------------------

Holocaust trial: Germany tries former SS guard at Stutthof camp

A former SS guard has gone on trial in Germany accused of complicity in mass murder at a Nazi death camp during World War Two.

Identified as Johann Rehbogen, the 94-year-old served in the Stutthof camp in what is now northern Poland from June 1942 to September 1944.

He denies knowing anything about atrocities committed there.

Because he was not yet aged 21, he is being tried in a juvenile court in Münster, western Germany.

US deports Nazi camp guard to Germany
The hidden graves of the Holocaust
Auschwitz inmate's notes from hell finally revealed
The Holocaust year by year

The former guard, who uses a wheelchair, faces a sentence of 15 years if convicted but is unlikely to serve any time in prison because of his advanced age.

His court appearances will be limited to two hours at a time for the same reason, Dortmund prosecutor Andreas Brendel told AFP news agency.
What are the accusations?

The defendant, along with another former SS guard, is suspected of involvement in the murder of hundreds of people at the camp.

According to a court press release, the crimes include the use of Zyklon B poison gas to kill:

More than 100 Polish prisoners on 21-22 June 1944

At least 77 wounded Soviet prisoners-of-war during the summer of 1944

An unknown number of Jewish prisoners said to be "probably several hundred", between August and the end of 1944, some of whom were killed in railway carriages

The indictment lists other atrocities including the shooting of "several hundred" Jews deemed unfit for work between June 1944 and April 1945, and the killing of 140 people, including Jewish women and children, between 1942 and the end of 1944 with poison injections to the heart.

Other prisoners were deliberately left to freeze to death in the winter of 1943-44.

The defendant is "accused in his capacity as a guard of participating in the killing operations", said Mr Brendel.

It has still to be determined whether the other former SS guard is fit to stand trial.

What was Stutthof?

Located near the city of Danzig (now Gdansk), it was originally an internment camp before being officially designated a concentration camp in 1942.

From June 1944, prisoners were murdered in a gas chamber.

More than 65,000 people died in Stutthof before it was liberated by the Soviet Army on 9 May 1945.
Who is the defendant?

Johann Rehbogen was captured by the US Army after the war but returned to civilian life, working as a landscape architect for the North Rhine-Westphalia state authorities.

Questioned by police last year, he denied knowing about atrocities in the camp. Although he was not named by the court in Münster, his name has been published by the Wiesenthal Center, which investigates Nazi war crimes.

"If one looks at how many evil doings and crimes were perpetuated, one can understand why elderly people too have to face prosecution," said Mr Brendel.

"Germany owes it to the families and victims to prosecute these Nazi crimes even today. That is a legal and moral question."
How do survivors regard the trial?

Relatives of those murdered at Stutthof are attending the trial. Among them is one of the plaintiffs, Ben Cohen, whose grandmother Judy Meisel is a survivor of the camp.

He told the BBC it was good for her to see Germany pursue the case.

"Her being able to witness even some of this process, even from afar, is a sense of closure," he said.

"To have Germany listening to her is very powerful for her.

"I speak to her all the time and I can see a new perspective that this gives her on things, so that could maybe be considered a form of closure. But closure is a difficult word in this context."

https://www.bbc.com/news/world-europe-46108753

-----------------------------------------

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Tarkennatko mitä tarkoittaa tuo "luonnon oikeudenmukaisuuden henki" ja missä se ei mielestäsi toteudu?

Vesa Leinonen

Natural Law – The Conclusion
In the end, where does law come from?

The Theory of Natural Law maintains that certain moral laws transcend time, culture, and government.

There are universal standards that apply to all mankind throughout all time. These universal moral standards are inherent in and discoverable by all of us, and form the basis of a just society.

-----------------------------

Luonnonoikeudenmukaisuus. - johtopäätös.

Lopulta, mistä lain tulee?

Luonnollisen oikeuden teorian mukaan tietyt moraaliset lait ylittävät ajan, kulttuurin ja hallituksen.

On olemassa yleisiä standardeja, jotka koskevat koko ihmiskuntaa koko ajan.

Nämä yleismaailmalliset moraaliset normit ovat meistä kaikkien ominaispiirteitä ja löydettävissä, ja ne muodostavat perustan oikeudenmukaiselle yhteiskunnalle.

Spirit of the Natural law.

Ruach Elohim, Luojan Henki.
Luojan ominaisuudet ovat täydelliset, ei ihmisen ymärryksessä, tai ihmisen mitta kaavassa, mutta täydellinen transcendental tilassa, ajan ja tilan ulkopuolella.

Ennen aikaa ja tilaa Elohim oli olemassa.
Genesis 1:1.

"In the beginning, Elohim created the heaven and the earth".

"Alussa Elohim loi taivaan ja maan".

Luojan on infinite. Aika ja tila on finite.

Materiaalinen maailmankaikkeus on finite.

Materiaalisella maailman kaikkeudella on alku hetki. Ennen alku hetkeä materiaalista maailmankaikkeutta ei ollut olemassa.

Mutta Elohim oli olemassa, ihmisen näkökulmasta transcendental tilassa.

Natural law tulkinta suomeksi, ei ole sama merkitys kuin "luonnon laki".

Luonnon laki suomeksi, usein tulkitaan olevan samaa kuin viidakon laki käsite.

Luonnon Oikeudenmukaisuuden Hengen käsitteen ymmärtämisessä, pitää olla älyä, tajuntaa, mielikuvitusta, että pystyy hahmottamaa käsitteen mikä ei tyydytän ihmisen luonnollista omaa tahtoa.

Ihmisen oma tahto on usein ykkönen.
kaikki muut asiat ovat sivu seikkoja "tärkeys järjestyksessä".

Elohim on Henki.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Mitenkä Hitlerin tai Stalinin toimet olivat niiden lakien vastaisia?

Vesa Leinonen Vastaus kommenttiin #6

Vellu Heino. #6.

Re: "Mitenkä Hitlerin tai Stalinin toimet olivat niiden lakien vastaisia?"

Stalin elävä sielu johti hänet harhaan.

1. Viha ja katkeruus.
2. Lihan himot.
3. Silmien himot.
4. Elämän ylpeys.
5. Koston halu.

Stalin ei ollut kuuliainen Luojan teoille (Luonto ja elämä), viisaudelle (Pyhän raamatun sana) eikä kuuliainen Luojan Pyhälle Hengelle.
Stalin Luotti oman mielen ymmärrykselle.

Oma tahto ja Saatanan houkutukset viehättivät hänen tuhon tielle.
Omatahtoisesti lähti tuhoamaan ihmiskuntaa synnin tahraamana, kieroutuneen mielen tilassa. Anti kristus henkinen diktatuuri. Luojan Hengen ja viisauden vihaaja.

Hitlerin elävä sielu johti hänet harhaan.

1. Viha ja katkeruus.
2. Lihan himot.
3. Silmien himot.
4. Elämän ylpeys.
5. Koston halu.

Hitler ei ollut kuuliainen Luojan teoille (Luonto ja elämä), viisaudelle (Pyhän raamatun sana) eikä kuuliainen Luojan Pyhälle Hengelle.

Oma tahto ja Saatanan houkutukset viehättivät hänet tuhon tielle.
Omatahtoisesti lähti tuhoamaan ihmiskuntaa synnin tahraamana, kieroutuneen mielen tilassa. Anti kristus henkinen diktatuuri. Luojan Hengen ja viisauden vihaaja.

---------------------------------------------

Proverbs 3:5-6 New International Version (NIV)

"Trust in the Lord with all your heart
and lean not on your own understanding;
in all your ways submit to him,
and he will make your paths straight."

-------------------------------------------

Sananlasku 3:5-8.

"Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan,

vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan.

Missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi,

hän viitoittaa sinulle oikean tien.

Älä luulottele olevasi viisas; pelkää Herraa ja karta pahaa.

8 Siinä on sinulle lääke, joka pitää koko ruumiisi terveenä."

------------------------------------------

Job 28:23-28 New International Version (NIV)

"God understands the way to it
and he alone knows where it dwells,
for he views the ends of the earth
and sees everything under the heavens.
When he established the force of the wind
and measured out the waters,
when he made a decree for the rain
and a path for the thunderstorm,
then he looked at wisdom and appraised it;
he confirmed it and tested it.
And he said to the human race,

“The fear of the Lord—that is wisdom,
and to shun evil is understanding.”

--------------------------------------------

Jobin kirja. 28:23-28

23 Ruach Elohim tuntee tien viisauden luo.

Hän yksin tietää, missä se asuu.

24 Hän näkee maan ääriin saakka,

hän näkee kaiken, mikä on taivaan alla.

25 Kun hän antoi tuulelle voiman,

kun hän osoitti vesille rajat,

26 kun hän sääti määräajat sateelle

ja avasi ukkosen jylinälle tien,

27 silloin hän näki viisauden, punnitsi sen,

otti sen palvelukseensa, piti sen kanssa neuvoa.

28 Ihmiselle hän sanoi:

»Viisautta on Herran pelko,

ymmärrystä se, että karttaa pahaa.»

----------------------------------------------

Proverbs 8:13 New International Version (NIV)

13
To fear the Lord is to hate evil;
I hate pride and arrogance,
evil behavior and perverse speech.

Sanalasku 8:13.

"Joka Herraa pelkää, vihaa kaikkea pahaa.

Ylpeyttä minä vihaan, kopeaa mieltä,

pahoja tekoja ja vilpillistä puhetta."

---------------------------------------

Mark 8:36 King James Version (KJV)

36 For what shall it profit a man, if he shall gain the whole world, and lose his own soul?

------------------------------------------

Jeesuksen seuraamisesta

"Jeesus kutsui väkijoukon ja opetuslapsensa ja sanoi heille: »Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua.

35 Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni ja evankeliumin tähden kadottaa, on sen pelastava.

"Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman mutta menettää sielunsa?"

37 Millä ihminen voi ostaa sielunsa takaisin?

38 Joka tämän uskottoman ja syntisen sukupolven keskellä häpeää minua ja minun sanojani, sitä on Ihmisen Poika häpeävä, kun hän tulee Isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa."

-----------------------------------------

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino Vastaus kommenttiin #7

Olet nyt yhdistänyt luonnonlait ja raamatun tekstit yhdeksi,mutta noinhan asia ei ole.

Vesa Leinonen

Euroopan historia video, vuosi vuodelta.

12 minute animated timelapse.

https://www.youtube.com/watch?v=UY9P0QSxlnI

Toimituksen poiminnat