Totuus Kauneus ja Hyvyys Arvollinen ihmisen elämä koostuu; totuudesta, kauneudesta ja hyvyydestä.

Oikeustieteen merkitys

”Juridiikka tai juridinen teoria on teoreettinen oikeudellinen tutkimus, periaatteellisesti filosofiin, mutta myös 1900-luvulta lähtien yhteiskuntatiedettä.

Oikeuskäytännön opettajat, jotka tunnetaan myös juristeina tai juridisina oikeus teroitittekaan, haluavat syventää juridisen päättelyn, oikeusjärjestelmien, oikeuslaitosten ja lain asemaa yhteiskunnassa.”

https://en.wikipedia.org/wiki/Jurisprudence

 

Oikeustieteen määritelmä on käännetty Englanti Wikipedia sivuilta Suomeksi.

Tässä näkee miten Suomen kieliset Wikipedia sivujen sisältö, tulkinta tai / määritelmät ovat viilattu pyöreäksi.  Niin pyöreäksi että älyllinen tiedon viesti ei kykene leikkaamaan eikä tuottamaan ymmärrystä, se sijaan se viesti puoltaa pois asian ytimestä olemattomuuteen, tai negatiiviseen laittomuuteen.

 

Onko vai ei alku syyn järjestystä ihmisen ajattelussa havaittavissa?

Negatiivinen epäuskon kiukku sanoo, että "ei ole", ei ole mitään asiaa mikä olisi järkevän älyn ja ymmärryksen vaivan arvoinen.

Kun ei ole mitään järkevää ihmisen elävälle sielulle ymmärtää, niin sitten hylätään kaikki laki ja säännöt. Siinä sitten kapina ähkyn siemeniä kylvämään puheilla ja kirjoituksilla.      

Englanti kieli on menestys kieli, siksi että siinä kielessä on valtavan paljon älykästä ja käytäntöä, historiaa, monipuolisuutta ja semantiikan tutkintaa.

Semantics. https://en.wikipedia.org/wiki/Semantics     

 

Mikä on oikeustiede?

 • Mihin oikeus perustuu?
 • Voiko oikeustieteen ymmärrys vaikuttaa Kansan maailmakuvaa?

Todella voi, ja niin on tehnyt.

Jos henkilö on saanut oikeus periaate käsiteen siitä, että jos ”tuntuu hyvältä”, niin sinulla on kaikki maailman oikeudet tyydyttää sinun hyvää tunnetta. Sellainen käsite oikeudesta on subjektiivinen, ja lapsellisesti suppea. Monet aikuiset ovat lapsia kenen kapasiteetti ymmärtää asioista oikeustieteen perustalta ei ikinä kasvanut tietoon saakka.

 

Bolshevikkien oikeusperiaate?

1900 Bolsevikit kapinoi Venäjällä, heidän tunteet kuohuivat monista syistä, heidän tunteitten kuorman purkamiksi he lietsoivat yhä enemmän kapinaa, laittomuutta esivaltaa vasten, väkivaltaa ja anarkiaa.

Miksi? Siksi että monet perus ihmisten oikeudet eivät saaneet tilaa ja vapautta toteutua.  Sitten tuli reaktio, anarkian reaktio.       

Onko väliä reaktiolla? Miten tuoda ihmisten arkipäivä asiat esivallan, tai kansan johtajien tietoon? Totta kai on väliä. Syy ja seuraukset tulee olla suhteellisia.

Puuteet pitää viestittää järkevällä tavalla, käyttäen viestintää ja tietoa.

Jos seuraus ei ole syylle suhteellinen, sitten on paljon muutakin ladattu pyssyn panos pesään kuin ruutia.  Sinne on ladattu ihmisten elävän sielun ristiriitaisia tunteita, ja paljon kännipäistä sekoilua.

Ihmisen elävän sielun tunne lataukset sekoittavat älyllisen harkinnan.  Myyrän tekemä kukkula näyttää olevan kuin vuori.

Järjettömät tunne lataukset ovat itsessään tuottaneet enemmän sivu syitä.  Ja sen sivu syitten seuraukset ovat historiassa olleet paljon pahempi kuin alkuperäinen syy kapinalle, vaatia perus ihmis oikeuksia.

Paikallisesta kapinasta, yhden maan, Venäjän Tsaari ja Bolsevikkien johtamasta kapinasta tuli suuri riesa mikä tuhosi miljoonia Venäläisiä (1917-1953), ja satoja tuhansia Itä Euroopassa, Suomessa, Pohjois-Korealla 1917-1953.

 

Kuka käyttää hyväksi ihmisten elävän sielun tunteitten latauksia?   

Ihmisen sielun vihollinen Saatana, käyttää niitä hyväkseen, valehtelemalla, väärä tieto, pimitys ja härski kavala kierous.

  

Mikä on Oikeustiede?

Miksi sen määritelmä pitää olla älyllinen määritelmä?

Miksi jokainen ihminen tulisi ymmärtää oikeustieteen oikea määritelmä, logiikan tai järkeilyn ensimmäiset 4 periaatteen kanssa?

Tietoa älyllisestä oikeudenmukaisuudesta on viestitetty yli 3400 vuotta. Luonnon oikeudenmukaisuuden tila tulee Luonnon oikeudenmukaisuuden Hengestä. Täydellinen Henki tulee elämä Luojalta. ”Alussa Elohim”.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Exodus+20&version=NIV

Ensimmäiset 4 logiikan periaatteet erottavat ihmisen subjektiivisen mielen ajatukset, objektiivisestä logiikan ajattelusta.   

 

The first principles of logic:

1. Identity.

2. Excluded middle

3. Sufficient reason.

4. Contradiction.

--------------------------------------------

Logiikan ensimmäiset periaatteet:

1. Identiteetti periaate.

2. Poissuljettu keskiosa periaate.

3. Riittävä syy periaate.

4. Ristiriita periaate.

 

IDENTITEETTI PERIAATE

Sanoin: asia on mitä se on.

Selitys: Koko nykyinen todellisuus ei ole homogeeninen massa. Se on yksilöiden koostumus, ja yksilöt ovat erotettavissa toisistaan.

 

POISTETTU PUOLIVÄLI PERIAATE.

Sanoin: Olemisen ja olemattoman välillä ei ole keskitilaa.

Selitys: Jotain on olemassa tai sitä ei ole olemassa; näiden kahden välillä ei ole puoliväliä. Pöydällä istuva lamppu on joko todella paikalla tai se ei ole. Ei ole muuta mahdollisuutta. Voisimme kysyä: miten tulossa? Eikö ole tilan väli asemaa, olemisen ja olemisen välillä? Vastaus on ei. Ei ole sellaista, kuin vain tulossa; on vain asioita, jotka tulevat. Tulon tila on jo olemassaolon alueella.

 

RIITTÄVÄN SYYN PERIAATE

Todettiin: Kaikille on riittävä syy.

Selitys: Periaate voitaisiin kutsua myös "syy-yhteyden periaateeksi". Se toteaa, että kaikki, mitä todellisuudessa esiintyy fyysisessä universumissa, on selitys sen olemassaololle. Periaatteessa viitataan siihen, että fyysisessä universumissa ei ole mitään itsestään selvää eikä itse syytä. (Jotta asia olisi itsestään syy, se olisi jotenkin edeltänyt itseään, mikä on järjetöntä.)

Em. tillikivi ei ole itsensä syy. Eikä mikään muu esine, kasvi tai eläin maan päällä. Hedelmä puu tuli siemenestä, jne.

RISTIRIIDAN PERIAATE.

Todettiin: On mahdotonta, että jotain on sekä samanaikaisesti että samassa suhteessa. Selitys: Tätä periaatetta voidaan pitää identiteetin periaatteen täydellisempänä ilmauksena, sillä jos X on X (identiteetin periaate), se ei voi yhtä aikaa olla ei-X (ristiriidan periaate).

McInerny, D.Q.. Being Logical: A Guide to Good Thinking (p. 28). Random House Publishing Group. Kindle Edition.

 

Oikeustieteen tutkinta

Vapaa tulkinta. Englanti Suomi.  https://en.wikipedia.org/wiki/Jurisprudence

Nykyaikainen oikeustiede alkoi 1800-luvulla, ja se keskittyi luonnonoikeudenmukaisuuden, siviilioikeuden ja kansakuntien ensimmäisiin periaatteisiin.

Yleinen oikeustiede voidaan jakaa ryhmiin sekä kyselytutkijoiden tyypin mukaan, jotka pyrkivät vastaamaan, oikeustieteen teoriaa, käytäntöjä tai ajatuskoulutuksen teorioita, ja miten niitä kysymyksiä voidaan parhaiten vastata.

Nykyinen oikeusfilosofia, joka käsittelee yleistä oikeustiedettä, käsittelee lainsäädäntöön ja oikeusjärjestelmiin liittyviä ongelmia ja oikeudellisia ongelmia miten laki erityisesti sosiaalisena instituutiona, koska laki liittyy suurempaan poliittiseen ja sosiaaliseen tilanteeseen, jossa se on olemassa.

Modern jurisprudence began in the 18th century and was focused on the first principles of the natural law, civil law, and the law of nations.

 

Tämä artikkeli erottaa kolme erillistä ajatus haalia yleisessä oikeustieteessä.

 

Ensinnäkin muinainen luonnon oikeudenmukaisuus, tärkeä haara ja oikeuskäytännön teoria, on ajatus siitä, että lainsäätäjien vallalle on olemassa järkeviä objektiivisia rajoituksia.

Lainsäädännölliset perusteet ovat saatavissa, ymmärrettävällä järjen syyllä, ja luonnon oikeudenmukaisuuden lain Henki, siitä lähtökohdasta ainoastaan ihmisen luomat lait saavat mitä tahansa voimaa niillä on.  Siis lainasetus seuraus ei voi karata alkuperäisestä lain syystä. Syy = Luonnon oikeudenmukaisuuden Henki.

Oma tulkinta:    

"This article distinguishes three distinct branches of thought in general jurisprudence. To begin with, ancient natural law, as a major branch and theory of jurisprudence, is the idea that there are rational objective limits to the power of legislative rulers.

The foundations of law are accessible through reason and it is from these laws of nature that human-created laws gain whatever force they have."

 

Toiseksi "selventävä" tai analyyttinen oikeustiede torjuu luonnonoikeudenmukaisuuden yhdistämisen siten, mikä laki on ja mitä sen pitäisi olla.

Se puolustaa puolueettoman näkökulman ja kuvailevan kielen käyttöä, kun se viittaa oikeusjärjestelmien näkökohtiin.  Se käsittää erilaisia oikeuskäytännön teorioita.

Esimerkiksi oikeudellinen positivismi todistaa, että ihmisen yhteyskunnan asettaman lain ja moraali etiikan välillä, ei ole välttämättä yhteyttä.

Ja että oikeustieteellinen luonnonoikeudenmukaisuuden Hengen valossa, ihmisen yhteyskunnan valtion edustajien oikeusvoima on alkuperin lähtöisin muutamilta yhteiskunnallisista rakenne perus asioista.  Vaikkapa veneily vesillä. Vene pitää olla rekisterissä. Ei ollut niin 2000 vuotta sitten.   

Ja juridinen realismi väittää, että todellinen oikeusvaltion käytäntö määrittää, mikä laki on; Lainsäädännöllä on voima, jota se tekee sen vuoksi, mitä lainsäätäjät, asianajajat ja tuomarit tekevät sen kanssa.

 

Kolmanneksi normatiivista oikeustiedettä koskevat "arvioitava" laki teoria.

Siinä käsitellään mikä on lain päämäärä tai tarkoitus, tai mitä moraaliset tai poliittiset teoriat muodostavat perustan laille.

Sen lisäksi, että kysymys on "Mikä on laki", se pyrkii vastaamaan siihen, mitä lakien asianmukainen tehtävä on, tai minkälaisten toimien olisi kohdistuttava oikeudellisiin seuraamuksiin ja minkälaisia rangaistuksia olisi sallittava.

Lähde: https://en.wikipedia.org/wiki/Jurisprudence

 

Mitä Oikeustiede todistaa Suomen 100 vuoden historian Ulkopolitiikasta?

Vastaus: Ping pong, syy ja seuraus.

 • 1807 syy ja seuraus. Venäjä teki Ping, ja Suomi meni pong!
 • 1917 syy ja seuraus. Venäjä teki Ping, ja Suomi meni pong!
 • 1920 syy ja seuraus. Venäjä teki Ping, ja Suomi meni pong!
 • 1922 syy ja seuraus. Venäjä teki Neuvostoliiton, ja Suomi meni pong!
 • 1939 syy ja seuraus. Ping pong!
 • 1940 syy ja seuraus. Ping pong!
 • 1941 syy ja seuraus. Ping pong!
 • 1944 syy ja seuraus. Ping pong!
 • 1953 syy ja seuraus. Ping pong!

Mistä oikeustiede teoria ja filosofia on lähtöisin?

Vastaus: Alku syy. Elämän Luoja Elohim. Luojan persoonan ominaisuus, Luojan Oikeudenmukaisuuden Henki.

   

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat